Adı:
Medya Denetimi
Baskı tarihi:
2005
Sayfa sayısı:
70
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789752892354
Kitabın türü:
Orijinal adı:
Media Control
Çeviri:
Elif Baki
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Everest Yayınları
Propaganda, siyasi etkinin sağlanmasında önemli bir faktör oldu her zaman. Özellikle geçen yüzyılda bolca kullanılan bu yöntem, çok geçmeden 'dans edeceği' alanı da buldu: medya! Her türlü basın-yayın organında, üstü kapalı ya da aşikâr bir biçimde yapılan propaganda, toplumun doğru ve yanlış değerlerini etkiledi, demokrasinin nasıl olması gerektiğini biçimlendirdi.

Çağımızın en önemli siyasi aktivistlerinden Noam Chomsky, Medya Denetimi'nde propagandanın gücünü ve etkinlik alanı medyayı bütün detaylarıyla irdeliyor. Kendine özgü bakış açısıyla görünmeyeni görünür kılan yazar, her gün gazete sayfalarından ya da televizyonlardan bize servis edilen haberlerin içyüzünü örneklerle açığa çıkarıyor.

Medya Denetimi, propagandanın gücünü tarihi süreç içinde işleyip günümüze kadar getiriyor. Kitabın son bölümü "Marslı Gazeteci"de Chomsky, bir model oluşturup onu günümüzdeki örneklere uyguluyor. Kitap, okuduğunuz haberlerin, izlediğiniz programların ve siyasi kampanyaların 'satır aralarını' okumak için önemli bir rehber.
70 syf.
·2 günde·Beğendi·8/10
Noam Chomsky, 'Medya Denetimi' adlı kitabında, demokrasi, halkla ilişkiler, propaganda ve buna benzer bazı konularda düşüncelerini ifade ediyor. Demokrasi kavramına kısaca değindikten sonra yürürlükte olanla, istenen ve olması gerekenleri ayrıntıya girmeden kısa örneklerle açıklıyor.

Medya Denetimi ya da propaganda ile toplumun nasıl kontrol altına
alınabileceğini ve nasıl istenen tarafa doğru yönlendirebileceğini;
egemen gücün kendilerine karşı çıkmaya hazır ya da potansiyel tehlike
teşkil edecek toplumun çeşitli unsurlarını nasıl da 'şaşkın sürü'ler
haline getirileceğini de açıklayıcı ve aydınlatıcı bilgilerle anlatıyor.

Türkiye'de iyi tanındığını düşündüğüm ve her daim muhalif bir ses olan Noam Chomsky'in bu kitabının sayfa sayısı az olsa da işlenen konu itibarıyla okunmaya, okutulmaya ve anlaşılmaya değer bir çalışmadır.

Alıntılarda ayrıntılı bir şekilde düşünce yapısını vermeye çalıştığım kitaptan örneğin pasif bir toplumun nasıl ateşli bir savaş yanlısı olacağını geçmişten verdiği şu örnekle açıklamaya çalışıyor: "1916 yılında “Peace Without Victory" (Zafersiz Barış) sloganıyla başkan" seçilen Woodrow Wilson'un "o barışçıl halkı, histerik bir savaş çığırtkanı haline dönüştürdü ve Alman olan her şeyi yakıp yıkmak, tüm Almanları lime lime etmek, savaşa gidip dünyayı kurtarmak isteyen insanlar yaratmayı başardı"ğını gördüğümüzde aynı senaryoların şimdi de oynanmadığını söyleyebilir miyiz? Ya da yanı başımızda bitmeyen savaşların müsebbibi kimler ve ne amaçlıyorlar?

Chomsky, Amerikan liberal demokrasi düşünce savunucularından biri olan Walter Lippmann'ın yazılarına göz atıldığında hiç de öyle özgürlükçü, demokratik bir yapının önerilmediğini, bunun yerine 'rıza üretimi' söylemiyle toplumların belli bir yöne ya da düşünceye doğru kaydırılabileceğini ifade ederken, 'seçilmiş sınıf'
kavramıyla da küçük elit bir topluluğun ülkeyi yönetmesi gerektiğini ve bunu yaparken de 'halkı kenara atmasını' hiç de önemli olmadığını belirtiyor. Chomsky burada Lippmann'ın görüşünün tamamen Leninist bir görüş olduğunu söylüyor. ikisi de 'devlet' olgusunu temel alıp ve buna göre de ikisi de 'hegelci' mantıkla hareket ediyor.

