Nevrozlar ve İnsan Gelişimi

8,3/10  (4 Oy) · 
17 okunma  · 
3 beğeni  · 
1.084 gösterim
Psikanaliz açısından, Freud sonrası kuşakta, özgün çalışmalarıyla ilgi çeken isimlerden biri Karen Horney. Freud'un teorisiyle ilişkisi, Marx'ın Hegel felsefesiyle ilişkisine benzer: Freud'un kuramını temel alırken, onu eleştirmekten de geri durmaz. Freud'un görüşlerine daha insani bir yön kazandıran, kültürel ve sosyal farklılıkların etkilerini gözeten bir yaklaşım geliştirir. Kadın psikolojisi üzerine çalışmalarından başlayarak onun için "asıl hedef, insanı kendini gerçekleştirmesine götüren güçlerin özgürleştirlmesidir." Bu konudaki asıl katkısı elinizdeki yapıtında kapsamlı bir biçimde derlediği nevrozlar üzerine çalışmalarıdır.

İnsanın enerjisini kısıtlayan nevroz durumlarını, durumun tezahüründeki nevrotik iddiaları, görkem arzusunu, ideal benliğin baskısını, içsel buyrukların zorbalığını ortaya koyar. Kendimizi gerçekleştirmek yerine bizi zorlantılı davranışlarla pek istemediğimiz bir hayata mahkum kılan modelleri tanımlar: Etrafına baskı kuran genişlemeci tip, içe kapanarak ortamdan kendini silen tip; başkalarına bağlanan tip ve insan ilişkilerinden kendini çeken kopuk tip...

Nevrozlar ve İnsan Gelişimi sadece uzmanlara değil, ruhsal sıkıntılarının kökenlerini araştıran okurlara da yönelik, yetkin bir çalışma.
(Tanıtım Bülteninden)
 • Baskı Tarihi:
  1991
 • Sayfa Sayısı:
  432
 • ISBN:
  9789755704975
 • Orijinal Adı:
  Neurosis And Human Growth- The Struggle Towards Self-Realization
 • Çeviri:
  Selçuk Budak
 • Yayınevi:
  Sel Yayıncılık
 • Kitabın Türü:
Mihriban Karadağoğlu 
 05 Ağu 10:26 · Kitabı okudu · 7 günde · Beğendi · 9/10 puan

