Kötünün İyiye Tercihi

Negatif Seleksiyon

Erdal Türkkan
0/10
0 Kişi
Okunma
Beğeni
164
Görüntülenme
Bu kitabın konusu, ekonomik, siyasi, toplumsal ve kültürel alanlarda “kötünün iyiye tercihi” anlamında negatif seleksiyon olgusudur. Bu kitabın amacı, Türkiye’de negatif seleksiyonun ampirik olarak incelenmesi değildir. Bununla birlikte, konunun her boyutu, Türkiye’de yaşanan pratikten esinlenerek kaleme alınmış ve zaman zaman örneklenmiştir. Bu kitap, Türkiye’de ve dünyada negatif seleksiyonun sebep ve sonuçlarının ampirik boyutlarıyla kapsamlı bir biçimde incelenebilmesi ve minimum kaçınılmaz düzeye çekilebilmesinin koşullarının tartışılması için gereken analitik ve kavramsal altyapıyı oluşturmada yardımcı ve yol gösterici olabilirse, amacına ulaşmış olacaktır; çünkü bu alanda büyük bir boşluk bulunmaktadır. Negatif seleksiyon, her dönemde her ülkede yaşanmış bir olgudur. Ancak Türkiye’nin bu konuda başka ülkelerle mukayese edilemeyecek bir ampirik zenginliğe sahip olduğu, özellikle 2010’ lardan sonra bu olgunun her alanda gelişmeyi engelleyici boyutlar kazandığı hipotezinin incelemeye değer olduğu söylenebilir. Bu kitap, Türkiye’de siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel alanlarda en geniş anlamıyla kötünün iyiye tercihinden rahatsız olan herkese hitap etmektedir. Bu kitabın, tercih teorisi kapsamında sosyal bilimler eğitimine, özellikle lisans ve yüksek lisans seviyesinde katkıda bulunacak boyutları da vardır. Ancak kitabın, herkesin anlayabileceği bir dille ve üslupla yazılmasına özen gösterilmiştir.
Yazar:
Erdal Türkkan
Erdal Türkkan
Tahmini Okuma Süresi: 8 sa. 13 dk.Sayfa Sayısı: 290Basım Tarihi: 8 Aralık 2021Yayınevi: Orion Kitapevi
ISBN: 9786257294409Ülke: TürkiyeDil: Türkçe

Yorumlar ve İncelemeler

Tümünü Gör
Henüz kayıt yok