Ortadoğu Tarihi (Dini, Siyasi, Kültürel ve Ekonomik Perspektiften)

·
Okunma
·
Beğeni
·
41
Gösterim
Adı:
Ortadoğu Tarihi
Alt başlık:
Dini, Siyasi, Kültürel ve Ekonomik Perspektiften
Baskı tarihi:
11 Eylül 2012
Sayfa sayısı:
704
Format:
Karton kapak
ISBN:
9751032485
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
İnkılap Yayınevi
Bütün dünyada alanının önde gelen uzmanları tarafından hazırlanan bu çalışmada Ortadoğu, dört ayrı siyasi yapı –İran, Türkiye,
İsrail ve Arap dünyası–olarak ele alınıyor. Kronolojik bir çerçeve içinde sıralanan konu başlıkları İslamiyetin yükselişinden çeşitli
hanedanların yönetimi altında militaristleşmesine, ticaret ve sanayi devrimlerinden sömürgeci egemenlik dönemine ve bağımsızlık
mücadelesine kadar uzanıyor.

Kitabın son kısmında, tarihçileri 20. yüzyılın ikinci yarısında meşgul eden ve büyük olasılıkla 21. yüzyılda da meşgul edecek olan
sorunlar mercek altına alınıyor. Bu konular petrolden şehirlerin büyümesine, kadınların modernleşmesinden demokratik insan
haklarına kadar geniş bir yelpazeye yayılıyor.
704 syf.
·6 günde·Beğendi·10/10
Kitap, alanlarında uzman akademisyenler tarafından yazılan kimi uzun kimi kısa 26 makaleden oluşmaktadır. İslam Dünyası, Sünnilik, Şiilik ile Emeviler ve Abbasiler üzerine orijinal tespitlerin yer aldığı makaleler okuyucuyu bilgilendirmekte ve İslam Dünyasının günümüze kadar gelen sorunları hakkında insanı fikir sahibi yapmaktadır.


İslam Dünyasında başlayan fikir ayrılıklarının Şiilik olarak vucut bulması ve Şah İsmail öncülüğündeki Safevilerle birlikte din haline gelmesi süreçleri oldukça detaylı anlatılmıştır.

Makaleler, I.Dünya Savaşı sonrasında başlayan Ortadoğu'nun kendini bulma arayışlarının, emperyalizm, onların gönüllü temsilcileri ve kısır döngüye hapsolmuş halk üçgeninde krize dönüşmesini ve bir bataklık olarak varlığını devam ettirmesini acı olaylarla göz önüne sermektedir.