'Şaşkın Sürü' kavramını öğrenmek bile kitabın okunması için yeterli. 'Şaşkın Sürü' kimdir? Niçin bu isim kullanılmıştır. Amerikan örneği yerelden genele yani tüm dünyaya uygulandığında 'şaşkın sürü'ler var mı, yoksa bir kuruntu mu? Devletlerin
'şaşkın sürü'lere ihtiyacı var mı? Örneğin, 'şaşkın sürü' evcilleşmesse ne olur? Niçin bu kavram önemli. Şu an da yaşadığımız hayat içinde bunları görebiliyor muyuz?

Chomsky, Amerikan siyasi, sağlık, işçi ve işveren ilişkileri, halkla ilişkiler gibi çeşitli konularda eleştirilerini sunuyor. Toplumun tepkisiz kalarak köleleştirildiğini anlatmaya çalışıyor. Medya ellerinde olduğu sürece istedikleri haberleri istedikleri şekilde vererek toplum mühendisliği sayesinde, esas mevzuların hep gizlenerek arka plana itildiğini belirtiyor. Tekelleşen medyanın halkın derdine çare değil, sorunun ana kaynağı olduğunu belirterek 'şaşkın sürü' kavramıyla toplumun nasıl tepkisiz hale getirildiğini çarpıcı bir şekilde anlatıyor. (Bu konuda alıntılara bakılabilir.)

Noam Chomsky'in bu kitabı az sayfası sayısı, anlaşılır ve kolay diliyle medyayı kimlerin kontrol etmek istediklerini anlatmaya çalışıyor. Bunu yaparken de bir 'sistem'den bahsediyor ve isimlerin ise gelip geçici olduğunu söylüyor.

Muhalif kimliğiyle, muhalif olarak yazmaya devam ediyor. Kısa bölümler içinde seçilen başlıklar altında görüşlerini açıklayıp, toplumu uyarıyor. 'Size sunulan ya da gösterilenler gerçekten öyle mi diye bir düşünün, sorgulayın' diyor.

Propagandanın nasıl evrilleşip 'halkla ilişkiler' adını alıp, daha yumuşak söylemlerle daha hoş ve özlü sözlerle toplumları nasıl uyuttuğunu artık görmenizi istiyor. Bunu içinde yaşadığınız ülkeye bakmanız yeterli.

