Osmanlı Ekonomisi (Klasikten Moderne: Kurumlar-Uygulamalar)

·
Okunma
·
Beğeni
·
40
Gösterim
Adı:
Osmanlı Ekonomisi
Alt başlık:
Klasikten Moderne: Kurumlar-Uygulamalar
Baskı tarihi:
Aralık 2019
Sayfa sayısı:
384
Format:
Karton kapak
ISBN:
978605763536
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Kronik Kitap Yayınları
Osmanlı İktisat Tarihine Bir Katkı

Geçmişin en uzun ömürlü devletlerinden birini kurarak onu, Orta Zaman sonlarından Yakın Çağ başlarına dek taşımayı başaran Osmanlıların hikâyesi, benzerine az rastlanan bir serüvendir. Köklü değişimlerin ve buhranların yaşandığı çağları büyük bir dirayetle aşarak, şaşılacak derecede uzun süre var olmayı başaran bu Akdeniz imparatorluğunun emsalsiz bir tecrübeyi miras bıraktığı muhakkaktır.

Kuruluşta kadimden tevârüs ettiği gelenekle yoğrulan imparatorluk, zaman içinde iç dinamiklerle kendini yenilemiş ve çözülme emarelerinin hissedildiği andan itibaren yeni bir yapılanma sürecine girmiştir. Tanzimat, sözkonusu sürecin yoğun olarak yaşandığı bir dönemdir. İmparatorluğun klasikten moderne doğru seyreden tarihi yolculuğunu ekonomik açıdan anlamaya dönük araştırmaların derlenmesinden meydana gelen bu kitap hem klasik hem de Tanzimat dönemindeki süreklilik ve değişimi iktisadi açıdan resmetmektedir.

Üretim, pazarlama, iktisadî yönetim, parasal ilişkiler, ekonomik faaliyetler, ormanlar ve madenler gibi konulara odaklanan çalışmanın bölümleri sırasıyla; “Mali Düzenlemeler ve Uygulamalar”, “Para ve Mal Ticareti”, “Kredi Arzı ve Rekabetçi Dayanışma”, “Yerin Hem Altından Hem Üstünden Nemalanmak: Madenler ve Ormanlar” ve “Zanaatkarlardan Satıcılara: Üretim ve Pazarlama” başlıklarını taşımaktadır.

Kitap boyunca, incelenen farklı konular üzerinden Osmanlı ekonomisine dair bir panorama sunulmakta ve tarihî değişim çizgileri ele alınmaktadır. Dolayısıyla bu kitap, Osmanlıların süreklilik ve değişime dair tecrübelerini iktisadi perspektiften anlamak isteyenler için önemli bir kılavuz olma iddiasındadır.
384 syf.
·12 günde·6/10 puan
Aramızda kitabı basılan bir arkadaş varsa beni aydınlatırsa sevinirim. Bir kitap basılmadan önce okunuyor mu, okunmuyor mu? Çünkü bu kitap sanırım hiç okunmadan basılmış. İçeriği Osmanlı Ekonomisi ile ilgili makalelerden oluşan kitapta yazım yanlışı olmayan makale neredeyse yok denecek kadar az. Kronik Kitap'tan çıkma bir de. Yazım yanlışlarından dolayı yarım bırakmayı bile düşündüm çoğu kez. Bu kadar emek verilerek düzenlenmiş ve bir araya getirilmiş makalelerin daha özene bezene basılmasını isterdim.

