·
Okunma
·
Beğeni
·
8,9bin
Gösterim
Adı:
Mektubat
Baskı tarihi:
1 Ocak 2004
Sayfa sayısı:
616
Format:
Ciltli
ISBN:
9756382198
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Zehra Yayıncılık
583 syf.
·61 günde·10/10 puan
Risale-i Nur bu asrın ihtiyaçlarına göre yazılmış bir tefsirdir:

Bu eseri okuduğunuzda anlarsınız ki;

-İmanın bütün esasları akla yatkın ve uyumludur.
Dinlerin değeri özellikle son iki asırda bilimin gelişmesiyle birlikte düşüyordu. Materyalist ve ateist insanların sayısı artmış ve insanlar çözümü farklı yollardan aramaya başlamıştır. Çünkü; eğer bir şey hakkında bir iddianız varsa, insanlar iddianızla ilgili mantıklı deliller ister. İddiaların ispatlanabilir oluşu özellikle bu asırda çok önemlidir. İşte burada Risale-i Nur Külliyatı devreye giriyor. Kur'an'ın 4 ana konusu olan; Tevhid, Nübüvvet, Haşir ve Adalet arasındaki ilişkiyi açıklıyor Risale-i Nur.

-İbadet çeşitleri ve sorumlulukları konusunda okuyucuyu ikna eder.
Çünkü sebeplerini ve hikmetlerini gösterir, ispat eder. Örneğin; namazın 5 vakit olmasının hikmetleri, namazın ruhen, cismen, bedenen ağır olmadığını, kılmamanın; iman zaafiyetinin, psikolojik faktörlerin sebeplerine nokta atışı yapıp tespit etmesi ve çözümleri.
Mesela, faiz Allah tarafından neden yasaklanmıştır ve hikmeti nedir? Toplumsal ve sosyolojik açıdan neden haram olduğunu gayet veciz şekilde ifade eder. Gibi...

-İman ile insan psikolojisi arasındaki ilişkiyi analiz eder.
Modern insanın en büyük problemi ‘maddecilik akımı’ (materyalizm) dir. Müslüman olsun olmasın çağımız insanı, maddecilik felsefesinden çok fazla etkilenmiş olduğu halde, din ve manevi şeyler insanın hayatında çok az yer tutuyor. Genel olarak; ölümü düşünme, çok fazla kazan, kazandığında da çok fazla eğlen, anı yaşa sadece, takıl ve eğlenmene bak. Yani ‘hayvan gibi yaşamaya çalış’ demek bu. Fakat bu mantık insanlığa huzur ve mutluluğu getirmedi. Evet, teknolojiler, modern hayatlar, medeniyetin getirmiş olduğu zaruri olmayan ihtiyaçları tüketmesi insanları tatmin etmiyor. Maddeci felsefe, insanların manevi açlığı için hiçbir şey önermiyor. İnsanların en büyük problemi olan ölüm ve sevdiklerinden ayrılma problemine karşı bir çözüm sunmuyor. Bize dediği ‘anı yaşa ve bunları düşünme’. Sizce bu mantıklı mı? Peki Bediüzzaman ne diyor?

Ey zevk ve lezzete mübtelâ insan!
Ben yetmiş beş yaşımda, binler tecrübelerle ve hüccetlerle ve hâdiselerle ayne’l-yakîn bildim ki:
Hakikî zevk ve elemsiz lezzet ve kedersiz sevinç ve hayattaki saadet, yalnız imandadır ve iman hakikatleri dairesinde bulunur. Yoksa, dünyevî bir lezzette çok elemler var; bir üzüm tanesini yedirir, on tokat vurur gibi, hayatın lezzetini kaçırır.
(10.Söz)

Bediüzzaman şu 2 şeyi çok net bir şekilde açıklıyor:
1.Bu evreni, Allah’dan bağımsız bir şekilde açıklayamazsın.
2.Asla Allah'dan bağımsız bir şekilde huzurlu hissedemezsin.

Bu eserleri okumaya başladığınızda anlayacaksınız ki aslında inanılmaz bir mutluluk yolculuğuna başlamışsınız.


