Mizojini - Dünyanın En Eski Önyargısı (Kadından Nefretin Evrensel Tarihi)

·
Okunma
·
Beğeni
·
1464
Gösterim
Adı:
Mizojini - Dünyanın En Eski Önyargısı
Alt başlık:
Kadından Nefretin Evrensel Tarihi
Baskı tarihi:
Mayıs 2016
Sayfa sayısı:
302
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789755338446
Kitabın türü:
Çeviri:
Erdoğan Okyay
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
İmge Yayınları
"Kadın düşmanlığının tarihi, binlerce yıl sürdüğü için eşi görülmemiş bir nefretin tarihidir. Öyle bir tarih ki, Aristoteles'i Karındeşen Jack'e, Kral Lear'ı James Bond'a bağlar."
-Jack Holland-

Tarihin başlangıcından bu yana insanlığın bir yarısının, diğer yarısı tarafından baskı altında tutulması ve insanlık onurunun elinden alınması nasıl açıklanabilir?

Hindistan'da dul kadınların yakılması, yeni doğmuş kız bebeklerin öldürülmesi, Kuzey Afrika'da kız çocuklarının sünnet edilmesi, savaş bölgelerinde kadınlara toplu tecavüzler… Tüm bunlar yalnızca geçmiş dönemlerin canavarlıkları değil, günümüzün de acı gerçekleridir.

Bugün mizojinin yani kadın düşmanlığının, artık sadece şiddetin ve adaletsizliğin nedeni olarak değil, insani gelişmişliğin ve toplumsal eşitliğin engeli olarak tanımlandığı bir çağı yaşıyoruz. Ama hâlâ, kadınlar eşit işe eşit ücret için savaşıyor. Gerçek bir kadın-erkek eşitliği hâlâ çok uzaklarda.

Dünyanın çeşitli bölgelerinde, kadının durumu son yüzyıllardan günümüze kadar hemen hiç iyileşmedi. Başka hiçbir önyargı bu kadar uzun süre yaşamadı ve bu ölçüde dayanıklılık göstermedi. Ve hiçbir önyargı, toplumca konmuş sosyal ve siyasal aşağılama kurallarından, hasta bir beynin nefret dolu fantezileriyle beslenen taşkınlıklarına kadar uzanan bu denli değişik yüzler göstermedi.

