Adı:
Osmanlı İmparatorluğunun Kuruluşu
Baskı tarihi:
Kasım 2017
Sayfa sayısı:
358
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786052028223
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Altınordu Yayınları
Osmanlı İmpatarorluğunun Kuruluşu kitabı bilimsel temelde tarih yazımının şaheseridir. Gibbons Osmanlı tarihinin ulaşabildiği bütün kaynaklarına kitapta yer vermiştir. Gibbonsun tezleri batıda kabul görmeye başlayınca ilk kuşak Avrupalı Osmanlı tarihçileri arasında olan Paul Wittek ve Türkiyede bir ekolün temsilcisi olan Prof.Dr. Fuad Köprülü karşı tezler yazmışlardır. Prof. Dr. Fuad Köprülü'nün Herbert Adams Gibbons'un tezlerine karşı cevaplarından önemli noktaları, Anadolu Beyliklerine dair ek bir bölüm ve kaynaklara ilişkin kitabiyat kitabın sonuna eklenmiştir.
358 syf.
·3 günde·6/10
Osmanlı Devleti'nin kuruluşu ile ilgili tartışmaların başlamasına sebep olan eser. Yazar Osmanlıların Türklerden farkli bir ırk olduğunu iddia etmekte. Onların muhtelif (özellikle Rumlarla) halklarla karışıp yeni bir ırk meydana getirdiğini savunmakta. Her ne kadar bu iddialari Köprülü tarafından çürütülse de kitap Batı kaynaklardan bolca faydalandığı için onların gözünden Osmanlıyı güzel bir şekilde anlatıyor. Tarihle alakadar olan kişilerin okuyabileceği bir eser.
Yahudilerin toptan öldürüldüğü, engizisyon mahkemelerinin ölüm saçtığı bir devirde Osmanlılar idareleri altında bulunan çeşitli dinlere bağlı kimseleri barış ve uyum içinde yaşatıyorlardı. Onların hoşgörüsü hangi amaçla gerçekleşmiş olursa olsun, şu gerçeğe itiraz edilemez ki Osmanlılar dinî hürriyet ilkesini benimsemiş ilk millettir.
Çocukların yurtlarından alınmaları, Hıristiyanlık mirasından mahrum kalmaları insani ve dini hassasiyetler için bir darbe teşkil eder. Fakat biz Murad ve Bayezid devrinin Osmanlılar hakkında kendi asırlarındaki Hıristiyanlar vasıtasıyla hükmedebiliriz. Filhakika Osmanlılar'ın fütuhat usullerini İspanyolların mağribilere, İngilizlerin Fransız ve İskoçlara, İtalyanların bir başkasına karşı olan usulleriyle mukayese ettiğimiz takdirde teslim etmemiz icap eder ki Murad yeniçeriliği teşkil etmekte çok insani, ferasetkarane ve son derece muvaffakiyetli bir fikir keşfetmiştir.
"Jan ben iyi biliyorum ve haberim var ki siz memleketinizde büyük bir beysiniz fakat henüz gençsiniz ve istikbalde ümit ederim ki bu ilk şövalyelik teşebbüsünüzde başınıza gelen felaketin haceletini şecaatinizle istirdat edebilecek ve hakkınızdaki muahezelerden kurtulup şerefinizi kurtarmak için kuvvetlerinizi tekrar toplayıp benimle muharebe edeceksiniz. Eğer ben bundan korksa idim ve buna ihtiyacım olsaydı sizi salıvermezden evvel size ve burada size refakat edenlere bir daha üzerime silahla gelmemeniz için din ve imanınız üzerine yemin ettirirdim. Fakat hayır ne sizin ne de burada bulunan sairlerinin üzerine böyle bir yemin tahmil etmek istemiyorum. Çünkü arzu ediyorum ki vatanınıza döndüğünüz zaman ve canınız istediği vakit kuvvetlerinizi toplayıp üzerime gelesiniz. Beni daima sizi ve milletinizi muharebe meydanında karşılamaya hazır bulacaksınız. Ve bu size söylediğim şeyi kendisine bahsedilmesini arzu edeceğiniz herhangi bir kimseye de söyleyebilirsiniz. Çünkü ben böyle bir maksat için yani silah taşımak için ve daima benden önde bulunanı mağlup etmek için doğmuşumdur."

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Osmanlı İmparatorluğunun Kuruluşu
Baskı tarihi:
Kasım 2017
Sayfa sayısı:
358
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786052028223
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Altınordu Yayınları
Osmanlı İmpatarorluğunun Kuruluşu kitabı bilimsel temelde tarih yazımının şaheseridir. Gibbons Osmanlı tarihinin ulaşabildiği bütün kaynaklarına kitapta yer vermiştir. Gibbonsun tezleri batıda kabul görmeye başlayınca ilk kuşak Avrupalı Osmanlı tarihçileri arasında olan Paul Wittek ve Türkiyede bir ekolün temsilcisi olan Prof.Dr. Fuad Köprülü karşı tezler yazmışlardır. Prof. Dr. Fuad Köprülü'nün Herbert Adams Gibbons'un tezlerine karşı cevaplarından önemli noktaları, Anadolu Beyliklerine dair ek bir bölüm ve kaynaklara ilişkin kitabiyat kitabın sonuna eklenmiştir.

Kitabı okuyanlar 1 okur

  • Seyyah

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%0
9
%0
8
%0
7
%0
6
%100 (1)
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0