Horney'in ölümünden bir yıl önce basılan bir kitap Nevrozlar ve İnsan Gelişimi:Kendini Gerçekleştirme Mücadelesi. Elimdeki Sel Yayınları'ndan çıkan kitap 2015 deki ikinci baskıdan. Amerikan Psikanaliz Enstitüsü'nden Rubin ve Steinfield' in önsözde(1990) belirttiği gibi kitap Horney'in yaşamı boyunca edindiği gözlem ve bilginin kapsamlı bir ürünüdür. Freud'u eleştirirken onun üzerine inşa eder kendi sistemini Horney. Kendi psikanaliz sistemi daha insancıl ve kültürel farklılıkları dikkate alan bir görüştür. Nitekim Horney'in Hümanist ekolün kurucularından olan Maslow üzerindeki etkileri de barizdir. Eser nevrotik tabloyu çizerken bir çok edebi karakteri de bu tablo içinde anlamlandırmaya çalışmıştır. Daha önceki çalışmalarından, Çağımızın Nevrotik Kişiliği, İçsel Çatışmalarımız ve Oto Analiz'in eserdeki terminolojiyi kavramak adına okunmasını gerekli görüyorum. Horney eserde açık ve günlük bir dil kullanıyor bu da okuyucu kitlesini daha geniş kılıyor. Merak edenler için buraya hayatını ve çalışmalarının özetini sunan birkaç adresin linkini bırakıyorum:
http://www.egitimpusulasi.net/...ATI%20VE%20KURAMI
http://www.ship.edu/~cgboeree/horney.html
Kitabın içeriği şöyle;
Giriş-Değişim Ahlakı: Horney'in kaleme aldığı bu metinde insan doğasına karşı, kendi yaklaşımını ve inancını buluruz. Ona göre insanın özü iyi ve kötüden oluşur. Her insanda kendini gerçekleştirme potansiyeli, gücü vardır ve asıl hedef, bireyin kendini gerçekleştirmesine sebep olacak güçlerin oluşturulması ve özgürlüştürülmesidir. Nevrozda bu yol tıkalıdır.
(1)Görkem Arayışı:Horney burada çocuğun yaşama gelişiyle birlikte kendini ötekilerden tabii olarak eksik hissettiğini belirterek kendini ötekilerden daha üstün bir konuma getirme çabasında olacağını söyler. İdeal imge yaratılır ve bu nevrozda ideal benliğe dönüşerek kendini gerçekleştirmek için kullanılacak enerjiyi hapseder. Nevrotik, görkem arayışındadır. Bunun Adlerin aşağılık kompleksi ile benzediği düşünülebilir, nitekim Horney, Adlerin bu konuyu kapsamlı olarak ele alan ilk psikanalist olduğunu söyler.
(2)Nevrotik İddialar: Görkem arayışındaki nevrotiğin bu temeldeki ihtiyaçları, varsayımları ve beklentileri incelenir. Kişisel özel oluş, Haklı olma ihtiyacı, diğerleri tarafından rahat bırakılma ihtiyacı, talepkarlık nevrotiğe aittir. Ve bu iddialar görkem arayışının garantisi olarak görülür.
(3)Gerekliliğin Zorbalığı:Nevrotik görkemli olma zorunluluğu duyar. Nevrotiğin, içsel buyrukları doğrultusundaki bu zorbalığa yönelik tutumları, yaşanma biçimleri ve bireysel farklılıklar incelenir. Üç tip belirtilir;genişlemeci tip, kendini ortamdan silen tip ve kendine çekilmiş tip.
(4)Nevrotik Gurur: Nevrotiğin duyduğu gurur ile özgüven arasında bağıntıkar Kurulur. Nevrotiğin sergilediği İncinme-Gurur-Onarma tepkileri anlatılır.
(5)Kendinden Nefret Etme ve Kendini Hor Görme: Nevrotik bir önceki bölümde de anlatılan Gurur ve Kendini Hor Görme'den oluşan iki alternatif arasında yaşar. Kendinden nefret etme, kendini idealleştirmeye zıt görünse de ona hizmet eder. Bu bölümde bu zıt görüngülerin ilişkiselliği incelenir.
(6)Benliğe Yabancılaşma:Aktüel Benlik, Gerçek Benlik ve İdeal Benlik tanımları netleştirilir. Nevrozun, bu üç kuramsal terim bağlamında nasıl geliştiği sorumlulukla ilişkilendirilerek betimlenir.
(7)Genel Gerilim Yatıştırma Örnekleri:Benliğe yabancılaşma, içsel yaşantıların dışsallaştırılması, ruhsal parçalanma, otomatik denetim, zihnin üstünlüğüne duyulan inanç, nevrotiğin içsel huzuru korumadaki manevralarıdır.
(8)Genişlemeci Çözümler:Üstünlüğün Cazibesi:Genişlemeci tip için en az üç alt tür belirlenir, narsistik, mükemmeliyetçi, küstah-öç alıcı tip. Alt tiplerin savunma düzenekleri incelenir
(9)Kendini Ortamdan Silme Çözümü:Sevginin Cazibesi: Bu tip genişlemeci hareketlerden kaçınmak adına kendini yüksek derecede bastırır. Başkalarının beklentilerini karşılamak içindir o.
(10)Hastalıklı Bağımlılık:İçsel çatışmaların üç majör çözümü içinde ortamdan silme en az tatmin edici olarak görülür. Kendini ortamdan silen nevrotiğin sevgi ve cinsel ilişkilerine eğilir. Onun için tam teslimiyet, bütün olma arzusudur.
(11)Çekilme:Özgürlüğün Cazibesi:Nevrotik çözümlerin en köktencisidir. Huzur arayışındaki bu tip kendini eylemsizliğe gizleyerek iç huzurunu kurmaya çalışır. Amaca yönelme ve planlama yoksunluğu isteklerin sınırlandırılması, insanlardan kopma arzusu, etkiye baskıya zorlamaya ya da bağlara aşırı hassasiyetlik, değişikliğe yönelik olumsuz tutum bu tipin nitelikleridir.
(12)İnsan İlişkilerinde Nevrotik Rahatsızlıklar:Her bir nevrotik tip ve çözümlerinin, işlendiği bölüm içerisinde kişilerarası ilişkilerini yansıtacak şekilde işlenmiş olsa da bu bölümde nevrotikleri ve gurur sistemlerini insan ilişkileri bağlamında daha geniş açıdan görürüz.
(13)İşteki Nevrotik Rahatsızlıklar:Nevrotik ve ilişkileri meslek yaşamında incelenir. Son kısımlarda ise sanatçının, nevroza olan tutumu aydınlatılır.
(14)Psikanalitik Terapinin Yolu:Analistin terapötik ortamda hastaya nasıl yaklaşacağını, terapinin amacını ve hasta için analiz sürecinin sancılarından ve gelişim yollarından bahsedilir.
(15)Kuramsal Düşünceler:Son bölümde Horney kendi kuramsal düşüncelerindeki evrime değindikten sonra kendi terminoloji, kuram ve felsefesini Freud'unkilerle karşılaştırır. Freud'un kötümser bakış açısına karşılık kendisinin iyimser bir felsefeye sahip olduğunu söyleyerek kitabı tamamlar.

