Oğuzlar (Türkmenler)

·
Okunma
·
Beğeni
·
686
Gösterim
Adı:
Oğuzlar
Alt başlık:
Türkmenler
Baskı tarihi:
Aralık 1999
Sayfa sayısı:
510
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789754980486
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı
Baskılar:
Oğuzlar
Oğuzlar (Türkmenler)
Bilhassa ticari münasebetler sebebi ile X. yüzyıldan itibaren aralarında yayılmaya başladığını bildiğimiz İslamlığın XI. yüzyılda, Oğuzlar'dan ezici çoğunluğun dini haline geldiği görülür. Bunun sonunda Oğuzlar'a XI. şüzyılda Türkmen adı verilmiştir ki, bu ad aşağı yukarı iki asır sonra her yerde Oğuz'un yerini almış ve Oğuz sözü destanlar ile hatıraları yaşatılan ataların adı olarak Türkmenler arasında uzun müddet yaşamıştır...
510 syf.
·6 günde·9/10
Bilinen en eski tarihle başlanıp günümüze kadar Oğuzların kapsamlı şekilde ele alındığı bir eser. Tarihte ilk defa Orta Asya'da Oğuz adının ortaya çıkması, Hun, Göktürk, Uygur, Gazneli, Karahanlı, Oğuz Yabgu Devletleri ve Kırgız, Kıpçak, Karluk, Çigil, Bulak, Yağma, Kimek gibi Türk toplulukları kısaca anlatılıyor. Oğuzların yurtları, yaşamları, ekonomik faaliyetleri, dini inanışları üzerinde duruluyor. Daha sonra Oğuz Yabgu Devleti'nde subaşı olarak görev yapan Kınık boyundan Dukak ve o öldükten sonra aynı görevi yürüten oğlu Selçuk Bey'in Yeni Kent'ten Cend'e göç etmesi, Oğuz boylarının Müslümanlığı kabul etmesi, Oğuz Yabgu Devleti'nin ortadan kalkmasıyla birlikte Tuğrul ve Çağrı Beyler öncülüğünde Selçuklu Devleti'nin kurulması ve tarihsel süreçte Oğuz Boylarının Maveraünnehir'den, Horasan'dan Anadolu'ya kadar gerçekleştirdiği göç ve akın hareketleri, önemli yerleşim merkezleri kapsamlı şekilde anlatılıyor. Kitabın birinci bölümünün sonunda Moğol istilalarının Türkistan, Halep, Şam ve Anadolu'daki Oğuz Boyları üzerindeki etkisi ele alınıyor.

Kitabın ikinci Bölümünde 24 Oğuz Boyu ayrıntılı olarak anlatılıyor. Bu Oğuz Boyları şöyle sıralanıyor:

----BOZOKLAR----
    -GÜNHANOĞULLARI-
1. KAYI
2. BAYAT
3. ALKAEVLİ
4. KARAEVLİ

    -AYHANOĞULLARI-
5. YAZIR
6. DÖĞER
7. DODURGA
8. ÇARIKLI (YAPARLI)

    -YILDIZHANOĞULLARI-
9. AVŞAR (AFŞAR)
10. KIZIK
11. BEYDİLİ (BEĞDİLİ)
12. KARGIN

----ÜÇOKLAR----
    -GÖKHANOĞULLARI-
13. BAYINDIR
14. PEÇENEK (BEÇENEK)
15. ÇAVULDUR (ÇAVUNDUR)
16. ÇEPNİ

    -DAĞHANOĞULLARI-
17. SALUR (SALGUR)
18. EYMİR (EYMÜR)
19. ALAYUNTLU
20. YÜREĞİR (ÜREĞİR)

    -DENİZHANOĞULLARI-
21. İĞDİR
22. BÜĞDÜZ
23. YIVA
24. KINIK

Oğuz Boylarının, aşiretlerinin ve oymaklarının genel özellikleri, yerleştiği bölgeler, şehirler, hatta Anadolu'daki köyler ayrıntılı şekilde açıklanıyor. Anadolu'da Oğuz boylarının adıyla kurulmuş birçok yerleşim yeri var. Örneğin Faruk Sümer'in araştırmalarına göre 16. yüzyılda Anadolu'da Oğuz boylarının adını alan, 94 tane "Kayı" ve 86 tane "Avşar" isimli yerleşim merkezi en fazla bulunanlardan ikisi. Bunların dışında Kınık, Kargın, Bayındır, Çepni, Bayat gibi boy isimleriyle kurulmuş yerleşim merkezleri mevcut. Anadolu'da orta ve batı bölgelerde yoğun olmak üzere Edirne'den Kars'a 24 Oğuz boyunun adıyla kurulmuş onlarca yer var. Bir de bu Oğuz boylarına bağlı onlarca Türkmen oymağı ve aşireti var ki Anadolu'da bu aşiret isimleriyle kurulmuş yüzlerce köy bulunuyor.

