Materyalizm ve Ampiryokritisizm

·
Okunma
·
Beğeni
·
795
Gösterim
Adı:
Materyalizm ve Ampiryokritisizm
Baskı tarihi:
1993
Sayfa sayısı:
536
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789757399337
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Sol Yayinlari
Baskılar:
Materyalizm ve Ampiryokritisizm
Materyalizm Ve Ampiriokritiszm
İçindekiler

Önsözler
Birinci Baskıya Önsöz, Yazar
İkinci Baskıya Önsöz, N. Lenin
Giriş Yerine - Bazı "Marksistler" 1908'de, Ve Bazı İdealistler 1710'da Materyalizmi Nasıl Çürütüyorlardı?

1. Bölüm:
Ampiryokritisizmin Ve Diyalektik Materyalizmin Bilgi Teorisi
Duyumlarve Duyum Karmaşaları
"Dünya Öğelerinin Bulunması"
İlke Düzenlemesi Ve "Safça Gerçekçilik"
Doğa İnsandan Önce Var Mıydı
İnsan Beyni İle Mi Düşünür?
Mach Ve Avenarius'un Tekbenciliği

2. Bölüm:
Ampiryokritisizmin Ve Diyalektik Materyalizmin Bilgi Teorisi
"Kendinde-Şey" Ya Da V. Çernov, Friedrich Engels'ı Çürütüyor
"Aşış" ("Transcensus") Ya Da V. Bazarov Engels'i "Düzeltiyor"
"Kendinde-Şey" Konusunda L.Feuerbach Ve J. Dietzgen
Nesnel Gerçek Var Mıdır?
Mutlak Ve Göreli Gerçek Ya Da A. Bogdanov'un Bulduğu
Engels Seçmeciliği
Bilgi Teorisinde Pratiğin Ölçütü

3. Bölüm:
Ampiryokritisizmin Ve Diyalektik Materyalizmin Bilgi Teorisi
Madde Nedir? Deney Nedir?
Plehanov'un "Deney" Kavramına İlişkin Yanılgısı
Doğada Nedensellik Ve Zorunluluk
Düşünce Tasarrufu İlkesi Ve "Dünyanın Birliği" Sorunu
Uzay ve Zaman
Özgürlük Ve Zorunluluk

4. Bölüm:
Felsefi İdealistler, Ampiryokritisizmin Silah Arkadaşları Ve Ardılları
Kantçılığın Soldan Ve Sağdan Eleştirisi
"Ampiryosembolcü" Yuşkeviç, "Ampiryokritikçi" Çernov'la Nasıl Alay Etti?
Mach Ve Avenarius'un Silah Arkadaşları
Ampiryokritisizm Hangi Doğrultuda Gelişiyor?
A. Bogdanov'un "Ampiryomonizm"i
"Simgeler Teorisi" (Ya Da Hiyeroglifler Teorisi) Ve Helmholtz'un Eleştirisi
Dühring'in İki Tür Eleştirisi
J. Dietzgen Nasıl Gerici Filozofların Gözüne Girebildi?
Modern Fiziğin Bunalımı
"Madde Kayboldu"
Maddesiz Hareket Kavranabilir mi?
Modern Fizikte İki Akım Ve İngiliztinselciliği
Modern Fizikte İki Akım Ve Alman İdealizmi
Moden Fizikte İki Akım Ve Fransız İnancılığı
Bir Rus "İdealist Fizikçisi"
"Fiziksel" İdealizmin Özü Ve Önemi

6. Bölüm:
Ampiryokritisizm Ve Tarihi Materyalizm
Alman Ampiryokritikçilerinin Toplumsal Bilimler Alanındaki Gezintileri
Bogdanov, Marx'ı Nasıl Düzeltiyor Ve "Geliştiriyor"
Suvorov'un "Toplumsal Felsefesinin Temelleri"
Felsefede Taraflar Ve Beyinsiz Filozoflar
Ernst Haeckel Ve Ernst Mach

Sonuç
4. Bölümün 1. Kesimine Ek. - N. G. Çernişevski Kantçılığın Eleştirisine Hangi Açıdan Yaklaşıyor?

