Adı:
Muhafazakârlık
Baskı tarihi:
Eylül 2011
Sayfa sayısı:
120
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789754700947
Kitabın türü:
Orijinal adı:
Le Conservatisme
Çeviri:
Cüneyt Akalın
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
İletişim Yayınları
Muhafazakârlıktan ne anlamalıyız? Fransız siyaset bilimci Philippe Bénéton, bu soruyu sorarak başladığı eserinde muhafazakârlığın nasıl doğduğunu, nasıl geliştiğini ve dünya siyaset tarihine etkilerini ele alıyor.

Bénéton’a göre muhafazakârlık Fransız İhtilali’nden sonra ortaya çıkan entelektüel ve siyasal bir hareket. Modern zamanlarda moderniteye karşı ortaya çıktığı için doğası gereği karşı-devrimci bir ideoloji. Bu nedenle muhafazakârlar devrimin her türlü uygulamasını ve ilkelerini insanın toplumsal ahlâkına ve doğasına aykırı buldukları için kökten reddederler. Buradan hareketle aydınlanmaya, insan haklarına, daha genel olarak da modern siyaset projesine karşıdırlar.

Bénéton muhafazakârlık üzerine düşünen ve eser veren, başta Edmund Burke, Joseph de Maistre, Louis de Bonald ve Charles Maurras gibi dönemin önemli yazarlarının çalışmalarından da faydalanarak karşı devrimci ve gelenekselci muhafazakârlığın 19. yüzyıl Avrupası’na nasıl bir siyasal ve entelektüel katkıda bulunduğunu inceliyor ve Avrupa’nın tarihsel evrimini yavaşlatıp yavaşlatmadığını sorguluyor.
120 syf.
·5 günde·Beğendi·Puan vermedi
Beneton kitabında Muhafazakarlığın tarihsel sürecine çok iyi dokunmuş. Özellikle İngiltere ve Fransa muhafazakar sisteminin gelişim süreçlerini aynı zamanda temsilcilerini özellike Edmund Burke'nin kitaplarından alıntılar yaparak tezlerini desteklemiş. Diğer taraftan muhafazakarlığını doğal bir süreçten yaratmayan yani inşa eden Amerika'nın nasıl bir muhafazakar sistemi benimsediğini akıcı şekilde anlatmış. Oldukça keyifliydi :)
120 syf.
·31 günde·Beğendi·7/10 puan
Muhafazakarlık üzerine kısa ve özet bir çalışma. Netice itibariyle muhafazakarlığın modernite karşısında yenildiğini, ancak felsefi düzeyde devam eden ve temelini dinsel muhafazakarlığın oluşturduğu kıyıda köşede kalmış bir entelektüel hareket olarak var olduğunu belirten bir çalışma. Esasen liberalizmle muhafazakarlığın iç içe geçmiş olduğunu Burke ile Smith'i birbirlerini etkilemiş olmasından ve Burke'ün liberalizme karşı olmamasından anlıyoruz.
120 syf.
·Beğendi·10/10 puan
Fransız Devrimine karşı çıkanların siyasetini anlatan bir kitap. Ancak okumadan önce mutlaka Marxın genel olarak devrimler hakkında görüşlerini bilmek gerekir. Öncelikle Emile Burns'un Marksizm hakkında kitabını okuduktan sonra okumanızı öneririm. Kapitalizmin gelişimi, Merkantalizm ve Marksizm hakkında kaba bir bilgisi olanlar bu kitabı çok daha net anlayacaktır
Muhafazakârlar, kapitalizmin onur, sadakat, dürüstlük, kamu yararına bağlılık gibi duygulara yabancı olduğunu söylerler. Onlara göre kapitalizm, insanlar arasında yalnızca kendi öz çıkarının yönlendirdiği, donuk ve mesafeli ilişkiler kurar; insanları küçük düşürür ve birbirinden uzaklaştırır.
Philippe Beneton
Sayfa 94 - İletişim Yayınları
Dolayısıyla muhafazakar doktrin karşı- devrimci doğdu. Bu nitelik bir bakıma köktenci bir anlamda anlaşılmalıdır: Muhafazakarlar yalnızca Devrim’in uygulamalarını mahkum etmiyorlardı, devrimin ortaya attığı ilkeleri başından reddediyordu. Muhafazakar düşünce Aydınlanmaya, İnsan hakları’na daha genel olarak modern siyaset projesine karşı çıkıyordu
Muhafazakar doktrin olayların içinde doğdu. Bu doktrin, Burke ve takipçilerine göre Avrupa tarihinin dokusunda bir kopukluk olarak beliren bir büyük olaya, Fransız Devrimi’ne karşı bir tepkiden doğmuştur.
Philippe Beneton
Sayfa 11 - İletişim Yayınları
İngiliz muhafazakarlığı, liberal bir muhafazakarlıktır. Bu muhafazakarlık, Burke’ün sahip çıktığı ve parlamenter ve sınırlı monarşiye yol açan liberal İngiliz geleneğinden ayrılmaz. Parlamentarizm, güçler ayırımı İngiliz muhafazakarlığının bağlı olduğu tarihi mirasın parçalarıdır
İngiliz muhafazakârlığı, liberal bir muhafazakârlıktır. Bu muhafazakârlık, Burke'ün sahip çıktığı ve parlamenter ve sınırlı monarşiye yol açan liberal İngiliz geleneğinden ayrılamaz. Parlamentarizm, güçler ayrımı, habeas corpus, rule of law ( yasa hakimiyeti) İngiliz muhafazakârlığının bağlı olduğu tarihî mirasın parçalarıdır. Siyasal liberalizmin devrim öncesi tarihte kök salamadığı Fransa'da böyle bir şey görülmez.
Philippe Beneton
Sayfa 51 - İletişim Yayınları
"Günümüzde makine tarafından yönetilen yalnızca dışsal ya da fiziksel olan değil, içsel ve ruhsal olandır da(...) Bu insanların, elleri gibi, yürekleri ve kafaları da mekanik olmuştur. Insanlar bireysel çabalara ve her türlü doğal güce olan inançlarını yitirdiler. Mücadeleleri, içsel mükemmeliyetçiliğe ulaşmak için değil, şu ya da bu şekilde kurumlara, oluşumlara, mekanizmaya, dış düzenlemelere ulaşmak içindi. (...) Mekanikleşme, bireyin en özel, en temel inançlarına kadar kök salmıştır ve bunun zehirli meyveleri hayatının bütününü ve bütün faaliyetlerini çepeçevre kuşatır."