Makaleleri yazan akademisyenlerin içinde bulunduğumuz coğrafyanın dışından olması, bölge sorunlarına daha doğru bir yaklaşım sergilemelerine imkan tanıyor.
Arap milliyetçiliği, iç içe geçmiş bir dizi kültürel, politik ve sosyal hareket olarak ortaya çıkıp gelişti. Başlangıçta hem bir ayrışma ve hem de bir birleşme hareketi olmuş Asya kıtasında yer alan Arap dünyasını Osmanlı İmparatorluğu'ndan koparmayı hedeflemiştir. Hem ayrışma hem de birleşme çabaları politik ve askeri anlamda doruk noktasına 1916 yılında Mekke Şerifi Hüseyin önderliğindeki Arap İsyanı ile ulaştı. Ancak Büyük Britanya müttefiki ve biraz da Fransız işbirliği ile hayata geçen Arap isyanının mirası, Asya kıtasındaki Arap dünyasının doğrudan veya dolaylı olarak Avrupa kontrolünde keskin ve süni kıstaslarla pek çok devlete bölünmesiyle sonuçlandı.
Youssef M. Choueiri
Sayfa 352 - İNKİLAP KİTAPEVİ
Hz. Ali, ancak Hz. Ebubekir, Hz. Ömer ve Hz. Osman'dan sonra 656 yılında hilafet makamına kavuşabildi. Sünniler, Hz. Ali'yi raşid halifelerden biri olarak kabul edip üç selefiyle aynı konumda görür. Şii yazarlarsa ilk üç halifeyi Hz. Ali'nin hakkını inkar edip makamını gasp eden kişiler olarak ilan eder. Bu üç halifenin böyle yaparak peygamberin arzusuna açıkça karşı geldiğini düşünürler. Bu yazarlara göre, Hz. Ali'ye sadakat gerçek ve orijinal İslamın gereğidir.
Youssef M. Choueiri
Sayfa 104 - İNKİLAP KİTAPEVİ
Osmanlı Hristiyan azınlıkları içinde milliyetçilik akımlarının hızla yükselişi, eski Osmanlı topraklarında birer birer ulus devletlerin kuruluşu ve zayıf düşmüş imparatorluğun varlığını sürdürmesine yönelik tehditler bu topraklarda Türk milliyetçiliğinin gelişmesiyle sonuçlandı. Doğası itibariyle savunma refleksli Türk Milliyetçiliği Osmanlı Türk entelektüelleri ve askeri elitleri arasında kısa zamanda bir uyum sağlamayı başardı. İmparatorluğun çaresizce çökeceği gerçeği karşısında Türk ulus devletinin kurulması tek arzu edilen seçenek olarak görülmüştü.
Youssef M. Choueiri
Sayfa 372 - İNKİLAP KİTAPEVİ
Müslüman cemaati için tramvaya yol açan Hz. Osman suikastı çok çeşitli tepkilere sebep oldu. Ümeyye olarak tanınan Hz. Osman'ın ailesi katillerin cezalandırılmasını istedi. Küfe ve Fustat'tan gelenlerse cinayetin menfur bir olay olmasına rağmen katillerin haklarını savunmak ve Hz. Ömer'in koyduğu gelenekleri korumak amacıyla savaştıklarını ileri sürdüler. Bu felaketin hemen ardından Hz. Ali halife seçildi. Hz. Osman suikastına karşı tavrı en hafif deyimle belirsizdi. Onun makamına peygamberin saygı duyulan iki sahabesi ve Kureyş kabilesinin önde gelen liderlerinden Talha ve Zübeyr hemen karşı çıktı. Hz. Ali açısından daha zararlı bir durumsa Hz. Muhammed'in gözde eşi Hz. Aişenın bunlara katılmasıydı.
Youssef M. Choueiri
Sayfa 63 - İNKİLAP KİTAPEVİ Sayfa 63-64
Harun Reşit'in saltanatı Abbasi iktidarının doruk noktası olarak görülebilir. Ancak onun ölümünün hemen ardından oğulları Emin ve Memun arasında uzun ve son derece yıkıcı bir iç savaş çıktı. Bu savaş Abbasi yönetiminin bütün meşruiyetini yok etti. Emin'in, kardeşinin yandaşları tarafından öldürülmesi halifenin şahsi dokunulmazlığının sonu anlamına geliyordu.
Youssef M. Choueiri
Sayfa 70 - İNKİLAP KİTAPEVİ
Karmatiler adlı asi bir İsmaili grup, birkaç kez hac kervanlarına saldırdı. Büyük ölçüde Kuzey Arabistanlı ve Suriyeli Bedevilerden oluşan grup, savunmasız erkek kadın ve çocukları öldürdü. Halifeler, görünüşe bakılırsa bu insanları korumaktan acizdi. Karmatiler, nihai bir saygısızlık olarak Kabedeki siyah taş Hacerül Esved'i çalıp Doğu Arabistan'daki kalelerine götürdüler. 10. Yüzyıl ortalarında hilafet artık harabe haline gelmişti. Maddi temelleri yıkılan halifeliğin ideolojik temeliyse halifelerin Müslüman toplumun lideri olma vazifesini yerine getirememesi nedeniyle çökme noktasına gelmişti.
Youssef M. Choueiri
Sayfa 75 - İNKİLAP KİTAPEVİ
Siyonizm, İsrail'in kurulmasının taahhütnamesi ve aynı zamanda Filistin ulusunun yurdundan edilmesinin haklı gösterilmesi olmuştur. Bir halkı diasporadan kurtarmayı amaçlarken bir başkasını sürgüne göndermenin mantığını oluşturmuştur. Hem kurtuluş hem çaresizlik hem toprağın tarihi şekilde geri kazanımını hem kaybını getirmiştir.
Youssef M. Choueiri
Sayfa 317 - İNKİLAP KİTAPEVİ

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Ortadoğu Tarihi
Alt başlık:
Dini, Siyasi, Kültürel ve Ekonomik Perspektiften
Baskı tarihi:
11 Eylül 2012
Sayfa sayısı:
704
Format:
Karton kapak
ISBN:
9751032485
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
İnkılap Yayınevi
Bütün dünyada alanının önde gelen uzmanları tarafından hazırlanan bu çalışmada Ortadoğu, dört ayrı siyasi yapı –İran, Türkiye,
İsrail ve Arap dünyası–olarak ele alınıyor. Kronolojik bir çerçeve içinde sıralanan konu başlıkları İslamiyetin yükselişinden çeşitli
hanedanların yönetimi altında militaristleşmesine, ticaret ve sanayi devrimlerinden sömürgeci egemenlik dönemine ve bağımsızlık
mücadelesine kadar uzanıyor.

Kitabın son kısmında, tarihçileri 20. yüzyılın ikinci yarısında meşgul eden ve büyük olasılıkla 21. yüzyılda da meşgul edecek olan
sorunlar mercek altına alınıyor. Bu konular petrolden şehirlerin büyümesine, kadınların modernleşmesinden demokratik insan
haklarına kadar geniş bir yelpazeye yayılıyor.

Kitabı okuyanlar 4 okur

  • Bahadır Öznur
  • Mustafa BAKIRHAN
  • Hacer
  • Hayati ÇELİK

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%50 (1)
9
%0
8
%50 (1)
7
%0
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0