·
Okunma
·
Beğeni
·
898
Gösterim
Adı:
Nisan Tezleri ve Ekim Devrimi
Baskı tarihi:
1992
Sayfa sayısı:
240
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789757399256
Kitabın türü:
Çeviri:
Muzaffer İlhan Erdost
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Sol Yayinlari
İçindekiler

1. Bölüm: Nisan Tezleri

Bugünkü Devrimde Proletaryanın Görevleri

Tezler

İktidar İkiliği Üzerine

Taktik Üzerine Mektuplar

Giriş

Birinci Mektup - Güncel Durumun Tahlili

Devrimimizde Proletaryanın Görevleri

Gerçekleşen Devrimin Sınıf Niteliği

Yeni Hükümetin Dış Siyaseti

Özgün İktidar İkiliği Ve Bunun Sınıfsal Anlamı

Buraya Değin Söylenenlerden Çıkan Taktiğin Özgünlüğü

Devrimci Aşırıcılık Ve Bunun Sınıfsal Anlamı

Savaş Nasıl Sona Erdirilebilir?

Devrimimizin Yarattığı Yeni Devlet Tipi

Tarım Programı Ve Ulusal Program

Kapitalist Banka Ve Sendikaların Ulusallaştırılması

Sosyalist Enternasyonaldeki Durum

Zimmerwald Enternasyonali Başarısızlığa Uğradı. Iıı. Enternasyonali Kurmak Gerekir

Bilimsel Bakımdan Doğru Olmak Ve Proletaryanın Siyasal Bilincini Aydınlatmak İçin Partimizin Adı Ne Olmalı?

Sonsöz
2. Bölüm: Ekimin Öngününde

Rusya'da Siyasal Partiler Ve Proletaryanın Görevleri

Sorular, Yanıtlar

Üç Bunalım

Siyasal Durum

Devrimin Öğrettikleri

Sonsöz

Bir Gazetecinin Günlüğünden Sayfalar, Köylüler Ve İşçiler

Rsdip Merkez Komitesine

Siyasal Durum Üzerine Karar Taslağı


3. Bölüm: Ekim Devriminin Düzenleyicisi Olarak Parti

Bolşevikler İktidarı Almalıdırlar. Rsdip(B) Merkez Komitesine, Petrograd Ve Moskova Komitelerine Mektup