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Muhafazakârlık
Baskı tarihi:
Eylül 2011
Sayfa sayısı:
120
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789754700947
Kitabın türü:
Orijinal adı:
Le Conservatisme
Çeviri:
Cüneyt Akalın
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
İletişim Yayınları
Muhafazakârlıktan ne anlamalıyız? Fransız siyaset bilimci Philippe Bénéton, bu soruyu sorarak başladığı eserinde muhafazakârlığın nasıl doğduğunu, nasıl geliştiğini ve dünya siyaset tarihine etkilerini ele alıyor.

Bénéton’a göre muhafazakârlık Fransız İhtilali’nden sonra ortaya çıkan entelektüel ve siyasal bir hareket. Modern zamanlarda moderniteye karşı ortaya çıktığı için doğası gereği karşı-devrimci bir ideoloji. Bu nedenle muhafazakârlar devrimin her türlü uygulamasını ve ilkelerini insanın toplumsal ahlâkına ve doğasına aykırı buldukları için kökten reddederler. Buradan hareketle aydınlanmaya, insan haklarına, daha genel olarak da modern siyaset projesine karşıdırlar.

Bénéton muhafazakârlık üzerine düşünen ve eser veren, başta Edmund Burke, Joseph de Maistre, Louis de Bonald ve Charles Maurras gibi dönemin önemli yazarlarının çalışmalarından da faydalanarak karşı devrimci ve gelenekselci muhafazakârlığın 19. yüzyıl Avrupası’na nasıl bir siyasal ve entelektüel katkıda bulunduğunu inceliyor ve Avrupa’nın tarihsel evrimini yavaşlatıp yavaşlatmadığını sorguluyor.

Kitabı okuyanlar 13 okur

  • aynura
  • Kaan AKTAŞ
  • cengiz bulut
  • Bir Okuyucu
  • Burak Can GÜLTEN
  • Günhan Yazar
  • Aykut Karabay
  • Hakkı Baştuğ
  • Asrın Kar
  • Hasan Hüseyin AKKAŞ

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%33.3 (2)
9
%16.7 (1)
8
%0
7
%16.7 (1)
6
%0
5
%16.7 (1)
4
%0
3
%0
2
%0
1
%16.7 (1)