Nabi'nin Surnâmesi (Vakaayi'-i Hıtân-ı Şehzadegan-ı Hazret-i Sultan Muhammed-i Gaazi li Nabi Efendi)

·
Okunma
·
Beğeni
·
60
Gösterim
Adı:
Nabi'nin Surnâmesi
Alt başlık:
Vakaayi'-i Hıtân-ı Şehzadegan-ı Hazret-i Sultan Muhammed-i Gaazi li Nabi Efendi
Baskı tarihi:
1944
Sayfa sayısı:
72
Format:
Karton kapak
ISBN:
---
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
İnkılap Kitabevi
Nabi'nin eserleri arasında bir de Surnâme'si bulunduğu, şimdîye kadar edebiyat âlemince bilinmiş değildir. Nabi'nîn muasırlara tarafından yazılmış olan tezkirelerde böyle bir kayda raslanmadığı gibî, son devirlerin mahsûlü olan edebiyat tarihlerile Nabî'ye ait muhtelif yazılarda da böyle bir eserin adı geçmez.
Son zamanlarda surnâmeleri tetkik ettiğim sarada, Üniversite kütüphanesinin yazma eserler kısmında 1774 numarada kayıtla mecmuada gördüğüm bir surnâme, şimdiye kadar hiç bir kaynağın kaydetmediği böyle bir eserin, Nabi adına mevcut bulunduğunu haber vermektedir. Türkçe, arapça ve farsça muhtelîf risaleleri içinde bulunduran bu mecmuada, La'lizade'nin (Risâle-tül;müteallikatü bî tarik-il Bayramiyye) adlı risalesinin sayfa kenarlarına haşiye olarak yazılmış bulunan bu manzum eser, (Vakaayi'-i hıtânı şehzadegân-ı Hazret-i Sultan Muhammed-i Gaazi li Nabi Efendi) başlığını taşımaktadır.
Bu surnâme, (h. 1088 m. 1615) tarihinde, IV üncü Mehmed'in şehzadeleri için Edirne'de yapılan sünnet düğününü ve bu münasebetle onbeş gün devam eden şenlikleri, kendine has bir üslûpla tasvir etmektedir. (Önsözden)
Kitaba henüz inceleme eklenmedi.
Yedinci günü ıstabl-ı âmire halkı nâîl-i devlet-i ziyafet olup, ba’det taam yerlerine avdet eylediler. Akşama karib hevâda azîm sevret-ü şiddet niimâyan ve bînihâye berk-u bârân olup, cevizden büyük dolular yağdığından, ol gice bir nesne temâşâsı mümkin olmadı.
Nabi, fikirlerini ve kanaatlerini hayatına tatbika muvaffak olabilmiştir. Bundan dolayıdır, ki eserlerinde, arzularını hudutlandırmış bir insan olarak görünür, O hiç bir zaman büyük bir mansıp peşinde koşmamış, nihayet divan hocalığını kendine bir gaye olnrak çizmiştir.
Yedinci günü hâcegân-ı dîvan davet olunup yövm-i mezburda iki canbaz Sultanselim câmii minâresinden Dâmad Paşa sarayı miyânına kurdukları ip üzerinden azîm san’atlar ve garib bâzîceler gösterdiler.
Oldu ta’yin olucak sûr temam
Günde her birine bir sofra taam

Her taraftan kurulup cem’iyget
İtliler gûşe begûşe işret
Olıcak her biri çayında celîs
Çektiler at’îme-i pâk-ü nefîs

Cûne güne döşenûp ni'metler
Kâse kâse icilüp şerbetler

Gûse gûşe açdup hân-ı kerem
Alemi eylediler gark-ı niam
Ol gice dahi kol kol çengilerin âhenklerinden maada, baruttan tertib olunan gemiler ve kulleler tutuşturulup ve ayular ve köpekler ve eşeklere fişenkler bağlanup ateş virîldikte, cümlesi ürküp seyirciler üzerine doğru hücum itmekle, bîr hây-u hûy kopup azîm temâşâ zuhura geldi.
İtti şehpûr-ı sagîre ihdâ
Cild-i cevherle Kelâm-ı Mevlâ

Dahi bir sorguc-i bisyâr elmas
Kî gören eyler idi mihr kıyas

Hem otuz kıt’a metâ'-ı zîbâ
Ba'zısı atlas-u ba’zı dîbâ

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Nabi'nin Surnâmesi
Alt başlık:
Vakaayi'-i Hıtân-ı Şehzadegan-ı Hazret-i Sultan Muhammed-i Gaazi li Nabi Efendi
Baskı tarihi:
1944
Sayfa sayısı:
72
Format:
Karton kapak
ISBN:
---
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
İnkılap Kitabevi
Nabi'nin eserleri arasında bir de Surnâme'si bulunduğu, şimdîye kadar edebiyat âlemince bilinmiş değildir. Nabi'nîn muasırlara tarafından yazılmış olan tezkirelerde böyle bir kayda raslanmadığı gibî, son devirlerin mahsûlü olan edebiyat tarihlerile Nabî'ye ait muhtelif yazılarda da böyle bir eserin adı geçmez.
Son zamanlarda surnâmeleri tetkik ettiğim sarada, Üniversite kütüphanesinin yazma eserler kısmında 1774 numarada kayıtla mecmuada gördüğüm bir surnâme, şimdiye kadar hiç bir kaynağın kaydetmediği böyle bir eserin, Nabi adına mevcut bulunduğunu haber vermektedir. Türkçe, arapça ve farsça muhtelîf risaleleri içinde bulunduran bu mecmuada, La'lizade'nin (Risâle-tül;müteallikatü bî tarik-il Bayramiyye) adlı risalesinin sayfa kenarlarına haşiye olarak yazılmış bulunan bu manzum eser, (Vakaayi'-i hıtânı şehzadegân-ı Hazret-i Sultan Muhammed-i Gaazi li Nabi Efendi) başlığını taşımaktadır.
Bu surnâme, (h. 1088 m. 1615) tarihinde, IV üncü Mehmed'in şehzadeleri için Edirne'de yapılan sünnet düğününü ve bu münasebetle onbeş gün devam eden şenlikleri, kendine has bir üslûpla tasvir etmektedir. (Önsözden)

Kitabı okuyanlar 1 okur

  • Yusuf İslam

Kitap istatistikleri