Ezcümle: Kitap kapağı, anlatım, çeviri, baskı olarak güzel ve okunmaya değer.
+ Bendeki okuduğum kitap Haziran 2005 tarihli ve kitabın yeni baskısı yapılıyor.
+ 19/20 Nisan 2018 tarihinde okunup, notlar çıkarılmıştır.
70 syf.
Propaganda, siyasi etkinin sağlamasında önemli bir faktör oldu her zaman. Medya dans edeceği alanı buldu ve her türlü basın yayın organında, üstü kapalı yada aşikar bir biçimde yapılan propaganda, toplumun doğru ve yanlış değerlerini etkiledi.
70 syf.
·1 günde
Amerikanın ikiyüzlülüğünü,terörizmi kendilerine göre keyfi yorumlamalarını ve dahasını ustalıkla kaleme almış noam chomsky.okunması gereken bir kitap..
70 syf.
·1 günde·Beğendi·6/10
Ünlü dilbilim profesörü Chomsky, ABD özelinde, medyanın toplum algısını nasıl yönettiğini gerçek olaylar üzerinden anlatıyor. Kısa kitapta, on bölüm var. Propagandanın tarihinden başlayarak Körfez Savaşı'na kadar getirilen olaylarda, neyin doğru, neyin yanlış olduğunun gücü elinde bulunduran medyanın söylediklerine göre şekillendiğinden bahsediliyor. ABD aleyhine olan olayların medyaya aktarılmasındaki yanlılık için "Marslı Gazeteci" metaforunu kullanan Chomsky'nin kitabının ilk basım tarihi 2002. Benim açımdan geç okunmuş bir kitap ama bahsettiği olaylarla ilgili çıkan haberleri az çok hatırladığım için anlaşılır bir okuma olmuştu.
Zorlayıcı ahlaki ilke, halkın büyük çoğunluğunun bir şeyleri kavrayamayacak kadar aptal olmasıdır. Eğer kendilerini ilgilendiren konuların yönetiminde söz sahibi olmaya kalkarlarsa, sorun çıkarırlar. Bu nedenle, böyle bir şeye izin vermek uygunsuz ve ahlaksızca olacaktır. Şaşkın sürüyü evcilleştirmemiz gerekir, ki galeyana gelip de her şeyi ezip geçerek, yok etmesinler. Üç yaşındaki çocuğun karşıdan karşıya yalnız geçmesine izin vermenin çok yanlış olacağını söyleyen mantığın aynısı neredeyse. Üç yaşındaki çocuğa böylesi bir özgürlük tanımazsınız çünkü üç yaşındaki çocuk bu özgürlükle başa çıkmayı bilmez. Aynı şekilde, şaşkın sürüye aktif katılımcı olma hakkı da tanımazsınız. Onlar sadece sorun çıkarırlar. Öyleyse, şaşkın sürüyü evcilleştirmek için bir şeye ihtiyacımız var ve bu şey de demokrasi sanatındaki yeni devrim: Rızanın üretimi.
Diğer bir sorun ise, insanların örgütlenmesinin mümkün hale gelişiydi. Oysa insanların ayrıştırılması, ayrımlandırılması ve yalnız olması gerekiyordu. Örgütlenmemeliydiler; çünkü böylece olaylara seyirci olmanın ötesinde bir konuma gelebilirlerdi.
İstediğiniz konu başlığını seçebilirsiniz: Ortadoğu, uluslararası terör, Orta Amerika; her ne olursa olsun, halka gösterilen dünya tablosunun gerçekle ilgisi yok. Olayın gerçeği, yalanlar üstüne kurulu görkemli binaların altında gömülü.
Kuralı hatırlayın: Bu, yalnızca bize yapılırsa terörizmdir. Biz ötekilere bunun kat kat kötüsünü de yapsak, bu, terörizm olmaz. İşte yine evrensel ilke.
Demokrasi, seçilmiş sınıfın, toplumun sahibi olan efendilerinin hizmetinde çalışmak üzere eğitildiği bir sistem olmalıdır. Nüfusun geri kalan bölümü, her çeşit örgütlenmeden yoksun bırakılmalıdır, çünkü örgütlenmek sadece başa bela olur. Onlar, yalnız başlarına televizyon karşısında oturarak, hayattaki en önemli şeyin mal mülk edinmek ya da şu izlediğiniz iyi halli, orta sınıf aileler gibi yaşamak ve Amerikancılık, uyum gibi iyi değerleri elde tutmak olduğunu söyleyen mesajı kafalarına kazımalıdır. Hayat bundan ibarettir.
Eğer medya ve eğitim sistemi üstünde tam hâkimiyete sahipseniz, bilim adamları da konformist ise bunu başarabilirsiniz. Massachusetts Üniversitesi'nde son Körfez kriziyle ilgili davranışlar üstüne yapılan -televizyon izlemeyle ilgili düşünce ve davranışları araştıran- bir çalışmayla bu ortaya konuldu. Çalışmada sorulan sorulardan biri şöyleydi: Vietnam Savaşı sırasında sizce tahminen kaç Vietnamlı ölmüştür? Bugün Amerikalılar tarafından verilen ortalama rakam yüz bin. Resmi rakamlar ise iki milyon diyor. Gerçek sayı büyük olasılıkla üç-dört milyon arası.
Halkla ilişkiler dev bir endüstridir. Şu an için yılda yaklaşık bir milyar dolar harcanıyor. En başından beri hedefi halkın aklını denetlemekti.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Medya Denetimi
Baskı tarihi:
2005
Sayfa sayısı:
70
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789752892354
Kitabın türü:
Orijinal adı:
Media Control
Çeviri:
Elif Baki
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Everest Yayınları
Propaganda, siyasi etkinin sağlanmasında önemli bir faktör oldu her zaman. Özellikle geçen yüzyılda bolca kullanılan bu yöntem, çok geçmeden 'dans edeceği' alanı da buldu: medya! Her türlü basın-yayın organında, üstü kapalı ya da aşikâr bir biçimde yapılan propaganda, toplumun doğru ve yanlış değerlerini etkiledi, demokrasinin nasıl olması gerektiğini biçimlendirdi.

Çağımızın en önemli siyasi aktivistlerinden Noam Chomsky, Medya Denetimi'nde propagandanın gücünü ve etkinlik alanı medyayı bütün detaylarıyla irdeliyor. Kendine özgü bakış açısıyla görünmeyeni görünür kılan yazar, her gün gazete sayfalarından ya da televizyonlardan bize servis edilen haberlerin içyüzünü örneklerle açığa çıkarıyor.

Medya Denetimi, propagandanın gücünü tarihi süreç içinde işleyip günümüze kadar getiriyor. Kitabın son bölümü "Marslı Gazeteci"de Chomsky, bir model oluşturup onu günümüzdeki örneklere uyguluyor. Kitap, okuduğunuz haberlerin, izlediğiniz programların ve siyasi kampanyaların 'satır aralarını' okumak için önemli bir rehber.

Kitabı okuyanlar 58 okur

  • Furkan Kuvel
  • Gülcan B.
  • Ferdi Bişkin
  • Mustafa atik
  • josolyne
  • Yücel Baştan
  • Emine
  • Hilal Şahin
  • Serhan ERGİN
  • Semih Ökten

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%11.8 (2)
9
%23.5 (4)
8
%35.3 (6)
7
%17.6 (3)
6
%11.8 (2)
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0