Kitabın üçüncü ve son bölümünde Oğuzların milli destanı olan Dede Korkut Destanları'nın yazıldığı tarih, destanlardaki kahramanlar, yaşadıkları bölgeler anlatılıyor. Faruk Sümer bu destanlardan hareketle Oğuzların ekonomik yapısı, siyasi teşkilatı, ordusu, aile hayatı, kılık kıyafeti, eğlenceleri ve davranışlarına yönelik çıkarımlarda bulunuyor. Oğuz Kağan Destanı'nın İran'da İlhanlılar devrinde Gazan Han veya halefi zamanında, saray ve çevresinde görülen Türkçülük şuuruyla yazılmış olabileceğini ve bu destanın Oğuzlar hakkında doğru ve gerçek çıkarımlar yapılamayacak ölçüde masalsı olduğunu, hakiki bir destanın vasıflarını taşımadığını, tarihi kaynak olmak bakımından değersiz sayılacağını söylüyor. Bu yüzden destanları incelerken Dede Korkut Destanları üzerinde duruyor.

Türk tarihine ilgi duyanların, yaşadığı coğrafyadaki insanların nereden, ne zaman geldiğini ve hangi Türkmen boyuna mensup olduğunu merak edenlerin beğenerek okuyacağını umuyorum. İyi okumalar...
506 syf.
·Puan vermedi
Türk tarihinin tüm evresi bizim için önemlidir fakat Oğuzlar'ın tarihi biz Turkiye Türkleri için ayrıca bir öneme sahiptir.
Bu alanda yazılmış en teferruatlı ve kıymetli eser şüphesiz Faruk Sümer hocanın bu eseridir, kendisinin de giriş kısmında belirttiği gibi bu eser Türkiye, Azerbaycan ve Türkmenistan Türkleri için ayrı bir değere sahiptir zira bu üç devleti kuran da Oğuz Türkleridir.
Eser siyasi tarih, boy teşkilatı ve destanlar olmak üzere üç ana başlıkta ele alınmış.
Siyasi tarih kısmında Oğuzlar'ın geçmişten günümüze oynadıkları rollerden bahsederken, onların dini, siyasi ve ictimai yapılarından da bahsediliyor.
Boy teşkilatı kısmında 24 Oğuz boyu ele alınıyor ve tek tek teferruatlı bir şekilde anlatılıyor.
Son kısım ise destanlar bölümü ki burada da Dede korkut hikayeleri dediğimiz Oğuzlar'ın destanlarından bahsediliyor, bu destanların ortaya çıkış süreci, yazılış tarihi, destanların içeriği, kahramanları ve birçok konuya yer veriliyor.
Ben eseri okurken sayfalarca not aldım, eser içerik bakımından çok doyurucu ve kıymetli.
Akademik bir eser olduğu için, bu tarza alışık olmayanlar zorlanabilir fakat tarih bölümü öğrencilerine ve tarihe merakı olanlara şiddetle tavsiye ederim.
Bunun dışında Oğuz Türkleri'nin yani biz Türkiye Türkleri'nin mutlaka okuması gereken bir kitap, en azından biz kimiz, nereden geldik, günümüze kadar hangi süreçten geçtik, bu gibi sorulara cevap bulmak için okunması gerek.
Böyle kıymetli bir eser için henüz bir inceleme ya da alıntı yapılmamış olmaması çok garip.Oysa tarih kaynağı olarak akla ilk gelecek olan eserlerden birisidir.Böyle eserlerin, popülariteye hizmet eden basmakalıp tarihi romanların vs.nin gölgesinde kalması üzücü olsa da günü birlik eserlerin yalancı mumu sönüp gidecek; Faruk Sümer'in, Osman Turan'ın kıymetli mirası yıldız misali daima parlayacaktır.
Kitap, Oğuzların yirmi dört boyu hakkında bilgi vermekte ve bu boyların Anadolu'ya yayılmasını anlatmaktadır.Hangi Oğuz Boyu Anadolu'da nereye yerleşmiş,şu an hangi coğrafyada bu boyların isimleri yaşıyor tafsilatlı bilgi sunmaktadır.
Gazi üniversitesinden hocamız Prof.Dr. Reşat Genç'in isteği üzerine aldığımız bu eserde beni en çok şaşırtan husus kitabın son sayfalarındaki bir Selçuklu haritasında, Tuz Gölü'nün aşağısında bir tane daha Bayburt şehrinin bulunduğunu öğrenmiş olmaktı.Araştırdığım kadarıyla Osmanlı döneminde de Karaman ili sınırında Bayburt oymağından söz edilmektedir.Nihayet Karacaoğlan'ın şiirlerinde geçen Bayburt da bu Karaman'da bulunan Bayburttur.Bizim Bayburtumuz ile ilgisi var mıdır o konuda bir fikrim yoktur.
506 syf.
·10 günde·Beğendi·10/10
Engin bir araştırmanın sonunda elde edilen yeni bir Oğuz-name. Prof. Dr. Faruk Sümer hocamıza Allah tan rahmet ve şükranlarımı sunuyorum. Eşsiz bir eser hazırlanmış, büyük bir emek. Herkesin elinde olmalı.
Ölü gömme âdetlerine gelince, onlar ölülerini, Gök Türkler gibi, sırtlarında elbiseleri, üzerlerinde silahları ve yanlarında diğer şahsi eşyaları ile birlikte gömüyorlardı.
Faruk Sümer
Sayfa 56 - Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı
Oğuz elinde kadınlar, diğer Türk ellerinde ve Cahiliye devri Arablar'ında olduğu gibi erkeklerden kaçmazlar ve yüzlerini de örtmezlerdi.
Faruk Sümer
Sayfa 57 - Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı
----BOZOKLAR----
    -GÜNHANOĞULLARI-
1. KAYI
2. BAYAT
3. ALKAEVLİ
4. KARAEVLİ