Ekler
Konferansçıya On Soru
Diyalektiksorunu Üzerine
Adlar Dizini
Açıklayıcı Notlar

(Tanıtım Yazısından)
Kitaba henüz inceleme eklenmedi.
Gerçekte, diyalektik materyalizmden, yani marksizmden tam bir ayrılma; lafta, sadece sonu gelmez kaçamaklar, kurnazlıklar, sorunun özünden kaçma çabaları, kendi gerilemelerini maskeleme, genel olarak materyalizm yerine bir çeşit materyalizm koyma, kısaca, Marks ve Engels’in sayısız materyalist tezlerinin
doğrudan tahlillerini yapmayı kararlı bir şekildereddetme. Bir marksistin çok doğru olaraknitelendirdiği gibi, bu, gerçek bir “diz çökerek isyan”dır. Bu, tipik bir felsefi revizyonizmdir.
"Cisimlerin duyumların karmaşası olduğunu, duyumların fiziksel 'öğeler'le 'özdeş' olduğunu söyleyen felsefi anlayış açısından mantıksız, keyfi ve seçmeci (électique) olan bu bağımsız (insan duyumlarından bağımsız) ‘dizi’ dizi öğretisinin asıl bahtsızlığı, materyalizmi, el altından işin içine sokmasıdır. Gerçekten de insandan ve insan bilincinden bağımsız olarak ışık kaynaklarının ve ışık dalgalarının varlığını tanıdığınız anda, renk böylece bu dalgaların ağtabaka üzerindeki etkisine bağımlı olduğuna göre , ‘duyum karmaşaları’ modern olguculuk tarafından bulunmuş öğeler ve bunlara benzer daha başka saçmalıklar gibi idealizmin bütün ‘kuşku götürmez olgularını’ temellerine kadar yıkan materyalist anlayışı fiilen kabul etmiş olursunuz.”
idealist, dünyayı duyumlarımızın hareketi olarak değerlendirebilir; materyalistise, dünyayı, duyumlarımızın bir nesnelkaynağı, nesnel modelinin hareketi olarak değerlendirir. Metafizikçi, yani diyalektiğe kargıolan materyalist hareketsiz maddenin varlığım kabul edebilir. Diyalektikçi materyalist ise hareketi maddenin kendinden ayrılmaz bir özelliği olarakgörmekle kalmaz, aynı zamanda yalınlaştırılmış hareket anlayışını reddeder.
Atomun tükenmezliliği, maddenin ve onun hareketlerinin bütün biçimlerinin değişebilirliği diyalektik materyalizmin her
zaman kalesi olmuşlardır. Doğada bütün
sınırlar, koşula bağlı, göreli ve oynaktır ve
hepsi bizim zihnimizin maddenin bilgisine doğru giderek yaklaşımını ifade ederler, ama bu hiçde doğanın, maddenin bizzat kendisinin, bir simge, saymaca bir İşaret, kısaca bizim zihnimizin bir ürünü olduğunu göstermez.
Marks ve Engels’in diyalektik materyalizmi, elbette ki göreciliği kapsar, ama ona indirgenmez; yani diyalektik materyalizm, bütün bilgilerimizin göreliliğini nesnel gerçeğin yadsınması anlamında değil, ama bilgilerimizin bu gerçeğe yaklaşmasının sınırlarının tarihsel göreliliği anlamında kabul eder.
Enerjinin dönüşümü doğa bilimleri tarafından insanın zihninden ve insanlığın deneyinden bağımsız bir nesnel süreç olarak değerlendirilir; yani enerji dönüşümü, materyalist bir biçimde
değerlendirilir. Birçok olayda, hatta olasılıkla,olayların çok büyük bir çoğunluğunda,Ostıvald, kendisi de enerji sözünden maddi hareketi anlar.
Şeylerin “özü” ya da “töz” de göreli şeylerdir; ve bunlar, ancak insanın nesneler hakkındaki bilgisinin derinliğinin ölçüsünü ifade ederler; ve dün, bu bilginin derinliği atomun ötesine gidemezken ve bugünde elektron ve esirin ötesine gidemezken, diyalektik materyalizm, insanın gelişen bilimi ile kazandığı doğa bilgisi içerisindeki bütün bu kilometre taşlarının, geçici, göreli, yaklaşık niteliği üzerinde direnmektedir. Elektron, atom kadar bitmez tükenmezdir, doğa sonsuzdur, ama sonsuz olarak vardır; ve işte zihnin ve insan algısının dışında doğanın varlığının bu tek kategorik, bu tek koşulsuz tanınmasıdır ki, diyalektik materyalizmi göreci bilinemezcilikten
ve idealizmden ayırdeder.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Materyalizm ve Ampiryokritisizm
Baskı tarihi:
1993
Sayfa sayısı:
536
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789757399337
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Sol Yayinlari
Baskılar:
Materyalizm ve Ampiryokritisizm
Materyalizm Ve Ampiriokritiszm
İçindekiler

Önsözler
Birinci Baskıya Önsöz, Yazar
İkinci Baskıya Önsöz, N. Lenin
Giriş Yerine - Bazı "Marksistler" 1908'de, Ve Bazı İdealistler 1710'da Materyalizmi Nasıl Çürütüyorlardı?

