Mesnevi-i Nuriye

9,6/10  (37 Oy) · 
122 okunma  · 
34 beğeni  · 
968 gösterim
Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri tarafından “Risale-i Nur`un çekirdeği ve fidanlığı” olarak vasıflandırılan Arapça Mesnevî-i Nûrî hakkında ilim vekalem ehli tarafından pek çok şey söylenmiştir, hiç şüphesiz bundan sonra da söylenecektir. Zira bu benzersiz eserin insanı hayrette bırakan yönleri saymakla bitecek gibi değildir.

Böylesine önemli, derinlikli ve ehemmiyetli olan Arapça Mesnevî-i Nûrî`nin ilk tercümesi Müellifin sağlığında kardeşi Abdülmecid Nursî tarafından yapılmış olanıdır. Bu eser, fevkalâde bir dirayetle ve nefis bir Türkçe ile vücuda getirilmiş olmakla birlikte, ne yazık ki, Mesnevî`nin tamamını ihtiva etmemektedir. Ayrıca, tercümede umumiyetle serbest bir tarz ihtiyar edilmiş ve bu da yer yer eserin orijinalinden farklı durumların ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Arapça aslı "el-Mesneviyyü`l-Arabiyyü`n-Nûrî" olan eser, ilk tercümesinde söz konusu olan eksikleri ikmal ederek okuyucuya tam bir Mesnevî tercümesi sunmak gayesiyle Ümit Şimşek tarafından yeniden çevrildi. Arapça, İslâmî ilimler ve Risale-i Nur konusunda uzman bir heyetin müzakeresinden geçerek hazırlanan bu önemli risale okuyanların istifadesini artıracak pek çok hususiyeti üzerinde taşıyor.
 • Baskı Tarihi:
  2003
 • Sayfa Sayısı:
  288
 • ISBN:
  9756382139
 • Yayınevi:
  Zehra Yayıncılık
 • Kitabın Türü:
Şimal 
 19 Tem 16:50 · Kitabı okudu · 10/10 puan

Defaatle okuduğum nadir eserlerden birisidir.. Şeker şerbet niyetine.. hele de '' İlem eyyühel Aziz'' diye başlayan cümleler o kadar iyi hissettirir ki kendini insana.. günlerce dilime dolanıp ara ara kendime bile ''İlem eyyühel Aziz'' diye hitap ettiğim olmuştur.. Mevlana nın ''Bişnev'' demesi gibi.. dinlemek ne kadar önemli değil mi.. dinlemeyi unuttuğumuz için bu sıkıntıların hepsi..birbirimizi, kendimizi,vicdanımızı,benliğimizi bile dinlemekten ne kadar aciz kaldık değil mi..

BİLAL ÖZTÜRK 
20 Nis 2015 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

Üstadın eserlerinden en güzellerinden biri. Zaten hepsi güzel..
Güzellerinden güzel yüzlerinde güzelliği yaratan, elbette o güzelliğe müştakları da yaratır...

Halit KÜÇÜK 
08 Eyl 2015 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

Risale-i Nur'un özeti gibi. Mesnevi' yi her okumamda farklı tatlar alıyorum.Gerçi üstadın bütün kitapları öyle ama, mesnevi çok tatlı bir meyve gibi. Örneğin mevsimi gelir bir meyveyi iştahla yersin.Gelecek mevsimi de iple çekersin.Öyle işte...

talha hatipoğlu 
04 Nis 10:26 · Kitabı okudu · 22 günde · Beğendi · 10/10 puan

İslam Alimi Said Nursi'ye ait kitap, 1920-1924 yılları arasında Arapça olarak yazılmıştır. Eser daha sonra yazarın kardeşi Abdulmecid Nursi ve Abdulkadir Badıllı tarafından Türkçeye tercüme edilmiştir.

Ümit Türel 
 07 Kas 2015 · Kitabı okudu · Beğendi · 9/10 puan

İslam akaidi üzerine yazılmış dili ağır bir kitap. Diğer akaid kitaplarından ayrılan yanı kelam ilmini de barındırması. Romantik bir dille yazılmış yazarın makalelerinin toplandığı bir eser, beni en çok etkileyen yanı ise psikolojiden felsefeye her alanda müthiş tespitleri var.

Kitaptan 31 Alıntı

Halbuki bu dünya menzili tahavvülata, zevale maruzdur. Sanki misafirler için yapılmış bir handır ki daima dolup boşalıyor.

