Adı:
Modern Türkiye'nin Oluşumu
Baskı tarihi:
1999
Sayfa sayısı:
296
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789753432801
Kitabın türü:
Çeviri:
Yavuz Alogan
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Kaynak Yayınları
Geç dönem Osmanlı İmparatorluğu ve modern Türkiye tarihi üzerine uzman olan Feroz Ahmad, bu kitabında, Türkiye Cumhuriyeti'nin oluşumunu toplumsal, siyasal ve ekonomik yönleriyle ele alıyor.Kitaptan kimi konu başlıkları şöyle:Türkiye Askeri Bir Toplum mu?..Osmanlı Mirası...İmparatorluktan Ulusa(1908-1923)...Yeni Türkiye: Siyasal Yaşam (1923-1945)...Yeni Türkiye: Toplum ve Ekonomi (1923-1945)...Çok Parti Bilmecesi(1945-1960)...Askeri Müdahale, Kurumsal Yeniden Yapılanma ve İdeolojik Siyasetler (1960-1971)...Askeri Müdahale, Sosyal Demokrasi ve Siyasal Terör (1971-1978)...Askeri Müdahale, Siyasal ve Ekonomik Yeniden Yapılanma (1980-1991)..Türkiye'nin Bugünü ve Yarını
Yakın dönem Türkiye tarihi ile ilgili bir okuma listesi yapılsa genel okuyucu için listenin üst sıralarında olacak, kısa ama etkili bir kitap. Kitabı yıllar önce okudum ama Feroz Ahmad'ın bugünlerde Yeditepe Üniversitesi Tarih bölümü başkanlığı yaptığını olduğunu öğrenmek benim için şaşırtıcı oldu. Türk vatandaşlığı da verilmiş kendisine.
Osmanlının son dönemlerinden 1990lı yıllara kadar ülkemizdeki siyasi, ekonomik değişim ve dönüşümleri çok nesnel bir şekilde yabancı birinin gözünden anlatılmış. Kitabı okurken adeta zaman yolculuğuna çıkıyorsunuz. Bu süreçteki kilometre taşları çok iyi anlatılmış. Siyasilerin sıkıştıkları zaman nasıl aynı yollara başvurduğuna, bunu topluma nasıl yedirdiklerine şaşırdım.Yaşanan siyasi olayların ekonomik yapıya etkileri, kurulan hükümetler, koalisyonlar, ordu, dış politika v.b. hepsi var bu kitapta. Tavsiye ediyorum.
Mustafa Kemal Ekim 1927'de verdiği Büyük Nutuk'ta, ulusal bağımsızlığın ve Türk Cumhuriyetini'nin korunması ve savunulması görevini orduya değil, gençliğe emanet etti...
Bu alanda okunacak kült olmuş eserlerden. Ayrıntılı ve derinlemesine incelemelerle Türk Siyasal Hayatınım önemli başlıkları anlatılmıştır. Siyasi tarih olaylarına tarafaız kalarak bakılmak isetense de, konu belli bir noktadan sonra zorlaşmaktadır. Bazen soyut kaldığı düşünülse de, Türk Siyasi tarih ile ilgili olanların oluması gereken önemli bir eserdir.
Osmanlı döneminden, tek partili döneme ve sonra da cok partili sisteme geçişin sancılarını, özellikle de Menderes'li,Demirel'li, Özal'lı yılları çok iyi analiz etmiş yazar, anlatımı sade ve net, anlaşılabilir. Dönen dolapları, oyunları kimin nasıl nerelere geldiğini ve ne gibi pislikler döndürdüğünü TARAFSIZ değerlendirmiş.
Mustafa Kemal'i de ciddi eleştirdiği kısımlar var. Zaten tarih böyle yazılmalı. Geçmişini bilmeyen geleceğini göremez. Dolayısıyla okuyunuz.
"Türk halkı 20.yüzyılın son çeyreğinde böyle bir anayasaya mahkûm olacak kadar barbar değildir."
Feroz Ahmad
Sayfa 221 - KAYNAK YAYINLARI
Türkiye için 20.yüzyıl, 23 Temmuz 1908'de , Sultan Abdülhamit'in otuz yıl önce rafa kaldırdığı 1876 Anayasası'nın yeniden yürürlüğe girmesiyle başladı.
Feroz Ahmad
Sayfa 44 - KAYNAK YAYINLARI
Abdülhamit , 30 yıl süren despotizmine rağmen , şartlar olgunlaştığında kendi halkına bir anayasa bahşeden yardımsever bir hükümdar gibi görünmeyi başarmıştı. Jön Türkler onun iktidarını elinde tutmak için savaşmasını bekliyorlar ve sultan-halife olarak bunu yapacak bir karizmaya sahip olduğunu biliyorlardı.
Tanzimat döneminde (1839-1876) iktidara gelen ve 1908'e kadar sarayın gölgesinde kalan yüksek bürokratlar, Babıâli paşaları, anayasal rejimin işlemesini ancak kendilerinin sağlayabileceğine inanıyor ve anayasanın,Sultan'ın mutlakçılığını azaltırken, içlerinden birinin sadrazam olarak önderlik ettiği kabinenin denetimi sayesinde kendilerine iktidar tekelini verdiğini düşünüyorlardı.Yasama meclisi ve Senato'yu (âyan meclisi) denetleyerek kendi hegemonyalarını sürdürmek niyetindeydiler.
Feroz Ahmad
Sayfa 45 - KAYNAK YAYINLARI
