Miras Hukuku

·
Okunma
·
Beğeni
·
2
Gösterim
Adı:
Miras Hukuku
Baskı tarihi:
Kasım 2019
Sayfa sayısı:
600
Format:
Ciltli
ISBN:
9789750257889
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Seçkin Yayıncılık
Hukuk düzeni kişinin hak ehliyetine sahip olduğunu, belirli sınırlar içerisinde haklara ve yükümlülüklere ehil olduğunu düzenlemektedir. Gerçek kişilerin hak ehliyeti ölümle sona erer. Bu durumda ölenin malvarlığının sahipsiz kalmasını ve borçlarının alacaklıları aleyhine kendiliğinden sona ermesini engellemek amacıyla miras hukuku kurallarıyla düzenleme getirilmiştir. Miras bırakanın ölümünden sonra intikale elverişli özel hukuk ilişkileri, miras hukukunun konusunu oluşturur. Bu bağlamda miras hukuku, bir gerçek kişinin ölümü veya ölümüne eş değer bir durumun gerçekleşmesi durumunda, ölenin malvarlığının kimlere, ne oranda ve nasıl intikal edeceğini düzenleyen hukuk kurallarından meydana gelen özel hukuk dalıdır.

4721 sayılı Türk Medenî Kanun'unun yürürlüğü sonrasında, 2003 yılında, kanunun dördüncü kitabı olan Miras Hukuku'nun bilimsel yorumunu ortaya koymak amacıyla bu eser hazırlanmıştır. 2019 yılında yapılan dördüncü basımda ise kitabımız, literatürdeki temel eserler, monografiler, bilimsel makaleler ile yargı kararlarındaki gelişmeler dikkate alınarak güncellenmiştir. Kavramlar, kurumlar ve kurallar arasındaki ilişkinin sistematik bir şekilde ele alındığı miras hukuku kitabımızı hukuk uygulayıcıları ve akademisyenlerinin bilgisine saygılarımızla sunarız.

Konu Başlıkları
Genel Olarak Miras Hukuku
Miras Hukukunun Temel Kavramları
Yasal Mirasçılar
Ölüme Bağlı Tasarruflar
Ölüme Bağlı Tasarrufta Ehliyet
Maddi Anlamda Ölüme Bağlı Tasarruflar
Ölüme Bağlı Tasarrufların Yorumu
Ölüme Bağlı Tasarrufların İptali ve Geçersizliği
Ölüme Bağlı Tasarruf Serbestliği ve Sınırları
Mirasın Açılması
Mirasın Geçmesinin Şartları
Mirasın Geçmesinin Sonuçları
Mirasın Kazanılması
Ret
Resmi Defter Tutma
Resmi Tasfiye
Mirasın Geçmesinin Sonucu: Miras Ortaklığı
Miras Sebebiyle İstihkak Davası
Miras Payının Devri
Paylaşma (Taksim)
Mirasta Denkleştirme (İade)

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Miras Hukuku
Baskı tarihi:
Kasım 2019
Sayfa sayısı:
600
Format:
Ciltli
ISBN:
9789750257889
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Seçkin Yayıncılık
Hukuk düzeni kişinin hak ehliyetine sahip olduğunu, belirli sınırlar içerisinde haklara ve yükümlülüklere ehil olduğunu düzenlemektedir. Gerçek kişilerin hak ehliyeti ölümle sona erer. Bu durumda ölenin malvarlığının sahipsiz kalmasını ve borçlarının alacaklıları aleyhine kendiliğinden sona ermesini engellemek amacıyla miras hukuku kurallarıyla düzenleme getirilmiştir. Miras bırakanın ölümünden sonra intikale elverişli özel hukuk ilişkileri, miras hukukunun konusunu oluşturur. Bu bağlamda miras hukuku, bir gerçek kişinin ölümü veya ölümüne eş değer bir durumun gerçekleşmesi durumunda, ölenin malvarlığının kimlere, ne oranda ve nasıl intikal edeceğini düzenleyen hukuk kurallarından meydana gelen özel hukuk dalıdır.

4721 sayılı Türk Medenî Kanun'unun yürürlüğü sonrasında, 2003 yılında, kanunun dördüncü kitabı olan Miras Hukuku'nun bilimsel yorumunu ortaya koymak amacıyla bu eser hazırlanmıştır. 2019 yılında yapılan dördüncü basımda ise kitabımız, literatürdeki temel eserler, monografiler, bilimsel makaleler ile yargı kararlarındaki gelişmeler dikkate alınarak güncellenmiştir. Kavramlar, kurumlar ve kurallar arasındaki ilişkinin sistematik bir şekilde ele alındığı miras hukuku kitabımızı hukuk uygulayıcıları ve akademisyenlerinin bilgisine saygılarımızla sunarız.

Konu Başlıkları
Genel Olarak Miras Hukuku
Miras Hukukunun Temel Kavramları
Yasal Mirasçılar
Ölüme Bağlı Tasarruflar
Ölüme Bağlı Tasarrufta Ehliyet
Maddi Anlamda Ölüme Bağlı Tasarruflar
Ölüme Bağlı Tasarrufların Yorumu
Ölüme Bağlı Tasarrufların İptali ve Geçersizliği
Ölüme Bağlı Tasarruf Serbestliği ve Sınırları
Mirasın Açılması
Mirasın Geçmesinin Şartları
Mirasın Geçmesinin Sonuçları
Mirasın Kazanılması
Ret
Resmi Defter Tutma
Resmi Tasfiye
Mirasın Geçmesinin Sonucu: Miras Ortaklığı
Miras Sebebiyle İstihkak Davası
Miras Payının Devri
Paylaşma (Taksim)
Mirasta Denkleştirme (İade)