Muhteşem Valide Kösem Sultan

8,7/10  (3 Oy) · 
2 okunma  · 
3 beğeni  · 
122 gösterim
Osmanlı tarihinin en renkli isimlerinin başında gelen Kösem Sultan önce Birinci Ahmed’in daha sonra da oğulları Dördüncü Murad ve Sultan İbrahim ile torunu Dördüncü Mehmed’in hükümdarlıkları döneminde yaklaşık yarım asır imparatorluğun tarihinde önemli rol oynadı. 17. yüzyılda padişahların çocuk yaşta tahta çıkmaları devlet yönetiminde bir boşluk meydana getirmişti. Bu dönemde devlet idaresinde Harem ve valide sultanlar ön plana çıktılar. Kadınların devlet yönetimini üstlenmesini tuhaf karşılayan tarihçiler de valide sultanların devlet idaresindeki rollerini tenkit ettiler. Ancak hükümdar otoritesinin bulunmadığı bir dönemde Kösem Sultan ve Turhan Sultan’ın hanedanın akıbetini herşeyin üstünde tutması devletin devamını sağladı. Tam da ihtiyaç olduğu bir dönemde sarayda böylesine muktedir kadınların bulunması, Osmanlı Hanedanı ve İmparatorluğu için önemli bir şanstı.

Bu kitapta Kösem Sultan’ın hayatı, eşi ve çocukları ile ilişkileri, bizzat yazdığı emirleri, siyasi faaliyetleri ve onun yaşadığı dönemde Osmanlı İmparatorluğu’nda meydana gelen önemli hadiseler ele alınmıştır.
 • Baskı Tarihi:
  Kasım 2015
 • Sayfa Sayısı:
  176
 • ISBN:
  9786059787239
 • Yayınevi:
  Yeditepe Yayınları
 • Kitabın Türü:
Burak CAN 
21 Tem 2017 · Kitabı okudu · 6 günde · Beğendi · 10/10 puan

17.yüzyılın en tartışılan konulardan biri olan kadınlar saltanatının en bilinen ve en güçlü ismi Mahpeyker Kösem Sultan.Gercekten birçok işi direk kendisi yönetmiş veyahut yönlendirmiş ve bir hükümdar edasıyla dışarıdan bakınca olumsuz duran fakat Osmanlı soyunun devamlılığı ve iktidarı için oldukça sağlam adımlar attığına şahit oluyorsunuz.Bunu verdiği yazılı emirlerde ve yazışmalarda görebiliyorsunuz.Fakat ne yazık ki girdiği ikili ilişkilerde -mesela Turhan Sultan ile girdikleri mücadele gibi-birçok devlet adamının kendi yanlarında olması için birçok ihtiraslara ve ayak kaydirmalara sebebiyet verebilmisler.Sırf kendi adamları mevkilere gelsin diye yapılan mücadelelerde devlet kurumları oldukça yıprandığını (yıpratıldığına)şahit oluyoruz.

Kitaptan 11 Alıntı

Tayfun 
 09 Oca 22:34 · 8/10 puan

Taht kavgası
Yeni Sultan 4. Mehmed'in ağzındanda babasının ölüm fermanı olan şu hattı humayunu aldılar:"Pederim İbrahim Han bazı taraftarların yardımıyla fitme ve fesat etmek üzeredir.Halka bir zarar eeişmesini önlemek üzere dünyadan ahirete gönderilmesi din ve devlet için gerekli hale gelmiştir.Şimdi fermanım gereğince vücudu ortadan kaldırılarak devlete ve millete zarar veren ateşi giderilsin."

Muhteşem Valide Kösem Sultan, Erhan Afyoncu (Sayfa 145 - undefined)Muhteşem Valide Kösem Sultan, Erhan Afyoncu (Sayfa 145 - undefined)
Burak CAN 
21 Tem 2017 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

Dördüncü Murad'ın Ölümü
8 Şubat 1640 gecesi,28 yaşındayken kardeşi Şehzâde Kasım'ı boğdurttuğu odada hayata gözlerini yumdu.

Muhteşem Valide Kösem Sultan, Erhan Afyoncu (Sayfa 113 - Yeditepe)Muhteşem Valide Kösem Sultan, Erhan Afyoncu (Sayfa 113 - Yeditepe)
Burak CAN 
21 Tem 2017 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

DİNDAR SULTAN BİRİNCİ AHMED (Kardeş Katlinin Sona Erişi)
Sancağa çıkıp,valilik yapmamış ilk sultandı.Yine bêkar ve çocuğu olmadan tahta çıkmış ilk Osmanlı padişahıydı.

Muhteşem Valide Kösem Sultan, Erhan Afyoncu (Sayfa 39 - Yeditepe)Muhteşem Valide Kösem Sultan, Erhan Afyoncu (Sayfa 39 - Yeditepe)
Burak CAN 
21 Tem 2017 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

Birinci Mustafa'nın Özellikleri
Birinci Mustafa defnedilmesiyle de bir ilk olmuştu. Mezarının üzerine ayrı bir türbe yapılmayan ilk padişahtı.
Birinci Mustafa nahif vücutlu,solgun ama güzel yüzlü idi.Seyrek sakalı,siyah gözleri ve solgun bakışı vardı.Zamanının çoğunu Üsküdar'daki sarayda veya Davudpaşa Çiftliği'nde geçirirdi.

