Mesnevi Cilt 1

9,3/10  (7 Oy) · 
32 okunma  · 
11 beğeni  · 
819 gösterim
Türk-İslâm dünyasında Kur’ân’dan sonra en çok okunan, okutulan, müfredattan hiç çıkmayan, sık sık çevirileri, şerhleri yapılan bir dünya başyapıtıdır Mesnevi.

İçindeki konu çeşitliliği, çağrışım yoluyla yazılan ve iç içe geçmiş hikâyeleri, felsefî sonuçları, âyetlerden, hadislerden, kelâm-ı kibâr denilen büyük insanlara ait sözlerden alıntıları, bunların şerhleri, üç büyük dinle ilgili olarak anlatılan olaylarla, ele alınan meselelerle bir kültür ansiklopedisi, bir başka deyişle dinler tarihi ansiklopedisidir Mesnevi. Mânâ yönü ağır bastığı için de bu şaheserin bir başka adı “Mesnevî-i Ma’nevî”dir.

Dünyanın belli başlı bütün dillerine çevrilmiş sekiz asırlık bu dev eser her gün artan bir ilgiye mazhar oluyor. Mesnevi üzerine Türkçe’de ve dünya dillerinde gün geçmiyor ki yeni bir kitap, yeni bir çalışma çıkmasın ortaya.

Mevlana’yı en iyi ancak elimizde doğru, aslına en çok yaklaşan bir çeviri varsa anlayabileceğimiz düşüncesinden hareketle, Türkçe’de ilk defa, Farsça asıllarının Latin harfleriyle yazılmış halini yan sayfada vererek, bütün Mesnevi’yi nazım olarak yayımlıyoruz.
Salih Çermik 
22 Nis 21:01 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

Hz. Mevlana, aşkı anlayan, aşkı yaşayan, aşkla yaşayan, aşkı anlatıp çağları aşan bir insan... Gönül insanı. Hz. Mevlana, tez konum. Hem tez için hem de aşk'ı daha iyi tanımak için sarılmıştım Mesnevi'ye. Hz. Mevlana'yı internetin bilgi çöplüğü içerisinden ya da sosyal medyanın uydurma sözlerinden değil de eserlerinden tanımak gerekir. Sosyal ergen medyayı ayakta tutan kişilerden biridir Hz. Mevlana; Oğuz Atay, Cemal Süreya vs. gibi...
Hz. Mevlana 6 ciltlik eserinde doğrudan, dolaylı aşkı anlatmıştır. Aşkın maddeden manaya uzanan bir yol olduğunu öğrenmek için, yaşanılan kısa hayatın en güzel nasıl geçirilebileceğini anlamak için, insanı ayakta tutanın ekmek ya da suyun değil muhabbetin, sevginin, aşkın olduğunu görmek, hissetmek için Mesnevi okunmalı, Hz. Mevlana tanınmalıdır. Mesnevi'yi okurken içerdiği anlamları yakalamak gerekir. O anlamlar yakalanılmazsa masaldan öte anlam içermez okuyucu için.
Mutlaka okunmalı. Hem de 'Aşk' ile...

Cavanşir Gadimov 
13 May 11:01 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

800 yıllık bir hazine. Her okuyanın anlama kapasitesine göre mutlaka kendinen birşeyler bulacağı bir eser. İster sadece bir şiir, ister bir hikaye ve menkıbe kitabı isterse de bir tasaffuv kitabı olarak okuyun herkesin mutlaka anlam dünyasında birşeyler bulacağı bir eser. Ama yeterki herkes bir defa okusun.

http://kitapokurum.blogspot.com.tr/...-mesnevi-1-cilt.html

Kitaptan 45 Alıntı

Ferah 
 20 Haz 03:50 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Hakiki âşık...
Bir gün bir âşık sevgilisinin kapısını çalar. Sevgili içerden seslenir.”Kapıyı kim çalıyor?"diye. Âşık
"Benim, ben." deyince sevgilisi ona:,"Git buradan! Sen henüz olgunlaşmış değilsin," diyerek kapıyı açmaz. Bizim bu zavallı âşık yollara düşer acıyla. Tam bir yıl sonra geri döner ve sevgilisinin kapısını tekrar çalar. Sevgili yine sorar. "Kapıyı kim çalıyor, kim o!" diye. Bu defa aşık: “Sensin, sen" diye yanıtlar. Bu kez sevgili kapıyı açar ve:

"Mademki sen ben oldun, ey ben gel içeriye, gönül evi dardır oraya iki kişi sığmaz,"

Mesnevi Cilt 1, Mevlana Celaleddin-i Rumi (Akçağ Yayınları)Mesnevi Cilt 1, Mevlana Celaleddin-i Rumi (Akçağ Yayınları)
Salih Çermik 
23 Nis 09:25 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

Sabır akıllı kişilerin yumruklarıdır.

Mesnevi Cilt 1, Mevlana Celaleddin-i Rumi (Sayfa 179 - Akçağ Yayınları - 1. Baskı)Mesnevi Cilt 1, Mevlana Celaleddin-i Rumi (Sayfa 179 - Akçağ Yayınları - 1. Baskı)
Salih Çermik 
23 Nis 11:17 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

Can vermek bizzat âşığın cömertliğidir.