İrlandalı yazar ve gazeteci Jack Holland, bu kitapta, tüm toplumsal değişimleri, tüm bilimsel ve felsefi anlayışları hiçe sayarak binlerce yıldan beri süregelen bu olgunun genlerini, nedenlerini ve sonuçlarını araştırıyor.
(Tanıtım Bülteninden)
302 syf.
·Beğendi·10/10
Bir süre önce okuduğum bir kitaptı Mizojini. Dünyanın en eski önyargısı. Kadına karşı duyulan nefretin, önyargının ve düşmanlığın bilinen tarihin ilk zamanlarında nasıl ortaya çıktığını ve günümüze kadar nasıl şekillendiğini çarpıcı gerçeklerle, yaşananlar ve sayısal verilerle ortaya koyuyor. Dinlerin ortaya çıkışının direkt ve dolaylı yollarla Mizojiniyi nasıl beslediğini, hastalıklı insan beyinlerinin bu nefreti nasıl daha iğrenç hallere getirdiğini antik yunandan romaya, sümerlerden günümüze kadar bilinen ve bilinmeyen yüzleriyle bir tokat gibi okuyucunun yüzüne vurmakta. Dinlerin, felsefi düşüncelerin, savaşların, siyasi ideolojilerin altlarında barındırdıkları gerçekleri, bazı dünya liderlerinin Mizojininin artışına nasıl sebep olduklarını, toplumsal iradelerin tabuların ve batıl inançların nelere yol açmış olduğunu görüyoruz. Ve bunların tarih boyunca yaşananlarından bilinen kısımlarını sayısal ve somut verilerle okuduğunuzda gözlerinizi dolduracak kadar nefret edilesi bir varlık olduğunu görüyoruz insanın. Bazı olumsuz eleştirilerde psikolojik olarak çok sert ve kaldırılması zor bir kitap olduğu yazıldığını gördüm. Ama bunlar gerçekler, burada örnek vermeyeceğim kitabı okuyanlar zaten göreceklerdir, bu gerçeklerden kaçtığımız için bu hale geliyoruz biraz da. Okumalı görmeli ve bilinçlenmeliyiz ki durumun vehametini görebilelim. Harika ve herkesin okuması, gerçekleri görmesi gereken bir kitap. Yapabileceğim tek olumsuz eleştiri kitabın isminde kullanılan evrensel ifadesine rağmen kitapta çoğunlukla Mizojininin Avrupadaki ortaya çıkışı ve etkilerinin üzerinde durulması, halbuki asya ve orta doğu topraklarında bu konunun çok çok daha vahim oluşunu göz önünde bulundurursak kitabın sadece Avrupa ile kısıtlanması büyük bir eksiklik. Bunun dışında çok faydalı, bilgi dolu bir kitap. Bilinçlenilmesi gereken konuların en başındakilerden olan Mizojini hakkındaki bu kitabın okunmasını kesinlikle tavsiye ederim.
302 syf.
·40 günde·Puan vermedi
“ Avrupa’da her üç kadından biri partnerinin ya da başka bir erkeğin fiziksel/cinsel şiddetine maruz kalıyor.”
“Kadınlar siyasi alanda erkeklere göre daha az yer alıyor ve tüm eğitim düzeylerinde erkeklerden daha düşük ücret alıyor.”
“Türkiye’de 2016 yılında yaşadıkları çevrede gece yalnız yürürken kendilerini güvensiz hissedenlerin oranı toplamda %26,2 iken bu oran erkeklerde %14,2, kadınlarda %38 oldu.”
“Türkiye’de günde tam 115 kadın öldürülme tehlikesi içinde yaşıyor.”
...
Her gün haberlerde, gazetelerde gördüğümüz bu oranlar beni hep düşündürüyordu. Ortak yaşadığımız şu dünyada iki cinsten birine karşı duyulan bu saf öfke neden? Kadınlardan bu kadar nefret edilmesinin sebebi ne?
Ve bu kitap geçti elime bir arkadaşım vasıtasıyla. Bende hemen alıp okumaya başladım. Gerçi çok ters bir zamana denk geldiği için bir türlü fırsat bulamasam da sonunda bitirebildim. Kitabın içeriğine gelirsek adından da anlaşıldığı gibi, Antik Yunan’dan başlayıp günümüze kadar kadınların yaşadıklarını ve toplumun kadına bakışını anlatarak bu nefretin kaynağına inmeye çalışılmış. Yazara göre ise bu nefretin altında yatan iki sebep var: Korku ve arzu…
Kadından nefret edenlerin korkularının temelinde kadının güçlenip bağımsız hale gelmesi ve hatta zamanla toplumda yerleşmiş olan rollerin yer değiştirmesiyle kadına bağlı kalmak yatıyor.
Arzudan kaynaklanan nefret ise tamamen kedi ulaşamadığı ciğere pis dermiş mantığına dayanıyor. Kadınlara ulaşılamadıkça, kadınlar toplumda sözde görevleri olan şeyleri yapmak istemedikçe sürekli aşağılanmış ve ağır bir baskıya maruz kalmışlar. Yüzyıllar boyunca bu hep böyle devam etmiş...Ve bunun sonucunda kadınlar ya daha fazla isyan etmişler ya da baskılardan bıkıp boyun eğmişler...
Kitap gayet bilgilendirici,düşündürücü bir kitaptı. Hatta çoğu yeri okurken kadınlara yapılanlar karşısında öfkelenmeniz de muhtemel. Okumanızı tavsiye ederim.
302 syf.
·Beğendi·9/10
“Mizojini, Dünyanın En Eski Önyargısı, Kadından Nefretin Evrensel Tarihi”. Kelime anlamı itibariyle Mizojini; “Erkeğin kadına üstünlüğünü anlatan düşünce ve inanç sistemi” anlamına geliyor. Kitabımızın yazarı 1947 doğumlu İrlandalı yazar ve araştırmacı Jack Holland. Yazarımız maalesef Mizojini kitabını ölüm döşeğinde kızının da yardımlarıyla tamamlayabiliyor. Yazarın ölümünden sonra yayınlanabilen kitabın yayın aşaması da biraz maceralı, yazarın ölümünden önce sözleşme imzalanmış olan yayınevi kitabın taslağını inceleyip kitabı yayınlamak istemiyor. Kitap ancak yazımı tamamlandıktan iki yıl sonra baskıya verilebiliyor.

