Mevlidi Şerif Eski ve Yeni Musahhah

10,0/10  (1 Oy) · 
5 okunma  · 
2 beğeni  · 
172 gösterim
 • Baskı Tarihi:
  2013
 • Sayfa Sayısı:
  42
 • ISBN:
  9789757422051
 • Çeviri:
  Hazırlayan: Mevlüt Karaca
 • Yayınevi:
  Hisar Yayınevi
 • Kitabın Türü:

Kitaptan 2 Alıntı

Merhaba bahri
Yâradılmış cümle oldu şâdümân
Gam gidûp âlem yenîden buldu cân
Cümle zerrat-ı cihân idûb nidâ
Çağrışûben dediler kim merhabâ
Merhabâ ey âli sultân merhabâ
Merhabâ ey kân-ı irfan merhabâ
Merhabâ ey sırr-ı fürkân merhabâ
Merhabâ ey nûru râhman merhabâ
Merhabâ ey bülbül-i bâğ-ı Cemâl
Merhabâ ey âşinâ-yi Zülcelâl
Merhabâ ey cân-ı bâki merhabâ
Merhabâ uşşâkâ sâki merhabâ
Merhabâ ey cân-ı cânan merhabâ
Merhabâ ey derde dermân merhabâ
Merhabâ ey cümlenin matlâbu sen
Merhabâ ey Hâlikın mahbâbu sen
Merhabâ ey Pâdişah-i dû cihân
Senin için oldu kevn île mekân
Merhabâ ey rahmeten lil-âlemîn
Merhabâ sensin şefîa'l-müznibîn
Ey gönüller derdinin dermânı sen
Ey yarâdılmışların sultânı sen
Sensin ol sultân-i cümle enbiyâ
Nûr-i çeşm-i evliyâ vü asfiyâ
Yâ habîballâh bize imdâd kîl
Son nefes didârın ile şâd kîl

Allâhümme salli alâ seyyidinâ
Muhammedinillezî câe bilhakkıl mübîn
Ve erseltehû rahmetel lil âlemin

Mevlidi Şerif, Süleyman ÇelebiMevlidi Şerif, Süleyman Çelebi

Mirac
Ne murâdın vâr ise kılam revâ
Eyleyem bir derde bin türlü devâ
Mustafa dedi: Eyâ Rabb-er Rahîm
Vey hatâ püş u atâsı çok kerîm

Mevlidi Şerif, Süleyman Çelebi (Mirac Bahri)Mevlidi Şerif, Süleyman Çelebi (Mirac Bahri)