TAHAVVÜL : Değişmek, dönüşmek.
ZEVAL : Sona erme, son bulma, göçüp gitme, gitme. * Öğlen vakti. Güneşin yükselişini tamamlayıp inişe başladığı zaman.

Mesnevi-i Nuriye, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 39)Mesnevi-i Nuriye, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 39)

Âhirette seni kurtaracak bir eserin olmadığı takdirde, fâni dünyada bıraktığın eserlere de kıymet verme.

Mesnevi-i Nuriye, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 129 - Sözler neşriyat)Mesnevi-i Nuriye, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 129 - Sözler neşriyat)

Dua**
Rahmânü'r-Rahîmden, Arş-ı Âzamdan gelen Furkan-ı Hakîmin kendisine indiği Efendimiz Muhammed'e, ümmetinin hasenatı adedince milyonlar salât ve milyonlar selâm olsun. Risaleti Tevrat, İncil ve Zebur'da müjdelenen; nübüvveti irhâsâtla, cinlerin hâtifleriyle, insanlık âleminin evliyalarıyla, beşerin kâhinleriyle müjdelenen; bir işaretiyle ay parçalanan Efendimiz Muhammed'e, ümmetinin hasenâtı adedince milyonlar salât ve selâm olsun. Davetine ağaçların koşup geldiği, duâsıyla yağmurun hemen iniverdiği, sıcaktan korumak için bulutların ona gölge yaptığı, bir ölçek yemeğiyle yüzlerce insanın doyduğu, parmaklarının arasından üç defa kevser gibi suların çağladığı, onun hürmetine Allah'ın, kertenkeleyi, ceylânı, ağaç kütüğünü, zehirli keçinin kolunu, deveyi, dağı, taşı ve toprağı konuşturduğu, Miracın sahibi ve gözünün asla şaşmadığı o mu'cize-i kübrâda ruyetullaha mazhar olan Efendimiz ve Şefîimiz Muhammed'e, Kur'ân'ın ilk indiği zamanın sonuna kadar onu okuyan herbir okuyucunun okuduğu herbir kelimenin hava dalgalarının aynalarına Rahmân'ın izniyle yansıyan bütün kelimelerinin bütün harfleri adedince, milyonlar salât ve selâm olsun. Bütün bu salâvatlardan herbiri hürmetine bizi bağışla, ey İlâhımız, bize merhamet et.
Âmin.

Mesnevi-i Nuriye, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 27)Mesnevi-i Nuriye, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 27)

Devam olmayan bir şeyde lezzet yoktur. Sen zâilsin. Dünya da zâildir. Halkın dünyası da zâildir. Kâinatın şu şekl-i hazırı da zâildir. Bunlar sâniye ve dakika ve saat ve gün gibi birbirini takiben zevale gidiyorlar.

Mesnevi-i Nuriye, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 129 - Habbe)Mesnevi-i Nuriye, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 129 - Habbe)

Mülk Allah'ındır. Sende emaneten duruyor. O emaneti ibka edip senin için muhafaza edecek. Sende kalırsa, meccanen zâil olur gider.

Mesnevi-i Nuriye, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 129 - Habbe)Mesnevi-i Nuriye, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 129 - Habbe)

İ'lem Eyyühel-Aziz!
Kur'an-ı Mu'ciz-ül Beyan'ın hak ve hakikat olduğuna en sadık deliller:

1- Tevhidin bütün iktizalarını ve lâzımlarını mertebeleriyle muhafaza etmesidir.

2- Esma-i hüsnanın tenasüb ve iktizası üzerine hakaik-i âliye-i İlahiyedeki müvazeneyi müraat etmesidir.

3- Rububiyet ve uluhiyete ait şuunatı kemal-i müvazene ile cem'etmesidir.

Mesnevi-i Nuriye, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 135 - Zeyl-ül Habbe)Mesnevi-i Nuriye, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 135 - Zeyl-ül Habbe)
BİLAL ÖZTÜRK 
08 Haz 12:24 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

Güzellerin güzel yüzlerinde güzelliği yaratan, elbette o güzelliğe müştakları da yaratır.

Mesnevi-i Nuriye, Bediüzzaman Said NursîMesnevi-i Nuriye, Bediüzzaman Said Nursî
4 /