·
Okunma
·
Beğeni
·
634
Gösterim
Adı:
Medeniyetin Temelleri
Baskı tarihi:
2007
Sayfa sayısı:
152
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789756335758
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Erguvan Yayınları
"Medeniyet- öncesi adam, medeniyetin form ve temellerini yarattı. İlkel kültür dünyasındaki bu kısa gezintimizde geriye bakınca, yazı ve devlet dışında, medeniyetin her unsurunu görüyoruz. Ekonomik hayatın bütün tarzları orada icat edildi: Avcılık ve balıkçılık, çobanlık ve ziraat, taşıt ve inşaat, sanayi, ticaret ve maliye. Siyasi hayatın bütün basit yolları organize edildi: Klan, aile, köy topluluğu ve kabile; hürriyet ve düzen - medeniyetin çevrelerinde döndüğü birbirine zıt bu iki ortak noktası - burada anlaştı ve uzlaştı; kanun ve adalet başladı. Ahlâki inanışların esasları hazırlandı: Çocukların eğitimi, şeref ve haysiyet, terbiye ve sadakat hisleri aşılandı. Dinin temelleri orada atıldı ve dinin yarattığı ümit ve dehşet, ahlâk ilkesinin yerleştirilmesi ve grubun kuvvetlendirilmesi yolunda kullanıldı. Konuşma, muğlak diller hâlinde geliştirildi, tıp ve cerrahi, görüntü ve ilim, edebiyat ve sanata mütevazi adımlar atıldı. Bir bütün halinde ele alındığında, karşımızdaki manzara, hayret uyandırıcı hayvandan âkil insana giden yolların birbiri ardından açılışının manzarası. Bu 'Vahşi'ler ve onların yüzbinlerce yıllık tecrübe ve el yordamlarıyle ilerleyişleri olmasaydı, medeniyet te olmazdı.
Talihli ve muhtemelen dejenereleşmiş biz gençler, okuma-yazma bilmeyen bir ecdadın uzun ve zahmetli çalışmalarla ortaya koyduğu araçları, kültüre, güvenliğe ve rahatlığa götüren vasıtaları, tevarüs ederken, hemen hemen herşeyimizi onlara borçlu olduğumuzu unutmayalım."
152 syf.
·12 günde
Medeniyetin Temelleri, ünlü Amerikan tarihçisi Will Durant ve eşi Ariel Durant’ın birlikte kaleme aldıkları on ciltlik “The Story Of Civilization” (Medeniyetin Hikâyesi) isimli dev eserin önsözünden müteşekkil.
Kitap, medeniyet kavramı üzerinde düşünerek başlıyor. Will Durant medeniyet için şu tanımı yapıyor, “Medeniyet kaos ve güvensizliğin sona erdiği yerde başlar. Çünkü korku üzerinde galebe çalındığı vakit, merak duyma ve yaratıcılık hisleri serbest kalır ve insan, tabii içgüdüleriyle hayatın mana ve süslerini anlama yolunda harekete başlar.”
Medeniyetin bağlı olduğu bazı şartlar var. Bunlar; Jeolojik, Coğrafi, Irki ve Psikolojik şartlar. Kitapta, bu şartların gereken açıklamalarını yapıldıktan sonra medeniyetin ekonomik, siyasi, ahlaki ve zihni temellerine göz atılıyor.
Medeniyet hiçbir zaman tek bir koşula bağlı kalarak gelişen yahut gerileyen bir süreç değildir. Nasıl ki toplumları sosyolojik açıdan ele aldığımızda birçok unsur devreye giriyor ve toplumun farklılıklar bütünü olduğu kanısına varıyorsak, medeniyet de toplumlardan bağımsız olarak gelişebilen bir şey değildir. Özellikle bir toplumun yerleştiği topraklara ve o toprakların iklimine göz atmak gerekir. Siyasi, iktisadi ve kültürel birçok özellik coğrafya temelinden çıkmaktadır. İbn Haldun’un dediği gibi coğrafya kaderdir. Ve coğrafya anlaşılmadan toplumları yorumlamak mümkün değil. Basit bir örnek olarak sıcak iklime sahip coğrafya insanı ve soğuk iklime sahip coğrafyanın insanı arasındaki davranışları ele alalım. Kaba ve sert olmanın karşısında yumuşak ve naif davranış biçimlerinden söz etmemiz yalnızca iklimin sıcaklığı ve soğukluğuyla açıklanamaz. O iklimlerde yetişen yiyeceklerin de büyük oranda davranışlara tesirleri söz konusudur. Nitekim Mehmet Niyazi Türk Tarih Felsefesi isimli eserinde, birçok tarihçinin tarihi meydana getiren unsurun yiyeceklerden kaynaklandığı görüşünü benimsediğini söyler. Bunun yanı sıra soğuk, dağlık ve tepelik yerlerde yaşayan insanların avcı/toplayıcı süreçleriyle, sıcak, sulak ve geniş arazilerde avcı/toplayıcı süreçleri geçiren toplumların arasında farklılıklar vardır. Medeniyetleri meydana getiren şartlar içerisinde ırki şartları değerlendirirken kitapta savunulan görüşe göre; medeniyeti oluşturan ırklar değil, insanları oluşturan büyük medeniyetlerdir. Coğrafi ve iktisadi şartlar bir kültür meydana getirir ve kültür de bir insan tipi ortaya çıkarır. Bu insan tipi medeniyete tekrar şekil vererek, mevcut düzeni ya geriye ya da ileriye doğru taşır.
İnsanlığın medenileşme süreci derken bazen yanlış anlaşılmalar olabiliyor. Bu eser üzerinden medeniyete bir anlam yüklemek gerekirse bunun, iktisadi şartların iyileştirilmesi, mesela hayvanların evcilleştirilip, tarım düzenine geçilmesi gibi anlayabiliriz. Veya coğrafyanın zorluklarına karşı barınma alanında gelişme gösterip, korunmayı sağlamak, ateşin keşfi ile başlayan ve çamurun pişirilmesi ile sağlamlaşan barınakların ortaya çıkması sayılabilir. Bu tür gelişmelere medeniyet demek yanlış olmayacaktır.
Voltaire’nin deyişine göre insanlığın barbarlıktan medeniyete geçiş sürecini, Will Durant’ın eşi Ariel Durant ile yazmış olduğu on ciltlik dev eserin önsözü olan Medeniyetin Temelleri isimli bu eserde bulunabilir.
 
