Adı:
Modern Yaşamda Kişilik Bozuklukları
Baskı tarihi:
Şubat 2019
Sayfa sayısı:
704
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786052957608
Orijinal adı:
Personality Disorders in Modern Life
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları
“Kişilikler empresyonist tablolar gibidir. Uzaktan herkes yekpareymiş gibi görünür, yakından bakıldığında ise her birimiz farklı ruh hallerinin, idrak ve güdülerin hayret verici karmaşıklığından ibaretiz.”

Modern Yaşamda Kişilik Bozuklukları alanın profesyoneli olmayan insanların da merak ve ilgiyle okudukları, kolay kolay ellerinden bırakamadıkları bir kitap olmasıyla ünlü. Ona bu ünü kazandıran ilk özellik, bütün kişilik bozukluğu türlerini, temel kişilik eğilimleri zemininde “normallikten anormalliğe” uzanan bir yelpaze içinde konumlandırması. Her kişilik örüntüsüyle ilgili sunulan ve DSM-IV açısından tartışılan vaka öyküleri patolojinin gerçek hayatta nasıl somutlaştığını açıkladığı gibi, sıradan kişilik özellikleri ile patolojik olanlar arasındaki ayrımın netleşmesini de sağlıyor. Kitap boyunca, soyut kavramlar ile somut klinik vakalar arasında kurulan bu ince denge, sınırlı sayıdaki kişilik özelliğinin nasıl olup da sayısız insanda çeşitli görünümlere bürünebildiği anlaşılır hale geliyor. Klinik bilimlerle olduğu kadar sosyal bilimlerle ilgilenenler için de bir referans kitabı, bir klasik olan bu esere başvuranların, kendi kişilikleri hakkında yeni şeyler öğreneceklerini umuyoruz.

Theodore Millon (1928-2014), çağımızın en itibarlı kişilik kuramcılarından biridir. Kişilik sorunlarının değerlendirilmesinde yaygın olarak kullanılan MCMI ölçeğini geliştirmenin yanı sıra 30’un üzerinde kitap, 200’den fazla kitap bölümü ve akademik makaleye de imza atmıştır. 2008’de Amerikan Psikologlar Birliği tarafından Yaşam Boyu Başarı Ödülü’nü layık görülmüştür. Birlik ayrıca her yıl kişilik psikolojisi bilimine önemli katkıları olan bir psikoloğa Theodore Millon Ödülü vermektedir.
Kitap sunuş, önsöz, kaynakça ve disin kısımları haricinde 15 bölümden oluşmaktadır. Öncelikle ilk iki bölümde kişilik bozukluğunun tarihsel geçmişinden başlanılarak klasik ve çağdaş yaklaşımlar ele alınmıştır. Üçüncü bölümde kişilik bozukluğunun gelişimi, dördüncü bölümde ise kişilik bozukluklarının değerlendirilmesi ve terapisi ele alınmıştır. Kalan 10 bölümde DSM- IV’e göre kişilik bozuklukları ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir.

Kitapta işlenen kişilik bozuklukları sırasıyla şöyledir:

Antisosyal kişilik,
Kaçıngan kişilik,
Obsesif kompülsif kişilik,
Bağımlı kişilik,
Histrionik kişilik,
Narsisist kişilik,
Şizoid kişilik,
Şizotipal kişilik,
Paranoid kişilik,
Sınırda (borderline) kişiliktir.

Her bölümün alt başlıkları ise şu şekildedir:

Normallikten Anormalliğe
(Şizoid, kaçıngan vs) Kişilik Çeşitleri
Tarihteki Öncüler
Biyolojik Yaklaşım
Psikodinamik Yaklaşım
Kişilerarası Yaklaşım
Bilişsel Yaklaşım
Evrimsel-Nörogelişimsel Yaklaşım
Terapi
Özet

Son bölümde ise DSM-III-R ve DSM-IV’ün Eklerindeki Kişilik bozuklukları incelenmiştir. Bunlar kendine zulmeden (mazoşist) kişilik, sadist kişilik, depresif kişilik ve negativist (pasif agresif) kişiliktir.

Theodore Millon Modern Yaşamda Kişilik Bozuklukları
“Kişilikler empresyonist tablolar gibidir. Uzaktan herkes yekpareymiş gibi görünür, yakından bakıldığında ise her birimiz farklı ruh hallerinin, idrak ve güdülerin hayret verici karmaşıklığından ibaretiz.”
İlişkilerimiz vardır elbette ama onlara muhtaç değilizdir; zira ilişkiler bağımlılığa, bağımlılık da zayıflığa yok açar.
Seth Grossman
Sayfa 44 - kişilerarası yaklarım alt başlığı
Kişilik bizi biz yapan, başkalarından farklı kılan şeydir. ...karakter yetiştirme çağında edindiğimiz özelliklere işaret eder ve erdemli sosyal standartlara bir derece uyum gösterildiği imasını taşır. Öte yandan mizaç, sosyalleşmeye bağlı unsurlarla değil bazı davranışlara biyolojik yatkınlık taşımakla alakalıdır.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Modern Yaşamda Kişilik Bozuklukları
Baskı tarihi:
Şubat 2019
Sayfa sayısı:
704
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786052957608
Orijinal adı:
Personality Disorders in Modern Life
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları
“Kişilikler empresyonist tablolar gibidir. Uzaktan herkes yekpareymiş gibi görünür, yakından bakıldığında ise her birimiz farklı ruh hallerinin, idrak ve güdülerin hayret verici karmaşıklığından ibaretiz.”

Modern Yaşamda Kişilik Bozuklukları alanın profesyoneli olmayan insanların da merak ve ilgiyle okudukları, kolay kolay ellerinden bırakamadıkları bir kitap olmasıyla ünlü. Ona bu ünü kazandıran ilk özellik, bütün kişilik bozukluğu türlerini, temel kişilik eğilimleri zemininde “normallikten anormalliğe” uzanan bir yelpaze içinde konumlandırması. Her kişilik örüntüsüyle ilgili sunulan ve DSM-IV açısından tartışılan vaka öyküleri patolojinin gerçek hayatta nasıl somutlaştığını açıkladığı gibi, sıradan kişilik özellikleri ile patolojik olanlar arasındaki ayrımın netleşmesini de sağlıyor. Kitap boyunca, soyut kavramlar ile somut klinik vakalar arasında kurulan bu ince denge, sınırlı sayıdaki kişilik özelliğinin nasıl olup da sayısız insanda çeşitli görünümlere bürünebildiği anlaşılır hale geliyor. Klinik bilimlerle olduğu kadar sosyal bilimlerle ilgilenenler için de bir referans kitabı, bir klasik olan bu esere başvuranların, kendi kişilikleri hakkında yeni şeyler öğreneceklerini umuyoruz.

Theodore Millon (1928-2014), çağımızın en itibarlı kişilik kuramcılarından biridir. Kişilik sorunlarının değerlendirilmesinde yaygın olarak kullanılan MCMI ölçeğini geliştirmenin yanı sıra 30’un üzerinde kitap, 200’den fazla kitap bölümü ve akademik makaleye de imza atmıştır. 2008’de Amerikan Psikologlar Birliği tarafından Yaşam Boyu Başarı Ödülü’nü layık görülmüştür. Birlik ayrıca her yıl kişilik psikolojisi bilimine önemli katkıları olan bir psikoloğa Theodore Millon Ödülü vermektedir.

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%50 (2)
9
%25 (1)
8
%25 (1)
7
%0
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0