Müslümanca Düşünme Üzerine Denemeler

8,8/10  (28 Oy) · 
99 okunma  · 
21 beğeni  · 
1.269 gösterim
İnsanın, toplumsal hayatı gibi düşünce hayatının da karmaşıklaştığı bir dünyada "müslümanca düşünme"nin imkân ve yöntemi nedir? İslâm konusunda yeterli "malumat"a sahip olmak, "müslümanca düşünmek için yeter mi? İslâm özü ve bütünüyle kaynaştırılamayan bilginin, düşünme etkinliğini oryantalist bakış açısına mahkûm etmesi kaçınılmaz olmayacak mı? Edebiyat ve özellikle öykü alanındaki başarılı ürünleriyle de tanınan Rasim Özdenören, bu önemli sorunları kuşatıcı bir perspektifle gündeme getirmekte ve sahip olduğu zengin birikimini başarıyla işleyerek, tartışmaktadır.

Kitap, bilgi, inanç ve değer alanlarına ilişkin olarak müslümanca düşünmenin nasıl başarılabileceği konusunda önemli yaklaşımlar içeriyor.
Baki Coşkun 
19 Eki 2015 · Kitabı okudu · 47 günde · Beğendi · 9/10 puan

Modern dediğimiz bu vahşi dünyaya hayat ve huzur için söyleyecek tek sözü olan medeniyetin İslam olduğunu bu kitabı okuduktan sonra dahada iyi anlıyor insan. İslam üzerine bu kadar kötü propaganda yapanlar ve kötü uygulamaları varken bile. Rasim Özenören bunu çeşitli veçhelerden bakarak, çok güzel bir şekilde açıklamış. İlgi alanına giren arkadaşlara kesinlikle tavsiye edilir.

Müslümanlığı ne kadar iyi yaşadığımızı düşündüren tespitlerle dolu bir kitap. Farkına varmadığımız o kadar çok şey var ki, bu kitap farkındalık kazanmak için okunmalı bu yüzden.
İslamı entellektüelleştiren yazarlardan farklı bir bakış açısı arayanlara tavsiye edilir.

Menderes Urhan 
09 Eki 2015 · Kitabı okudu · Beğendi · 8/10 puan

Batı gözlüğü takmış, takıştırılmış Müslüman toplumların İslamiyet'e de bu gözlükle baktıkları ya da bakmaya çalıştıklarını ifade eden yazar, dolayısıyla oryantalist bir bakış açısı zuhur ettiğini, bunun yanında İslam'ı yaşadığını zannedenlerin de aslında yoğun bir taassubun içine saplandığını anlatıyor bu kitabında. Devrim niteliğinde yeniden bir yapılanmaya ihtiyaç olduğuna vurgu yapıyor. Heyecanla okudum, dersler çıkardım.

Yakuphan Güleç 
14 Haz 2016 · Kitabı okudu · 9/10 puan

Lise'den üniversiteye geçiş yılımda okuduğum önemli bir deneme kitabıdır.
Rasim Özdenören kendisini okutan bir yazar. Müslümanca Düşünme Üzerine Denemeler'de en önemli eserlerinden biridir.

Kitaptan 31 Alıntı

Baki Coşkun 
19 Eki 2015 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 9/10 puan

Batı kafa yapısı, dini felsefe haline getirmiştir. Dinin hayata müdahale edecek, hayatı sevk ve idare edecek özünü iptal etmiştir. Marx, din afyondur, derken asıl bunu anlatmak istiyordu.

Müslümanca Düşünme Üzerine Denemeler, Rasim Özdenören (Sayfa 147)Müslümanca Düşünme Üzerine Denemeler, Rasim Özdenören (Sayfa 147)
Mehmet Alçiçek 
29 Oca 21:21 · Kitabı okudu · Beğendi · 8/10 puan

Hadis-i Kudsî
"Ey insanoğlu, sana ayırdığım rızkın tümünü sen tüketinceye kadar, o rızık seni arar bulur."(Hadis-i Kudsî).

Müslümanca Düşünme Üzerine Denemeler, Rasim Özdenören (Sayfa 123 - Hadis-i şerif)Müslümanca Düşünme Üzerine Denemeler, Rasim Özdenören (Sayfa 123 - Hadis-i şerif)
Bilge Nur 
04 Ağu 2016 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Batı kültürünün ortaya çıkardığı insan en genel anlamıyla konformizme tapınmaktadır.

Müslümanca Düşünme Üzerine Denemeler, Rasim ÖzdenörenMüslümanca Düşünme Üzerine Denemeler, Rasim Özdenören
Mehmet Alçiçek 
31 Oca 18:31 · Kitabı okudu · Beğendi · 8/10 puan

"Bir insanın amelleri şeriata uygun değilse, onu uçarken bile görseniz itibar etmeyiniz."(islâm büyüğünün sözü)

Müslümanca Düşünme Üzerine Denemeler, Rasim Özdenören (Sayfa 153)Müslümanca Düşünme Üzerine Denemeler, Rasim Özdenören (Sayfa 153)
Baki Coşkun 
19 Eki 2015 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 9/10 puan

Asr-ı Saadette kötü bir dünyada yaşayan Müslümanlar, kendilerini o dünyanın kötülüklerini sineye çekmek zorunda hissetmemişlerdi. Tersine, kötü bir dünyada yaşadıklarının bilincinde olarak o kötülüklere müdahale etmişler, bu yüzden kötü bir dünyada yaşamış olmalarına rağmen iyi birer Müslüman olarak kalabilmişlerdir.