İbrahim Orhun Kaplan

http://www.edebifikir.com/...yetin-temelleri.html
152 syf.
·10/10
Medeniyetleri var kılan insanoğlunun mazisine bağlılığında duyumsadığı özgüvendir. Netice olarak bugünkü yaşadığımız modern hayatı inkar edilmeyecek kadar çetrefilli uzun süren birikim sürecinin sonrasında şekle şemaile kavuşmuştur. Peki biz bunun ne kadar bilincindeyiz? Bunun bilincinde olmak değişik medeniyet denemelerinin kültürle nasıl şekillendiğine şahit olmak için eseri okumanızı öneriyorum. Çok beğendiğimi belirtmeden yapamayacağım.
152 syf.
·Puan vermedi
Aslı 10 ciltlik Medeniyetin Öyküsü olan eserin önsözüdür . Eseri eşi ile beraber 50 yılda yazmış Will Durant. Oldukça (Önsözü için söylüyorum) kısa olmasına rağmen okuyunca kıvılcım sıçrıyor ...
Nijerya'da 6 ile 8 yaşlarındaki çocuklar ebeveynlerinden ayrılır, kendilerine bir kulübe yapar, avlanarak hayatlarını sürdürürlerdi. Bu şartlar altında çocuk 12 yaşında yetişkin ve 25'inde de yaşlı idi.
Dünya efsanelerini yaratanlar, aile hayatında başarılı olamayan erkeklerdi, çünkü hepsi, bütün kötülüklerin kaynağının kadın olduğuna inandılar; bu, sadece ibrani ve Hristiyan geleneklerinin kutsal saydığı bir görüş değil, yüzlerce putperest mitolojinin de görüşü idi.
Will Durant
Sayfa 113 - Erguvan/ kadınlar cevherdir, cevherden anlamayan hanzoların elinde heba edildiler.
Bir insanın, kendisine dünyada en yakın insanın karısı olduğu kavramı nisbeten modern bir kavram, ve bu dahi, beşer ırkının oldukça küçük bir kısmında tutarlı.
Ilkel insanlar arasında mülkiyet geliştikçe yalancılık ve hırsızlık da ardından gelir.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Medeniyetin Temelleri
Baskı tarihi:
2007
Sayfa sayısı:
152
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789756335758
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Erguvan Yayınları
"Medeniyet- öncesi adam, medeniyetin form ve temellerini yarattı. İlkel kültür dünyasındaki bu kısa gezintimizde geriye bakınca, yazı ve devlet dışında, medeniyetin her unsurunu görüyoruz. Ekonomik hayatın bütün tarzları orada icat edildi: Avcılık ve balıkçılık, çobanlık ve ziraat, taşıt ve inşaat, sanayi, ticaret ve maliye. Siyasi hayatın bütün basit yolları organize edildi: Klan, aile, köy topluluğu ve kabile; hürriyet ve düzen - medeniyetin çevrelerinde döndüğü birbirine zıt bu iki ortak noktası - burada anlaştı ve uzlaştı; kanun ve adalet başladı. Ahlâki inanışların esasları hazırlandı: Çocukların eğitimi, şeref ve haysiyet, terbiye ve sadakat hisleri aşılandı. Dinin temelleri orada atıldı ve dinin yarattığı ümit ve dehşet, ahlâk ilkesinin yerleştirilmesi ve grubun kuvvetlendirilmesi yolunda kullanıldı. Konuşma, muğlak diller hâlinde geliştirildi, tıp ve cerrahi, görüntü ve ilim, edebiyat ve sanata mütevazi adımlar atıldı. Bir bütün halinde ele alındığında, karşımızdaki manzara, hayret uyandırıcı hayvandan âkil insana giden yolların birbiri ardından açılışının manzarası. Bu 'Vahşi'ler ve onların yüzbinlerce yıllık tecrübe ve el yordamlarıyle ilerleyişleri olmasaydı, medeniyet te olmazdı.
Talihli ve muhtemelen dejenereleşmiş biz gençler, okuma-yazma bilmeyen bir ecdadın uzun ve zahmetli çalışmalarla ortaya koyduğu araçları, kültüre, güvenliğe ve rahatlığa götüren vasıtaları, tevarüs ederken, hemen hemen herşeyimizi onlara borçlu olduğumuzu unutmayalım."

Kitabı okuyanlar 17 okur

  • Penthos
  • Onur hacioglu
  • Bilgin Meydan
  • f_d
  • Seda Önal
  • Ertuğrul Etik
  • Merve
  • Murat Dal
  • Mavi Lotus
  • Leyla Yusifli

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%50 (3)
9
%0
8
%16.7 (1)
7
%33.3 (2)
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0