Adı:
Nahiv
Baskı tarihi:
5 Kasım 2015
Sayfa sayısı:
44
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789758774876
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Elis Yayınları
Hârizmî’nin Mefâtihu’l-‘ulûm adlı eseri, iki makale, on beş bap ve doksan üç fasıldan oluşur. Eserinde mezhepler ve dinler tarihinden, fıkıh, kelam ve felsefeye kadar geniş bir sahada ilmi değerlendirmelerde bulunmuştur. Hârizmî’nin bu eseriyle ilgili yapılan değerlendirmelerde nahve dair bölümün, özellikle gramer ve mantık arasındaki ilişkiyi ihsas ettirmeye çalışması nedeniyle dikkat çekici olduğu ifade edilmiştir. Elinizdeki çalışma, Hârizmî’nin yukarıda bahsettiğimiz Mefâtihu’l-‘ulûm adlı eserinin Nahiv bölümünün çevirisidir.
Nahiv'i okumayı düşünenler