Kitaba gelince; Mizojini, ilk cümlelerinden itibaren göz bebeklerinizi büyüten bir kitap. Antik ve hatta mitolojik Yunan döneminden başlayıp, Keltlerden, Sümerlerden, tarihe mâl olmuş Roma, Bizans gibi devletlerin kadına nasıl da değersizleştiren bir anlam yüklediğini, bu dönemler boyunca siyasette, sosyal ve kültürel hayatta yer alan kadınların nasıl istenmeyen kişi ilan edilerek sonunda cezalandırdığını, Hırıstiyanlığın ilk yıllarında nispeten hafifleyen mizojininin maalesef ileri Hırıstiyanlık döneminde sadece kilisenin propagandası uğruna nasıl uyandırıldığını, Yahudilik inancındaki mizojen dayatmaları, ortaçağ Avrupasında yaşanan -aslında bana göre kadına dayatılan günah ve şeytan kavramlarının vardığı son nokta olan- cadı avlarından, yakın tarihimizin 2. Dünya Savaşı, Ekim Devrimi, Amerika kıtasının keşfi gibi büyük olaylarının içinde, kadının bazen tanrısallaştırılarak bazen de şeytanlaştırılarak ama her durumda insanlıktan uzaklaştırılarak mizojininin nasılda hep var olduğunu, Lenin, Hitler, gibi tanınmış siyaset adamlarından, Aristo, Plato, Nietzsche gibi düşünürlere, Freud gibi bilim adamlarından karın deşen Jack gibi seri katillere kadar ve hatta Marksizm, Nasyonel Sosyalizm gibi sistemlere varıncaya kadar farklı birçok yer ve zamanda, kişiler, yasalar, inançlar, sistemler içinde yaşanan, çekinmeden ifade edilen Mizojiniyi, okuyucusunu hayretler içinde bırakacak şekilde aktarıyor.

Kitapta bahsedilen sizleri de şaşırtacak birkaç olayı alıntılamak istiyorum.

- Mesela; Aristotales –evet şu bildiğimiz Aristo- kadının aslında başarısız, sakat doğan bir erkek olduğunun en sıkı savunucularından olduğu,

- Antik Yunan döneminde doğan ilk kız çocuklarından sonra doğan her kız bebeğin, doğar doğmaz çöplüğe atıldığını çığlık ve ağlama sesleri arasında ya donarak ya da vahşi hayvanlarca yenilerek öldüğünü ve bunun çok normal karşılandığı,

- Ortaçağda ki 200 yıllık bir dönemde, kilisenin, sadece şeytanın varlığını ispat etmek için cadı olduğunu iddia ettiği ve canlı olarak yakılan kadın sayısının kesin olmamakla birlikte 60.000 ile birkaç milyon arasında olduğu,

- 1817 Hindistan’ nın da kadınların eğitilmesi izninin yalnızca tapınak fahişelerine verilmiş olduğu, bunun da eğitimli kadının istenmeyen kadın olduğu düşüncesini oluşturmak olduğu,

- Alman kadınına en uygun yerin evinde ocağının başı olduğu, kadın hakları denen şeyin aslında bir Yahudi propagandası olduğu yolundaki düşüncelerin 1930 larda Nazi Almanyası öğretileri olduğu,

- Amerikan Üniversitelerinden mezun olan ilk kadının 1948 yılı gibi yakın bir tarihte diploma almış olduğu,

- 1960 yılında Kabil Üniversitesinde okuyan kız öğrencilerin okuldan ayrılmaları için bir kız öğrencinin öldürülerek cesedinin bir yarısının dersliklerden birine çiviyle çakılması gibi,

mizojininin aslında hiçte bizim tahmin ettiğimiz gibi sıradan ve uzakta olmadığının kitapta anlatılan sadece birkaç örneği.

Kadın ve erkek arasındaki ilişkinin kaçınılmaz olduğu, yaşamın gerekliliğinin ve insanlığın geleceğinin buna bağlı olduğu son sözleriyle tamamlanan mizojini kitabı için ise unutulmayacak, belkide ayrıca konuşulması gereken bir diğer konu ise “mizojini, tekerleğin icadından önce bulundu, bu gün tekerlek marsa giderken mizojini hala devam ediyor” kısmıdır.

Benim düşüncem; gerek bireysel gerek toplumsal anlamda farkındalık oluşturabilecek düzeyde dolu bir kitap. Birçok dönem, düşünce ve olay yazarın araştırmaları ışığında akıcı bir dille okuyucusuna sunuluyor. Tam burada çevirmen Erdoğan OKYAY ın da eline sağlık demeden geçmek istemiyorum.