Bu eserleri yazan müellifin gerçek yüzü için:
https://www.youtube.com/watch?v=owQ8D0uNvvE

Risale- Nur’ları okuyorum ama anlayamıyorum veya neden değerli zamanımı okunacak onca kitap varken bu kitaplara ayırayım diyenler için:
https://www.youtube.com/watch?v=hH-XBbSIYhY

Bu yazıda istifade ettiğim video:
https://www.youtube.com/watch?v=ilU4p1alCoU

Risale-i Nur hakkında sair meslek ve meşrepte bulunan hocaların görüşeri:
https://youtu.be/nnLhmMzXhbc
1046 syf.
·Beğendi
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ
يَا اَللّٰهُ يَا رَحْمٰنُ يَا رَح۪يمُ يَا فَرْدُ يَا حَىُّ يَا قَيُّومُ يَا حَكَمُ يَا عَدْلُ يَا قُدُّوسُ
İsm-i A'zam'ın hakkına ve Kur'an-ı Mu'cizü'l-Beyan'ın hürmetine ve Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın şerefine, bu Mektubat'ı bastıranları ve mübarek yardımcılarını ve Risale-i Nur talebelerini Cennetü'l-Firdevs'te saadet-i ebediyeye mazhar eyle.
Âmîn...

Üstad ile talebeler arasında geçen ilmi kelamını mektuplarıyla ihtiva eden bir eserdir.Herkesin kalbine,rububiyetine dokunacak tarzda yazılmış şahane bir kitap...Okumadan ölmeyin inşallah.

Tanıtım Bülteninden:

BİRİNCİ MEKTUP: Dört farklı sualin cevabıdır:

Birinci Sual: Hazret-i Hızır’ın hayatta olup olmadığını ve hayatın beş mertebesinin neler olduğunu açıklar.

İkinci Sual: Ölümün bir nimet olduğunu Kur’ân ayetleriyle açıklar.

Üçüncü Sual: Cehennemin nerede olduğuna dair gayet makul bir açıklamadır. Cehennemin Büyük ve Küçük diye iki çeşit olduğunu mantıkla ispat eder; bunların Allah’ın lütuf ve kahrının iki tecellisi, kâinat ağacının iki meyvesi ve bu dünyanın iki ürünü olduğunu ortaya koyar.

Dördüncü Sual: Mecazi aşktan hakiki aşka geçişin yolunu gösterir.

İKİNCİ MEKTUP: Dini tebliğle görevli insanların zaruret olmadıkça sadaka ve hediyeleri kabul etmemeleri gerektiğini ve mümkün olduğu kadar kanaatle hareket etmelerini altı sebeple izah eder.

ÜÇÜNCÜ MEKTUP: Kur’ân-ı Kerimin, yıldızların doğuş ve batışı üzerine ettiği kasemin i’caz ve belağatini gösteren bir tasvir ile imansızlık yolunda nihayetsiz zorluklar olduğunu; iman ve tevhid yolunda ise sonsuz kolaylıklar bulunduğunu açıklar.

DÖRDÜNCÜ MEKTUP: Risale-i Nur’un, Cenâb-ı Hakkın Rahîm ve Hakîm isimlerine mazhar olduğunu; göklerin ve yıldızların tasvirini şiirsel bir tarzda dile getirir.

BEŞİNCİ MEKTUP: Velâyetin suğrâ, kübrâ ve vustâ olarak üç kısma ayrıldığını, tarikatlarda asıl maksadın, iman hakikatlerinin inkişafı ve sünnet-i seniyyeye uymak olduğunu, Risale-i Nur’un daha kısa bir zamanda o görevi gördüğünü açıklar.

ALTINCI MEKTUP: Üstad Bediüzzaman’ın gurbetteki hâlini ve “Allah bize yeter. O ne güzel vekildir” meâlindeki âyetin verdiği teselliyi güzel bir şekilde ifade eder.

YEDİNCİ MEKTUP: Hz. Muhammed’in (a.s.m.) birden fazla evliliğinin ve özellikle Hz. Zeyneb ile evlenmesinin hikmetlerini açıklar.

SEKİZİNCİ MEKTUP: Besmeledeki Rahmân ve Rahîm isimlerini tefsir ederek bu isimlerin bir vesilesi olan şefkatin aşktan daha yüce, daha parlak ve daha hâlis olduğunu anlatır.

DOKUZUNCU MEKTUP: Kerâmet, ikram ve inayet hakkında önemli bir kuralı açıklar. Ayrıca İslâm ile iman arasındaki ilişkiyi ve bunların farklı yönlerini ilmî tarzda izah eder.

ONUNCU MEKTUP: Kitâb-ı Mübin’le İmâm-ı Mübin’in tanımını yaparakkader, levh i mahfuz gibi konulara açıklık getirir ve haşir meydanının nerede olacağı hususunda bilgi verir.

ON BİRİNCİ MEKTUP: “Muhakkak ki, şeytanın hilesi pek zayıftır.” (Nisâ Sûresi: 76.) ayetini tefsir ederek şeytanın verdiği vesveseye karşı manevî bir ilâç sunar.

