Mukayeseli Dinler Tarihi

8,0/10  (1 Oy) · 
1 okunma  · 
0 beğeni  · 
128 gösterim
Çağımız insanının açmazı ve çıkmazı, madde planında ekonomi ise, mana planında inanç problemidir. Bu problem, toplumların ve fertlerin "kimliği" ile ilgilidir. İnsan eliyle kurulmuş ve tarihe mal olmuş inanç sistemleri insanlara arzulanan kimliği vermekten uzaktır.
Bilgi ve iletişim çağına girmiş olan günümüz insanının, maddeye dayalı refah vaadleri ve astroloji tandanslı yollarla avutulabileceği zannedilmemelidir. Zira, kimlik probleminin halli için gerekli olan ana unsurun temelinde, insanın yaratılışındaki İlahi Felsefe yatmaktadır. Bu felsefe ise Yaratan'ı Tanımak ve O'na Kul Olmaktan ibarettir. Kimlik sorununun, zaman ve mekan boyutlarının ötesine uzanan problemlekrinin çözümü de yine bu felsefenin özünde bulunmaktadır.
İşte her inanç ve görüşteki okuyucuya takdim edilen elinizdeki bu Mukayeseli Dinler Tarihi kitabı, insanoğlunun çağlar boyunca doğru-yanlış sahip olduğu tüm inanç ve dinleri, bu ilim dalının metoduyla inceleyerek, o'na çıkmazdan kurtuluşun aydınlık yolunu göstermek ve içinde bulunduğu açmazın gerçek anahtarını sunmak gayesiyle hazırlanmıştır.
Ertan YAVUZ 
10 Eyl 2017 · Kitabı okudu · Puan vermedi

İnsanoğlunun bir yaratıcı arayışı binlerce yıldır var olan bir gerçek. .semavi dinlerin gelmesiyle asıl olan yaratıcının bilinme isteği birleştiğinde hak din anlayışı insanlarin arayışına son verdi ..öncesinde tapınma mahiyetinde ki ululama isteği sonrasında ibadet ve kulluk olarak daha akla yatkın bir hal aldı. Mertebelerin en yücesi olan kulluk makamı insana gerçek benliğini ve yaratıcısıni tanıma ve bulma yolunu açtı. Allah ki (başka yaratıcı yok)olmadığini dilde ikrar kalpte iman mesabesine indirdi. Mısırın osorisi, isisi, horusu..Hindistanin brahmasi, vişnusu, krişnası..Hristiyanın baba, oğul, kutsal ruhu..Mekkeli müşriklerin lat, menat, uzzası hepsi Allah'tan başka bir tanrı edinerek kendi benlik ve heveslerine taptı. . Allah birdir ve O'ndan başka Allah yoktur .