Müslümanların Kafirlerle İlişkileri

İbn Teymiyye (Ahmed b. Abdulhalim el-Harrani)

Müslümanların Kafirlerle İlişkileri Sözleri ve Alıntıları

Müslümanların Kafirlerle İlişkileri sözleri ve alıntılarını, Müslümanların Kafirlerle İlişkileri kitap alıntılarını, Müslümanların Kafirlerle İlişkileri en etkileyici cümleleri ve paragragları 1000Kitap'ta bulabilirsiniz.
Kim Allah'ın rızasını kazanmak için ev halkının gönlünü kırmak zorunda kalırsa, bilsin ki Allah ona hem kendi rızasını, hem de aile halkının hoşnutluğunu birarada nasip eder.
İslam'da yeri olmayan şenlik ve törenler, ya doğrudan doğruya bazı kimseler tarafından uydurulup ortaya atılmıştır, ya da özleri itibarı ile kafirlerden alınmış bid'atlardır.
Reklam
Çünkü İslam'a davet etmenin amacı Allah'ın (cc) sözünün (hükmünün) egemen olmasıdır.
İsa'nın (a.s.) doğum yıldönümü olduğu sanılarak yapılan bütün kutlamalar da dinimize aykırı adetlerdir. Ateş yakmak, ziyafetler düzenlemek ve mum yakmak gibi. Bu sözde doğum gününü kutlamak da hıristiyanlığın dini geleneklerindendir, İslam'da asla yeri yoktur. İlk dönem müslümanları (selef) böyle bir doğum gününden hiç bahsetmemişlerdir. Bu iddia hıristiyan kaynaklıdır.
Ev halkının şenlik beklentileri Allah'ın ve Rasulullah'ın (s.a.v.) emrettiği meşru bayramlara yöneltilmeli ve bu bayramlar gelince çoluk-çocuğun arzuları, yabancıların şenliklerinde gözleri kalmayacak şekilde tatmin edilmelidir.
İslâma Davetin Gayesi...
Çünkü İslâm'a davet etmenin amacı Allâh'ın (cc) sözünün (hükmünün) egemen olmasıdır.
Sayfa 67 - Takva Yayınları