semih 
12 Eyl 2014 · Kitabı okudu · Beğendi · 8/10 puan

Kitap 15 bölümden oluşuyor. Genel olarak çağımızdaki nevroz vakalarının sebepleri olarak düşündüğü aşırılıklar ve yalnış davranış kalıpları üzerine yoğunlaşıyor. Bölümler çok uzun olmaması ve konuyu teoriye boğmamasından dolayı oldukça anlaşılır bir kitap. Ufkunuzu bir nebze olsa da açıp, özeleştirinizi daha geliştirecektir.

Kitaptan 14 Alıntı

Mihriban Karadağoğlu 
01 Ağu 15:41 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 9/10 puan

Kendinden Nefret Etme ve Kendini Hor Görme
Çünkü nevrotik kendisini gövdesinden ayrılmış bir ruh olarak görebilmesine rağmen, var olmak ve böylece görkemi elde etmek için gerçek benliğe muhtaçtır.

Nevrozlar ve İnsan Gelişimi, Karen Horney (Sayfa 132 - Sel Yayınları)Nevrozlar ve İnsan Gelişimi, Karen Horney (Sayfa 132 - Sel Yayınları)
Mihriban Karadağoğlu 
01 Ağu 07:26 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 9/10 puan

Gerekliliğin Zorbalığı
Gurur veya kibir incinince sevgi yerini kolayca kayıtsızlığa, ya da kızgınlığa ve hor görüye bırakır.

Nevrozlar ve İnsan Gelişimi, Karen Horney (Sayfa 98)Nevrozlar ve İnsan Gelişimi, Karen Horney (Sayfa 98)
Mihriban Karadağoğlu 
 02 Ağu 21:44 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 9/10 puan

Kendinden Nefret Etme ve Kendini Hor Görme
...
Ve varoluşunun derinliklerinden kendisine ne yaptığına ilişkin yoğun bir şefkat duygusu doğmuştur.

Nevrozlar ve İnsan Gelişimi, Karen Horney (Sayfa 139 - Sel Yayınları)Nevrozlar ve İnsan Gelişimi, Karen Horney (Sayfa 139 - Sel Yayınları)
Mihriban Karadağoğlu 
31 Tem 11:39 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 9/10 puan

Görkem Arayışı
Ve işte! Hayal gücü acıyı ve ıstırabı reddetmeye yetecek gücü barındırır.

