Nevrozlar ve İnsan Gelişimi (Kendini Gerçekleştirme Mücadelesi)

·
Okunma
·
Beğeni
·
3218
Gösterim
Adı:
Nevrozlar ve İnsan Gelişimi
Alt başlık:
Kendini Gerçekleştirme Mücadelesi
Baskı tarihi:
6 Aralık 2017
Sayfa sayısı:
423
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789755704975
Kitabın türü:
Orijinal adı:
Neurosis And Human Growth- The Struggle Towards Self-Realization
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Sel Yayıncılık
Baskılar:
Nevrozlar ve İnsan Gelişimi
Nevrozlar ve İnsan Gelişimi
Psikanaliz açısından, Freud sonrası kuşakta, özgün çalışmalarıyla ilgi çeken isimlerden biri Karen Horney. Freud'un teorisiyle ilişkisi, Marx'ın Hegel felsefesiyle ilişkisine benzer: Freud'un kuramını temel alırken, onu eleştirmekten de geri durmaz. Freud'un görüşlerine daha insani bir yön kazandıran, kültürel ve sosyal farklılıkların etkilerini gözeten bir yaklaşım geliştirir. Kadın psikolojisi üzerine çalışmalarından başlayarak onun için "asıl hedef, insanı kendini gerçekleştirmesine götüren güçlerin özgürleştirlmesidir." Bu konudaki asıl katkısı elinizdeki yapıtında kapsamlı bir biçimde derlediği nevrozlar üzerine çalışmalarıdır.

İnsanın enerjisini kısıtlayan nevroz durumlarını, durumun tezahüründeki nevrotik iddiaları, görkem arzusunu, ideal benliğin baskısını, içsel buyrukların zorbalığını ortaya koyar. Kendimizi gerçekleştirmek yerine bizi zorlantılı davranışlarla pek istemediğimiz bir hayata mahkum kılan modelleri tanımlar: Etrafına baskı kuran genişlemeci tip, içe kapanarak ortamdan kendini silen tip; başkalarına bağlanan tip ve insan ilişkilerinden kendini çeken kopuk tip...