Marksizm Ve Ayaklanma Rsdip(B) Merkez Komitesine Mektup

Rus Devrimi Ve İç Savaş. İç Savaş Korkuluğu

Devrimin Görevleri

Kapitalistlerle Anlaşma Siyasetinin Zararlı Sonuçları

İktidar Sovyetlere

Halklara Barış

Toprak İşleyenlere

Açlığa Ve İktisadi Çöküşe Karşı Savaşım

Devrim Düşmanı Toprak Sahiplerine Ve Kapitalistlere Karşı Savaşım

Devrimin Barışçı Yolla Gelişmesi

Bunalım Olgunlaşmıştır

Kuzey Bölgesi Sovyetleri Kongresine Katılan Bolşevik Yoldaşlara Mektup

Rsdip(B) Merkez Komitesinin 10 (23) Ekim 1917 Günlü Oturumu

Rapor. Tutanak

Karar

Yoldaşlara Mektup

Sonsöz

Bolşevik Partisi Üyelerine Mektup

Merkez Komitesi Üyelerine Mektup

Açıklayıcı Notlar

(Tanıtım Yazısından)
210 syf.
·9 günde·10/10
Bu kitapta Rusya'daki siyasal durumu ve partilerin sınıfsal konumunu detaylı bir şekilde irdeleyen Lenin,Rusya proleterleri ve bolşeviklerin yapması gereken görevleri parti kongresinde maddeler halinde sıralıyor.Lenin aynı zamanda geçici hükümeti,onunla koalisyon kuran sosyalist-devrimciler ve menşevikleri çok sert şekilde eleştiriyor.Ayrıca sadece Rusya için değil uluslararası durumu ve 1.Dünya Savaşı'nda komünistlerin takınması gereken tavrı da anlatıyor,enternasyonelcilerin görevlerini de sıralıyor.
Biz blankici, yani iktidarın bir azınlık tarafından alınması yandaşları değiliz. Biz Marksist, yani proleter sınıf savaşı yandaşlarıyız; küçük-burjuva coşkunluklarına karşıyız, sonuna değin şovenizme, sözebeliğine, burjuvazi kuyrukçuluğuna karşıyız biz.
Küçük-burjuvazinin liderleri, halka, burjuvaziye güvenmeyi
öğretmek “zorundadırlar”. Proleterler ise, ona güvensizliği öğretmek zorunda.
Korkutabildiğin kadar korkut, bütün burjuva basının sloganı
bu.Her çareye başvurarak korku saç! Yalan söyle, kara çal, ama yeter ki korkut
Ama her Rus işçisi 1917 Şubat-Mart devriminin öngününde, Rusya’da bilinçli çok devrimci olup olmadığını kendi kendine sorsun.

Önemli olan sayı değil, gerçekten devrimci proletaryanın siyaset ve fikirlerinin dışavurumudur. Asıl önemli olan enternasyonelizmi “ilan etmek” değildir; asıl önemli olan, en güç zamanlarda gerçek bir enternasyonalist olmasını bilmektir.
Tüm dünyada, burjuvazi ve büyük toprak sahiplerinin hükümetleri, halkı baskı altında tutmak için iki yol bulmuşlardır. Önce şiddet. [...] Bir başka yol daha vardır. Esas olanı korumak için yapılan yalan, pohpohlama, tatlı sözler, sayısız vaatler, bir meteliklik sadakalar, işe yaramaz ödünler.

Rusya’da güncel uğrağın özgünlüğünü oluşturan şey, birinci yoldan ikinciye, halk üzerinde uygulanan zordan, pohpohlara ve halkın vaatlerle aldatılmasana, baş döndürücü bir hızla geçiştir.
Yalnızca bir, ve tek gerçek enternasyonalizm vardır: o da insanın kendi öz ülkesinde devrimci hareket ve devrimci savaşımın gelişmesi için özveri ile çalışmasına, istisnasız tüm ülkelerde, bu aynı savaşımı, bu aynı çizgiyi, ve yalnızca onu (propaganda, yakınlık, maddî bir yardım aracıyla) desteklemesine dayanır.
Açlığı hazırlayan ve ayaklanmanın açlıkla boğulacağı üzerinde hesap yürütenler Rodziyanko ve hempalarıdır,burjuvazidir.Açlıktan kurtulmanın ancak bir yolu vardır,o da köylerde köylülerin büyük toprak sahiplerine karşı ayaklanmaları ve kentlerde de işçilerin kapitalistleri yenilgiye uğratmalarıdır.Açlıktan kurtuluşun başka yolu olamaz.Ayaklanma olmadan tahıllar zenginlerin elinden alınamaz,onların baltalamalarına karşın nakledilemez,ahlaksız memurların ve zenginleşmekte olan kapitalistlerin direnci kırılamaz,sıkı bir denetim kurulamaz.Kapitalistlerin baltalamalarından durmadan yakınmış olan ve onlara ancak kendine acındırmalarla ve yakarmalarla karşı koyabilmiş olan ''demokrasi''nin iaşe örgütlerinin ve bürokratik sisteminin tarihi,tek çözüm yolunun bu olduğunu gösterir.
Yakınmalardan ve yalvarmalardan devrimci harekete geçebilecek,zafer kazanmış proleter devrimin gücünden başka güç yoktur dünyada.Ve proleter devrim ne denli geciktirilirse,kararsızların ve işe yaramaz olanların bocalamaları da o ölçüde uzun sürecek,devrim o ölçüde daha büyük özveriler gerektirecek ve ekmeğin ulaşımının ve dağıtımının örgütlenmesi o ölçüde güçleşecektir.
'Ayaklanmada oyalanmak ölüm demektir',işte,büyüyen ekonomik yıkım ve yaklaşan açlık karşısında,üzücü bir 'cüret' gösterenlere ve işçileri ayaklanmaktan caydıranlara(yani onlara beklemeyi ve burjuvaziye bir süre daha güvenmeyi öğütleyenlere) verilecek yanıt budur.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Nisan Tezleri ve Ekim Devrimi
Baskı tarihi:
1992
Sayfa sayısı:
240
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789757399256
Kitabın türü:
Çeviri:
Muzaffer İlhan Erdost
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Sol Yayinlari
İçindekiler

