Milliyetçilik ve Çeteler

Mehmet Altan

Milliyetçilik ve Çeteler Gönderileri

Milliyetçilik ve Çeteler kitaplarını, Milliyetçilik ve Çeteler sözleri ve alıntılarını, Milliyetçilik ve Çeteler yazarlarını, Milliyetçilik ve Çeteler yorumları ve incelemelerini 1000Kitap'ta bulabilirsiniz.
İttihat ve terakki gibi devlet içi çeteleşmeleri meşrulaştıran hastalıklı geçmişimiz var.
229 syf.
8/10 puan verdi
·
8 günde okudu
Mehmet Altan'ın Hemen Kitap Yayınları'ndan çıkmış Milliyetçilik ve Çeteler isimli kitabı, gazetelerde yayımlanmış köşe yazılarından teşkil edilmiştir. Yetmiş beş köşe yazısını ve önsözü ihtiva eden bu eser; milliyetçilik ve küreselcilik kavramı, devlet-mafya-çete ilişkisi, SSCB'nin dağılmasının ardından Türkiye'deki paramiliter yapılanmanın durumu, Susurluk Skandalı, Gaffar Okkan Suikastı, faili meçhul (?) cinayetler, Andıç Skandalı, Şemdinli ilçesindeki Umut Kitabevinin bombalanması olayı gibi çeşitli konuları ele almaktadır. Eser; devlet ile mafyaların birbiri ile iç içe geçmesine, adalet mekanizmasının çeteleşmeden etkilenmesine ve devlet mekanizmaları aracığıyla insan haklarının yok sayılmasına mercek tutmaktadır. Mehmet Altan, tüm bu olumsuz durumların giderilebilmesi için öncelikli olarak hukuk devleti ilkesinin çalıştırılması ve devlet içindeki silahlı suç şebekelerinin tasfiye edilmesi gerekliliğini vurgulamaktadır. 90lı ve 2000li yıllara gazete köşelerinden bir bakış atmak isteyen tüm okurlara, "Milliyetçilik ve Çeteler" isimli bu eseri önerebilirim.
Milliyetçilik ve Çeteler
Milliyetçilik ve ÇetelerMehmet Altan · Hemen Kitap · 200816 okunma
Reklam
Yoksul ve sahipsiz insanlar, kimliklerini tuttukları kulübün taraftarlığında bulmak zorunda kalınca, futbol da bir oyun olmaktan çıkıp ölüm kalım meselesine dönüşüyor.
Sayfa 154 - Hemen KitapKitabı okudu
Az gelişmiş ülkelerde tüm toplumun beyni "resmi görüş" propagandasıyla formatlanıyor. Bunu sorgulayan herkesin de başı belaya giriyor. Bilmem dikkat ediyor musunuz, soykırımla ilgili haberlerin başına elbirliğiyle eklenen bir "sözde" lafı var.
Sayfa 148 - Hemen KitapKitabı okudu
Çağdaş bir hukuk devleti olabilmemiz için, sıradan bir Türk vatandaşının iki asır önceki "kuvvetler ayrılığı ilkesini", "hava-deniz-kara" üçlemesi sanmasına son vermemiz gerekiyor.
Sayfa 72 - Hemen KitapKitabı okudu
Bölgeye gelen huzur, bu uyuşturucu tacirlerinin uykusunu kaçırmış olmalı. Gaffar Okan, Güneydoğu'nun "bölünme" değil, "insanca muamele" istediğini ispat etti. Cenazesini, şimdiye kadar görülmemiş bir katılımla acılı bölge halkı kaldırdı. Bölünme paranoyası ve resmi söylem, bu olayla birlikte iyice mayasızlaştı.
Sayfa 68 - Hemen KitapKitabı okudu
Reklam
Devlet, "hukuku" çiğneye çiğneye ayakta kalamazlar. Hukuku çiğneyen ve bunun araştırılmasına izin vermeyen bir örgütlenmeye "devlet" denemez çünkü. Bu olsa olsa bir çete olur.
Sayfa 48 - Hemen KitapKitabı okudu
Kendilerine ait mahkemesi, kendine ait yargıtayı, kendine ait danıştayı olan bir "silahlı kuvvetler" yeryüzünün hiçbir ülkesinde yok.
Sayfa 36 - Hemen KitapKitabı okudu
Ne garip ki, suçlandıkça ve suçları sabitleştikçe "şeref, haysiyet" ya da "devlete bağlılık ve vatanı sevmek" edebiyatı yapanlar arasında, bu duygularını uluslararası bilim ve düşünce dünyasına katkı yaparak göstermek isteyen tek bir kişiye bile rastlanmıyordu.
Sayfa 17 - Hemen KitapKitabı okudu
Hayatını anlamlandıramamış, bireysel niteliklerini derinleştirememiş, son derece sığ, yüzeysel bir bakış açısıyla, çağın gereklerini uyum gösterme yeteneğinden yoksun birtakım grupların, yeryüzü değerlerini idrak edememeleri sonucu yaşadıkları asosyal bir ruh halidir milliyetçilik. Bu asosyal ruh halinin ağır sonuçlarından biri de kendilerini içinde bulundukları karanlıkta var etmeye çalışan çeteler oluyor.
Sayfa 7 - Hemen KitapKitabı okudu