Milli Mecmua - Sayı 10 (Türk Şiiri)

·
Okunma
·
Beğeni
·
3
Gösterim
Adı:
Milli Mecmua - Sayı 10
Alt başlık:
Türk Şiiri
Baskı tarihi:
Kasım 2019
Sayfa sayısı:
212
Format:
Karton kapak
ISBN:
9772667463108
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Ötüken Neşriyat
İçindekiler:

Şiirin Kadim
Fonksiyonu Üzerine
İsmail Orhan
Sönmez

Fâtih Sultan
Mehmed’in Türkçe
Sevdâsı ve Cem
Sultân’ın Şiire
Döktüğü Gözyaşları
Turgut Güler

Klasik Türk
Şiirinin Tasavvuf
ile Münasebeti:
Fuzûlî’nin “Peydâ”
Redifli Gazeli
Handan Belli

Osmanlı Sahası
Türk Şiirinin
XVII. Asrına Dair
Muhtasar Bir
İnceleme
Halil İlteriş Kutlu

Moğol Asrı
Anadolusu’nda
Türkçe Şiir:
Gülşehrî
Kemal Ramazan
Haykıran

Angaje Sanat ile
Pür Sanat Arasında
Kalmışlık Meselesi
Mücahit Kılıç

Âşıkların Üç Yolu:
Toprak, Halk ve
Gönül
Hasan Atik

Âşıklık
Geleneğimizdeki
Kapı Erzurum
Fatih Kutlu

Dede Korkut
Coğrafyasının Karşı
Yatan Kara Dağı:
Çıldırlı Âşık Şenlik
Volkan Özkan

Hece Şiirine
Giden Yol
Mehmet Ali Kalkan

Batı Etkileri
Çerçevesinde
Namık Kemal
Şiirinde
İlerlemecilik
Düşüncesi
Ümmühan Gökmen

“Değişerek
Devam Etmek
Devam Ederken
Değişmek”: Türk
Edebiyatında
Yenilik
Girişimlerine Genel
Bir Bakış
Yılmaz Daşçıoğlu

İsmet Özel’in Türk
Şiirindeki Yeri
Lütfi Bergen

Sezai Karakoç’un
Diriliş
Düşüncesinde
Zaman Algısı
Dr. R. Kandemir
Enser

Şiir ve Yahya Kemal
H. Ömer Özden

Poetika Notları
Şiirin Kaosu
Kaosun Şiiri
Bleda Yaman

Şiirin Aklı ve
Akımları
Talat Ülker

Yapısı ve Oluşumu
Perspektifinde
Türk Şiirine Destan
Çerçevesinden Bir
Bakış
Hakan İlhan Kurt

Cumhuriyet Devri
Türk Şiirinde
Gençlik İnşaası
Kürşat Kara

Fransız Etkisinde
Türk Şiiri Üzerine
İki Kitap, İki Görüş
Oğuzhan Murat
Öztürk

Süleyman
Çobanoğlu ile
Söyleşi
Yasin Usta
Kitaba henüz inceleme eklenmedi.
Kitaba henüz alıntı eklenmedi.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Milli Mecmua - Sayı 10
Alt başlık:
Türk Şiiri
Baskı tarihi:
Kasım 2019
Sayfa sayısı:
212
Format:
Karton kapak
ISBN:
9772667463108
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Ötüken Neşriyat
İçindekiler:

Şiirin Kadim
Fonksiyonu Üzerine
İsmail Orhan
Sönmez

Fâtih Sultan
Mehmed’in Türkçe
Sevdâsı ve Cem
Sultân’ın Şiire
Döktüğü Gözyaşları
Turgut Güler

Klasik Türk
Şiirinin Tasavvuf
ile Münasebeti:
Fuzûlî’nin “Peydâ”
Redifli Gazeli
Handan Belli

Osmanlı Sahası
Türk Şiirinin
XVII. Asrına Dair
Muhtasar Bir
İnceleme
Halil İlteriş Kutlu

Moğol Asrı
Anadolusu’nda
Türkçe Şiir:
Gülşehrî
Kemal Ramazan
Haykıran

Angaje Sanat ile
Pür Sanat Arasında
Kalmışlık Meselesi
Mücahit Kılıç

Âşıkların Üç Yolu:
Toprak, Halk ve
Gönül
Hasan Atik

Âşıklık
Geleneğimizdeki
Kapı Erzurum
Fatih Kutlu

Dede Korkut
Coğrafyasının Karşı
Yatan Kara Dağı:
Çıldırlı Âşık Şenlik
Volkan Özkan

Hece Şiirine
Giden Yol
Mehmet Ali Kalkan

Batı Etkileri
Çerçevesinde
Namık Kemal
Şiirinde
İlerlemecilik
Düşüncesi
Ümmühan Gökmen

“Değişerek
Devam Etmek
Devam Ederken
Değişmek”: Türk
Edebiyatında
Yenilik
Girişimlerine Genel
Bir Bakış
Yılmaz Daşçıoğlu

İsmet Özel’in Türk
Şiirindeki Yeri
Lütfi Bergen

Sezai Karakoç’un
Diriliş
Düşüncesinde
Zaman Algısı
Dr. R. Kandemir
Enser

Şiir ve Yahya Kemal
H. Ömer Özden

Poetika Notları
Şiirin Kaosu
Kaosun Şiiri
Bleda Yaman

Şiirin Aklı ve
Akımları
Talat Ülker

Yapısı ve Oluşumu
Perspektifinde
Türk Şiirine Destan
Çerçevesinden Bir
Bakış
Hakan İlhan Kurt

Cumhuriyet Devri
Türk Şiirinde
Gençlik İnşaası
Kürşat Kara

Fransız Etkisinde
Türk Şiiri Üzerine
İki Kitap, İki Görüş
Oğuzhan Murat
Öztürk

Süleyman
Çobanoğlu ile
Söyleşi
Yasin Usta

Kitap istatistikleri