Ölüm ve Sürgün Osmanlı Müslümanlarının Etnik Kıyımı (1821-1922)

10,0/10  (1 Oy) · 
3 okunma  · 
2 beğeni  · 
115 gösterim
Bu Müslümanların gerçek akıbeti o zamanın insanlarından ancak ölülerle can çekişenleri görmüş olanlar tarafından anlaşılmıştır; örneğin 1878 yılında Osmanlı Bulgaristan'ında, bazılarının aile fertleri olması muhtemel 400 kişilik bir grup mültecinin soğuktan donmuş vücutları arasında sağ kalabilen küçük kız çocuğunu bulan tren istasyonu görevlisi felaketin farkına vardı. Buradaki Müslümanların kaderi, o kızcağızın evlerinden çıkartılıp ölüme sürülmüş olan ailesinin akıbetiydi. Bu, aynı zamanda yabancı biri tarafından kurtarılan o kızcağızın da kaderiydi. O kızcağızla sağ kalan diğerlerinin evlatları, modern Türkiye Cumhuriyetinin vatandaşlarınn çoğunuluğunu teşkil etti."
 • Baskı Tarihi:
  Ocak 2015
 • Sayfa Sayısı:
  402
 • ISBN:
  9789751625199
 • Çeviri:
  Fatma Sarıkaya
 • Yayınevi:
  Türk Tarih Kurumu Yayınları
 • Kitabın Türü:

Kitaptan 11 Alıntı

Fakat tam tersi oldu; Osmanlılar, Hristiyanların topraklarında kalmasına müsamaha göstermelerinin acısını çektiler. Osmanlılar Hıristiyanlara kimi zaman iyi kimi zaman kötü davranmışlardı, fakat onları topraklarından sürmemiş; dillerini, geleneklerini ve dinlerini muhafaza etmelerine izin vermişlerdi. Doğru olan davranış biçimi de budur, fakat 15. yüzyıl Türkleri hoşgörülü olmasaydı, 19. yüzyıl Türkleri yurtlarında kalmaya devam edebilirlerdi.

Ölüm ve Sürgün, Justin McCarthy (Sayfa 15)Ölüm ve Sürgün, Justin McCarthy (Sayfa 15)
Adem ŞEN 
 31 Mar 18:00 · Kitabı okuyor

Tarihsel açıdan önemli olmasına rağmen, Müslüman kayıplarına ders kitaplarında rastlanmaz. Bulgar, Ermeni ve Yunanlıların katledildiğini anlatan tarih ve ders kitapları, aynı olaylarda Müslümanların da katledildiğinden hiç söz etmemişlerdir. Müslümanların sürüldüğü ve öldürüldüğü bilinmemektedir.

Ölüm ve Sürgün, Justin McCarthy (Sayfa 2 - undefined)Ölüm ve Sürgün, Justin McCarthy (Sayfa 2 - undefined)

Yunan İsyanı Sırasında
1821 Nisan ayında Yunan Yarımadasının her tarafına yayılmış, tarımla uğraşan yirmi binin üzerinde Müslüman insan yaşamaktaydı. İki ay geçmeden bunların çoğu kadın çocuk demeden acımasızca ve pişmanlık duyulmadan vahşice katledilmişti

Ölüm ve Sürgün, Justin McCarthy (Sayfa 10)Ölüm ve Sürgün, Justin McCarthy (Sayfa 10)

Yunanlı Başpiskopos Germanos'un ilan ettiği gibi isyanın vatansever sloganı; " Hıristiyanlara huzur! Konsüllere saygı! Türklere ölüm!" oldu

Ölüm ve Sürgün, Justin McCarthy (Sayfa 11)Ölüm ve Sürgün, Justin McCarthy (Sayfa 11)

1821-1922 arasında, 5 milyondan fazla Müslüman topraklarından sürülmüştü. Beş buçuk milyon Müslüman da ölmüştü; bir kısmı savaşlar sırasında katledilmiş, geri kalanı da mülteci olup açlık ve hastalıktan kırılmıştı

Ölüm ve Sürgün, Justin McCarthy (Sayfa 1)Ölüm ve Sürgün, Justin McCarthy (Sayfa 1)

Osmanlı'da
Günlük yaşamdaki kimlik tanımlaması da, dinî esaslara göre ayırt edilirdi. Türkler, Arnavutlar, Boşnaklar ve diğer Müslüman gruplar, yakın zamana kadar kendilerine sadece "Müslüman" derlerdi

Ölüm ve Sürgün, Justin McCarthy (Sayfa 4)Ölüm ve Sürgün, Justin McCarthy (Sayfa 4)
Adem ŞEN 
 31 Mar 18:13 · Kitabı okuyor

Osmanlının Müslüman Olmayanlara Yaklaşımı
Osmanlı yönetimi sırasında birçokları İslamiyeti seçti, fakat insanlar bu değişime teşvik edilmedi. Yeniçerilerin özel durumunu saymazsak, zorlama hemen hemen hiç olmadı.

Ölüm ve Sürgün, Justin McCarthy (Sayfa 7 - undefined)Ölüm ve Sürgün, Justin McCarthy (Sayfa 7 - undefined)

Yunan İsyanı Sırasında
Kayıp sayısı kesin olarak bilinmemekle beraber, yirmi beş binden fazla Müslüman'ın Yunan ihtilalcileri tarafından öldürüldüğü sanılmaktadır.

Ölüm ve Sürgün, Justin McCarthy (Sayfa 13)Ölüm ve Sürgün, Justin McCarthy (Sayfa 13)
Adem ŞEN 
 31 Mar 18:04 · Kitabı okuyor

Batılı Kaynaklarda
Balkanlar ve Kafkasya ile Anadolu'nun tarihi, bölgenin baş aktörlerinden birisi olan Müslüman nüfustan söz edilmeden yazılmıştır.

Ölüm ve Sürgün, Justin McCarthy (Sayfa 3 - undefined)Ölüm ve Sürgün, Justin McCarthy (Sayfa 3 - undefined)

Balkanlarda
Görüleceği gibi Müslümanlar, sırf Müslüman oldukları için, her milliyetçi grup tarafından ulusal düşman olarak görüldüler. Yeni ulus içinde varlıklarına tahammül edilemezdi çünkü onlar etnik kardeş olmadıkları bir yana, "kafir" olarak algılanıyorlardı. Bu husus her milli ihtilal sırasında Müslümanların zorla topraklarından sürülmesinin ardında yatan ana nedenlerden birisi oldu.

Ölüm ve Sürgün, Justin McCarthy (Sayfa 9)Ölüm ve Sürgün, Justin McCarthy (Sayfa 9)
2 /