Mesnevi-i Nuriye (Risale-i Nur Külliyatından)

·
Okunma
·
Beğeni
·
8,7bin
Gösterim
Adı:
Mesnevi-i Nuriye
Alt başlık:
Risale-i Nur Külliyatından
Baskı tarihi:
2003
Sayfa sayısı:
288
Format:
Karton kapak
ISBN:
9799756438823
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Söz Basım Yayın
Bediüzzaman Said Nursi'nin yazdığı ilk eserlerindendir.
Kendi ifadesiyle Risale-i nur külliyatının bir çekirdeğidir.
Külliyatın bütününde ayrıntılı olarak ele alınan konulardan bir çoğu, bu eserde özet halinde sunulmuştur. İnsana rabbini tanıtan yollar, nefisle mücadelede takip edeceği esaslar,iman hakikatlarının açıklamaları, eserin her tarafına serpiştirilmiştir
Said temel
Said temel Mesnevi-i Nuriye (Büyük Boy Sırtı Deri)'i inceledi.
271 syf.
·79 günde·Puan vermedi
11 yaşımdan beridir bıkmadan usanmadan okuduğum risaleler belkide en güzelleriden biri olan mesnevi nuriyedir. kesinlikle ben müslümanın diyrn herkesin okunması gereken bir kitap ben müslümanım diyen henüz  islam akidesini tam geliştirmeyen birinin gidip yabancı dinden uzak kitaplar okumasına şaşıyorum islam kütüphanesini neyimize neyinize yetmiyor bu kitabın en çokta " İ'lem Eyyühel-Aziz!" Diyişi ve altındada işlediği herkonu hansiklopedi olacak şekilde yazıların kısa ve özlü şekilde yazılması tek kelimeyle mühteşemdi ama size tavsiyen risaleler en iyi anlamak istiyorsanız yazıldığı yerler olan bağ bahçe ve dağlarda okuyun üzerindede uzun uzun her cümlede  tefekkür ederek okunsa daha faydalı olur yada geceleri herkes gafletteyken okusanız da çok güzel oluyor mühakkak okunması gereken kitap tabiki tefeklürle
288 syf.
·Beğendi·10/10 puan
Böyle bir eser için inceleme yazmak çok zor. Belki de doğru değil... Yine de benim için anlamını aktarmaya çabalayacağım,

Bu 6. kez bitirişim Mesnevi-i Nuriye'yi her okuduğumda başka bir yarama merhem olmasaydı 6 kez okumazdım sanırım. Yine yeterli değil kanaatımca. Bir teyze vardı 'ben daha 1. Söz'den (bismillah bahsi) çıkamadım.' derdi. Belki 30-40 defa okumuştur. Öyle de böyle hakikatler ışık gibi inceldikçe incelebiliyor, en başta renkleri daha sonra röntgen şuaı gibi derinleri görüyorsun.
Üstadım der ki, -aklımda kalan cümleleriyle-
Nasıl ki bedenimizin suya gıdaya ihtiyacı var; ruhumuzun da elbet bir suyu bir gıdası olmalı. Onlar da böyle hakikatlerdir, nurlardır. Her gün ihtiyacımız zaruri ve elzemdir.
O vakit ne ruh sıkıntısı kalır ne de gavîleşme...
Asrımızın hastalığı depresyona birebir çare.
Küçükken bir ders sonrası Risale'lerden birini alıp " Dünyanın değil KAİNATIN tüm sırları bu kitapta yazıyor!!" diye bağırarak eve koşmuşluğum var...
Hala daha bağırıyorum; Rabbim'in güzel ikramları alın, okuyun. Bu kitaplarda seni, sana daha iyi tanıtan kullanma kılavuzları var.
Mesnevi-i Nuriye "İllem" leriyle bir çekirdek. Tarla sensin. Bağistan olacak gönlüne, su olacak hararetine.
Dalaletin gözüne elmas, kılınç vuracak, iki cihan saadeti kazandıracak bir ab-ı hayat olacak.
270 syf.
·17 günde·10/10 puan
"Bu Risale, bazı âyât-ı Kur'aniyenin şuhudî bir nevi tefsiridir. Ve ondaki mes'eleler Kur'an-ı Hakîm'in bahçesinden koparılmış çiçeklerdir. Bu risalenin ibaresindeki icmal ve îcaz ve fehmindeki zahirî müşkilât, sana tevahhuş vermesin. Tekrar tekrar mütalaa et, tâ ki

لَهُ مُلْكُ السَّمٰوَاتِ وَ الْاَرْضِ

ve emsali tekrarat-ı Kur'aniyenin sırrı sana açılsın."

