Adı:
Oruç Beğ Tarihi
Baskı tarihi:
Mart 2014
Sayfa sayısı:
592
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786054921034
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Bilge Kültür Sanat
Baskılar:
Oruç Beğ Tarihi
Oruç Beğ Tarihi
Edirneli Oruç Beğ, Sultan II. Bayezid devri (1481-1512) tarih yazarlarındandır. Oruç Beğ, eski Osmanlı başkenti Edirne’de, olayları bir bir kaydeden titiz ve çalışkan bir tarihçi görünümü veriyor.
Oruç Beğ, eserini yazarken daha önce yazılmış bazı Osmanlı tarih kaynaklarını kullandı; ancak bu kaynaklardan edindiği bilgilere ravilerle görgü şahitlerinin söylediklerini ve kendi gözlemlerini de ustaca ekleme becerisini gösterdi.
Oruç Beğ; bilhassa Edirne ve çevresinde meydana gelen olayları, Rumeli’ye düzenlenen seferleri, “fırtına”, “sel” ve “deprem” gibi tabii âfetleri, “yangın” ve “salgın hastalıkları”, “ay ve güneş tutulması” gibi astronomik olayları büyük bir titizlikle ve kronolojik ayrıntılarıyla kaydetti.
Oruç Beğ Tarihi’nin, özellikle çağdaş olduğu II. Bayezid devri ile ilgili kısmı haber ve kronoloji bakımından oldukça zengindir.
Kemalpaşazâde, Hoca Sadeddin ve Gelibolulu Mustafa Âlî gibi 16. yüzyılın âlim tarihçilerinin bazı bilgileri isim vermeden de olsa, onun eserinden doğrudan ya da dolaylı olarak almış olmaları Oruç’un eserinin güvenilirliğini gösterir.
Edirne ağzını, dolayısıyla da Balkan Türkçesini kısmen kullanan Oruç’un eserindeki kelime hazinesi ve deyimler, eski Türk dili çalışmaları için zengin malzeme oluşturur.
1288-1502 yılları arasındaki olayların tasvir edildiği Oruç Beğ’in bu tarih kaynağı, 14-15. yüzyıl Osmanlı tarihi araştırmaları için ihmal edilmemesi gereken bir eserdir. Oruç Beğ, günümüz tarihçilerine ve tarihseverlere, özellikle
II. Bayezid devri için paha biçilmez değerde orijinal bilgiler sunmaktadır.
Kitaba henüz inceleme eklenmedi.
Imdi azizler! Aceb degildür kim, bu i'tikadla gaza idenün işi rast gelür. Her kişiye Hak ta'âla itikadına göre virür. Bunun gibi cenkde namazın kazaya komamak degme kimesnenün işi degildür. Bu işe evliyâu'llâhdan
gayrı kimse kadir degildür. Varna'da ve Kosova'da Sultân Murâd Han merhuma vakı' oldi dirler. İmdi iy azizler! Ol demde namaza şüru' eylemeklik hayli işdür. Meger i'tikadlu didügimüz gibi gayb-erenlerinden ola. Zirâ, ol demde cân bâzârıdur âkıllar çâk olur, hayrân olup vecd olup mest deve gibi kendülerini bilmezler. Zirå, kudret-i semâ îdür âlemde böyle geldi böyle gider. Çün kafirlerün üzerine ecel yeli esdi. Kaza yagmurı yagup kudret derzisi kaftânlar biçüp sünüler arşun olup, oklar igne, kilıçlar sındu olup, başlar kesilüp kanlar dökilüp, kollar, budlar sökülüp kâfirleri, bidinleri eyle kılıçdan geçürdiler ki dünyâya gelmedük gibi itdiler.
Çün bu tarafdan gâzilerimüz hisarun arusını söyün- dürüp andan balina el sundılar. Evit bu tarafdan kafirlerun azgunları, mel'unlari Türk'e olmasun diyü şehrun bir tarafina güherçile saçup, şehri oda urdılar yakdilar. Ba'zı kafirler, mel'ûnlar, azgunları, oglin ve kızını, ma'sum uşacukları ve avratlarını kendü eliyle kiliçdan geçürdiler. Ve dahı gâziler yagma iderken
ahşam dahi irişdi, karanu dahı oldı. Yohsa şehrün hâli eyle olmasa mâla, rizka kim bakardı ve esire kim sarkardı. Şehrun dahı ahşam olmagın Türk'den kaçup evlü evi içinde, evleri bucagında gizlenüp yanup helak
oldılar. Kendüler yandılar. Hem bunca halk bile yandılar. Hele nasib-i rızk ancak idi, ol kadardı.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Oruç Beğ Tarihi
Baskı tarihi:
Mart 2014
Sayfa sayısı:
592
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786054921034
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Bilge Kültür Sanat
Baskılar:
Oruç Beğ Tarihi
Oruç Beğ Tarihi
Edirneli Oruç Beğ, Sultan II. Bayezid devri (1481-1512) tarih yazarlarındandır. Oruç Beğ, eski Osmanlı başkenti Edirne’de, olayları bir bir kaydeden titiz ve çalışkan bir tarihçi görünümü veriyor.
Oruç Beğ, eserini yazarken daha önce yazılmış bazı Osmanlı tarih kaynaklarını kullandı; ancak bu kaynaklardan edindiği bilgilere ravilerle görgü şahitlerinin söylediklerini ve kendi gözlemlerini de ustaca ekleme becerisini gösterdi.
Oruç Beğ; bilhassa Edirne ve çevresinde meydana gelen olayları, Rumeli’ye düzenlenen seferleri, “fırtına”, “sel” ve “deprem” gibi tabii âfetleri, “yangın” ve “salgın hastalıkları”, “ay ve güneş tutulması” gibi astronomik olayları büyük bir titizlikle ve kronolojik ayrıntılarıyla kaydetti.
Oruç Beğ Tarihi’nin, özellikle çağdaş olduğu II. Bayezid devri ile ilgili kısmı haber ve kronoloji bakımından oldukça zengindir.
Kemalpaşazâde, Hoca Sadeddin ve Gelibolulu Mustafa Âlî gibi 16. yüzyılın âlim tarihçilerinin bazı bilgileri isim vermeden de olsa, onun eserinden doğrudan ya da dolaylı olarak almış olmaları Oruç’un eserinin güvenilirliğini gösterir.
Edirne ağzını, dolayısıyla da Balkan Türkçesini kısmen kullanan Oruç’un eserindeki kelime hazinesi ve deyimler, eski Türk dili çalışmaları için zengin malzeme oluşturur.
1288-1502 yılları arasındaki olayların tasvir edildiği Oruç Beğ’in bu tarih kaynağı, 14-15. yüzyıl Osmanlı tarihi araştırmaları için ihmal edilmemesi gereken bir eserdir. Oruç Beğ, günümüz tarihçilerine ve tarihseverlere, özellikle
II. Bayezid devri için paha biçilmez değerde orijinal bilgiler sunmaktadır.

Kitabı okuyanlar 6 okur

  • Ali Hut
  • Turahanbey
  • Mustafa Dülger
  • Yusuf İslam
  • Bora Harut
  • Mustafa Adem

Kitap istatistikleri (Bütün baskılar)

Bu baskının istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%100 (3)
9
%0
8
%0
7
%0
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0