Ayrıca çağdaş uygarlığın Kur’ân’ın mucizeliği karşısında ne kadar aciz olduğunu ortaya koyar ve miras konusundaki Kur’ân prensiplerinin ne kadar adâletli olduğunu gösterir.

ON İKİNCİ MEKTUP: Hazret-i Âdem’in (a.s.) Cennetten çıkarılması, insanların bir kısmının Cehenneme girmesi, Şeytanın ve kötü şeylerin yaratılması, musibet ve belâların mâsum insanlara ve hayvanlara musallat edilmesinin hikmetlerini izah eder.

ON ÜÇÜNCÜ MEKTUP: Üstad Bediüzzaman’ın sürgün hayatındaki durumuna; izin belgesi için neden müracaat etmediğine ve siyasetten niçin uzak durup ilgilenmediğine dair soruların cevapları yer alır.
520 syf.
·10/10 puan
Tevhid hakikatinin müjdeli, tatlı izah ve isbatı. Allah'a eş ve ortak koşmanın imkansızlığı.
Duaya niçin muhtacız? Bazen dua ediyoruz kabul edilmiyor . Neden?
Peygamberimizin (a.s.m) üç yüz den fazla mu'cizesi.
Cenab-ı Hak şeytanları ve diğer zararlı mahlukatı niçin yarattı?
Kur'an neden insanların konuşmaları tarzındadır ve Peygamberimizin (a.s.m) niçin her hali mu'cize değildir?
Şiiliğin doğuşu ve hakikatı nedir?
Hz.Peygamber'in (a.s.m) evliliklerine yapılan itirazlar ve cevaplar.
Hz.Adem'in (a.s) Cennetten çıkarılmasının hikmeti?
İman ve İslamiyet'in farkı nedir?
Ramazan orucunun, hikmetleri ve faydaları
İslam kardeşliğini zedeleyen hallere karşı, muhabbet, müsamaha ve birlik nasıl sağlanır?
İslam da milliyetçilik var mıdır?
İslam'da reform yapılabilir mi? Reformculara verilen Kur'ani cevaplar.
Ölüm dahi hayat gibi nimettir. Nasıl?

Ve bunlar gibi daha birçok merakaver mes'elenin izahı.
1046 syf.
·Beğendi·10/10 puan
Üstad’ın en çok beğendiğim eseri diyebilirim. Kitap bir talebesinin sorularına cevaplar niteliğinde olması bizlerinde merakını bir hayli arttırıyor.. Özellikle Üstadı ilk okumaya başlayacaklar bu eserden başlamalı.. Bu kitabı o kadar çok seviyorum ki gidip diyanet baskısınıda aldım ve tekrar tekrar okumak beni çok mesrur ediyor :)
520 syf.
·48 günde·10/10 puan
يَا اَللّٰهُ يَا رَحْمٰنُ يَا رَحٖيمُ يَا فَرْدُ يَا حَىُّ يَا قَيُّومُ يَا حَكَمُ يَا عَدْلُ يَا قُدُّوسُ

İsm-i A'zam'ın hakkına ve Kur'an-ı Mu'ciz-ül Beyan'ın hürmetine ve Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın şerefine, bu Mektubat'ı bastıranları ve mübarek yardımcılarını ve Risale-i Nur talebelerini Cennet-ül Firdevs'te saadet-i ebediyeye mazhar eyle. Âmîn... Ve hizmet-i imaniye ve Kur'aniyede daima muvaffak eyle. Âmîn... Ve defter-i hasenatlarına Mektubat Mecmuasının herbir harfine mukabil bin hasene yazdır. Âmîn... Ve Nurların neşrinde sebat ve devam ve ihlas ihsan eyle. Âmîn.

Yâ Erhamerrâhimîn!.. Umum Risale-i Nur şakirdlerini iki cihanda mes'ud eyle. Âmîn... İnsî ve cinnî şeytanların şerlerinden muhafaza eyle. Âmîn...
520 syf.
·14 günde·Beğendi·10/10 puan
*-*-* بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ
يَا اَللّٰهُ يَا رَحْمٰنُ يَا رَح۪يمُ يَا فَرْدُ يَا حَىُّ يَا قَيُّومُ يَا حَكَمُ يَا عَدْلُ يَا قُدُّوسُ
İsm-i A'zam'ın hakkına ve Kur'an-ı Mu'cizü'l-Beyan'ın hürmetine ve Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın şerefine, bu Mektubat'ı bastıranları ve mübarek yardımcılarını ve Risale-i Nur talebelerini Cennetü'l-Firdevs'te saadet-i ebediyeye mazhar eyle.
Âmîn...