Tavsiye edemiyorum maalesef. Benim eyyorlamam(!) bu kadar...
"Gümrük, bir ülkeye giren ve çıkan mal ve eşyadan alınan vergi anlamına gelmekle birlikte, çağdaşı diğer devletler gibi Osmanlılar da imparatorluk dâhilinde gümrükler oluşturmuştur."
Osmanlıların tüccarların dini ve etnik aidiyetine göre malın değeri üzerinden gümrük vergisi alınmasını öngören kural yeni fethedilen yerlerin kannunamelerinde görülmemektedir.
"II.Mehmed zamanında çıkarılan kanunnamelerden itibaren kara yolu ile gelen mallardan gümrük alındığı görülmektedir. Karadan (kurudan) gelen mallardan alınan gümrük oranları denizden gelenlerle aynı idi."
"1580 yılında, Osmanlı padişahı III.Murad tarafından İngiltere'ye verilen ahidname ile resmen başlayan Osmanlı-İngiliz diplomatik ve ticari ilişkileri, ahidnamenin 1583 yılında uygulamaya girmesi ile de fiili olarak uygulanmaya başlanmıştır."
Arif Bilgin
Sayfa 119 - Kronik
"Osmanlı piyasasında pek çok cins paranın birlikte tedavül ettiği düşünülürse, paraların veznini düşürmek, ayarını eksitmek, kalp ve züyuf para mübadele etmek gibi kalpazanlıkların yanında, yabancı madeni paraların ticaretini yaparak artibajından kâr elde edilebilmekteydi."
"19.yüzyıl ortalarında Osmanlı Devleti, dünyanın krom üreten tek devleti durumundaydı. Kromit adı verilen cevherin büyük çoğunluğu Harmancık'ı da içine alan Batı Anadolu'nun kuzeydoğu bölgesinde üretiliyordu."
Arif Bilgin
Sayfa 240 - Kronik
"17.yüzyılın sonlarında kahveden de gümrük vergisi alınmaya başlandı. Kahvenin lüks tüketim maddesi olarak görülmesi nedeniyle normal gümrük resminin iki katı olarak belirlenen bu yeni verginin adı resm-i bid'at idi."

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Osmanlı Ekonomisi
Alt başlık:
Klasikten Moderne: Kurumlar-Uygulamalar
Baskı tarihi:
Aralık 2019
Sayfa sayısı:
384
Format:
Karton kapak
ISBN:
978605763536
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Kronik Kitap Yayınları
Osmanlı İktisat Tarihine Bir Katkı

Geçmişin en uzun ömürlü devletlerinden birini kurarak onu, Orta Zaman sonlarından Yakın Çağ başlarına dek taşımayı başaran Osmanlıların hikâyesi, benzerine az rastlanan bir serüvendir. Köklü değişimlerin ve buhranların yaşandığı çağları büyük bir dirayetle aşarak, şaşılacak derecede uzun süre var olmayı başaran bu Akdeniz imparatorluğunun emsalsiz bir tecrübeyi miras bıraktığı muhakkaktır.

Kuruluşta kadimden tevârüs ettiği gelenekle yoğrulan imparatorluk, zaman içinde iç dinamiklerle kendini yenilemiş ve çözülme emarelerinin hissedildiği andan itibaren yeni bir yapılanma sürecine girmiştir. Tanzimat, sözkonusu sürecin yoğun olarak yaşandığı bir dönemdir. İmparatorluğun klasikten moderne doğru seyreden tarihi yolculuğunu ekonomik açıdan anlamaya dönük araştırmaların derlenmesinden meydana gelen bu kitap hem klasik hem de Tanzimat dönemindeki süreklilik ve değişimi iktisadi açıdan resmetmektedir.

Üretim, pazarlama, iktisadî yönetim, parasal ilişkiler, ekonomik faaliyetler, ormanlar ve madenler gibi konulara odaklanan çalışmanın bölümleri sırasıyla; “Mali Düzenlemeler ve Uygulamalar”, “Para ve Mal Ticareti”, “Kredi Arzı ve Rekabetçi Dayanışma”, “Yerin Hem Altından Hem Üstünden Nemalanmak: Madenler ve Ormanlar” ve “Zanaatkarlardan Satıcılara: Üretim ve Pazarlama” başlıklarını taşımaktadır.

Kitap boyunca, incelenen farklı konular üzerinden Osmanlı ekonomisine dair bir panorama sunulmakta ve tarihî değişim çizgileri ele alınmaktadır. Dolayısıyla bu kitap, Osmanlıların süreklilik ve değişime dair tecrübelerini iktisadi perspektiften anlamak isteyenler için önemli bir kılavuz olma iddiasındadır.

Kitabı okuyanlar 6 okur

  • Ahmet Yavuzyılmaz
  • Ece utku
  • FERHAT TAŞPINAR
  • Amar Ademi
  • Ömür Berat ÇALIK
  • Metin Gümüş

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%25 (1)
9
%0
8
%0
7
%50 (2)
6
%25 (1)
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0