Nevrozlar ve İnsan Gelişimi sadece uzmanlara değil, ruhsal sıkıntılarının kökenlerini araştıran okurlara da yönelik, yetkin bir çalışma.
(Tanıtım Bülteninden)
432 syf.
·7 günde·9/10
Horney'in ölümünden bir yıl önce basılan bir kitap Nevrozlar ve İnsan Gelişimi:Kendini Gerçekleştirme Mücadelesi. Elimdeki Sel Yayınları'ndan çıkan kitap 2015 deki ikinci baskıdan. Amerikan Psikanaliz Enstitüsü'nden Rubin ve Steinfield' in önsözde(1990) belirttiği gibi kitap Horney'in yaşamı boyunca edindiği gözlem ve bilginin kapsamlı bir ürünüdür. Freud'u eleştirirken onun üzerine inşa eder kendi sistemini Horney. Kendi psikanaliz sistemi daha insancıl ve kültürel farklılıkları dikkate alan bir görüştür. Nitekim Horney'in Hümanist ekolün kurucularından olan Maslow üzerindeki etkileri de barizdir. Eser nevrotik tabloyu çizerken bir çok edebi karakteri de bu tablo içinde anlamlandırmaya çalışmıştır. Daha önceki çalışmalarından, Çağımızın Nevrotik Kişiliği, İçsel Çatışmalarımız ve Oto Analiz'in eserdeki terminolojiyi kavramak adına okunmasını gerekli görüyorum. Horney eserde açık ve günlük bir dil kullanıyor bu da okuyucu kitlesini daha geniş kılıyor. Merak edenler için buraya hayatını ve çalışmalarının özetini sunan birkaç adresin linkini bırakıyorum:
http://www.egitimpusulasi.net/...ATI%20VE%20KURAMI
http://www.ship.edu/~cgboeree/horney.html
Kitabın içeriği şöyle;
Giriş-Değişim Ahlakı: Horney'in kaleme aldığı bu metinde insan doğasına karşı, kendi yaklaşımını ve inancını buluruz. Ona göre insanın özü iyi ve kötüden oluşur. Her insanda kendini gerçekleştirme potansiyeli, gücü vardır ve asıl hedef, bireyin kendini gerçekleştirmesine sebep olacak güçlerin oluşturulması ve özgürlüştürülmesidir. Nevrozda bu yol tıkalıdır.
(1)Görkem Arayışı:Horney burada çocuğun yaşama gelişiyle birlikte kendini ötekilerden tabii olarak eksik hissettiğini belirterek kendini ötekilerden daha üstün bir konuma getirme çabasında olacağını söyler. İdeal imge yaratılır ve bu nevrozda ideal benliğe dönüşerek kendini gerçekleştirmek için kullanılacak enerjiyi hapseder. Nevrotik, görkem arayışındadır. Bunun Adlerin aşağılık kompleksi ile benzediği düşünülebilir, nitekim Horney, Adlerin bu konuyu kapsamlı olarak ele alan ilk psikanalist olduğunu söyler.
(2)Nevrotik İddialar: Görkem arayışındaki nevrotiğin bu temeldeki ihtiyaçları, varsayımları ve beklentileri incelenir. Kişisel özel oluş, Haklı olma ihtiyacı, diğerleri tarafından rahat bırakılma ihtiyacı, talepkarlık nevrotiğe aittir. Ve bu iddialar görkem arayışının garantisi olarak görülür.
(3)Gerekliliğin Zorbalığı:Nevrotik görkemli olma zorunluluğu duyar. Nevrotiğin, içsel buyrukları doğrultusundaki bu zorbalığa yönelik tutumları, yaşanma biçimleri ve bireysel farklılıklar incelenir. Üç tip belirtilir;genişlemeci tip, kendini ortamdan silen tip ve kendine çekilmiş tip.
(4)Nevrotik Gurur: Nevrotiğin duyduğu gurur ile özgüven arasında bağıntıkar Kurulur. Nevrotiğin sergilediği İncinme-Gurur-Onarma tepkileri anlatılır.
(5)Kendinden Nefret Etme ve Kendini Hor Görme: Nevrotik bir önceki bölümde de anlatılan Gurur ve Kendini Hor Görme'den oluşan iki alternatif arasında yaşar. Kendinden nefret etme, kendini idealleştirmeye zıt görünse de ona hizmet eder. Bu bölümde bu zıt görüngülerin ilişkiselliği incelenir.
(6)Benliğe Yabancılaşma:Aktüel Benlik, Gerçek Benlik ve İdeal Benlik tanımları netleştirilir. Nevrozun, bu üç kuramsal terim bağlamında nasıl geliştiği sorumlulukla ilişkilendirilerek betimlenir.
(7)Genel Gerilim Yatıştırma Örnekleri:Benliğe yabancılaşma, içsel yaşantıların dışsallaştırılması, ruhsal parçalanma, otomatik denetim, zihnin üstünlüğüne duyulan inanç, nevrotiğin içsel huzuru korumadaki manevralarıdır.
(8)Genişlemeci Çözümler:Üstünlüğün Cazibesi:Genişlemeci tip için en az üç alt tür belirlenir, narsistik, mükemmeliyetçi, küstah-öç alıcı tip. Alt tiplerin savunma düzenekleri incelenir
(9)Kendini Ortamdan Silme Çözümü:Sevginin Cazibesi: Bu tip genişlemeci hareketlerden kaçınmak adına kendini yüksek derecede bastırır. Başkalarının beklentilerini karşılamak içindir o.
(10)Hastalıklı Bağımlılık:İçsel çatışmaların üç majör çözümü içinde ortamdan silme en az tatmin edici olarak görülür. Kendini ortamdan silen nevrotiğin sevgi ve cinsel ilişkilerine eğilir. Onun için tam teslimiyet, bütün olma arzusudur.
(11)Çekilme:Özgürlüğün Cazibesi:Nevrotik çözümlerin en köktencisidir. Huzur arayışındaki bu tip kendini eylemsizliğe gizleyerek iç huzurunu kurmaya çalışır. Amaca yönelme ve planlama yoksunluğu isteklerin sınırlandırılması, insanlardan kopma arzusu, etkiye baskıya zorlamaya ya da bağlara aşırı hassasiyetlik, değişikliğe yönelik olumsuz tutum bu tipin nitelikleridir.