12 Mart 1971 askeri müdahalesi Türkiye'de yaşayan insanların çoğu için sürpriz olmadı. Ancak , darbenin niteliğini ya da alacağı yönü anlayan pek az kişi vardı.Harekâtın kolektif niteliği silahlı kuvvetlerdeki hangi hizbin inisiyatifi ele aldığını ayırt etmeyi zorlaştırdı.Liberal Aydınlar inisiyatifin 1961 anayasası'nın öngördüğü reformların uygulanmasından yana olan Hava Kuvvetleri Komutanı Muhsin Batur'un önderliğindeki radikal-reformist kanatta olduğunu düşünüyordu.Muhtıra , bu türden umutları doğrular gibiydi.Komutanlar , "ülkemizi , anarşiye, kardeş kavgasına , toplumsal ve ekonomik karışıklığı" sürüklemekten sorumlu tuttuğu hükümetin istifasını talep ettikten sonra "mevcut anarşik ortamı ortadan kaldıracak, Atatürk'ün görüşlerini ışığında anayasanın öngördüğü reform yasalarını çıkartacak güçlü ve itibarlı bir hükümetin demokratik ilkeler çerçevesinde kurulmasını istiyorlardı.
Feroz Ahmad
Sayfa 177 - KAYNAK YAYINLARI
Anayasa değişikleri baskı ortamı nedeniyle kamuoyunda hiçbir şekilde tartışılmadı.Meclis'te yer alan sağ partiler 1960'lardan beri sürekli gerçekleştirmeye çalıştıkları, ama bunu yaparken kamuoyunun fikrini almaya tenezzül etmedikleri değişiklikleri memnunlukla karşıladılar.Adalet Partisi,düşündüğünden çok daha ağır olan degişikliklerden hoşnuttu.Chp bile ciddi bir itirazda bulunmadı.Sadece , darbeden hemen önce İşçi Partisi'nden ihraç edilen ve bu yüzden hapse girmeyen Mehmet Ali Aybar, Meclis'te şu protesto da bulundu:
"Anayasa değişikliği için verilen önergeler mevcut demokratik anayasamızın felsefesine ve temel ilkelerine aykırıdır;bunların amacı , sosyalizmi yasaklamaktır ve bu nedenle çağdaş bir demokratik rejim anlayışıyla bağdaştırılamaz."
Saat 13:00'te radyo ve televizyondan yayımlanan mesajında General Kenan Evren, ülkenin "devletimizin ve milletimizin bekasını" tehdit eden "tarihinin en ağır buhranına" sürüklemiş olduğunu vurguladı.Partileri ve politikacıları sorumlu tuttuğu toplumsal bölünmeler,ekonomik çöküş,anarşi ve şiddet hakkında ayrıntılar verdikten sonra şu sonuca varıyordu:
"Sevgili vatandaşlarım ,işte bütün... nedenlerden dolayı,Türk Silahlı Kuvvetleri,ülkenin ve milletin bütünlüğü,milletin hak,hukuk ve hürriyetini korumak , Can ve mal güvenliğini sağlayarak korkudan kurtarmak , refah ve mutluluğunu sağlamak,kanun ve nizam hakimiyetini,diğer bir deyimle devlet otoritesini tarafsız olarak yeniden tesis ve idame etmek gayesiyle devlet yönetimine el koymak zorunda kalmıştır."
Bir toplumun geleceğini belirli bir doğruluk derecesiyle önceden görmek imkansızdır.Çünkü, Bir toplumun geleceği önceden belirlenemez ve çeşitli dış etkenlere bağlıdır.Ancak geçmişin incelenmesi toplumun ilerleyebileceği yön hakkında tahminde bulunmak iki kat zordur; çünkü bu ülkenin siyasetini belirleyenler genellikle olaylara kendi sınırlarının ötesinde ve bu nedenle kendi denetimlerinin dışında karşılık vermek zorunda kalırlar.
Modern Türkiye'nin tarihi bu olguyu sürekli hatırlatır.Yeni devlet büyük karışıklıklara rağmen Osmanlı İmparatorluğu'nun enkazından yaratıldı.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Modern Türkiye'nin Oluşumu
Baskı tarihi:
1999
Sayfa sayısı:
296
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789753432801
Kitabın türü:
Çeviri:
Yavuz Alogan
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Kaynak Yayınları
Geç dönem Osmanlı İmparatorluğu ve modern Türkiye tarihi üzerine uzman olan Feroz Ahmad, bu kitabında, Türkiye Cumhuriyeti'nin oluşumunu toplumsal, siyasal ve ekonomik yönleriyle ele alıyor.Kitaptan kimi konu başlıkları şöyle:Türkiye Askeri Bir Toplum mu?..Osmanlı Mirası...İmparatorluktan Ulusa(1908-1923)...Yeni Türkiye: Siyasal Yaşam (1923-1945)...Yeni Türkiye: Toplum ve Ekonomi (1923-1945)...Çok Parti Bilmecesi(1945-1960)...Askeri Müdahale, Kurumsal Yeniden Yapılanma ve İdeolojik Siyasetler (1960-1971)...Askeri Müdahale, Sosyal Demokrasi ve Siyasal Terör (1971-1978)...Askeri Müdahale, Siyasal ve Ekonomik Yeniden Yapılanma (1980-1991)..Türkiye'nin Bugünü ve Yarını

Kitabı okuyanlar 39 okur

  • schwarz
  • Mücahit Mürşit Akyol
  • Nilay Sönmez
  • HÜSEYİN
  • Josej K.
  • Ozan deniz
  • Nur Sena Öztürk
  • Yasemin Uzbasan
  • Mehmet Bölük
  • Furkan Güven

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%0
9
%30.8 (4)
8
%23.1 (3)
7
%30.8 (4)
6
%15.4 (2)
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0