Adı:
Muhafazakârlık
Baskı tarihi:
Eylül 2011
Sayfa sayısı:
120
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789754700947
Kitabın türü:
Orijinal adı:
Le Conservatisme
Çeviri:
Cüneyt Akalın
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
İletişim Yayınları
Muhafazakârlıktan ne anlamalıyız? Fransız siyaset bilimci Philippe Bénéton, bu soruyu sorarak başladığı eserinde muhafazakârlığın nasıl doğduğunu, nasıl geliştiğini ve dünya siyaset tarihine etkilerini ele alıyor.

Bénéton’a göre muhafazakârlık Fransız İhtilali’nden sonra ortaya çıkan entelektüel ve siyasal bir hareket. Modern zamanlarda moderniteye karşı ortaya çıktığı için doğası gereği karşı-devrimci bir ideoloji. Bu nedenle muhafazakârlar devrimin her türlü uygulamasını ve ilkelerini insanın toplumsal ahlâkına ve doğasına aykırı buldukları için kökten reddederler. Buradan hareketle aydınlanmaya, insan haklarına, daha genel olarak da modern siyaset projesine karşıdırlar.

Bénéton muhafazakârlık üzerine düşünen ve eser veren, başta Edmund Burke, Joseph de Maistre, Louis de Bonald ve Charles Maurras gibi dönemin önemli yazarlarının çalışmalarından da faydalanarak karşı devrimci ve gelenekselci muhafazakârlığın 19. yüzyıl Avrupası’na nasıl bir siyasal ve entelektüel katkıda bulunduğunu inceliyor ve Avrupa’nın tarihsel evrimini yavaşlatıp yavaşlatmadığını sorguluyor.
Beneton kitabında Muhafazakarlığın tarihsel sürecine çok iyi dokunmuş. Özellikle İngiltere ve Fransa muhafazakar sisteminin gelişim süreçlerini aynı zamanda temsilcilerini özellike Edmund Burke'nin kitaplarından alıntılar yaparak tezlerini desteklemiş. Diğer taraftan muhafazakarlığını doğal bir süreçten yaratmayan yani inşa eden Amerika'nın nasıl bir muhafazakar sistemi benimsediğini akıcı şekilde anlatmış. Oldukça keyifliydi :)
Dolayısıyla muhafazakar doktrin karşı- devrimci doğdu. Bu nitelik bir bakıma köktenci bir anlamda anlaşılmalıdır: Muhafazakarlar yalnızca Devrim’in uygulamalarını mahkum etmiyorlardı, devrimin ortaya attığı ilkeleri başından reddediyordu. Muhafazakar düşünce Aydınlanmaya, İnsan hakları’na daha genel olarak modern siyaset projesine karşı çıkıyordu
Muhafazakar doktrin olayların içinde doğdu. Bu doktrin, Burke ve takipçilerine göre Avrupa tarihinin dokusunda bir kopukluk olarak beliren bir büyük olaya, Fransız Devrimi’ne karşı bir tepkiden doğmuştur.
Philippe Beneton
Sayfa 11 - İletişim Yayınları
İngiliz muhafazakarlığı, liberal bir muhafazakarlıktır. Bu muhafazakarlık, Burke’ün sahip çıktığı ve parlamenter ve sınırlı monarşiye yol açan liberal İngiliz geleneğinden ayrılmaz. Parlamentarizm, güçler ayırımı İngiliz muhafazakarlığının bağlı olduğu tarihi mirasın parçalarıdır

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Muhafazakârlık
Baskı tarihi:
Eylül 2011
Sayfa sayısı:
120
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789754700947
Kitabın türü:
Orijinal adı:
Le Conservatisme
Çeviri:
Cüneyt Akalın
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
İletişim Yayınları
Muhafazakârlıktan ne anlamalıyız? Fransız siyaset bilimci Philippe Bénéton, bu soruyu sorarak başladığı eserinde muhafazakârlığın nasıl doğduğunu, nasıl geliştiğini ve dünya siyaset tarihine etkilerini ele alıyor.

Bénéton’a göre muhafazakârlık Fransız İhtilali’nden sonra ortaya çıkan entelektüel ve siyasal bir hareket. Modern zamanlarda moderniteye karşı ortaya çıktığı için doğası gereği karşı-devrimci bir ideoloji. Bu nedenle muhafazakârlar devrimin her türlü uygulamasını ve ilkelerini insanın toplumsal ahlâkına ve doğasına aykırı buldukları için kökten reddederler. Buradan hareketle aydınlanmaya, insan haklarına, daha genel olarak da modern siyaset projesine karşıdırlar.

Bénéton muhafazakârlık üzerine düşünen ve eser veren, başta Edmund Burke, Joseph de Maistre, Louis de Bonald ve Charles Maurras gibi dönemin önemli yazarlarının çalışmalarından da faydalanarak karşı devrimci ve gelenekselci muhafazakârlığın 19. yüzyıl Avrupası’na nasıl bir siyasal ve entelektüel katkıda bulunduğunu inceliyor ve Avrupa’nın tarihsel evrimini yavaşlatıp yavaşlatmadığını sorguluyor.

Kitabı okuyanlar 1 okur

  • Göksel Aydın

Kitap istatistikleri