Nisan Tezleri ve Ekim Devrimi

9,8/10  (5 Oy) · 
14 okunma  · 
3 beğeni  · 
674 gösterim
İçindekiler

1. Bölüm: Nisan Tezleri

Bugünkü Devrimde Proletaryanın Görevleri

Tezler

İktidar İkiliği Üzerine

Taktik Üzerine Mektuplar

Giriş

Birinci Mektup - Güncel Durumun Tahlili

Devrimimizde Proletaryanın Görevleri

Gerçekleşen Devrimin Sınıf Niteliği

Yeni Hükümetin Dış Siyaseti

Özgün İktidar İkiliği Ve Bunun Sınıfsal Anlamı

Buraya Değin Söylenenlerden Çıkan Taktiğin Özgünlüğü

Devrimci Aşırıcılık Ve Bunun Sınıfsal Anlamı

Savaş Nasıl Sona Erdirilebilir?

Devrimimizin Yarattığı Yeni Devlet Tipi

Tarım Programı Ve Ulusal Program

Kapitalist Banka Ve Sendikaların Ulusallaştırılması

Sosyalist Enternasyonaldeki Durum

Zimmerwald Enternasyonali Başarısızlığa Uğradı. Iıı. Enternasyonali Kurmak Gerekir

Bilimsel Bakımdan Doğru Olmak Ve Proletaryanın Siyasal Bilincini Aydınlatmak İçin Partimizin Adı Ne Olmalı?

Sonsöz
2. Bölüm: Ekimin Öngününde

Rusya'da Siyasal Partiler Ve Proletaryanın Görevleri

Sorular, Yanıtlar

Üç Bunalım

Siyasal Durum

Devrimin Öğrettikleri

Sonsöz

Bir Gazetecinin Günlüğünden Sayfalar, Köylüler Ve İşçiler

Rsdip Merkez Komitesine

Siyasal Durum Üzerine Karar Taslağı


3. Bölüm: Ekim Devriminin Düzenleyicisi Olarak Parti

Bolşevikler İktidarı Almalıdırlar. Rsdip(B) Merkez Komitesine, Petrograd Ve Moskova Komitelerine Mektup

Marksizm Ve Ayaklanma Rsdip(B) Merkez Komitesine Mektup

Rus Devrimi Ve İç Savaş. İç Savaş Korkuluğu

Devrimin Görevleri

Kapitalistlerle Anlaşma Siyasetinin Zararlı Sonuçları

İktidar Sovyetlere

Halklara Barış

Toprak İşleyenlere

Açlığa Ve İktisadi Çöküşe Karşı Savaşım

Devrim Düşmanı Toprak Sahiplerine Ve Kapitalistlere Karşı Savaşım

Devrimin Barışçı Yolla Gelişmesi

Bunalım Olgunlaşmıştır

Kuzey Bölgesi Sovyetleri Kongresine Katılan Bolşevik Yoldaşlara Mektup

Rsdip(B) Merkez Komitesinin 10 (23) Ekim 1917 Günlü Oturumu

Rapor. Tutanak

Karar

Yoldaşlara Mektup

Sonsöz

Bolşevik Partisi Üyelerine Mektup

Merkez Komitesi Üyelerine Mektup

Açıklayıcı Notlar

(Tanıtım Yazısından)
 • Baskı Tarihi:
  1992
 • Sayfa Sayısı:
  240
 • ISBN:
  9789757399256
 • Çeviri:
  Muzaffer İlhan Erdost
 • Yayınevi:
  Sol Yayinlari
 • Kitabın Türü:
Arda Çolakoğlu 
27 Tem 2016 · Kitabı okudu · 9 günde · 10/10 puan

Bu kitapta Rusya'daki siyasal durumu ve partilerin sınıfsal konumunu detaylı bir şekilde irdeleyen Lenin,Rusya proleterleri ve bolşeviklerin yapması gereken görevleri parti kongresinde maddeler halinde sıralıyor.Lenin aynı zamanda geçici hükümeti,onunla koalisyon kuran sosyalist-devrimciler ve menşevikleri çok sert şekilde eleştiriyor.Ayrıca sadece Rusya için değil uluslararası durumu ve 1.Dünya Savaşı'nda komünistlerin takınması gereken tavrı da anlatıyor,enternasyonelcilerin görevlerini de sıralıyor.

Kitaptan 5 Alıntı

Emre Kesikhalı 
22 Eki 2014 · Kitabı okudu · 10/10 puan

Proletarya partisi olanaklı olduğunca geniş bir devletin kurulmasını çok ister, çünkü emekçilerin çıkarı bunu gerektirir; proletarya partisi ulusların yaklaşmasını, sonra da kaynaşmasını çok ister; ama o, buna, zor yoluyla değil, tüm uluslar işçi ve emekçi yığınlarının özgür ve kardeşçe birliği ile ulaşmak ister.

