Moğollar ve Mevlana

0,0/10  (0 Oy) · 
1 okunma  · 
0 beğeni  · 
182 gösterim
Mevlânâ Celâleddîn Rûmî, bir oportünist miydi? Sadece kendi ikbâl ve istikbâlini mi düşünmüştü? Moğollar gibi "istilâcı" ve "işgalci" bir kavmin yanında ne işi olabilirdi? İslâm dünyası Moğolların yıkımlarıyla sarsılırken Müslümanlar Moğollara karşı mücadelenin yollarını ararken, Mevlânâ gibi büyük bir sûfî Moğolların yanında ne şekilde durabiliyordu? Amacı neydi? Bunu sadece yaşanan sıkıntıları hafifletme kaygısı açıklayabilir mi?

Bugün kaynakların aktardığı bilgiler ışığında, Mevlânâ'nın Moğollarla olan yakınlığı inkâr edilemeyecek bir gerçek olduğuna göre bu ilişki, hangi zeminde anlaşılmalı sadece basit bir ifade ile Mevlânâ'nın Moğollara yardım edip onların imkânlarından müstefid olduğu mu düşünülmeli ya da Mevlânâ'nın "istilâcı" Moğolları sakinleştirmek amacıyla onlara yaklaştığı mı kabul edilmeli Mevlânâ-Moğol ilişkilerinde Mevlânâ'nın bakış açısı ve gayesi neydi?
Ebru Ince 
13 Kas 2016 · Kitabı okudu · 3 günde · 8/10 puan

Başarılı bir çalışma
1230 zamanları. .selçuklu devleti ve moğol işgali. .tabii o dönemde o kadar çok şehri ele geciriyorlarki islama tabii olan asya şaman lar hristiyanlar yahudiler hepsi bir potada eritiliyor..bu kitapta ilk kez "ilhanlilar " yani müslümanlığa geçen moğol devleti ile karşılaşıyoruz ..feth ettikleri bağdat, semerkant, tebriz ,tus gibi şehirlerdeki yerleşik sistem (ki moğollar göçebe bir toplum ) kültürel dini birikim onlarında bir dönüşüm geçirmesine sebep olmuş.
Moğollar asyaya sekil verirken asyada onlara sekil vermiş ..
Mevlana celaleddin rumi ile.olan diyaloglarda.ise
"Sen tatarlardan koruyorsan ,tanrıyı tanımıyorsun demektir ,ben ise onları yüzbin tane iman sancagi ile istikbal ediyorum " sözüyle engin hoşgörü ve olduğu zamanın bir adım ilerisinde olduğunu ispatlamıştır ..Moğollar ile arasını her daim iyi tutmuştur ..
Cani savaşçılar olarak bilinen moğol imparatorlarının hemen hemen hepsinde bir tanrı inancı ve onu bulmanın yollarını öğrenme hevesi vardır mevlana bunu fark etmiş ve bu yolda yürüyerek hem kendini hem halkı koruma altına almıştır ..çok detay ve ayrıntı içeren kitap tarih açısından ve okunabilirlik olarak keyifli..

Meraklısına tavsiyemdir

Kitaptan 3 Alıntı

Ebru Ince 
13 Kas 2016 · Kitabı okudu · İnceledi · 8/10 puan

"Siz onlara (mogollara )baktığınızda kafirler görüyorsunuz, ben ise gelecegin müminlerini"

Mevlana

Moğollar ve Mevlana, Kemal Ramazan Haykıran (Sayfa 138 - Sentez)Moğollar ve Mevlana, Kemal Ramazan Haykıran (Sayfa 138 - Sentez)
Ebru Ince 
13 Kas 2016 · Kitabı okudu · İnceledi · 8/10 puan

Moğollar inançlara karşı dünya tarihinin gördüğü en müsamahalı toplumdur.
Cengiz yasası nın temel temel özelliklerinden biri de inançlara karşı kayıtsız ve tarafsız olunmasiydi.
Bu alginin temelinde bir inancı devletin dayanağı haline getirmemek ve hükümdarların inançlara karşı eşit mesafede olmasını sağlamaktı.

Moğollar ve Mevlana, Kemal Ramazan Haykıran (Sayfa 78 - Sentez)Moğollar ve Mevlana, Kemal Ramazan Haykıran (Sayfa 78 - Sentez)
Ebru Ince 
13 Kas 2016 · Kitabı okudu · İnceledi · 8/10 puan

Ilhanlilarin ıslam ile ilişkileri ve kültürel etkileşimleri en çok türkler üzerinde olmuştur.
Bozkır kültürünün temsilcisi olan iki millet arasında fazlasıyla ortak nokta bulunmaktaydı.
Ilhanlilarin islamlasma sürecinde de kendilerinden önce islamla tanışan ve bozkır kimliğinin özellikleri ile ıslamı yeniden yorumlayarak ön asyaya eklemlenen Türkler moğollar için iyi bir model olusturmaktaydi.

Moğollar ve Mevlana, Kemal Ramazan Haykıran (Sayfa 112 - Sentez)Moğollar ve Mevlana, Kemal Ramazan Haykıran (Sayfa 112 - Sentez)