Adı:
Ömer bin Abdülaziz
Baskı tarihi:
1 Mayıs 2019
Sayfa sayısı:
256
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786050829914
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Timaş Yayınları
Tarih araştırmacısı İmadüddin Halil, İslam tarihinin en parlak yıldızlarından olan, ilk dört halifeyi örnek alan davranışlarıyla Hulefâ-yi Râşidîn’in beşincisi sayılan Ömer b. Abdülazîz’in hayatını ve yönetim anlayışını çağımıza taşıyan bir eserle raflarda yerini alıyor. Zulmün üzerine güneş gibi doğan ve geçici de olsa zulüm karanlığını dağıtıp bataklığını kurutan Ömer b. Abdülazîz’in destansı hayatını ruhlarımıza şifa niyetine üflüyor. Ve bu büyük halifenin şahsında cisimleşen hak ve adalet kavramlarını bizlere yeniden hatırlatıyor.

Büyük dedesi Ömer b. Hattab’ın izinden giden, adaleti devletin her kademesinde kaim kılan, kendi hayatında geçirdiği büyük dönüşmle her an zühd ve takva üzere yaşayan, her döneme ışık olacak bir devlet adamı profiliyle temayüz eden Ömer b. Abdülazîz’in yönetim anlayışı ve uygulamaları bugüne çok şey söylüyor.

İmadüddin Halil, bu zirve karakteri tebliğ, harp ve siyaset etme yöntemleriyle, ekonomi ve maliye uygulamalarıyla, yönetim, planlama ve eğitim politikalarıyla bir bütün olarak ortaya koyuyor. Ömer b. Abdülazîz kitabı, büyük bir devlet adamının ayaklarıyla yere basa basa bu dünyadan geçtiğini ama kalplerden silinmediğini unutkan zihinlerimize hatırlatıyor. Hem akla hem de kalbe hitap eden diliyle adeta bir ders kitabı olacak şekilde hazırlanan eser, nicelikte kaybolmuş insanoğlunun yeni bir kurtuluş yolu bulması için bir rehber niteliğinde…

(Tanıtım Bülteninden)
Kitaba henüz inceleme eklenmedi.
Bir kadın devlet başkanı olması hasebi ile Ömer bin Abdülaziz’in evine şikayetini arz etmek için gelmişti. Bir de baktı ki Ömer’in hanımı olan Fatma yün eğiriyor !
Kadın kendine mukayyet olamayarak feryadı bastı :
- “ Şimdi ben evimi düzeltmek için bu harap olan evden mi yardım alacağım ?! ”

Bunu duyan Fatma şöyle cevap verdi :
- “ Bu ev, senin gibilerinin evlerini imar edip düzelttiği için bu halde.. ! ”
İmadüddin Halil
Sayfa 46 - Timaş Yayınları
"Gece, sabaha doğuracak hamile bir kadın misali kıyamete gebe! Aman ya Rabbi! Bu ne geçmek bilmez bir gece! Bu ne gelmek bilmez bir sabah!"
Süleyman bin Abdülmelik’in defninden sonra göreve gelen Ömer’in tören kalabalığında oğlu babasına gelerek gömleğinin cebinin yırtıldığını söyleyince Ömer bin Abdülaziz oğluna şöyle cevap verir: “Evladım, git de gömleğinin yırtılan cebini diktir. Çünkü bugünden sonra o gömleğe daha çok ihtiyacın olacak”
"Ey insanlar! Kur'an-ı Kerim'den sonra kitap, esenlik güzelliklerin üzerine yağdığı Efendimizden sonra da peygamber gelmeyecektir. Ben bir kanun koyucu değilim, yasaları uygulayanım. Bidatler çıkaran değil, kadim geçmişine bağlı biriyim. Hiçbirinizden daha hayırlı olmadığım halde aranızda en yükü ağır olanım. Zalim bir hükümdardan kaçan zalim değildir. Ona bu gözle bakınız. Unutmayın! Yüce Allah'a isyan olan yerde yaratılmışlara itaat edilmez!"

Ömer b. Abdülaziz
“Dünya hayatı yok olmaya doğru kısalıp duran bir gölge gibidir. Durum bu olmasına rağmen insan, canını dişine takarak dünya için çalışmakta ve onu kendisinin göz aydınlığı olacağını zannetmektedir. Ancak yüce Allah onun için olan kaderini tecelli ettirdiğinde ve ölüm okunu boğazına sapladığında artık onun için her şey biter. Dünyanın da, peşine koşturduklarının da bir önemi kalmaz. Artık tüm zenginlikleri ve ortaya koyduğu eserleri başkalarının olacaktır. Aslında dünya fayda verdiğinden daha çok zararlıdır. O, kısa bir zaman için sevindirir ama uzun süre üzer.”
"Ömer bin Abdülaziz’in dönemi yargı alanında tarihimizde eşsiz bir yere sahip olan dedesi Hz. Ömer’in zamanını hatırlatmaktadır. Dede ve torun aynı kaynaktan beslenmiyorlar mı?! Kur’ân-ı Kerîm ve Nebevî Sünnet kandilinden aldıkları ışıkla adeta karanlık gecelerimizi aydınlatmıyorlar mı?! İnsanlık bu kandilin parıltılarıyla nurlandığı sürece hak ve adaletin ortadan kalkması söz konusu olabilir mi?!"

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Ömer bin Abdülaziz
Baskı tarihi:
1 Mayıs 2019
Sayfa sayısı:
256
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786050829914
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Timaş Yayınları
Tarih araştırmacısı İmadüddin Halil, İslam tarihinin en parlak yıldızlarından olan, ilk dört halifeyi örnek alan davranışlarıyla Hulefâ-yi Râşidîn’in beşincisi sayılan Ömer b. Abdülazîz’in hayatını ve yönetim anlayışını çağımıza taşıyan bir eserle raflarda yerini alıyor. Zulmün üzerine güneş gibi doğan ve geçici de olsa zulüm karanlığını dağıtıp bataklığını kurutan Ömer b. Abdülazîz’in destansı hayatını ruhlarımıza şifa niyetine üflüyor. Ve bu büyük halifenin şahsında cisimleşen hak ve adalet kavramlarını bizlere yeniden hatırlatıyor.

Büyük dedesi Ömer b. Hattab’ın izinden giden, adaleti devletin her kademesinde kaim kılan, kendi hayatında geçirdiği büyük dönüşmle her an zühd ve takva üzere yaşayan, her döneme ışık olacak bir devlet adamı profiliyle temayüz eden Ömer b. Abdülazîz’in yönetim anlayışı ve uygulamaları bugüne çok şey söylüyor.

İmadüddin Halil, bu zirve karakteri tebliğ, harp ve siyaset etme yöntemleriyle, ekonomi ve maliye uygulamalarıyla, yönetim, planlama ve eğitim politikalarıyla bir bütün olarak ortaya koyuyor. Ömer b. Abdülazîz kitabı, büyük bir devlet adamının ayaklarıyla yere basa basa bu dünyadan geçtiğini ama kalplerden silinmediğini unutkan zihinlerimize hatırlatıyor. Hem akla hem de kalbe hitap eden diliyle adeta bir ders kitabı olacak şekilde hazırlanan eser, nicelikte kaybolmuş insanoğlunun yeni bir kurtuluş yolu bulması için bir rehber niteliğinde…

(Tanıtım Bülteninden)

Kitabı okuyanlar 2 okur

  • Onur
  • Hakannn

Kitap istatistikleri