1. Bölüm: Nisan Tezleri

Bugünkü Devrimde Proletaryanın Görevleri

Tezler

İktidar İkiliği Üzerine

Taktik Üzerine Mektuplar

Giriş

Birinci Mektup - Güncel Durumun Tahlili

Devrimimizde Proletaryanın Görevleri

Gerçekleşen Devrimin Sınıf Niteliği

Yeni Hükümetin Dış Siyaseti

Özgün İktidar İkiliği Ve Bunun Sınıfsal Anlamı

Buraya Değin Söylenenlerden Çıkan Taktiğin Özgünlüğü

Devrimci Aşırıcılık Ve Bunun Sınıfsal Anlamı

Savaş Nasıl Sona Erdirilebilir?

Devrimimizin Yarattığı Yeni Devlet Tipi

Tarım Programı Ve Ulusal Program

Kapitalist Banka Ve Sendikaların Ulusallaştırılması

Sosyalist Enternasyonaldeki Durum

Zimmerwald Enternasyonali Başarısızlığa Uğradı. Iıı. Enternasyonali Kurmak Gerekir

Bilimsel Bakımdan Doğru Olmak Ve Proletaryanın Siyasal Bilincini Aydınlatmak İçin Partimizin Adı Ne Olmalı?

Sonsöz
2. Bölüm: Ekimin Öngününde

Rusya'da Siyasal Partiler Ve Proletaryanın Görevleri

Sorular, Yanıtlar

Üç Bunalım

Siyasal Durum

Devrimin Öğrettikleri

Sonsöz

Bir Gazetecinin Günlüğünden Sayfalar, Köylüler Ve İşçiler

Rsdip Merkez Komitesine

Siyasal Durum Üzerine Karar Taslağı


3. Bölüm: Ekim Devriminin Düzenleyicisi Olarak Parti

Bolşevikler İktidarı Almalıdırlar. Rsdip(B) Merkez Komitesine, Petrograd Ve Moskova Komitelerine Mektup

Marksizm Ve Ayaklanma Rsdip(B) Merkez Komitesine Mektup

Rus Devrimi Ve İç Savaş. İç Savaş Korkuluğu

Devrimin Görevleri

Kapitalistlerle Anlaşma Siyasetinin Zararlı Sonuçları

İktidar Sovyetlere

Halklara Barış

Toprak İşleyenlere

Açlığa Ve İktisadi Çöküşe Karşı Savaşım

Devrim Düşmanı Toprak Sahiplerine Ve Kapitalistlere Karşı Savaşım

Devrimin Barışçı Yolla Gelişmesi

Bunalım Olgunlaşmıştır

Kuzey Bölgesi Sovyetleri Kongresine Katılan Bolşevik Yoldaşlara Mektup

Rsdip(B) Merkez Komitesinin 10 (23) Ekim 1917 Günlü Oturumu

Rapor. Tutanak

Karar

Yoldaşlara Mektup

Sonsöz

Bolşevik Partisi Üyelerine Mektup

Merkez Komitesi Üyelerine Mektup

Açıklayıcı Notlar

(Tanıtım Yazısından)

Kitabı okuyanlar 55 okur

  • Serkan Gümüşbaş
  • İlker İnsel
  • Mehmet Toprak
  • Ayhan Tunğ
  • Nuri DOĞAN
  • Seher Pektopal
  • Koray Aker
  • Hasan Hüseyin Beydil
  • Burak Yılmaz
  • Alican Kayhan

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%66.7 (8)
9
%16.7 (2)
8
%8.3 (1)
7
%0
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%8.3 (1)