Adı:
Nisan Tezleri ve Ekim Devrimi
Baskı tarihi:
Eylül 2010
Sayfa sayısı:
247
Format:
Karton kapak
ISBN:
9757399256
Kitabın türü:
Çeviri:
Muzaffer İlhan Erdost
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Sol Yanyınları
İçindekiler - 1. Bölüm: Nisan Tezleri - Bugünkü Devrimde Proletaryanın Görevleri - Tezler - İktidar İkiliği Üzerine - Taktik Üzerine Mektuplar - Giriş - Birinci Mektup - Güncel Durumun Tahlili - Devrimimizde Proletaryanın Görevleri - Gerçekleşen Devrimin Sınıf Niteliği - Yeni Hükümetin Dış Siyaseti - Özgün İktidar İkiliği Ve Bunun Sınıfsal Anlamı - Buraya Değin Söylenenlerden Çıkan Taktiğin Özgünlüğü - Devrimci Aşırıcılık Ve Bunun Sınıfsal Anlamı - Savaş Nasıl Sona Erdirilebilir? - Devrimimizin Yarattığı Yeni Devlet Tipi - Tarım Programı Ve Ulusal Program - Kapitalist Banka Ve Sendikaların Ulusallaştırılması - Sosyalist Enternasyonaldeki Durum - Zimmerwald Enternasyonali Başarısızlığa Uğradı. Iıı. Enternasyonali Kurmak Gerekir - Bilimsel Bakımdan Doğru Olmak Ve Proletaryanın Siyasal Bilincini Aydınlatmak İçin Partimizin Adı Ne Olmalı? - Sonsöz
Kitaba henüz inceleme eklenmedi.
bir burjuva parlamenter devletin değil, ama sürekli ordusu
olmayan, halk düşmanı bir polisi bulunmayan, halkın üzerinde
yer alan bürokrasisi olmayan bir devletin gereğini savunuyorum
Devlet, sözcüğün tam anlamıyla, halktan ayrı, silahlı insan
müfrezeleri tarafından yığınlar üzerinde uygulanan buyurganlık
demektir.
Sosyal-şovenler bizim sınıf düşmanlarımız, işçi hareketi
içindeki burjuvalardırlar. Onlar, bu hareket içinde bir [sayfa 58]
katmanı, burjuvazi tarafından nesnel olarak satın alınmış (en iyi
ücretler, saygın görevler, vb.), ve küçük ve güçsüz halkları soymak ve boğmakta, kapitalist ganimetin paylaşımı için savaş yapmakta kendi burjuvazilerine yardım eden işçi gruplarını, işçi çevrelerini temsil ederler.
AYAKLANMA ÜZERİNE LENİN

Ayaklanma, yükselen devrim tarihinin, halk öncüsünün etkinliğinin en güçlü olduğu, düşman saflarında ve devrimin güçsüz, kararsız, çelişki dolu dostlarının saflarında duraksamaların en güçlü oldukları bir dönüm noktasında patlak vermelidir; işte üçüncü nokta. Ayaklanma sorununu koyma biçiminde, marksizmin blankicilikten ayrılması sonucunu veren üç koşul, işte bunlardır
Marksizm, anarşizmden, genel olarak devrimci dönem, ve
özel olarak da kapitalizmden sosyalizme geçiş dönemi boyunca
devletin ve bir devlet iktidarının zorunluluğunu kabul etmesi ile
ayrılır.
İnsanlık, kapitalizmden, doğrudan doğruya ancak sosyalizme,
yani üretim araçlarının ortaklaşa mülkiyeti ile ürünlerin herkesin
emeğine göre bölüşümüne geçebilir. Bizim partimiz daha uzağı
görüyor: sosyalizm, kaçınılmaz olarak, yavaş yavaş, bayrağı üzerinde: “Herkesten yeteneklerine göre, herkese gereksinmelerine göre” yazan komünizme dönüşecektir

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Nisan Tezleri ve Ekim Devrimi
Baskı tarihi:
Eylül 2010
Sayfa sayısı:
247
Format:
Karton kapak
ISBN:
9757399256
Kitabın türü:
Çeviri:
Muzaffer İlhan Erdost
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Sol Yanyınları
İçindekiler - 1. Bölüm: Nisan Tezleri - Bugünkü Devrimde Proletaryanın Görevleri - Tezler - İktidar İkiliği Üzerine - Taktik Üzerine Mektuplar - Giriş - Birinci Mektup - Güncel Durumun Tahlili - Devrimimizde Proletaryanın Görevleri - Gerçekleşen Devrimin Sınıf Niteliği - Yeni Hükümetin Dış Siyaseti - Özgün İktidar İkiliği Ve Bunun Sınıfsal Anlamı - Buraya Değin Söylenenlerden Çıkan Taktiğin Özgünlüğü - Devrimci Aşırıcılık Ve Bunun Sınıfsal Anlamı - Savaş Nasıl Sona Erdirilebilir? - Devrimimizin Yarattığı Yeni Devlet Tipi - Tarım Programı Ve Ulusal Program - Kapitalist Banka Ve Sendikaların Ulusallaştırılması - Sosyalist Enternasyonaldeki Durum - Zimmerwald Enternasyonali Başarısızlığa Uğradı. Iıı. Enternasyonali Kurmak Gerekir - Bilimsel Bakımdan Doğru Olmak Ve Proletaryanın Siyasal Bilincini Aydınlatmak İçin Partimizin Adı Ne Olmalı? - Sonsöz

Kitabı okuyanlar 10 okur

  • Ekrem özgiray
  • Sedat Gövyaprak
  • Emrah Ergin
  • Koray Aker
  • Berkay Peker
  • Aytaç Topuz
  • ozan erdoğan
  • Tarihsel Maddeci
  • Mehmet Kesdal
  • mehmet pak

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%40 (2)
9
%20 (1)
8
%20 (1)
7
%0
6
%0
5
%0
4
%0
3
%20 (1)
2
%0
1
%0