Kitabın eleştirel yanına gelince; eski Türk tarihinden hiçbir bilgi ve alıntıya yer vermemiş olması olmuş diyebilirim.
Neslihan
Neslihan Mizojini - Dünyanın En Eski Önyargısı'ı inceledi.
302 syf.
Geçmişten günümüze kadın düşmanlığının değişerek hala nasıl devam etmekte olduğunu anlatan okunması gereken değerli bir eser. Günümüzde kadınlara yapılanların değiştiğini düşünsek de aslında amacın değişmediğini görüyoruz.
302 syf.
Hakkında yazılabilecek o kadar çok şey var ki...Nereden başlayacağımı bilemiyorum. Aklıma geldiği gibi yazacağım. Umarım faydalı olur okumak isteyenlere.
Jack Holland kitabında kadın düşmanlığının Batı toplumlarında tarih boyunca nasıl ortaya çıktığını, hangi düşüncelerden etkilendiğini ve ne gibi sonuçlara yol açtığını yazıyor. Kitabın ismi "Kadından nefretin evrensel tarihi" olsa da, ne yazık ki Doğu toplumlarına yeterince değinmemiş. Örneğin Müslüman toplumların kadına bakışına dair bir başlık açmadan, evrensellikten bahsetmemiz zor. Ancak bu eksik, kitabın belki de tek kötü yanı.
Konular, sözde demokrasinin beşiği olarak anılan Antik Yunan'dan günümüze dek geliyor. Yunan dönemini, Romalıların kadına bakışı izlerken, akabinde Orta Çağ'ın karanlık cadı avı devreye giriyor. 18. yüzyılın sonunda bile cadılık suçlamasıyla kadınların öldürüldüğünü hatırlatmak isterim. Daha sonra sanayi devrimi, sözüm ona daha modern toplumlar inceleniyor ama göreceksiniz ki kadınların hayatındaki gelişmeler ancak kaplumbağa hızıyla ilerleyebiliyor.
Sizi üzecek, şaşırtacak ve öfkelendirecek birçok bilgiye ulaşacaksınız bu kitabı okuduğunuzda. Fikirlerine saygı ve hatta hayranlık duyduğunuz bazı düşünürlerin konu kadınlar olduğunda sizi hayal kırıklığına uğratabileceğini de belirteyim.
Eğer Müslüman toplumlara da değinmiş olsaydı yazar, kitaba kesinlikle 10 puan verirdim. Bu eksiğinden dolayı puanım 9 :)
302 syf.
Mizojini; Erkeğin kadına üstünlüğünü açıklayan düşünce ve inanç sistemidir. Kadından nefret ya da kadını aşağılama olarak tanımlanır.
İlginç olan kadının kurgulanışı konusunda tarih, felsefe, siyaset, bilim, edebiyat ve daha birçok alanda doğu ve batı daha önce olmadığı kadar iyi anlaşmış olmaları.

İlk insanlara baktığımızda ilk tanrı kadındı, onun tanrısal yaratma becerisine sahip olması onu kutsala yakınlaştırıyordu. Avcı-Toplayıcı ve yerleşik düzene geçmiş insan için üreme en büyük sorunlardan biri olmuştu o yüzden Tanrı olarak görülen kadın bir sonraki dönemde tehdit olarak algılanıyor ve kontrol altına alınması gerekiyordu. Toplum düzenini sağlamak cinsel düzeni sağlamaktan geçiyordu.

Gelgelelim Antik Yunan ve Antik İsrail söylencelerine; onlarda da insanın günahları anlatılır ve bu günahların açtığı sefaletin ve acıların tek nedeni “Kadınlar” gösterilir. ( Havva ve Pandora)

Tek tanrılı dinler ortaya çıktığında da durum değişmemiştir. Tevrat ve İncil'e baktığımızda, kadınlara yönelik oldukça vahim ifadelerin var olduğunu görürüz. Mesela Tevrat'a göre kuşatılan bir şehirdeki kadınlar ve çocuklar "düşman malıdırlar" ve"yağmalanabilirler"!!!

