Martin Mystere Sayı 183 On Kabile

7,0/10  (1 Oy) · 
1 okunma  · 
0 beğeni  · 
63 gösterim
CacavS 
04 Mar 22:17 · Kitabı okudu · 2 günde · 7/10 puan

M.Ö. 750 dolaylarında Asurlular, İsrail Krallığını yenip, halklarını sürgüne gönderir. Özellikle İsrail Krallığı’nın kuzey bölümünde yaşayan 10 kabile bulundukları toprakları terkederek, kuzeye ve doğuya doğru yüzyıllar boyunca ilerlerler. Zamanla gittikleri toplumlarda yerel halklara karışarak yol olurlar. Haklarında zaman içerisinde pek çok efsane oluşmuştur. Kafkasya ile Hazar Denizi arasında yaşamış Hazarlar veya bir Etiyopya halkı olan Falaşalar (Kara Yahudiler) gibi gerçek olanların yanısıra, Hindistan’dan Pakisan’a, Nijerya’dan Güney Afrika’ya hatta Amerikan yerlilerine kadar pek çok kültürde kayıp kabilelerin soyundan geldiklerine dair inançlar bulunmaktadır.

Hikaye Alfredo Castelli ile Enrico Lotti tarafından yazılmış ve Fabio Grimaldi tarafından çizilmiş. Öykümüzde konu edilen olaylar Asurluların işgali sonrası bir kısım İsrailoğulları kabilelerinin yaşadıkları topraklardan ayrılmalarıyla başlar. Sürekli doğuya doğru giden bir kabilenin ise önce Çin’e, sonrasında Japonya’ya gittiği ve orada yerel halkla karıştığı iddiası vardır. Hatta eski Japon gelenek ve törenleri ile İbrani törenleri arasında paralellik kuranlar da vardır. Japonya’ya kadar uzanan kabilenin bireyleri, geçmişlerini bir soy ağacı gibi kaydederek günümüze kadar ulaştırırlar. Ellerinde gizemli bir altıgen prizma vardır yıllar önce şehirlerinin Asurlular tarafından fethedileceğini önceden bildiren bu prizma ona sahip olanlara gelecekle ilgili olası haberler vermektedir.

Eski hediyelik eşyaları ve sahipsiz malları alıp satan bir satıcının eline geçen bu prizma, ne olduğunu araştırılması için Martin’e getirilir, ancak bu gizemli prizmayı ele geçirmeye kararlı biri de önüne çıkan her engeli aşmak pahasına Martin’in peşine düşer. Elinde bulunan prizmanın gizemleri yavaş yavaş ortaya çıktıkça kahramanımız bazen korkuya bazen de umutsuzluğa kapılır, ancak yine de tüm sorunların üstesinden gelmeyi başarır.

Bu hikayeden çıkaracağımız mesaj “iyiye veya kötüye evrilecek kararlar, doğru ellerde mi yoksa yanlış ellerde mi olduğuna göre değişir.”

Kitaptan 1 Alıntı

CacavS 
 03 Mar 20:14 · Kitabı okudu · İnceledi · 7/10 puan

Çok ahlaksız hissediyorum...
Yukio Mishima'nın dediği gibi, "Merakta erdem olmaz, hatta bir insanın içinde bulundurabileceği en ahlaksız isteğin bu olması olasılığı vardır."...

Martin Mystere Sayı 183, Alfredo Castelli (Sayfa 110 - Bu sözün sahibi olarak geçen Japon yazar Yukio Mishima, eski Japon değerlerine ve Samuray öğretilerine çok bağlıydı. Öte yandan yazdığı 16 romanı, öyküleri ve tiyatro oyunlarıyla Savaş-Ertesi Japon Edebiyatı’nın en önemli yazarlarından sayılır.)Martin Mystere Sayı 183, Alfredo Castelli (Sayfa 110 - Bu sözün sahibi olarak geçen Japon yazar Yukio Mishima, eski Japon değerlerine ve Samuray öğretilerine çok bağlıydı. Öte yandan yazdığı 16 romanı, öyküleri ve tiyatro oyunlarıyla Savaş-Ertesi Japon Edebiyatı’nın en önemli yazarlarından sayılır.)