Osmanlı İmparatorluğunda Sosyalizm Ve Milliyetçilik (Türkiye'de Sosyalizmin Oluşmasında ve Gelişmesinde Etnik ve Dinsel Toplulukların Makedon, Yahudi, Rum, Bulgar ve Ermeni Anasır'ın Rolü)

·
Okunma
·
Beğeni
·
11
Gösterim
Adı:
Osmanlı İmparatorluğunda Sosyalizm Ve Milliyetçilik
Alt başlık:
Türkiye'de Sosyalizmin Oluşmasında ve Gelişmesinde Etnik ve Dinsel Toplulukların Makedon, Yahudi, Rum, Bulgar ve Ermeni Anasır'ın Rolü
Baskı tarihi:
2008
Sayfa sayısı:
272
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789754704877
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
İletişim Yayıncılık
Türkiye'de 19. yüzyılın son, 20. yüzyılın ilk çeyrekleri boyunca sosyalizm düşünce ve eylemlerinin doğmasında, gelişmesinde, (Lozan Antlaşması'na kadar haklarında "azınlık" deyimini kullanmadığımız) etnik ve dini "unsurlar"ın ("anasır") rolü ve payı bugüne kadar gerek ülkemiz gerekse dünya tarih yazımında karanlıkta kalmıştır. Bizim açımızdan, bunun başlıca nedeni, Balkan dilleriyle Ermenice ve Yahudi İspanyolca'sını bilmemektir. Oysa, gayr-i Müslim Osmanlılar, hemen hemen bütün Batılılaşma akımlarında olduğu gibi, sol fikir ve hareketlerin yayılmasında da öncülük etmişlerdi. Türkiye'de sol hareket tarihinin öndegelen araştırıcısı Mete Tunçay, yakın tarihimiz üstüne en yeni ve değerli eserleri yazan iki bilim adamı, Hollanda'daki Uluslararası Sosyal Tarih Enstitüsü'nün Türkiye Bölümünün yöneticisi, Nijmegen ve Amsterdam Üniversiteleri öğretim üyesi Dr. Erik Jan Zürcher ve ABD-Boston Üniversitesi'nden Hindistan Müslümanı kökenli Prof. Feroz Ahmad ile birlikte, şu uzmanların katkılarını da bu kitapta biraraya getirdi: Prof. Fikret Adanır (Almanya-Bochum Üniversitesi), Prof. Paul Dumont (Fransa-Strasbourg Üniversitesi), Prof, Panayot Noutsos (Yunanistan-Yanya Üniversitesi), Dr. ibrahim Yalımov (Bulgaristan-Sofya eski Parti Okulu yöneticisi) ve Dr. Anahide Ter Minassian (Fransa-Paris I -Sorbonne Üniversitesi ve CNRS).
Kitaba henüz inceleme eklenmedi.
-"Proletarya kimdir? Proletarya hayatını çalışmaya vakfeden, fakat çalıştığı oranda kazanç sağlayamayan ve daima yaşamada güçlüğe uğrayan sınıftır."
Feroz Ahmadi: 1923 İzmir İktisat Kongresi'nde Türkiye işçilerinin temsilcileri, terminoloji sorunun farkındaydılar; "İşçi Grubunun İktisat Esasları"ndaki ilk önerileri, "Amele namıyla hitap edilmekte olan kadın ve erkek erbab-ı sây ve ameleye bundan böyle işçi denilmesi" olmuştu. Şefik Hüsnü (Değmer) ve Ethem Nejat gibi sosyalistler de, Türkiye işçileri arasında sınıfsal bilinçlenme sürecini hızlandırmak için bu sorunu ele almak gerektiğini düşünmüşlerdi...
Türkiye'de sol hareketin içinde de önderlerden birçoğunun Balkan kökenli olduğunu saptayabiliriz. Şefik Hüsnü (Değmer) Selanik'te doğmuş ve büyümüştü... Sabiha Sertel de aynı dinsel-etnik kökenden geliyordu. Nazım Hikmet de Selanik de doğmuştur...
Reşat Fuat (Barener), incelediğimiz dönemin sonunda Almanya'da mühendislik öğrenimi gören radikal bir öğrenci olmakla birlikte keze Selanikli bir ailedendi... Şevket Süreyya (Aydemir), Dr. Hikmet (Kıvılcımlı) hep Osmanlı Makedonyası'ndan gelmekteydi...
-"Dr. Şefik Hüsnü Türk halkı arasında, "bir sınıf duygusu, sınıf şuuru, sınıf dostluğu yok gibidir" diyor. Çünkü yanlış bir sınıflandırma yapılarak, "bir tarafta özel kâr ve kazancıyla geçinenler, diğer tarafa da Devlet işinde çalışan ve bütçeden maaş alan küçük ve büyük görevliler konulmuş, bunlar ayrıcalıklı bir tabaka olarak görülmüştür. En geniş anlamıyla bu çalışan insanlar (hele Devletle herhangi bir ilişkisi varsa) kendilerini başka sınıfın üyeleri saymakta ve kendi gerçek çıkarlarını anlayamamaktadır. Sonuç olarak, bunlar işçi hareketinden uzak duruyorlar.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Osmanlı İmparatorluğunda Sosyalizm Ve Milliyetçilik
Alt başlık:
Türkiye'de Sosyalizmin Oluşmasında ve Gelişmesinde Etnik ve Dinsel Toplulukların Makedon, Yahudi, Rum, Bulgar ve Ermeni Anasır'ın Rolü
Baskı tarihi:
2008
Sayfa sayısı:
272
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789754704877
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
İletişim Yayıncılık
Türkiye'de 19. yüzyılın son, 20. yüzyılın ilk çeyrekleri boyunca sosyalizm düşünce ve eylemlerinin doğmasında, gelişmesinde, (Lozan Antlaşması'na kadar haklarında "azınlık" deyimini kullanmadığımız) etnik ve dini "unsurlar"ın ("anasır") rolü ve payı bugüne kadar gerek ülkemiz gerekse dünya tarih yazımında karanlıkta kalmıştır. Bizim açımızdan, bunun başlıca nedeni, Balkan dilleriyle Ermenice ve Yahudi İspanyolca'sını bilmemektir. Oysa, gayr-i Müslim Osmanlılar, hemen hemen bütün Batılılaşma akımlarında olduğu gibi, sol fikir ve hareketlerin yayılmasında da öncülük etmişlerdi. Türkiye'de sol hareket tarihinin öndegelen araştırıcısı Mete Tunçay, yakın tarihimiz üstüne en yeni ve değerli eserleri yazan iki bilim adamı, Hollanda'daki Uluslararası Sosyal Tarih Enstitüsü'nün Türkiye Bölümünün yöneticisi, Nijmegen ve Amsterdam Üniversiteleri öğretim üyesi Dr. Erik Jan Zürcher ve ABD-Boston Üniversitesi'nden Hindistan Müslümanı kökenli Prof. Feroz Ahmad ile birlikte, şu uzmanların katkılarını da bu kitapta biraraya getirdi: Prof. Fikret Adanır (Almanya-Bochum Üniversitesi), Prof. Paul Dumont (Fransa-Strasbourg Üniversitesi), Prof, Panayot Noutsos (Yunanistan-Yanya Üniversitesi), Dr. ibrahim Yalımov (Bulgaristan-Sofya eski Parti Okulu yöneticisi) ve Dr. Anahide Ter Minassian (Fransa-Paris I -Sorbonne Üniversitesi ve CNRS).

Kitap istatistikleri