    -AYHANOĞULLARI-
5. YAZIR
6. DÖĞER
7. DODURGA
8. ÇARIKLI (YAPARLI)

    -YILDIZHANOĞULLARI-
9. AVŞAR (AFŞAR)
10. KIZIK
11. BEYDİLİ (BEĞDİLİ)
12. KARGIN

----ÜÇOKLAR----
    -GÖKHANOĞULLARI-
13. BAYINDIR
14. PEÇENEK (BEÇENEK)
15. ÇAVULDUR (ÇAVUNDUR)
16. ÇEPNİ

    -DAĞHANOĞULLARI-
17. SALUR (SALGUR)
18. EYMİR (EYMÜR)
19. ALAYUNTLU
20. YÜREĞİR (ÜREĞİR)

    -DENİZHANOĞULLARI-
21. İĞDİR
22. BÜĞDÜZ
23. YIVA
24. KINIK
Faruk Sümer
Sayfa 230 - Türk Dünyası Araştırma Vakfı, 5.Baskı (1999)
Moğol istilâsının en mühim sonuçlarından biri de Orta Asya Türk etnoğrafyasını değiştirmiş olmasıdır. Uygur, Karluk, Kıpçak ve diğer bazı Türk kavimleri, bu istilâ neticesinde çözülerek geniş ölçüde kavmî hürriyetlerini kaybettiler. Bunlar ile Moğol oymakların birleşmesinden yeni kavimler meydana geldi ki, bunların dili Türk ve siyasî mâzileri Moğol idi. Meşhur Timur bunun tam bir örneğidir. Böylece bugün Orta-Asya'daki Özbek, Kazak, Kara-Kalpak, Doğu Türkistan Türkleri, bu karışma ve kaynaşmadan meydana gelmiş yeni kavimlerdir. Yüz şekilleri ve dilleri Kırgızlar'ın Moğollar ile karışmış olduklarını gösteriyor.
Faruk Sümer
Sayfa 161 - Türk Dünyası Araştırma Vakfı, 5.Baskı (1999)
Safeviler'in sarayı en az Selçukluların'ki kadar Türk idi.
Faruk Sümer
Sayfa 130 - Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı
Karamanoğlu Mehmet Bey, Konyayı ele geçirince alınan ilk karar; bundan sonra devlet dairesinde, sarayda ve toplantılarda Türkçe'den başka dil konuşulmaması hakkında idi.
Faruk Sümer
Sayfa 134 - Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Oğuzlar
Alt başlık:
Türkmenler
Baskı tarihi:
Aralık 1999
Sayfa sayısı:
510
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789754980486
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı
Baskılar:
Oğuzlar
Oğuzlar (Türkmenler)
Bilhassa ticari münasebetler sebebi ile X. yüzyıldan itibaren aralarında yayılmaya başladığını bildiğimiz İslamlığın XI. yüzyılda, Oğuzlar'dan ezici çoğunluğun dini haline geldiği görülür. Bunun sonunda Oğuzlar'a XI. şüzyılda Türkmen adı verilmiştir ki, bu ad aşağı yukarı iki asır sonra her yerde Oğuz'un yerini almış ve Oğuz sözü destanlar ile hatıraları yaşatılan ataların adı olarak Türkmenler arasında uzun müddet yaşamıştır...

Kitabı okuyanlar 17 okur

  • Tülay Aysel
  • Serdar Thtms
  • Ülkünur ÜNAL
  • Cpukay
  • Bünyamin Müftüoğlu
  • Mola Kartı
  • Hatice Y.
  • Haydudu
  • cansu
  • Akın Bodur

Kitap istatistikleri (Bütün baskılar)

Bu baskının istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%42.9 (3)
9
%28.6 (2)
8
%0
7
%0
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0