Mesnevi Cilt 1, Mevlana Celaleddin-i Rumi (Sayfa 229 - Akçağ Yayınları - 1. Baskı)Mesnevi Cilt 1, Mevlana Celaleddin-i Rumi (Sayfa 229 - Akçağ Yayınları - 1. Baskı)
Salih Çermik 
23 Nis 10:43 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

Ey bağışlayıcı, vefalı Allah’ım! Cefa içinde geçen ömrüme acı.

Mesnevi Cilt 1, Mevlana Celaleddin-i Rumi (Sayfa 225 - Akçağ Yayınları - 1. Baskı)Mesnevi Cilt 1, Mevlana Celaleddin-i Rumi (Sayfa 225 - Akçağ Yayınları - 1. Baskı)
Salih Çermik 
22 Nis 21:25 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

Hür bir adam kuşluk vaktinde vardı, Hz. Süleyman’ın adliye sarayına koştu. Kederden yüzü sarı ve her iki dudağı mordu. Sonra Süleyman ‘Ey Efendi! Ne oldu?’ dedi. Adam ‘Azrail bana öfke ve kinle dolu şöyle bir bakış attı.’ dedi. Süleyman ‘Acele et! Şimdi ne istiyorsun? İste.’ dedi. Adam dedi: ‘Ey can sığınağı! Rüzgâra emret. Beni buradan Hindistan’a götürsün. Ola ki o tarafa giden kul, canını kurtarır.’ İşte halk yoksulluktan kaçar, bundan dolayı hırs ve emele lokma olurlar. Yoksulun korkusu o korkunun örneğidir. Sen hırs ve çabayı Hindistan’da bil. Süleyman rüzgâra emretti; onu Hindistan’ın uzak tarafına, bir adaya götürdü. Sonraki gün toplantı ve görüşme vakti, Süleyman Azrail’e dedi: ‘O Müslümana neden öfkeyle baktın da evinden avare oldu?’ Azrail dedi: ‘Ben öfkeyle ne zaman baktım? Hayretle yolda ona baktım. Çünkü Hak bana “Bugün, haydi! Onun canını sen Hindistan’da al.” diye emretti. Hayretle dedim: Onun yüz kanadı olsa, Hindistan’a gitmesi uzaktır.’ Sen dünyanın bütün işini aynı şekilde karşılaştır. Gözünü kapat ve bak. Kimden kaçarız? Kendimizden mi? Ne olmayacak şey! Kimden kapıp alırız? Hak’tan mı? Ne vebal!

Mesnevi Cilt 1, Mevlana Celaleddin-i Rumi (Sayfa 128 - Akçağ Yayınları - 1. Baskı)Mesnevi Cilt 1, Mevlana Celaleddin-i Rumi (Sayfa 128 - Akçağ Yayınları - 1. Baskı)
Ceren Filizfidan 
30 May 09:47 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Hz. Mevlâna'nın Vasiyeti
Size, gizlide ve açıkta Allah'tan korkmayı, az yemeyi, az uyumayı, az konuşmayı, isyan ve günahları terk etmeyi, bütün yaratıklardan gelen cefaya tahammüllü olmayı, aptal ve cahillerle oturmamayı, güzel davranışlı ve olgun kişilerle birlikte bulunmayı vasiyet ediyorum. İnsanların en hayırlısı, insana yararı olandır. Sözün en hayırlısı, az ve anlaşılır olanıdır.

Mesnevi Cilt 1, Mevlana Celaleddin-i Rumi (Sayfa 32)Mesnevi Cilt 1, Mevlana Celaleddin-i Rumi (Sayfa 32)
Salih Çermik 
23 Nis 09:04 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

Koyunun kurttan kaçmasına hayret edilmez. Koyunun kurda gönül vermesine şaşılır. Hayat, zıtların barışıdır. Ölüm ise zıtlar arasında savaş kopmasıdır.

Mesnevi Cilt 1, Mevlana Celaleddin-i Rumi (Sayfa 154 - Akçağ Yayınları - 1. Baskı)Mesnevi Cilt 1, Mevlana Celaleddin-i Rumi (Sayfa 154 - Akçağ Yayınları - 1. Baskı)
Salih Çermik 
22 Nis 21:17 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

Gönlün, sırrının mezarı olursa muradın daha kolay gerçekleşir.

Mesnevi Cilt 1, Mevlana Celaleddin-i Rumi (Sayfa 68 - Akçağ Yayınları - 1. Baskı)Mesnevi Cilt 1, Mevlana Celaleddin-i Rumi (Sayfa 68 - Akçağ Yayınları - 1. Baskı)
Salih Çermik 
23 Nis 11:47 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

Sabır, gönül ferahlığının anahtarıdır

Mesnevi Cilt 1, Mevlana Celaleddin-i Rumi (Sayfa 282 - Akçağ Yayınları - 1. Baskı)Mesnevi Cilt 1, Mevlana Celaleddin-i Rumi (Sayfa 282 - Akçağ Yayınları - 1. Baskı)
5 /