Muğni'l Muhtac - Minhacü't-Talibin Şerhi 20 Cilt Takım

10,0/10  (2 Oy) · 
0 okunma  · 
2 beğeni  · 
23 gösterim
ESERE GENEL BİR BAKIŞ
Şâfiî mezhebinin önde gelen âlimlerinden Hatîb eş-Şirbînî’nin ustalık dönemi eseri,
Dilimizde Şâfiî fıkhına ait en geniş eser,
Yazıldığı dönemden itibaren mezhebin vazgeçilmez başvuru kitaplarından biri,
On binlerce fıkhî meseleyi detaylarıyla ele alan bir eser,
Onlarca kaynak eserden doğrudan aktarılan bilgiler,
Şâfiî mezhebinde ittifakla benimsenen ve ihtilaf edilen görüşleri tek tek ortaya koyan bir eser,
Farklı görüşlerin söz konusu olduğu her bir meseledeki görüşlerin delilleri,
Her konuda mezhepte doğru, güçlü ve tercih edilen görüşlerin belirtilmesi,
Mezhebin en muteber şahıslarından doğrudan alıntılar,
En sağlam hadis kitaplarından aktarılan hadisler,
İctihad melekesini ve fıkhî düşünceyi geliştirecek bir yöntem,
Sistematik ve detaylandırılmış alt ve üst başlıklar,
Nevevî’nin el-Minhâc adlı eserinin Arapça orijinali ve tercümesini içeren bir eser,
Anlamayı kolaylaştıracak bir üslup ve yöntem.
Sümeya Samıkıran 
20 Şub 19:43 · Kitabı okumadı · 10/10 puan

Şafii fıkıh kitabı. Tafsilatlıdır, son 3 cildi de 2 ay önce çıktı. İnce konularda aklınıza takılan sorular olunca genelde hangi mezhep olursa olsun cevap verebilecek ilim ehli bulamazsınız. Işte tam o anda bu kitap ilaçtır, şifadır.

Toplam 20 ciltten oluşuyor. İlmi kaideler dolayısıyla da biz,avam, için de epey ağır bir fıkıh kaynağıdır.