Kadınlara yönelik şiddette tarihin gördüğü belki de en acımasız döneme, Avrupa’da 200 binden fazla kadının cadılıkla suçlandığı, neredeyse tamamının öldürüldüğü, işkence gördüğü döneme bakalım birde;
Cadılıkla ilgili suçlamaların üç ana odağı vardı: Birincisi erkeklere karşı seksüel suç işlemeleriydi. Onlara göre cadılar, cinselliğe düşkün, erkeğin gücünü kıran şeytanla yatan şeytanın tılsımını diğer erkeklere bulaştıran kadınlardı.
Cadılık suçlamalarının ikinci ana odağı cadıların toplumda kuralsızlığı yaymaları ve örgütlenmeleriydi.
Cadılık suçlamalarının üçüncü ana odağı ise şifa adı altında insanlara zarar vermeleriydi.
Cadılar konusu aslında bu kadar basit değildir; Caliban ve Cadı kitabında durum Marx’ın görüşüyle şöyle anlatılır. Marx’a göre asıl konu ilkel birikimdi. İlkel birikim, köylülerin topraklarının ellerinden alındığı, mülksüzleştirildiği bir dönemdir. Cadı avları yalnızca sistemin dışına düşenleri cezalandırma, hizaya getirme amacının bir örneğini teşkil etmiyor. Bir dönem Avrupa’yı kasıp kavuran köylü ayaklanmalarında başı çeken kadınlara ders vermeyi de amaçlıyor.

Peki ya düşünürler, dinadanları, bilimadamları, yazarlar v.b. Yani kısaca popüler kültüre gelirsek; burada alıntılara yer vermek istiyorum.

# J.J. Rousseau da benzer şekilde tüm insanların eşit yaratıldığını savunmuş, ancak kadınlar söz konusu olduğunda egemen burjuvanın zihniyetini olduğu gibi yansıtmıştır.Rousseau, kadınların karakteri ve nasıl eğitilmeleri gerektiği ile ilgili görüşlerini Emile isimli eserinde şu şekilde anlatmıştır. Kadınlar yaşamları boyunca sürekli ve kati bir kısıtlamaya tabi tutulmalıdırlar; daha sonra daha büyük bedeller ödememeleri için buna erken yaşta alıştırılmaları ve başkalarının iradesine daha kolay boyun eğebilmeleri için kaprislerinin bastırılması gerekir. Ayrıca kadınların, bizlere çektirdiklerinden kendine düşen payı da alması gerekir.”

# Aristotales’e göre bir çocuk, sadece erkek olarak doğduğunda tam potansiyeline ulaşabilir; ancak kızlar erkeklerin sakat olarak doğmuş biçimleridir. Ayrıca, kadının yapabildiği her şeyi erkekler daha iyi yapabilir.

# Bütün zamanların kadından nefret eden en acımasız düşün insanı olarak tarihe geçmiştir.

# Tertullianus, kadınlar için, “Siz Şeytan’ın has kapısısınız, saklı ağacın mührünü açansınız, İlahî Kanun’a ilk uymayansınız. Şeytan’ın saldırmaya gücünün yetmediğini ikna edensiniz. Siz, Tanrı’nın imajını bir çırpıda mahvettiniz.” demiştir.

# Filozof Demokritos’a göre “Bir kadın düşünmeyi öğrenmemeli, çünkü bu kötü sonuçlar doğurur!”

# Menander, bir komedisindeki kahramanını şöyle konuşturur:”Karısına okuma yazma öğreten koca, hiç de iyi bir şey yapmış olmaz; yalnızca bir yılanın zehrine zehir katmış olur.”

# Çernişevski’ye göre, “Kadının yapısı erkeğinkinden daha sağlamdır; bu bakımdan, üzerinden baskıların kalkması durumunda kadın düşünce hayatında da erkeği geride bırakabilir.

Kısacası Kadın tarih boyunca hep insan olmaktan çıkarılmaya çalışıldı. Gerçek hayatta da edebiyat ve sanatta da. Ya günahkar Lilith’in torunları olan fahişeler Karındeşen Jack tarafından vahşice öldürüldü ya da göklere çıkartılıp güzelliklerine tapıldı. Ortaçağ’da kadınlar bir yandan cadı diye topluca yakılırlarken, öte yandan Meryem tanrının yeryüzündeki temsilcisi İsa’nın kutsal annesi oldu.
Kadın bütün hastalıkların ve dünya üzerindeki mutsuzluğun kaynağı olarak lanetlendi.
Mitolojiden tıbba ve psikolojiye kadın hep tehlikeli ve korkulması gereken cinsiyet olarak damgalandı. Velhasıl kelam Tarih boyunca kadının rolleri çocuk doğurmak ve çocuğa bakmak gibi ev içi işlerle sınırlı tutulmuş dini öğretiler, kanunlar ve kurumlar tarafından kadınlar, erkeklerden daha düşük pozisyonda veya statüde görülmüş, ayrıca mevcut toplumsal düzen, kadının değersizleştirilmesinin ve kadına karşı nefretin, düşmanlığın aracı olmuştur...