Nisan Tezleri ve Ekim Devrimi, Vladimir İlyiç Lenin (Sayfa 50)Nisan Tezleri ve Ekim Devrimi, Vladimir İlyiç Lenin (Sayfa 50)
Emre Kesikhalı 
22 Eki 2014 · Kitabı okudu · 10/10 puan

Yalnızca bir, ve tek gerçek enternasyonalizm vardır: o da insanın kendi öz ülkesinde devrimci hareket ve devrimci savaşımın gelişmesi için özveri ile çalışmasına, istisnasız tüm ülkelerde, bu aynı savaşımı, bu aynı çizgiyi, ve yalnızca onu (propaganda, yakınlık, maddî bir yardım aracıyla) desteklemesine dayanır.

Nisan Tezleri ve Ekim Devrimi, Vladimir İlyiç Lenin (Sayfa 52)Nisan Tezleri ve Ekim Devrimi, Vladimir İlyiç Lenin (Sayfa 52)
Arda Çolakoğlu 
27 Tem 2016 · Kitabı okudu · İnceledi · 10/10 puan

Açlığı hazırlayan ve ayaklanmanın açlıkla boğulacağı üzerinde hesap yürütenler Rodziyanko ve hempalarıdır,burjuvazidir.Açlıktan kurtulmanın ancak bir yolu vardır,o da köylerde köylülerin büyük toprak sahiplerine karşı ayaklanmaları ve kentlerde de işçilerin kapitalistleri yenilgiye uğratmalarıdır.Açlıktan kurtuluşun başka yolu olamaz.Ayaklanma olmadan tahıllar zenginlerin elinden alınamaz,onların baltalamalarına karşın nakledilemez,ahlaksız memurların ve zenginleşmekte olan kapitalistlerin direnci kırılamaz,sıkı bir denetim kurulamaz.Kapitalistlerin baltalamalarından durmadan yakınmış olan ve onlara ancak kendine acındırmalarla ve yakarmalarla karşı koyabilmiş olan ''demokrasi''nin iaşe örgütlerinin ve bürokratik sisteminin tarihi,tek çözüm yolunun bu olduğunu gösterir.
Yakınmalardan ve yalvarmalardan devrimci harekete geçebilecek,zafer kazanmış proleter devrimin gücünden başka güç yoktur dünyada.Ve proleter devrim ne denli geciktirilirse,kararsızların ve işe yaramaz olanların bocalamaları da o ölçüde uzun sürecek,devrim o ölçüde daha büyük özveriler gerektirecek ve ekmeğin ulaşımının ve dağıtımının örgütlenmesi o ölçüde güçleşecektir.
'Ayaklanmada oyalanmak ölüm demektir',işte,büyüyen ekonomik yıkım ve yaklaşan açlık karşısında,üzücü bir 'cüret' gösterenlere ve işçileri ayaklanmaktan caydıranlara(yani onlara beklemeyi ve burjuvaziye bir süre daha güvenmeyi öğütleyenlere) verilecek yanıt budur.

Nisan Tezleri ve Ekim Devrimi, Vladimir İlyiç Lenin (Sayfa 197 - Sol)Nisan Tezleri ve Ekim Devrimi, Vladimir İlyiç Lenin (Sayfa 197 - Sol)
Emre Kesikhalı 
22 Eki 2014 · Kitabı okudu · 10/10 puan

... bir marksistin, her teori gibi daha çok esas olan, genel olan, yaşamın karmaşıklığını yaklaşık olarak gösterebilen dünün teorisine sımsıkı takılıp kalmaması, yaşayan gerçeği, kesin ve somut olguları hesaba katması gerektiğini, bu söz götürmez gerçeği iyice özümlemesi gerekir.

"Gri teoridir, dostum, ama yeşil yaşamın sonsuz ağacıdır."

Nisan Tezleri ve Ekim Devrimi, Vladimir İlyiç Lenin (Sayfa 23)Nisan Tezleri ve Ekim Devrimi, Vladimir İlyiç Lenin (Sayfa 23)
Arda Çolakoğlu 
25 Tem 2016 · Kitabı okudu · İnceledi · 10/10 puan

Anarşizm,burjuvazinin egemenliğinden proletaryanın egemenliğine geçiş sırasında devletin ve devlet iktidarının zorunluluğunu reddeder.Ben,tersine,her türlü yanlış anlamaya meydan vermeyecek bir açıklıkla,bu dönemde,devletin zorunluluğunu savunuyorum,ama Marx'la ve Paris Komünü deneyimiyle de uyuşarak alelade bir burjuva parlamenter devletin değil,ama sürekli ordusu olmayan,halk düşmanı bir polisi bulunmayan halkın üzerinde yeralan bürokrasisi olmayan bir devletin gereğini savunuyorum.

Nisan Tezleri ve Ekim Devrimi, Vladimir İlyiç Lenin (Sayfa 26)Nisan Tezleri ve Ekim Devrimi, Vladimir İlyiç Lenin (Sayfa 26)