Muhteşem Valide Kösem Sultan, Erhan Afyoncu (Sayfa 94 - Yeditepe)Muhteşem Valide Kösem Sultan, Erhan Afyoncu (Sayfa 94 - Yeditepe)
Tayfun 
 09 Oca 22:49 · 8/10 puan

Düğünler(Kız çocukların evlendirilmesi)
Sultan İbrahim'in aklı ataları gibi şatafatlı düğünler yapmaya takılmıştı.Ancak ne sünnet edilecek yaşta bir oğlu, ne de evlenme yaşına gelmiş kızı vardı.Çevresindeki dalkavuklar buna da bir çare buldular, henüz iki buçuk yaşında olan kızı Fatma Sultan bir vezirle evlendirilerek şatafatlı bir düğün yapılacaktı.1645'te, 50 yaşında olan Yusuf Paşa ile evlenmesi uygun görüldü.Düğün hazırlıkları yapılırken Girit'e sefer açılmıştı.Yusuf Paşa kaptanıderyalık ve sedarlıkla oraya gönderildi.Anncak paşa Hanya'yı fethetmesine rağmen az ganimet getirdi diye öldürüldü......İki buçuk yaşında evlendirilen Fatma Sultan daha düğünü bile yapılmadan dört yaşında dul kalmıştı.1646'da Fazıl Paşa ile nikahı kıyıldı.Büyük bir düğün yapıldı, padişah doya doya törenleri izledi.

Muhteşem Valide Kösem Sultan, Erhan Afyoncu (Sayfa 135 - undefined)Muhteşem Valide Kösem Sultan, Erhan Afyoncu (Sayfa 135 - undefined)
Burak CAN 
21 Tem 2017 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

Kösem Sultan'ın Gelişi
Bu dönemde Birinci Ahmed,kızları Ayşe'yi 6 yaşında devrin sadrazamı Nasuh Paşa'yla,5 yaşındaki Fatma'yı da Kaptanıderya Hasan Paşa ile evlendirerek Osmanlı tarihinde padişah kızlarının küçük yaşta evlendirilmesi geleneğinin kapısını araladı.

Muhteşem Valide Kösem Sultan, Erhan Afyoncu (Sayfa 42 - Yeditepe)Muhteşem Valide Kösem Sultan, Erhan Afyoncu (Sayfa 42 - Yeditepe)
Burak CAN 
21 Tem 2017 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

Büyük Kaçgun
Anadolu halkının büyük kitleler hâlinde yerlerini terketmeleri 1603-1610 yılları arasında 7 yıl sürdü ve bu karışıklık dönemi resmî kayıtlarda"büyük kaçgun " ve "büyük firar " adlarıyla anıldı.

Muhteşem Valide Kösem Sultan, Erhan Afyoncu (Sayfa 43 - Yeditepe)Muhteşem Valide Kösem Sultan, Erhan Afyoncu (Sayfa 43 - Yeditepe)
Burak CAN 
21 Tem 2017 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

BİRİNCİ MUSTAFA'NIN İLK HÜKÜMDARLIĞI
Birinci Ahmed'in 22 Kasım 1617'de genç yaşta ani ölümü Birinci Mustafa'ya taht yolunu açtı.Osmanlı tarihinde ilk defa bir hükümdarın yerine oğlu değil kardeşi geçiyordu.Şeyhülislâm Hocazâde Esad Efendi ile Kaymakam Sofu Mehmed Paşa,diğer devlet adamlarını da yanlarına çekip,veraset sisteminde yeni bir usûl başlatmışlardı.Bu ilke Kösem Sultan önayak olmuştu.Çünkü Birinci Ahmed'in yaşayan en büyük oğlu Şehzâde Osman,yani İkinci Osman padişah seçilirse Kösem'in oğulları Mehmed,Murad,ibrahim'in öldürülmeleri kaçınılmazdı.

Muhteşem Valide Kösem Sultan, Erhan Afyoncu (Sayfa 67 - Yeditepe)Muhteşem Valide Kösem Sultan, Erhan Afyoncu (Sayfa 67 - Yeditepe)
Burak CAN 
21 Tem 2017 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

Kasrışirin Antlaşması
17 Mayıs 1639'da imzalanan bu anlaşmanın önemi iki devlet arasında Lale Devri'ne kadar devam edecek bir sınırın çizilmesidir.Bu anlaşmanın,günümüzdeki Türkiye-İran sınırını belirlediği şeklindeki yaygın söylem hatalıdır.

Muhteşem Valide Kösem Sultan, Erhan Afyoncu (Sayfa 113 - Yeditepe)Muhteşem Valide Kösem Sultan, Erhan Afyoncu (Sayfa 113 - Yeditepe)
2 /