Mesnevi Cilt 1

8,5/10  (2 Oy) · 
24 okunma  · 
5 beğeni  · 
676 gösterim
Türk-İslâm dünyasında Kur’ân’dan sonra en çok okunan, okutulan, müfredattan hiç çıkmayan, sık sık çevirileri, şerhleri yapılan bir dünya başyapıtıdır Mesnevi.

İçindeki konu çeşitliliği, çağrışım yoluyla yazılan ve iç içe geçmiş hikâyeleri, felsefî sonuçları, âyetlerden, hadislerden, kelâm-ı kibâr denilen büyük insanlara ait sözlerden alıntıları, bunların şerhleri, üç büyük dinle ilgili olarak anlatılan olaylarla, ele alınan meselelerle bir kültür ansiklopedisi, bir başka deyişle dinler tarihi ansiklopedisidir Mesnevi. Mânâ yönü ağır bastığı için de bu şaheserin bir başka adı “Mesnevî-i Ma’nevî”dir.

Dünyanın belli başlı bütün dillerine çevrilmiş sekiz asırlık bu dev eser her gün artan bir ilgiye mazhar oluyor. Mesnevi üzerine Türkçe’de ve dünya dillerinde gün geçmiyor ki yeni bir kitap, yeni bir çalışma çıkmasın ortaya.

Mevlana’yı en iyi ancak elimizde doğru, aslına en çok yaklaşan bir çeviri varsa anlayabileceğimiz düşüncesinden hareketle, Türkçe’de ilk defa, Farsça asıllarının Latin harfleriyle yazılmış halini yan sayfada vererek, bütün Mesnevi’yi nazım olarak yayımlıyoruz.

Kitaptan 12 Alıntı

Bir adamın ayağına diken batınca ayağını dizi üstüne kor:
İğne ucu ile diken başını arar durur; bulamazsa orasını dudağıyla ıslatır:
Ayağa batan dikeni bulmak, bu derece müşkül olursa yüreğe batan diken nicedir? Cevabını sen ver?

Mesnevi Cilt 1, Mevlana Celaleddin-i Rumi (Sayfa 44 - Dopan Egmont Yayıncılık ve yapımcılık Tic. A.Ş)Mesnevi Cilt 1, Mevlana Celaleddin-i Rumi (Sayfa 44 - Dopan Egmont Yayıncılık ve yapımcılık Tic. A.Ş)

Aslında bu dünya bir zindandır biz de bu zindanda bulunan mahbuslarız ey Hakkı arayan kişi zindanın duvarını delde kendini kurtar..

Mesnevi Cilt 1, Mevlana Celaleddin-i RumiMesnevi Cilt 1, Mevlana Celaleddin-i Rumi

Ey güzel varlık, senin için yanıp tutuşanlar, sen ölünce çabucak senin mezarını kazarlar. Bir an önce seni evinden atarlar. Sonra seni yılanlara, karıncalara gıda olmak için toprağa gömerler..

Mesnevi Cilt 1, Mevlana Celaleddin-i RumiMesnevi Cilt 1, Mevlana Celaleddin-i Rumi

Halife, Leyla'ya dedi ki: "Sen o musun ki Mecnun, senin aşkından perişan oldu ve kendini kaybetti.
"Sen başka güzellerden daha güzel değilsin.
" Leyla, "Sus, çünkü sen Mecnun değilsin" diye cevap verdi.

Mesnevi Cilt 1, Mevlana Celaleddin-i Rumi (Sayfa 60 - Doğan Egmont Yayıncılık ve yapımcılık Tic. A.Ş)Mesnevi Cilt 1, Mevlana Celaleddin-i Rumi (Sayfa 60 - Doğan Egmont Yayıncılık ve yapımcılık Tic. A.Ş)

Bu dünyanın dedikodusu toz gibidir. Gönül aynasını örter. Sen aklını başına al da bir zaman için susmayı kendine huy edin.

Allah'ım! sen her gece ruhları ten tuzağından azad eder, onları dünyaya ait işlerden, hatıralardan kurtarırsın. Ruhlar her gece ten kafesinden kurtulurlar da kimsenin hükmü altında bulunmadan, kimseye hükmetmeden hürriyete kavuşurlar. Zindandaki mahpuslar gece uyuyunca zindanda bulunduklarından habersizdirler. Yüksek mevkilerde bulunanlar da refah içinde yaşayan mutlu kişiler de uykuya dalınca her şeylerini kaybederler. uykuda ne gam, ne kazanmak ve ne de kaybetmek endişesi vardır. Ne de şunun bunun hayali...

Arif olan zatın hali uyanık iken de işte böyledir. Yani arif olan uyanık iken de dünyaya karşı uykudadır. Cenab-ı hakk, ashab-ı kehf hakkında: 'onlar uykudaydılar.' Tabirini kullanmıştır. Bu nasıl olur deme. onlar gece gündüz dünya hallerine karşı uykuya dalmışlardır.

Mesnevi Cilt 1, Mevlana Celaleddin-i Rumi (Sayfa 53)Mesnevi Cilt 1, Mevlana Celaleddin-i Rumi (Sayfa 53)

Ümitsizlik diyarına gitme, ümitler var. Karanlığa varma, güneşler var.

Mesnevi Cilt 1, Mevlana Celaleddin-i Rumi (Sayfa 80 - Doğan Egmont Yayıncılık ve yapımcılık Tic. A.Ş)Mesnevi Cilt 1, Mevlana Celaleddin-i Rumi (Sayfa 80 - Doğan Egmont Yayıncılık ve yapımcılık Tic. A.Ş)
2 /