1. Bölüm:
Ampiryokritisizmin Ve Diyalektik Materyalizmin Bilgi Teorisi
Duyumlarve Duyum Karmaşaları
"Dünya Öğelerinin Bulunması"
İlke Düzenlemesi Ve "Safça Gerçekçilik"
Doğa İnsandan Önce Var Mıydı
İnsan Beyni İle Mi Düşünür?
Mach Ve Avenarius'un Tekbenciliği

2. Bölüm:
Ampiryokritisizmin Ve Diyalektik Materyalizmin Bilgi Teorisi
"Kendinde-Şey" Ya Da V. Çernov, Friedrich Engels'ı Çürütüyor
"Aşış" ("Transcensus") Ya Da V. Bazarov Engels'i "Düzeltiyor"
"Kendinde-Şey" Konusunda L.Feuerbach Ve J. Dietzgen
Nesnel Gerçek Var Mıdır?
Mutlak Ve Göreli Gerçek Ya Da A. Bogdanov'un Bulduğu
Engels Seçmeciliği
Bilgi Teorisinde Pratiğin Ölçütü

3. Bölüm:
Ampiryokritisizmin Ve Diyalektik Materyalizmin Bilgi Teorisi
Madde Nedir? Deney Nedir?
Plehanov'un "Deney" Kavramına İlişkin Yanılgısı
Doğada Nedensellik Ve Zorunluluk
Düşünce Tasarrufu İlkesi Ve "Dünyanın Birliği" Sorunu
Uzay ve Zaman
Özgürlük Ve Zorunluluk

4. Bölüm:
Felsefi İdealistler, Ampiryokritisizmin Silah Arkadaşları Ve Ardılları
Kantçılığın Soldan Ve Sağdan Eleştirisi
"Ampiryosembolcü" Yuşkeviç, "Ampiryokritikçi" Çernov'la Nasıl Alay Etti?
Mach Ve Avenarius'un Silah Arkadaşları
Ampiryokritisizm Hangi Doğrultuda Gelişiyor?
A. Bogdanov'un "Ampiryomonizm"i
"Simgeler Teorisi" (Ya Da Hiyeroglifler Teorisi) Ve Helmholtz'un Eleştirisi
Dühring'in İki Tür Eleştirisi
J. Dietzgen Nasıl Gerici Filozofların Gözüne Girebildi?
Modern Fiziğin Bunalımı
"Madde Kayboldu"
Maddesiz Hareket Kavranabilir mi?
Modern Fizikte İki Akım Ve İngiliztinselciliği
Modern Fizikte İki Akım Ve Alman İdealizmi
Moden Fizikte İki Akım Ve Fransız İnancılığı
Bir Rus "İdealist Fizikçisi"
"Fiziksel" İdealizmin Özü Ve Önemi

6. Bölüm:
Ampiryokritisizm Ve Tarihi Materyalizm
Alman Ampiryokritikçilerinin Toplumsal Bilimler Alanındaki Gezintileri
Bogdanov, Marx'ı Nasıl Düzeltiyor Ve "Geliştiriyor"
Suvorov'un "Toplumsal Felsefesinin Temelleri"
Felsefede Taraflar Ve Beyinsiz Filozoflar
Ernst Haeckel Ve Ernst Mach

Sonuç
4. Bölümün 1. Kesimine Ek. - N. G. Çernişevski Kantçılığın Eleştirisine Hangi Açıdan Yaklaşıyor?

Ekler
Konferansçıya On Soru
Diyalektiksorunu Üzerine
Adlar Dizini
Açıklayıcı Notlar

(Tanıtım Yazısından)

Kitabı okuyanlar 23 okur

  • Mehmet Toprak
  • Ayhan Tunğ
  • Hasan Hüseyin Beydil
  • Uygar
  • iskra
  • Umut Ök
  • Dursun Yener
  • Berkay
  • Ezgi Göktürk
  • Umut ök

Kitap istatistikleri (Bütün baskılar)

Bu baskının istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%66.7 (2)
9
%0
8
%0
7
%33.3 (1)
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0