Kitabı Tüm arkadaşlara tavsiye ederim. Ayrıca Kitapta bir çok yazar ve kitap ismi verilmekte ve birçoğu okuduğunuz kitaplar bu kitabı okuduktan onları yeniden farklı bir bakış açısı ile okuma isteği hissedebilirsiniz...
302 syf.
·19 günde·1/10
Mizojini: kadına duyulan korku ve öfke.
Bir düşünceyi aşmadan sadece olgu sunumu yapmak hikaye anlatıcılığından başka bir şey değildir.
Bazen bu da gereklidir ama konunun önemi (yazılı tarihin başlangıcından beri var olan ve devam eden toplumsal cinsiyet eşitsizliği) ve aşılması gerekliliğinin aciliyeti, kitabın vaatleriyle de birleşince, anlatı çok yetersiz kalmış. Üstüne liberal ideolojinin karşı devrimci saptırmalarının eklemlenmesi de cabası olmuş.
Referansına güvendiğim birisinin tavsiyesi üzerine okumama rağmen çok büyük hayal kırıklığı yaratmıştır. Bu konuya dair çok daha doğru perspektifle ve özenle yazılmış kitaplar bulunmaktadır. Tavsiyem onları okumanız yönünedir.
Aristoteles ayrıca, kadınların erkeklerden daha az sayıda dişleri olduğunu da söylemişti. Bu son sav üzerine Russell'ın şu notu düşmesine neden olmuştur:"Eğer Aristoteles ara sıra karısının ağzını açmasına izin verseydi, herhalde bu hatayı yapmazdı."

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Mizojini - Dünyanın En Eski Önyargısı
Alt başlık:
Kadından Nefretin Evrensel Tarihi
Baskı tarihi:
Mayıs 2016
Sayfa sayısı:
302
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789755338446
Kitabın türü:
Çeviri:
Erdoğan Okyay
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
İmge Yayınları
"Kadın düşmanlığının tarihi, binlerce yıl sürdüğü için eşi görülmemiş bir nefretin tarihidir. Öyle bir tarih ki, Aristoteles'i Karındeşen Jack'e, Kral Lear'ı James Bond'a bağlar."
-Jack Holland-

Tarihin başlangıcından bu yana insanlığın bir yarısının, diğer yarısı tarafından baskı altında tutulması ve insanlık onurunun elinden alınması nasıl açıklanabilir?

Hindistan'da dul kadınların yakılması, yeni doğmuş kız bebeklerin öldürülmesi, Kuzey Afrika'da kız çocuklarının sünnet edilmesi, savaş bölgelerinde kadınlara toplu tecavüzler… Tüm bunlar yalnızca geçmiş dönemlerin canavarlıkları değil, günümüzün de acı gerçekleridir.

Bugün mizojinin yani kadın düşmanlığının, artık sadece şiddetin ve adaletsizliğin nedeni olarak değil, insani gelişmişliğin ve toplumsal eşitliğin engeli olarak tanımlandığı bir çağı yaşıyoruz. Ama hâlâ, kadınlar eşit işe eşit ücret için savaşıyor. Gerçek bir kadın-erkek eşitliği hâlâ çok uzaklarda.

Dünyanın çeşitli bölgelerinde, kadının durumu son yüzyıllardan günümüze kadar hemen hiç iyileşmedi. Başka hiçbir önyargı bu kadar uzun süre yaşamadı ve bu ölçüde dayanıklılık göstermedi. Ve hiçbir önyargı, toplumca konmuş sosyal ve siyasal aşağılama kurallarından, hasta bir beynin nefret dolu fantezileriyle beslenen taşkınlıklarına kadar uzanan bu denli değişik yüzler göstermedi.

İrlandalı yazar ve gazeteci Jack Holland, bu kitapta, tüm toplumsal değişimleri, tüm bilimsel ve felsefi anlayışları hiçe sayarak binlerce yıldan beri süregelen bu olgunun genlerini, nedenlerini ve sonuçlarını araştırıyor.
(Tanıtım Bülteninden)

Kitabı okuyanlar 35 okur

  • Zeynep Merve
  • Sinem Sönmez
  • Büşra Çolak
  • Bengü
  • Ezgi
  • Sebile kaya
  • Berke
  • Dileda Arslan Takipçisi
  • Andromeda
  • Kader Avşar

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%35.7 (5)
9
%28.6 (4)
8
%14.3 (2)
7
%7.1 (1)
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%7.1 (1)
1
%7.1 (1)