Bu Mesnevî-i Nuriye'deki risalelerin isimleri "Reşhalar, Katre, Hubab, Habbe" şeklinde gidiyor. Eğer Katre Risalesi'nin âhirinde merhum Şeyh Safvet Efendi'nin yazdığı gibi, her bir risaleye bir takriz yazılsa idi, o merhumun "Bu bir katre değil, bir bahrdır" dediği gibi biz de derdik:
"O bir lem'a değil, bir şemstir. O bir reşha değil, bir bahrdır. O bir zühre değil, bir cinandır. O bir hubab değil, bir ummandır."
351 syf.
·20 günde·Beğendi·10/10 puan
Her halde yapacağım en zor inceleme.Boyle muazzam bir eser üzerine çok fazla söz söylemek haddim değil.
Üstad'ın ruhuma işleyerek okumaya çalıştığım ilk eseri oldu. Bende her zaman yeri farklı olacak.
Risale-i Nur okumaya yeni başlayanlar Nefis için yazılan bu mükemmel eserle başlamalarını tavsiye ederim.
Karşınıza Kur'an'ın hudutsuz ummanindan katreler hubablar çıkacak...
Rabbim diger Nur hakikatlerine vuslatı nasip etsin.
Rabb'im üstad Bediüzzaman hazretlerinden ebeden razı olsun.
271 syf.
·30 günde·Beğendi·10/10 puan
Kitap, Risale-i Nur'un ummanında çok güzel, hayret verici (ve akli delillerle imani konuları aktaran müthiş bir) sahil gibidir. Mutlaka okunmalıdır diye acizane tavsiye ediyorum.
288 syf.
·9/10 puan
"Bu Risale, bazı âyât-ı Kur'aniyenin şuhudî bir nevi tefsiridir. Ve ondaki meseleler Kur'an-ı Hakîm'in bahçesinden koparılmış çiçeklerdir. Bu risalenin ibaresindeki icmal ve îcaz ve fehmindeki zahirî müşkülat, sana tevahhuş vermesin. Tekrar tekrar mütalaa et, tâ ki

لَهُ مُلْكُ السَّمٰوَاتِ وَ الْاَرْضِ

ve emsali tekrarat-ı Kur'aniyenin sırrı sana açılsın.


(Mesnevi-i Nuriye 261.sh - Risale-i Nur)
288 syf.
·Beğendi·10/10 puan
Risale-i Nur'un özeti gibi. Mesnevi' yi her okumamda farklı tatlar alıyorum.Gerçi üstadın bütün kitapları öyle ama, mesnevi çok tatlı bir meyve gibi. Örneğin mevsimi gelir bir meyveyi iştahla yersin.Gelecek mevsimi de iple çekersin.Öyle işte...
258 syf.
MÜNDERECÂT HAKKINDA

Bu mühim mecmuanın cümle-i mukaddemâtından olan bir "İ'lem" de:

"Bu risale, bazı âyât-ı Kur'âniyenin şuhudî bir nevi tefsiridir. Ve ondaki mes'eleler Kur'ân-ı Hakîm'in bahçesinden koparılmış çiçeklerdir. Bu risalenin ibâresindeki icmal ve îcaz ve fehmindeki zâhirî müşkilât, sana tevahhuş vermesin. Tekrar tekrar mütâlaa et, tâ ki

لَهُ مُلْكُ السَّمٰوَاتِ وَ اْلاَرْضِ

ve emsali tekrârât-ı Kur'âniyenin sırrı sana açılsın.

Ey kári'! Bu mecmuadaki tevhidin bürhanları ve mazharları, birbirine ihtiyaç bırakmıyor zannetme. Çünkü, ben herbir bürhana herbir makam-ı mahsusta ihtiyaç hissettim. Harekât-ı cihâdiyem beni öyle bir mevkie ilcâ ediyordu ki, o mevkide, o anda bir kapı açmaya mecbur kalıyordum. Çünkü, o dehşetli anda diğer açık kapılara dönmek müyesser olmuyordu. Hem o seyahat-ı acîbede rastgeldiğim nurlara delâlet etmek için değil, belki hatırlamak için işaretler koydum. Bazen büyük bir nura bir işaret koyuyordum. İlâ âhir" diye ne kadar güzel bir mukaddemeyi ve bir hülâsayı –bu mecmua– âdeta şifre gibi bir anahtarı kárilerine takdim ediyor.


Bu Mesnevî-i Nuriye'deki risâlelerin isimleri; "Reşhalar, Katre, Hubâb, Habbe" şeklinde gidiyor. Eğer Katre Risalesi'nin âhirinde merhum Şeyh Safvet Efendi'nin yazdığı gibi, herbir risâleye bir takriz yazılsa idi, o merhumun "Bu bir katre değil bir bahrdır" dediği gibi biz de derdik:

"O bir lem'a değil bir şemstir. O bir reşha değil bir bahrdır. O bir zühre değil bir cinândır. O bir hubâb değil bir ummandır."


