Osmanlı İdaresinde Trablusgarp Vilayeti (1876-1911)

·
Okunma
·
Beğeni
·
11
Gösterim
Adı:
Osmanlı İdaresinde Trablusgarp Vilayeti (1876-1911)
Baskı tarihi:
2020
Sayfa sayısı:
349
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789751744739
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Türk Tarih Kurumu
Akdeniz havzasındaki coğrafi konumu nedeniyle tarihin en eski dönemlerinden günümüze büyük güçlerin ilgi odağı olan Trablusgarp, yaklaşık 4 asır Osmanlı egemenliği altında bulunmuştur. Osmanlı Devleti’nin uzak vilayetlerinden olan bu coğrafya, iç ve dış çalkantılarına rağmen 20. yüzyılın başlarına kadar Türk tarihinin bir parçası olarak varlığını sürdürmüştür. Trablusgarp Harbi (1911-1912) sonrasmda Libya olarak anılmaya başlayan bu bölge, İtalyan nüfuzuna girmesine rağmen Türkler ile Libya halkları arasmda meydana gelen derin tarihsel ve kültürel mirasa ev sahipliği yapmaktadır. Bu eserde, günümüzde genel bir siyasi tarih okumasına tabi tuttuğumuz Trablusgarp’ın çok az bilinen idari, sosyal ve ekonomik yönleri belgelere dayalı olarak açıklanmaya çalışılmıştır. Bu yönüyle elinizdeki eser, hem Türkiye ve libya’nın ortak tarihine ışık tutacak hem de günümüzde iki ülke ilişkilerine farklı yönlerden bakılmasına imkân tanıyacaktır.
S. Ali
S. Ali Osmanlı İdaresinde Trablusgarp Vilayeti (1876-1911)'i inceledi.
349 syf.
·12 günde·Beğendi·7/10 puan
Osmanlı İdaresinde Trablusgarp Vilayeti (1876-1911) adlı kitap, Abdullah Özdağ tarafından yazılmış ve Türk Tarih Kurumu yayınları arasından 2020 tarihinde yayımlanmıştır. Yazar öncelikle kitabın oluşum süreci hakkında bilgi veriyor. Bu bilgi içinde, izlediği yol, kullandığı kaynaklar, teşekkür kısmı haricinde karşılaştığı zorluklardan da bahsediyor. Bazı kaynaklara erişim sıkıntısını da (derleme, tasnif, sayısallaştırma gibi) anlatıyor.

Kitap, şu an Libya olarak bilinen yerin isminden başlayarak önce geriye dönük sonra esas anlatılmak istenen kısma gelerek anlatım yapılıyor. Eskiçağlardan, Osmanlı öncesine oradan da Osmanlı idaresi altına girmesi dönem olarak anlatılıyor.

Trablusgarp vilayetinin kültürel, dini, siyasi, ekonomik, eğitim, ticari olarak durumunu anlatması yanında, Osmanlıların 1912 yılına kadar geçen sürede yaptıkları ve yapamadıkları da anlatılıyor. Özellikle sahil şeridindeki nüfus; tarım ve hayvancılık yanında ticaretin durumuyla, iç bölgelerin karşılaştırılması da yapılıyor. Libya'daki nüfusun kökeni, okullaşma durumu, İtalyanların okullaşma sürecinde hızlı hareket etmesi; buna karşılık Osmanlı'nın yavaş kalmasının nedenleri de gösteriliyor. 20. yüzyılın başlarında İtalyan ve diğer devletlerin burayla ilgilenmesine yönelik faaliyetler hakkında da bilgiler veriliyor. Atanan yöneticiler yabancıların faaliyetlerine karşı önlem alınması isterken, Merkez'den gelen cevapların istenen şekilde olmaması atananlarla Merkez'in diyaloglarına da yansır.

Osmanlı arşiv belgelerinin okunması yanında dönemlere ait özellikle İngiliz arşiv belgeleri dışında yine yerli ve yabancı çok sayıda kaynaktan yararlanılmış.

Ansiklopedik bilgi olarak ve ders kitabı mahiyetinde de bakılacak, okunacak bilgiler içerdiğinden kitabı sadece ilgili kesimlere öneririm.

Bu kitabı 7 - 18 Ocak 2021 tarihleri arasında okudum. Bu yazı da 18 Ocak 2021 tarihinde 1000Kitap sitesine eklendi.
Cami ve medreselerin bünyesinde veya tek odalı binalarda eğitim yapan sıbyan okulları, Osmanlı Devleti’nin kurulduğu andan itibaren varlığını devam ettirmiştir. II. Mahmut döneminde ilköğretimin zorunlu olmasıyla Osmanlı Devleti’nde sıbyan okulları yaygınlaştırılmıştır.
Trablusgarp vilayetinin ilk valisi olan Murat Ağa’nın Tacura bölgesine yaptırmış olduğu Murat Ağa Camii ile medresesi ve Turgut Reis’in 1551 yılında yaptırmış olduğu Turgut Reis Camii ilk Osmanlı yapıları arasında yer almaktadır.
Trablusgarp’ta “safsafa” ismi verilen bir cins yonca otu ziraatı yapılmaktaydı. Genellikle hayvanlara yedirilen bu ürün Fizan bölgesindeki kabileler için gıda maddesi sayılmaktaydı.
Nihayetinde Sultan Süleyman’ın isteği üzerine Kaptan-ı Derya Sinan Paşa komutasında bir donanma Trablusgarp’a giderek Turgut Reis’in kılavuzluğu ile Trablusgarp’ı 1551’de Osmanlı sınırlarına dâhil etmiştir.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Osmanlı İdaresinde Trablusgarp Vilayeti (1876-1911)
Baskı tarihi:
2020
Sayfa sayısı:
349
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789751744739
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Türk Tarih Kurumu
Akdeniz havzasındaki coğrafi konumu nedeniyle tarihin en eski dönemlerinden günümüze büyük güçlerin ilgi odağı olan Trablusgarp, yaklaşık 4 asır Osmanlı egemenliği altında bulunmuştur. Osmanlı Devleti’nin uzak vilayetlerinden olan bu coğrafya, iç ve dış çalkantılarına rağmen 20. yüzyılın başlarına kadar Türk tarihinin bir parçası olarak varlığını sürdürmüştür. Trablusgarp Harbi (1911-1912) sonrasmda Libya olarak anılmaya başlayan bu bölge, İtalyan nüfuzuna girmesine rağmen Türkler ile Libya halkları arasmda meydana gelen derin tarihsel ve kültürel mirasa ev sahipliği yapmaktadır. Bu eserde, günümüzde genel bir siyasi tarih okumasına tabi tuttuğumuz Trablusgarp’ın çok az bilinen idari, sosyal ve ekonomik yönleri belgelere dayalı olarak açıklanmaya çalışılmıştır. Bu yönüyle elinizdeki eser, hem Türkiye ve libya’nın ortak tarihine ışık tutacak hem de günümüzde iki ülke ilişkilerine farklı yönlerden bakılmasına imkân tanıyacaktır.

Kitabı okuyanlar 1 okur

  • S. Ali

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%0
9
%0
8
%0
7
%100 (1)
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0