Namaz Kılmayanların İki Cihanda Başlarına Gelecek Belalar! Resail-i Ahmediyye 48

8,0/10  (3 Oy) · 
4 okunma  · 
3 beğeni  · 
302 gösterim
Ey Müslümanlar! Her yıl başına bunca sıkıntılar geliyor. İbretlik hadiseler önüne seriliyor. Oysa sen gaflet içerisinde eğlenicisin. Namazı terk ederek Rabbinin taatını terk edicisin. Nihayet İslam bir yolda, sen ise başka bir yolda gidicisin.

Dinin direği, İslam'ın esası, kurtuluşun sırrı, felahın aslı ve Allah'ın Müslümanlara ahdi olan namazı ne zamana kadar daha zayi edeceksin. Ona önem vermeyeceksin, yahut vaktinden çıkaracaksın. Bu senin dini hafife alman değil de nedir?! Yoksa sen namazın farz oluşundan, onu kılmayan bir yana kazaya bırakanın dahi ne azaplara çarpılacağından şüphe içerisinde misin?

Ey Müslüman! İslam bağının düğümü olan namazı zayi eden kişinin azap çekmeyeceğini sanıyorsan, işte bu risalede namazın dindeki önemine dair zikredilen ayet-i kerime ve hadis-i şerifleri iyi oku ki, namazı terk eden kişiden Allah ve Rasulü'nün güvencesinin kalktığını, yaşasa da ölse de o kişinin ne alçak bir durumda kaldığını, ölürken neler çekeceğini, sonra kabir azabını ve ahiretteki sığınağının cehennem olacağını iyice anlayasın.

Artık sen namazları terk etmekten sakın! Eğer bunu yaparsan helak olanlarla birlikte dünya ve ahiretini kaybettin demektir.

Bu risaleyi okuyan her Müslümanın bunu iyice anlaması ve Allah ve ahiret gününe inanıyorsa bunu Müslümanlar arasında yayması icab eder. Herkes yaptığının karşılığını hak eder.

Kitaptan 3 Alıntı

Mücahit ÖZDEMİR 
12 Haz 2017 · Kitabı okudu · Puan vermedi

''Her kim namazı hafife alırsa, Allah ona 15 ceza ile azap eder.
Bunların 6 sı ölümden önce,3 ü ölüm anında , 3 ü kabirde, 3 üde kabirden çıkışındadır.
---ÖLÜMDEN ÖNCE---
1)Salihlerin ismi ondan kaldırılır
2)Hayatın bereketi ondan kaldırılır
3)Rızkın bereketi ondan kaldırılır
4)Namazı tamam olmadıkça hiçbir hayrı kabul edilmez
5)Duası kabul edilmez
6)Salihlerin duasından ona bir nasip ayrılmaz
---ÖLÜM ANINDA---
7)O kişi gerçekten susuz olarak ölür, yedi denizin suyu boğazına dökülecek olsa da suya kanmaz
8)Ansızın (tevbe edemeden) ölür
9)Sanki dünyanın bütün demirleri ağaçları ve taşları boynunda ve iki omuzundaymış gibi çok ağır bir halde ölür
---KABİRDE---
10)Kabir onun üzerine daraltılır
11)Kabri ona karanlık olur
12)(Sorgu meleklerine cevap verirken) konuşacak dermanı olmaz
---KABİRDEN ÇIKTIKTAN SONRA---
13)Allah-u Te'ala'ya kavuştuğunda O, kendisine çok kızgın olur
14)Hesabı çok zor olur
15)Allah-u Te'ala'nın huzurundan dönüşü cehenneme olur

Ancak Allah-u Azze ve Celle'nin affetmesi müstesna.(Zira bu durumda cehennemden kurtulur )!''
HADİS: Ali İbni Ebi Talib' ten rivayet olup kaynağı;
(İsmail el-İsbahani, et-Terğib vet-terhib, no:1907,2/780;Abdulkadir el Geylani el-Ğunye,2/186 ) dır.

Namaz Kılmayanların İki Cihanda Başlarına Gelecek Belalar!, Ahmet Mahmut Ünlü (Sayfa 58)Namaz Kılmayanların İki Cihanda Başlarına Gelecek Belalar!, Ahmet Mahmut Ünlü (Sayfa 58)
Mücahit ÖZDEMİR 
12 Haz 2017 · Kitabı okudu · Puan vermedi

''Şüphesiz ki kulun, kıyamet gününde hesaba çekileceği ilk şey namazıdır. Namazı düzgün olursa muhakkak felah bulmuş ve kurtulmuştur. Namazı bozuk olursa,kesinlikle hüsrana uğramış ve kaybetmiştir''
HADİS-İ ŞERİF
EBU DAVUD, NO:864

Namaz Kılmayanların İki Cihanda Başlarına Gelecek Belalar!, Ahmet Mahmut Ünlü (Sayfa 20)Namaz Kılmayanların İki Cihanda Başlarına Gelecek Belalar!, Ahmet Mahmut Ünlü (Sayfa 20)
Mücahit ÖZDEMİR 
08 Haz 2017 · Kitabı okudu · Puan vermedi

''(Onlar) pek değerli cennetler içindedirler. Birbirlerine o suçlular(ın durumun)dan sormaktadırlar.
(Sonra aralarından perde açılınca dediler ki:)
-'Sizi Sekar'a sokmuş olan nedir?' (Cehennem ehli cevaben) dediler ki:
-'Biz namaz kılanlar(ın yaptığı işin farziyetine inananlar)dan değildik! (Müslümanlar gibi,) yoksulu da yedirmezdik! (Allah'ın ayetleri hakkında inkara) girişenlerle birlikte biz de dalmaktaydık!
Ceza gününü de yalan saymaktaydık!Ta ki o kesin gerçek olan ölüm bize geldi! (çattı)!''

MÜDDESSİR SURESİ 40-47

Namaz hususunda cehennem ehli;

1) Namazı inkar edenlerin cehennemdeki yeri: SEKAR
2) Namazı kabul eden fakat eda etmeyenlerin cehennemdeki yeri: ĞAYY

ve birde namazın farz olduğuna inanıp eda eden fakat vaktinde kılmaya önem vermeyenler de cehennemdedirler.

Namaz Kılmayanların İki Cihanda Başlarına Gelecek Belalar!, Ahmet Mahmut Ünlü (Sayfa 12)Namaz Kılmayanların İki Cihanda Başlarına Gelecek Belalar!, Ahmet Mahmut Ünlü (Sayfa 12)