Nevrozlar ve İnsan Gelişimi, Karen Horney (Sayfa 44 - Sel Yayınları)Nevrozlar ve İnsan Gelişimi, Karen Horney (Sayfa 44 - Sel Yayınları)

Görkem Arayışı
Bir meşe palamuduna büyüyüp meşe ağacı olmayı öğretme ihtiyacı duymazsınız, aslında bunu öğretemezsiniz de, ama fırsat verilirse özünde bulunan meşe palamudu olma potansiyeli gelişir. Aynı şekilde, insan da fırsat verilirse kendisine özgü insan olma potansiyelini geliştirmeye yatkındır.

Nevrozlar ve İnsan Gelişimi, Karen Horney (Sayfa 25 - Sel Yayıncılık (Çev. Emre Erbatur))Nevrozlar ve İnsan Gelişimi, Karen Horney (Sayfa 25 - Sel Yayıncılık (Çev. Emre Erbatur))
Mihriban Karadağoğlu 
31 Tem 11:40 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 9/10 puan

Görkem Arayışı
İdeal benliğini aktüelleştirme ihtiyacı öylesine bir zorunluluk yükler ki kişiye, kişi denetim mekanizmalarını geçersiz ya da yok sayarak bir kenara itmek zorunda kalır.

Nevrozlar ve İnsan Gelişimi, Karen Horney (Sayfa 46)Nevrozlar ve İnsan Gelişimi, Karen Horney (Sayfa 46)
Mihriban Karadağoğlu 
31 Tem 13:45 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 9/10 puan

Görkem Arayışı
Ve gerçekten de, kim keskin bir çizgi çekip şunu söylemeye kalkışabilir ki:"İşte sağlıklı olanın bitip nevrotiğin başladığı yer burası?"

Nevrozlar ve İnsan Gelişimi, Karen Horney (Sayfa 47 - Sel Yayınları)Nevrozlar ve İnsan Gelişimi, Karen Horney (Sayfa 47 - Sel Yayınları)

Nevrotik Gurur
Açıkçası, özgüvenin gelişebilmesi için çocuğun dışardan yardıma ihtiyacı vardır. Sıcaklığa, istendiğini hissetmeye, ilgiye, korunmaya, güven ortamına, etkinliklerinde desteklenmeye, yapıcı disipline ihtiyacı vardır. Bu etkenler sağlandığı takdirde, çocuk Marie Rasey'nin yerinde terimini kullanacak olursak, hem kişinin başkalarına hem de kendine olan güvenini içeren "temel güveni" geliştirecektir.

Nevrozlar ve İnsan Gelişimi, Karen Horney (Sayfa 101 - Sel Yayıncılık (Çev. Emre Erbatur))Nevrozlar ve İnsan Gelişimi, Karen Horney (Sayfa 101 - Sel Yayıncılık (Çev. Emre Erbatur))
Deniz 
10 Haz 2016 · Kitabı okudu · Beğendi · 9/10 puan

Sonsuz ve Mutlak olana ulaşmaya çabalayan insan aynı zamanda kendini yok etmeye de başlıyor. Ona görkem vaadinde bulunan Şeytan 'a ruhunu satınca cehenneme gitmek zorunda kalıyor - kendi içindeki cehenneme.

Nevrozlar ve İnsan Gelişimi, Karen Horney (Sayfa 178)Nevrozlar ve İnsan Gelişimi, Karen Horney (Sayfa 178)
Deniz 
10 Haz 2016 · Kitabı okudu · Beğendi · 9/10 puan

İster totaliter bir ülkede yaşayın, ister özel nevrozunuzla yaşayın pek fark etmez. Her ikisinde de bütün meselenin benliğin mümkün olduğu kadar acı verici bir biçimde yok edilmesi olduğu toplama kampında bulursunuz kendinizi.

Nevrozlar ve İnsan Gelişimi, Karen Horney (Sayfa 137)Nevrozlar ve İnsan Gelişimi, Karen Horney (Sayfa 137)
2 /