Mektubat - 523
616 syf.
·Beğendi·10/10 puan
İçinde çok güzel ve derin bilgiler var çok akıcı bir dili olmadığı için uzun sürede bitirebildim ama sabırla okunması gereken bir kitap tavsiye ederim..
1046 syf.
·59 günde·Beğendi·10/10 puan
Risale-i Nur hayatıma şeref verdiği için ne kadar hamd etsem azdır.
Ne ile ifade etsem kendimi yine azdır.
Her Risale ömrümün en güzel tevafuk, nuru...
Ben aciz ve fakr haldeyim
Elimde bir tek imanım var, o da zayıf.
Nurlar imanimin istinadı.
Allah Üstadım Bediüzzaman hazretlerinden ve Hizmet ehli bütün kardeşlerden razı olsun...

Nefis cümleden Edna vazife cümleden alâ.
656 syf.
·Beğendi·9/10 puan
İnayet i ilahiyle yazılan bu eser , günümüzde imanı zayıflatan birçok fitnenin , aklı şüpheye düşüren sayısız fikrin , vesvesenin , birçoğunu akli ve mantıki yollarla kesin bir şekilde izah ediyor bununla birlikte , Risale i Nur külliyatındaki diğer eserler gibi insanı adeta büyülüyor , okurken tarifsiz bir iç huzur hissediyorsunuz..
Bu iç huzuru sizlerin de yaşamanız ve istifade etmeniz dileğiyle.
616 syf.
Zayıfın kavîye karşı izzet-i nefsi, kavîde tekebbür olur. Kavînin zayıfa karşı tevazuu, zayıfta tezellül olur. Bir ülül'emrin makamındaki ciddiyeti vakardır, mahviyeti zillettir; hanesindeki ciddiyeti kibirdir, mahviyeti tevazudur. Fert mütekellim-i vahde (kendi adına konuşuyor) olsa, müsamahası ve fedakârlığı amel-i salihtir; mütekellim-i maalgayr (başkası adına konuşuyor ve grup sözcüsü ola) olsa hıyanettir, amel-i tâlihtir. Bir şahıs kendi namına hazm-ı nefis eder, tefahur edemez; millet namına tefahur eder, hazm-ı nefis edemez.
%36 (375/1046)
·Puan vermedi
Demek oluyor ki; âlem-i maddi ile âlem-i rühâniyi birbirinden farketmek lazım gelir. Birbirine mezcedilse, hükümleri yanlış görünür. Mesela senin dar bir odan var; fakat dört duvarını kapayacak dört büyük âyine konulmuş. Sen içine girdiğin vakit, o dar odayı bir meydan kadar geniş görürsün. Eğer desen; “Odamı geniş bir meydan kadar görüyorum. “ doğru dersin. Eğer desen; “Odam bir meydan kadar geniştir.” diye hükmetsen, yanlış edersin. Çünkü âlem-i misâli, âlem-i hakikiye karıştırırsın.
616 syf.
·Beğendi·10/10 puan
Bu eserde günümüz insanına yol gösteren mektuplar bulunmaktadır. Kainattaki sürekli faaliyetin sırrı, Tek Allah'a inanç (Tevhid), Peygamber (a.s.m.) mucizeleri, İslamda reform, milliyetçilik, oruç gibi konularda zihinleri kurcalayan suallere verilen cevaplar ile Risale-I Nur Külliyatı'nın en mühim eserlerindendir.
Aşk, şiddetli bir muhabbettir. Fâni mahbuplara müteveccih olduğu vakit, ya o aşk kendi sahibini daimî bir azap ve elemde bırakır. Veyahut o mecazî mahbup, o şiddetli muhabbetin fiyatına değmediği için, bâki bir mahbubu arattırır; aşk-ı mecazî, aşk-ı hakikîye inkılâp eder.
Duanız olmazsa ne ehemmiyetiniz var.
Bediüzzaman Said Nursî
"Dua eden anlar ki birisi var, onun hatırat-ı kalbini (kalbinden geçen şeyleri) işitir, her şeye eli yetişir, her arzusunu yerine getirebilir, aczine merhamet eder, fakrına medet(yardım) eder."

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Mektubat
Baskı tarihi:
1 Ocak 2004
Sayfa sayısı:
616
Format:
Ciltli
ISBN:
9756382198
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Zehra Yayıncılık

Kitabı okuyanlar 1.515 okur

  • Yasemin baş
  • Buse
  • Esra
  • İlimin Peşinde
  • Fetullah kaya
  • mormavi
  • Gecenin en Siyahı
  • Hakan
  • Sumeyye Unal
  • CANSU

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%13.1 (56)
9
%0.7 (3)
8
%0.2 (1)
7
%0.2 (1)
6
%0
5
%0.2 (1)
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0.2 (1)

Kitabın sıralamaları