Modern Bilim:Tanrı Var

6,9/10  (7 Oy) · 
13 okunma  · 
2 beğeni  · 
321 gösterim
İnsanlık tarihi boyunca evrenin ve yaşamın nasıl ortaya çıktığı ve bu ortaya çıkışta herhangi bir amaç olup olmadığı sorusu, felsefe ve ilahiyat çevrelerinin en temel konularından biri olmuştur. Özellikle 20. yüzyılın son çeyreğinden itibaren evrenin kaynağı ve kaderi ile ilgili sorularla ilgilenen akademisyen sayısında önemli bir artış olduğu görülmektedir. Bu akademisyenler içinde ileri seviyede uzmanlık sahibi filozoflar, ilahiyatçılar ve bilim adamları bulunmaktadır. Bu modern metakozmolojistler hem mikro hem makro ölçüde pek çok soruyu gündeme getirmişlerdir: İnsan ve evren yaratılmış mıdır? Yoksa kör tesadüfler sonucu mu meydana gelmişlerdir? Evren niçin olduğu gibidir? Niçin sonu varmış gibi görünür? Uzay, zaman, madde, enerji ve bilincin, arkasındaki güç nedir? Ve bunlar neden bu kadar hassas bir denge içindedirler? Öyle ki bunların temel yapısındaki en ufak bir farklılık, yaşamın varlığını ve devamlılığını imkânsız kılacak düzeydedir.

Evrenin varlığı için ne gibi kozmik birleşimler gereklidir ve bunlar akıllı bir yaşamı nasıl desteklemişlerdir? Belki de en büyük metakozmolojik soru Leibniz'in dediği gibi felsefî açıdan şu şekilde sorulabilir: "Neden hiçbir şey yerine bir şeyler var?".

Evrendeki, aklın sınırlarını zorlayan karmaşık yapıya ve yaşamın ortaya çıkmasına engel olabilecek sayısız faktöre rağmen nasıl olmuştur da yeryüzünde yaşam ortaya çıkmıştır? Bu gibi sorulara cevap bulmak için özellikle astronomi, fizik, astrofizik, kimya, biyoloji, biyokimya, moleküler biyoloji, hücre biyolojisi gibi alanlarda modern bilimin verileri ışığında bilim adamları tarafından çeşitli yaklaşımlar ortaya konulmuştur. Söz konusu yaklaşımlar ise pek çok bilim adamının açık bir şekilde ifade ettiği bir gerçeğe dikkatleri çekmektedir:

"Tanrı Var".
Yasemin Karagöllü 
07 Ara 2017 · Kitabı okudu · 7/10 puan

Bilimle iç içeyseniz anlatımından sıkılmanız çok muhtemel. Biyoloji,kuantum fiziği ve daha birçok alanda başlangıç fikirlerine dair açıklamaları benim için sıkıcıydı. Sürekli bir kanıtlama çabasına girmesi insanı bir noktadan sonra soğutuyor. Bunların dışında birçok soru sormaya imkan tanıması benim için kıymetliydi.

İbrahim Karabaş 
26 Oca 2017 · Kitabı okudu · 4 günde · 6/10 puan

Emre Dorman bilim ile teolojiyi salt Kuran ekseninde yalın ve anlaşılabilir şekilde birleştirerek cok değerli bir eser ortaya koymuş. Ancak çok tekrar içermesi ve karşı görüşleri sürekli akıldışı olarak nitelemesi nedeniyle okura özgür düşünme ve sonuç çıkarma şansı tanımamış. Yine de her inanan için okuma listesinde olmalı.

Kitaptan 5 Alıntı

Melis Esim 
 07 Eki 2015 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Matematik
Galile'nin gözünde Tanrı, doğanın kitabını bir bakıma matematiksel simgelerle yazmıştı. Yani matematik, Tanrı'nın evreni yazdığı dildi.

Modern Bilim:Tanrı Var, Emre Dorman (İstanbul Yayınevi)Modern Bilim:Tanrı Var, Emre Dorman (İstanbul Yayınevi)

Ateist, Tanrı’nın varlığını inkâr eder￾ken; agnostik O’nun varlığı ya da yokluğunun bilinemeyeceği,
akıl yoluyla varlığının ispat ya da inkâr edilemeyeceği ve O’nun
hakkında mutlak bilgi edinmenin imkânsız olduğu görüşündedir.

Modern Bilim:Tanrı Var, Emre Dorman (Sayfa 18)Modern Bilim:Tanrı Var, Emre Dorman (Sayfa 18)

Newton, kutsal kitaplar ve doğanın, Tanrı hakkında bilgi edinebilmenin iki
yolu olduğuna inanıyordu.

Modern Bilim:Tanrı Var, Emre Dorman (Sayfa 11)Modern Bilim:Tanrı Var, Emre Dorman (Sayfa 11)

Bazı bilim adamlarını hem evrenin hem de canlılığın oluşabilmesi için ge￾rekli olan bir takım hassas ve kritik ayarlardan hareketle ‘İnsancı İlke’ (Anthropic Principle) olarak bilinen anlayışı formüle etme￾ye götürmüştür. İnsancı İlke tarafından ortaya konulan, evrenin ve canlılığın oluşumundaki hassas ayarlar, bütün bu oluşumların tesadüfen ortaya çıktığını iddia eden materyalist ve ateist çevrele￾re karşı, evrendeki bilinçli tasarıma dikkatleri çekmeyi mümkün kılmaktadır.

Modern Bilim:Tanrı Var, Emre Dorman (Sayfa 12)Modern Bilim:Tanrı Var, Emre Dorman (Sayfa 12)
Yasemin Karagöllü 
08 Ara 2017 · Kitabı okudu · İnceledi · 7/10 puan

Yokluğun Tanımı ve Varlığa Geçiş
‘Başlangıçtaki tekillik,bir varlık değildir. Yani bu tekilliğin,pozitif ontolojik(varlıksal) bir statüsü yoktur. Eğer,uzayın genişlemesini zamanda geriye doğru götürürseniz,tekillik,evrenin varlığının kesildiği noktayı temsil eder. O,evrenin bir parçası değildir,fakat geeiye döndürülmüş,zamanda büzülen evrenin, yok olduğu noktayı temsil etmektedir. Evrenin,tekilliğin yanında var olan hiçbir ânı yoktur. Başlangıçtaki tekilliğin ontolojik statüsü yokluğa denk gelmektedir.’

Modern Bilim:Tanrı Var, Emre Dorman (Sayfa 54)Modern Bilim:Tanrı Var, Emre Dorman (Sayfa 54)