Ölümcül Kimlikler

Amin Maalouf

Ölümcül Kimlikler Sözleri ve Alıntıları

Ölümcül Kimlikler sözleri ve alıntılarını, Ölümcül Kimlikler kitap alıntılarını, Ölümcül Kimlikler en etkileyici cümleleri ve paragragları 1000Kitap'ta bulabilirsiniz.
Yakındoğu, Akdeniz, Arap dünyası Lübnan , İnsanın nereye ait olduğu, kökenlerini, ötekilerle ilişkileriyle, güreşte ve gölgede işgal edeceği yeri konusunda sürekli kendi kendini sorgulamaya itildiği bir ülke.
Ama bana öyle geliyor ki, dinlerin halklar üzerindeki etkisi fazlaca abartılıyorken, tersine halkların dinler üzerine olan etkisi dikkate alınmıyor.
Ben dinsel aidiyetin açılmasından söz ederken dini kendisinin de aşılması gerektiğini söylemeye çalışmıyorum...
Bu dinin de, tıpkı öteki dinler gibi, tıpkı öteki doktrinler gibi her dönemde zamanın ve mekânın damgasını taşıdığını söylemek istiyorum.
Bir gerçekliğin belirsiz, kavranamaz ve istikrarsız olması onun var olmadığı anlamına gelmez.
Müslüman dünyasında da toplum sürekli olarak kendine benzeyen bir din ortaya çıkarmıştır. Üstelik ne bir çağdan bir çsğa, ne de bir ülkeden diğerine asla aynı kalmamış olan bir din.
İnsan göçmen olmadan önce göçmen olur; bir ülkeye gelmeden önce başka bir ülkeyi terk etmek zorunda kalmışsınızdır...
Gelenekler ancak saygıdeğer oldukları ölçüde saygı görmeye layıktır, yani tam olarak temel erkek ve kadın haklarına saygılı davrandıkları ölçüde.
Bir inancin ona bağlı olanların kaderinden ayrı tutulabileceğine de inanmıyorum.
250 öğeden 1 ile 10 arasındakiler gösteriliyor.