Mesnevi-i Nuriye
271 syf.
·12 günde·Beğendi·10/10 puan
Risale-i Nur tefsir kitaplarını okumak isteyip hangisinden başlasam diye düşünenlere Mesnevi-i Nuriye'den başlamalarını tavsiye ederim. Çünkü kitap Risale-i Nur 'un çekirdeği hükmündedir.
271 syf.
·49 günde·Puan vermedi
Bu muazzam eseri kendi dimağımdaki kelimeler ile anlatmam mümkün olmayacağından eserin içinden eserle alakalı bir kısım paylaşmak istiyorum.
İ'lem eyyühe'l-aziz! Otuz seneden beri iki tağut ile mücadelem vardır. Biri insandadır, diğeri âlemdedir. Biri "ene"dir, diğeri "tabiat"tır.

   Birinci tağutu gayr-ı kasdî, gölgevari bir âyine gibi gördüm. Fakat o tağutu kasden veya bizzat nazar-ı ehemmiyete alanlar, Nemrut ve Firavun olurlar.

   İkinci tağut ise onu İlahî bir sanat, Rahmanî bir sıbgat, yani nakışlı bir boya şeklinde gördüm. Fakat gaflet nazarıyla bakılırsa tabiat zannedilir ve maddiyyunlarca bir ilah olur. Maahâzâ o tabiat zannedilen şey, İlahî bir sanattır.

   Cenab-ı Hakk'a hamd ve şükürler olsun ki Kur'an'ın feyziyle, mezkûr mücadelem her iki tağutun ölümüyle ve her iki sanemin kırılmasıyla neticelendi.

   Evet Nokta, Katre, Zerre, Şemme, Habbe, Hubab Risalelerimde ispat ve izah edildiği gibi; mevhum olan tabiat perdesi parçalanarak altında şeriat-ı fıtriye-i İlahiye ve sanat-ı şuuriye-i Rahmaniye güneş gibi ortaya çıkmıştır. Ve keza firavunluğa delâlet eden "ene"den, Sâni'-i Zülcelal'e râci olan "Hüve" tebarüz etti.

"Mesnevî-i Nuriye, hayatın hayatı ve gayesi ve en yüksek hakikat olan imanı taklitten tahkike, tahkikten ilmelyakîn mertebesine, ilmelyakîn mertebesinden aynelyakîn derecesine ve daha sonra da hakkalyakîne ulaştıran muazzam ve muhteşem ve pek çok risaleleri tazammun eden muhit ve hârika bir eserdir. "

Mesnevî-i Nuriye;
Şiddetle tavsiye edeceğim bir eser feyizle okumanız duasıyla.
288 syf.
·Beğendi·10/10 puan
Kısa kısa paragraflardan oluşup her paragrafında farklı ve çok derin anlamlar taşıyan harika bir eser.
Risale-i Nur un Kur'an güneşinden bir ışıltı olduğunu bu eserle biraz daha iyi anlıyorsunuz .
Dili biraz ağır ama okudukça bunu aşıyorsunuz .

Şu da var ki Risale i Nur eserleri her okuyuşta farklı farklı ve içinizi huzurla dolduran ilahi feyzle gözlerinizi yaşartan bir edayla karşınıza çıkıyor.

Bu bakımdan tekrar tekrar okumakta maddi manevi büyük yarar var ..

