Osmanlı İmparatorluğunda Sosyalizm Ve Milliyetçilik (Türkiye'de Sosyalizmin Oluşmasında ve Gelişmesinde Etnik ve Dinsel Toplulukların Makedon, Yahudi, Rum, Bulgar ve Ermeni Anasır'ın Rolü)

·
Okunma
·
Beğeni
·
58
Gösterim
Adı:
Osmanlı İmparatorluğunda Sosyalizm Ve Milliyetçilik
Alt başlık:
Türkiye'de Sosyalizmin Oluşmasında ve Gelişmesinde Etnik ve Dinsel Toplulukların Makedon, Yahudi, Rum, Bulgar ve Ermeni Anasır'ın Rolü
Baskı tarihi:
2008
Sayfa sayısı:
272
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789754704877
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
İletişim Yayıncılık
Türkiye'de 19. yüzyılın son, 20. yüzyılın ilk çeyrekleri boyunca sosyalizm düşünce ve eylemlerinin doğmasında, gelişmesinde, (Lozan Antlaşması'na kadar haklarında "azınlık" deyimini kullanmadığımız) etnik ve dini "unsurlar"ın ("anasır") rolü ve payı bugüne kadar gerek ülkemiz gerekse dünya tarih yazımında karanlıkta kalmıştır. Bizim açımızdan, bunun başlıca nedeni, Balkan dilleriyle Ermenice ve Yahudi İspanyolca'sını bilmemektir. Oysa, gayr-i Müslim Osmanlılar, hemen hemen bütün Batılılaşma akımlarında olduğu gibi, sol fikir ve hareketlerin yayılmasında da öncülük etmişlerdi. Türkiye'de sol hareket tarihinin öndegelen araştırıcısı Mete Tunçay, yakın tarihimiz üstüne en yeni ve değerli eserleri yazan iki bilim adamı, Hollanda'daki Uluslararası Sosyal Tarih Enstitüsü'nün Türkiye Bölümünün yöneticisi, Nijmegen ve Amsterdam Üniversiteleri öğretim üyesi Dr. Erik Jan Zürcher ve ABD-Boston Üniversitesi'nden Hindistan Müslümanı kökenli Prof. Feroz Ahmad ile birlikte, şu uzmanların katkılarını da bu kitapta biraraya getirdi: Prof. Fikret Adanır (Almanya-Bochum Üniversitesi), Prof. Paul Dumont (Fransa-Strasbourg Üniversitesi), Prof, Panayot Noutsos (Yunanistan-Yanya Üniversitesi), Dr. ibrahim Yalımov (Bulgaristan-Sofya eski Parti Okulu yöneticisi) ve Dr. Anahide Ter Minassian (Fransa-Paris I -Sorbonne Üniversitesi ve CNRS).
Kitaba henüz inceleme eklenmedi.
1876-1923 yılları arasında, Osmanlı ülkesinde sosyalist düşünce konusunu, zaman açısından iç içe geçen dört başlık altında incelemek doğru olur:
1)Azınlıkların, yani gayrimüslim anasır'ın, Müslüman ve Türk olmayan etnik ve dinsel toplulukların Solculuğu
2)Osmanlı Solu
3)Milli Mücadele Anadolusu'nda Solculuk
4)Marksist Sol
Osmanlı Devleti'nin son döneminde milliyetçiliklerin yükselmesi, bütün etnik grupların Solcularını, bu yöndeki taleplerle Sosyalizmin enternasyonalist özünün bağdaştırılması gibi güç bir sorunla karşı karşıya bırakmıştır.
Bu ülkede Cumhuriyet öncesinde Sosyalist düşünce, genel çağdaşlaşma akımının bir parçası olarak, gayrımüslim azınlıklar üstünden Batı'ya öykünme yoluyla başlamıştır. Birinci Meşrutiyet'in ilanını izleyen yarım yüzyıl içinde, Osmanlı Devleti'nin görece daha gelişkin Balkan topraklarını kaybetmesi, geri kalan yerlerde de, Sosyalizmin gerçekleşmesi için bel bağlanan işçi sınıfının zayıflığı, hareketin kökleşmesini engellemiştir.
Özgürlükçü, eşitlikçi, adaletçi nitelikte evrensel ve değişmeyecek değerlere dayanan modern sosyalizm, (sınıflı) kapitalist toplumlarda ortaya çıkmış ve işçi sınıfının kendisine zorlanan elverişsiz koşullardan kurtulmak için vereceği mücadele ile toplumun tümünü dönüştüreceği, başka bir varoluş biçimi yaratacağı beklentisine dayanmıştır. Bu mücadele, yasal olarak ancak genel oy hakkını tanıyan demokratik bir ortamda yürütülebilir. Dolayısıyla, siyasal liberalizm ve demokrasi, sosyalizmin yeraltı koşullarına düşmemek için çözülmesi gereken bir ön mesele oluşturmaktadır.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Osmanlı İmparatorluğunda Sosyalizm Ve Milliyetçilik
Alt başlık:
Türkiye'de Sosyalizmin Oluşmasında ve Gelişmesinde Etnik ve Dinsel Toplulukların Makedon, Yahudi, Rum, Bulgar ve Ermeni Anasır'ın Rolü
Baskı tarihi:
2008
Sayfa sayısı:
272
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789754704877
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
İletişim Yayıncılık
Türkiye'de 19. yüzyılın son, 20. yüzyılın ilk çeyrekleri boyunca sosyalizm düşünce ve eylemlerinin doğmasında, gelişmesinde, (Lozan Antlaşması'na kadar haklarında "azınlık" deyimini kullanmadığımız) etnik ve dini "unsurlar"ın ("anasır") rolü ve payı bugüne kadar gerek ülkemiz gerekse dünya tarih yazımında karanlıkta kalmıştır. Bizim açımızdan, bunun başlıca nedeni, Balkan dilleriyle Ermenice ve Yahudi İspanyolca'sını bilmemektir. Oysa, gayr-i Müslim Osmanlılar, hemen hemen bütün Batılılaşma akımlarında olduğu gibi, sol fikir ve hareketlerin yayılmasında da öncülük etmişlerdi. Türkiye'de sol hareket tarihinin öndegelen araştırıcısı Mete Tunçay, yakın tarihimiz üstüne en yeni ve değerli eserleri yazan iki bilim adamı, Hollanda'daki Uluslararası Sosyal Tarih Enstitüsü'nün Türkiye Bölümünün yöneticisi, Nijmegen ve Amsterdam Üniversiteleri öğretim üyesi Dr. Erik Jan Zürcher ve ABD-Boston Üniversitesi'nden Hindistan Müslümanı kökenli Prof. Feroz Ahmad ile birlikte, şu uzmanların katkılarını da bu kitapta biraraya getirdi: Prof. Fikret Adanır (Almanya-Bochum Üniversitesi), Prof. Paul Dumont (Fransa-Strasbourg Üniversitesi), Prof, Panayot Noutsos (Yunanistan-Yanya Üniversitesi), Dr. ibrahim Yalımov (Bulgaristan-Sofya eski Parti Okulu yöneticisi) ve Dr. Anahide Ter Minassian (Fransa-Paris I -Sorbonne Üniversitesi ve CNRS).

Kitabı okuyanlar 3 okur

  • Murat Çelen
  • Berke Kaya
  • Mahmut Ziya

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%100 (1)
9
%0
8
%0
7
%0
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0