Müslümanca Düşünme Üzerine Denemeler, Rasim Özdenören (Sayfa 91)Müslümanca Düşünme Üzerine Denemeler, Rasim Özdenören (Sayfa 91)
Mehmet Alçiçek 
29 Oca 18:03 · Kitabı okudu · Beğendi · 8/10 puan

"Allah'tan başka ilâh tanıyana Allah her şeyi ilâh kılar. Allah'tan başkasına kulluk edeni de Allah her şeye kul eder."

Müslümanca Düşünme Üzerine Denemeler, Rasim Özdenören (Sayfa 109)Müslümanca Düşünme Üzerine Denemeler, Rasim Özdenören (Sayfa 109)
Baki Coşkun 
11 Eyl 2015 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 9/10 puan

Ancak halen Müslümanların önünde duran handikaplardan biri, onların İslam'ı anlamak hususunda karşı karşıya bulundukları güçlüktür. Özellikle geçmişinde İslam'ı yaşamış olan ülkelerin insanları için durum böyledir. Çünkü bu ülkelerde herkes İslam'ı bildiği vehmindedir, fakat herkesin en az bildiği şeyde odur.

Müslümanca Düşünme Üzerine Denemeler, Rasim Özdenören (Sayfa 26)Müslümanca Düşünme Üzerine Denemeler, Rasim Özdenören (Sayfa 26)

İmdi, bilinçli olmakla kültürlü olma arasındaki bağlantıyı dikkat çekmek gerekiyor. "Ben insana Racine'i ya da Theokritus'u bilince kültürlü olur demiyorum. Bence kültürlü insan dünyadaki durumunu anlamasına yarayan bilgiyi ve yolları edinmiş olan insandır." diyor sartre.

Müslümanca Düşünme Üzerine Denemeler, Rasim Özdenören (Sayfa 102)Müslümanca Düşünme Üzerine Denemeler, Rasim Özdenören (Sayfa 102)

Kureyş müşriklerin İslâm'ın ilk üç yılında yani İslâm'ın gizliden gizliye yayıldığı ve Allah in bir Ve tek olduğunun ilân edildiği yıllarda fazlaca bir tepki göstermemişlerdi. Çünkü İslâmın vahyinden önce de Mekke'de tek Allah’a inananlar (hanifler) bulunmakta ve bunlar HZ. İbrahim'den kalma tevhid inancını devam
ettirmekteydiler. Kureyş müşriklerinin İslâm'a karşı aldıkları kesin tavır ancak tevhid inancının bütün sonuçlarıyla ortaya konulmasından sonra görüldü. Yani Allah'ın bir ve tek olduğunun söylenmesi karşısında fazla telâşa kapılmayan müşrikler, iş bu inancın tabii neticesi olan putların ortadan kaldırılması noktasına gelince İslâm'a karşı açık ve kesin bir cephe aldılar ve onun yayılmasını önlemeye çalıştılar. İlginçtir ki, Kureyş müşriklerinin bu tavrı günümüzde de devam etmektedir. İslâm'ın mücerret doğrularına karşı fazlaca bir hassasiyet göstermeyen günümüz cahiliyesi, iş bu doğruların sonuçlarını ilân etmeye ve uygulamaya gelince birden bire İslâm düşmanı kimliklerini açığa vuru veriyorlar. Nitekim günümüzde kimse kimseyi bankaya para yatırmaya zorlamamaktadır. yahut kimsenin namaz kılmasına karışılmamaktadır, kimsenin, Allah'ın bir ve tek olduğunu beyan etmesine ses çıkapılmamaktadır denilmesine rağmen, Allah'ın bir ve tek olduğuna inanmanın İslâm'ı bütünüyle yaşama sonucuna ulaştığı ortaya çıkınca bazı kesimlerde tedirginlik görülmeye başlıyor. Uzlaşmacı tavra sürüklenen Müslümanlar belki durumu bütün Vahametiyle kavramakta acze düşebilmekte ve çoğu zaman da bilinçsizce İslâm düşmanlarıyla aynı saflarda yer alabilmektedirler.

Müslümanca Düşünme Üzerine Denemeler, Rasim Özdenören (Sayfa 34 - İz yayıncılık)Müslümanca Düşünme Üzerine Denemeler, Rasim Özdenören (Sayfa 34 - İz yayıncılık)

Halen beş milyara yakın insanın yaşadığı yeryüzünde, başka hiçbir ek faaliyete gerek duyulmaksızın mevcut nüfusun on mislini besleyebilecek seviyede bir üretim yapıldığı halde, milyonlarca insanın açlıkla pençeleştiği söylenirse ortada bir bozukluğun var olduğunu ileri sürmek için zeki olmak şart değildir.

Müslümanca Düşünme Üzerine Denemeler, Rasim Özdenören (Sayfa 9)Müslümanca Düşünme Üzerine Denemeler, Rasim Özdenören (Sayfa 9)
4 /