istifade etmeniz dileğiyle.
İ'lem eyyühe'l-aziz!
Yarın seni zillet ve rezaletlere maruz bırakmakla terk edecek olan dünyanın sefahetini, bugün kemal-i izzet ve şerefle terk edersen pek aziz ve yüksek olursun.
Bediüzzaman Said Nursî
Sayfa 190 - Risale-i Nur Külliyatı
" Cenab-ı Hakk'ın masivasına (yani Kâinata) Mana-yı Harfiyle ve Onun hesabına bakmak lâzımdır. Mana-yı ismiyle ve esbab hesabına bakmak hatadır."
Cisminin küçüklüğüne bakıp da günahlarını küçük zannetme. Çünki kalbin kasavetinden bir zerre, senin şahsî âleminin bütün yıldızlarını küsufa tutturur.
İ'lem Eyyühel-Aziz!
Her bir zîhayatın hayatında gayr-ı mütenahî gayeler vardır. Bu gayelerden zîhayata ait ancak binde birdir. Bâki kalan gayeler, gayr-ı mütenahî olan mâlikiyeti nisbetinde hayatı icad eden zâta aittir.
Öyle ise, büyük bir mahlukun küçük bir mahluka tekebbür etmeye hakkı yoktur. Ve hakikate nazaran abesiyet de yoktur. Çünki bir hayatın bütün faideleri, bir zîhayata ait değildir ki, abes olsun.
Evet sath-ı arzda her sene yapılan ziyafet-i âmme-i İlahiye nev'-i beşere halife olduğu münasebetiyle bir ikramdır. Yoksa hepsi onun istifadesi için değildir.
nübüvvet öyle bir çekirdektir ki: İslâmiyet şeceresi bütün semeratıyla, çiçekleriyle o çekirdekten çıkmıştır. Kur'an dahi, seyyar yıldızları ismar eden şems gibi, İslâmiyetin onbir rüknünü intac etmiştir. Acaba, bu cihanbaha semerelere bakıp gördükten sonra, çekirdeğinde şübhe ve tereddüd yeri kalır mı? Hâşâ...
Mesnevi-i Nuriye - 86
Bir çocuk, eline aldığı bir kuş veya bir sineği öldürse, şeriat-ı fıtriyenin ahkâmından olan hiss-i şefkate muhalefet etmiş olur. İşte bu muhalefetten dolayı, düşüp başı kırılırsa müstehak olur. Çünki bu musibet, o muhalefete cezadır.
Mesnevi-i Nuriye - 74
İ'lem Eyyühel-Aziz!
İmana ait bilgilerden sonra en lâzım ve en mühim a'mal-i sâlihadır. Sâlih amel ise, maddî ve manevî hukuk-u ibada tecavüz etmemekle, hukukullahı da bihakkın îfa etmekten ibarettir. Ecnebilerden alınan maddî bilgiler, san'at ve terakkiyata ait ise lâzımdır. Sefahete dair ise muzırdır.
Bu risale, Kur'anın bazı âyâtını şuhudî bir tarzda beyan eden bir nevi tefsirdir. Ve hâvi olduğu mesail, Furkan-ı Hakîm'in cennetlerinden koparılmış bir takım gül ve çiçekleridir. Fakat ibaresindeki işkal ve îcazdan tevahhuş edip, mütalaasından vazgeçme... Mütalaasına tekrar ile devam edilirse, me'luf ve me'nus bir şekil alır. Kezalik nefsin temerrüdünden de korkma. Çünki benim nefs-i emmarem bu risalenin satvetine dayanamıyarak inkıyada mecbur olduğu gibi, şeytanım da اَيْنَ الْمَفَرُّ diye bağırdı.
Mesnevi-i Nuriye - 75
Ey nefs-i emmarem! Sana tâbi' değilim. Sen istediğin şeye ibadet et ve istediğin şeyin peşine düş; ben ancak ve ancak beni yaratıp, şems ve kamer ve arzı bana müsahhar eden Fâtır-ı Hakîm-i Zülcelal'e abd olurum.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Mesnevi-i Nuriye
Alt başlık:
Risale-i Nur Külliyatından
Baskı tarihi:
2003
Sayfa sayısı:
288
Format:
Karton kapak
ISBN:
9799756438823
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Söz Basım Yayın
Bediüzzaman Said Nursi'nin yazdığı ilk eserlerindendir.
Kendi ifadesiyle Risale-i nur külliyatının bir çekirdeğidir.
Külliyatın bütününde ayrıntılı olarak ele alınan konulardan bir çoğu, bu eserde özet halinde sunulmuştur. İnsana rabbini tanıtan yollar, nefisle mücadelede takip edeceği esaslar,iman hakikatlarının açıklamaları, eserin her tarafına serpiştirilmiştir

Kitabı okuyanlar 1.231 okur

  • B.
  • Bir Abdullah
  • Merve
  • Adem
  • zaimoğlu mehmet
  • Ceren Yılmazer
  • Mehmet Akif
  • Kartay Altıntaş
  • Sümeyye ŞEGAVLİ
  • Cengiz ALTIOK

Yaş gruplarına göre okuyanlar

0-12 Yaş
%5
13-17 Yaş
%6.3
18-24 Yaş
%26.3
25-34 Yaş
%35
35-44 Yaş
%17.5
45-54 Yaş
%5
55-64 Yaş
%0
65+ Yaş
%5

Cinsiyetlerine göre okuyanlar

Kadın
%48.1
Erkek
%51.9

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%55.6 (205)
9
%5.4 (20)
8
%3 (11)
7
%0
6
%0.3 (1)
5
%0.5 (2)
4
%0
3
%0
2
%0
1
%2.7 (10)