(12)İnsan İlişkilerinde Nevrotik Rahatsızlıklar:Her bir nevrotik tip ve çözümlerinin, işlendiği bölüm içerisinde kişilerarası ilişkilerini yansıtacak şekilde işlenmiş olsa da bu bölümde nevrotikleri ve gurur sistemlerini insan ilişkileri bağlamında daha geniş açıdan görürüz.
(13)İşteki Nevrotik Rahatsızlıklar:Nevrotik ve ilişkileri meslek yaşamında incelenir. Son kısımlarda ise sanatçının, nevroza olan tutumu aydınlatılır.
(14)Psikanalitik Terapinin Yolu:Analistin terapötik ortamda hastaya nasıl yaklaşacağını, terapinin amacını ve hasta için analiz sürecinin sancılarından ve gelişim yollarından bahsedilir.
(15)Kuramsal Düşünceler:Son bölümde Horney kendi kuramsal düşüncelerindeki evrime değindikten sonra kendi terminoloji, kuram ve felsefesini Freud'unkilerle karşılaştırır. Freud'un kötümser bakış açısına karşılık kendisinin iyimser bir felsefeye sahip olduğunu söyleyerek kitabı tamamlar.
432 syf.
·Beğendi·10/10
Nevrotik hak talepleri,gurur,kendine yabancılaşma,öz-nefret,sevgi tutkusu,özgürlük tutkusu,psikanalitik terapi,kuramsal varsayımlar gibi konular detaylı şekilde incelenmektedir.Alanda ilgilenen ve çalışan arkadaşlar için başucu kitaplarından biri..
432 syf.
·Beğendi·8/10
Kitap 15 bölümden oluşuyor. Genel olarak çağımızdaki nevroz vakalarının sebepleri olarak düşündüğü aşırılıklar ve yalnış davranış kalıpları üzerine yoğunlaşıyor. Bölümler çok uzun olmaması ve konuyu teoriye boğmamasından dolayı oldukça anlaşılır bir kitap. Ufkunuzu bir nebze olsa da açıp, özeleştirinizi daha geliştirecektir.
Gerçekten hissetmekle öyle gözükmek birbirine öyle çok benzer ki, çoğu insanın kafasında, bu ikisi arasındaki farka ilişkin anlaşılır bir bulanıklık oluşur.
Bir insan, neredeyse sadece zafer ve yenilgi terimleriyle yaşar bir duruma gelince, olası bir yenilgi elbette ürkütücü olur.
İnsan, ancak kendi sorumluluğunu üstlendiği ölçüde gerçek anlamda gelişebilecektir.
Çünkü nevrotik kendisini gövdesinden ayrılmış bir ruh olarak görebilmesine rağmen, var olmak ve böylece görkemi elde etmek için gerçek benliğe muhtaçtır.
Karen Horney
Sayfa 132 - Sel Yayınları
Bireyin kendine yabancılaşmaya başlaması daha temel bir süreçtir, çünkü bu, diğer rahatsızlıklara yaralayıcı ağırlıklarını verir.
Elverişli koşullar altında insan enerjisi, kendi potansiyellerinin gerçekleştirilmesinde kullanılır. Ve böyle bir gelişme tek biçimli olmaktan uzaktır. Bireyin kendine özgü yapısına göre, becerilerine, doğal eğilimlerine ve yaşamını etkileyen eski-yeni koşullara göre birey, daha yumuşak ya da daha katı, daha sakınımlı ya da insanlara daha çok güvenen, az ya da çok öz-güvenli, daha içe dönük ya da daha dışa dönük bir insan olabilir ve kendine özgü beceriler geliştirebilir. Ama izlediği yol onu nereye götürürse götürsün, geliştirebildiği şeyler onun kendi potansiyelleri olacaktır.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Nevrozlar ve İnsan Gelişimi
Alt başlık:
Kendini Gerçekleştirme Mücadelesi
Baskı tarihi:
6 Aralık 2017
Sayfa sayısı:
423
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789755704975
Kitabın türü:
Orijinal adı:
Neurosis And Human Growth- The Struggle Towards Self-Realization
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Sel Yayıncılık
Baskılar:
Nevrozlar ve İnsan Gelişimi
Nevrozlar ve İnsan Gelişimi
Psikanaliz açısından, Freud sonrası kuşakta, özgün çalışmalarıyla ilgi çeken isimlerden biri Karen Horney. Freud'un teorisiyle ilişkisi, Marx'ın Hegel felsefesiyle ilişkisine benzer: Freud'un kuramını temel alırken, onu eleştirmekten de geri durmaz. Freud'un görüşlerine daha insani bir yön kazandıran, kültürel ve sosyal farklılıkların etkilerini gözeten bir yaklaşım geliştirir. Kadın psikolojisi üzerine çalışmalarından başlayarak onun için "asıl hedef, insanı kendini gerçekleştirmesine götüren güçlerin özgürleştirlmesidir." Bu konudaki asıl katkısı elinizdeki yapıtında kapsamlı bir biçimde derlediği nevrozlar üzerine çalışmalarıdır.

İnsanın enerjisini kısıtlayan nevroz durumlarını, durumun tezahüründeki nevrotik iddiaları, görkem arzusunu, ideal benliğin baskısını, içsel buyrukların zorbalığını ortaya koyar. Kendimizi gerçekleştirmek yerine bizi zorlantılı davranışlarla pek istemediğimiz bir hayata mahkum kılan modelleri tanımlar: Etrafına baskı kuran genişlemeci tip, içe kapanarak ortamdan kendini silen tip; başkalarına bağlanan tip ve insan ilişkilerinden kendini çeken kopuk tip...

Nevrozlar ve İnsan Gelişimi sadece uzmanlara değil, ruhsal sıkıntılarının kökenlerini araştıran okurlara da yönelik, yetkin bir çalışma.
(Tanıtım Bülteninden)

Kitabı okuyanlar 47 okur

  • Selamet
  • Mahir Şanlı
  • akira
  • Emin kılıç
  • ia
  • Cem erdilek
  • Sleepy Schläfrig
  • Esra
  • Fadime akar
  • aura

Kitap istatistikleri (Bütün baskılar)

Bu baskının istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%36.4 (4)
9
%27.3 (3)
8
%18.2 (2)
7
%18.2 (2)
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0