Namazı Anlayarak Kılmak

Davut Aydüz

Namazı Anlayarak Kılmak Sözleri ve Alıntıları

Namazı Anlayarak Kılmak sözleri ve alıntılarını, Namazı Anlayarak Kılmak kitap alıntılarını, Namazı Anlayarak Kılmak en etkileyici cümleleri ve paragragları 1000Kitap'ta bulabilirsiniz.
رب هب لي من الصا لحين "Rabbim, bana salihlerden (olan bir çocuk) armağan et.(Sâffât, 100)
Sayfa 111 - Işık yayınlarıKitabı okudu
Helâl ve hayırlı bir işe başlarken, Allah’ın adını anmak, her Müslümanın üzerinde titizlikle durması gereken görevlerindendir.
Reklam
Bu konuda Bedîüzzaman: “Sakın deme, ‘Benim namazım nerede, şu hakîkat-i namaz nerede!’ Zira bir hurma çekirdeği, mânen bir hurma ağacı gibidir.”
• Bismillah'a dayanan insan, bütün kâinta meydan okuyabilir. •
Sayfa 48 - Işık yayınlarıKitabı okudu
Huşû içinde kılınmayan, rükû ve secdeleri tam olarak yerine getirilmeyen namaz (âhirette) simsiyah zifiri bir karanlık halinde ortaya çıkacak ve sahibine ‘Senin beni zayi ettiğin gibi Allah da seni zayi etsin!’ diyecektir. Allah’ın dilediği zaman gelince böyle kılınan namazlar, eskimiş elbise (paçavra) gibi dürülüp sahibinin suratına çarpılacaktır.
Reklam
Çünkü âyette, “Muhakkak ki namaz, insanı, ahlâk dışı davranışlardan, meşrû olmayan işlerden uzak tutar.” buyurulduğu halde, bizim kıldığımız namaz, bizi ahlâk dışı davranışlardan ve meşrû olmayan işlerden uzak tutmuyorsa, evet ortada ciddî bir problem var demektir.
ربنا هب لنا من ازؤاجنا ؤذرياتنا قرة اعين ؤاجعلنا للمتقن اماما "Ey keremi bol Rabbimiz! Bize gözümüzün, gönlümüzün sürûru olan temiz eşler ve nesiller ihsan eyle, bizi müttakîlere önder eyle!" (Furkan, 74)
Sayfa 109 - Işık yayınlarıKitabı okudu
"İnsan, namaza girmek istediğinde kalp, ruh ve duygularını namaza girmeye hazır hale getirmelidir." ...
Bir mü'min namazda okuduklarının manasını düşünerek okursa, kendini Allah'ın huzurunda hissedebilir. "Rabbine, sanki O'nu görürcesine ibadet et. Sen O'nu görmesende O seni görüyor" (Müslim, İman 1)
Sayfa 56 - Işık yayınlarıKitabı okudu
Reklam
Bakara suresi son iki ayetinin (amenerrasulu) okumanın fazileti:
"Allah Teâlâ, Bakara sûresi'ni iki ayetle sona erdirdi ki, bunları bana arşın altındaki bir hazineden verdi. Bunları öğreniniz, hanımlarınıza, çocuklarınıza bekletiniz, öğretiniz. Çünkü bunlar hem salâttır, hem duadır, hem Kur'ân'dır. (Ahmed b. Hanbel, 4/147)
Sayfa 128 - Işık yayınlarıKitabı okudu
Yedi kat gök, dünya ve onların içinde olan herkes Allah’ı takdis ve tenzih eder. Hatta hiçbir şey yoktur ki O’nu hamd ile tenzih etmesin. Ne var ki siz onların bu tenzih ve takdislerini iyi anlayamazsınız. (İsrâ, 17/44)
Namazın özü, Cenâb-ı Hakk’ı tesbîh “Sübhânallah” demek, O’na hamd/şükür “Elhamdülillah” demek ve tekbir/ta’zîm “Allahu Ekber” demektir.
Namazda huşu
"Bazı müçtehitler huşûu, namazın şartlarından kabul etmişlerdir. Fakat sahih olan görüşe göre; huşû, namazın şartlarından değil kemâlindendir."
Sayfa 26 - Işık yayınlarıKitabı okudu
İnsan, namaza girmek istediğinde kalb, ruh ve duygularını namaza girmeye hazır hale getirmelidir.
Sayfa 44 - Işık yayınlarıKitabı okudu
153 öğeden 1 ile 15 arasındakiler gösteriliyor.