Osmanlı İmparatorluğu'nun Kuruluşu (Yayınevi Genel Dizisi)

·
Okunma
·
Beğeni
·
607
Gösterim
Adı:
Osmanlı İmparatorluğu'nun Kuruluşu
Alt başlık:
Yayınevi Genel Dizisi
Baskı tarihi:
2000
Sayfa sayısı:
240
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789753384780
Kitabın türü:
Orijinal adı:
Les Origines de l'Empire Ottoman
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Akçağ Yayınları
Baskılar:
Osmanlı İmparatorluğu
Osmanlı İmparatorluğunun Kuruluşu
Kitabın bu basımında yer alan Osmanlı İmparatorluğunun Etnik Menşei Meseleleri hakkındaki uzun makalesinde ise, Osmanlıların Kayı boyundan geldiklerini; J.Marguart, Z.V. Togan ve Wittek'in görüşlerini de çürüterek ortaya koymaktadır.
310 syf.
·80 günde·10/10
Osmanlı Devleti'nin kuruluş evresi hakkında okumalar yapacaksanız mutlaka okumanız gereken kitapların başında yer alıyor kitap. Kitapta Fuad Köprülü Hoca ilkin kendi Tarih ve tarihçilik anlayışını açıklıyor ve genel çerçevede tarihî bir olgunun nasıl tetkik edilmesi gerektiğini ders verir şekilde açıklıyor.
Hoca'ya göre Osmanlı Devleti'nin kuruluşu anlayabilmek için mutlaka XIII. asır Anadolu'sunun içtimai tarihini bilmek gerekir ki kendisi bunu okuyucuya teker teker açıklıyor.
Kitabın sonunda bulunan yaklaşık 100 sayfalık "Ekler" kısmı ise "Osmanlı İmparatorluğunun Etnik Menşei Meseleleri" başlığı altında, Köprülü Hoca'nın; Marquardt, Zeki Velidi Togan, Paul Wittek gibi tarihçilerin bu konudaki görüşlerine detaylıca cevaplarını içeriyor.
Kitabın dilinin biraz ağır olduğunu belirtmek gerekir. Ancak alışık olanlar ya da bundan yararlanabilecekler için okuması son derece keyifli,bir araştırma-tarih kitabın "sıkıcılığı"ndan oldukça uzakta bir başyapıt.
Tarihi bir realite olarak bir Osmanlı İmparatorluğu bulunmakla beraber hiçbir zaman bir Osmanlı ırkı, hatta bir Osmanlı kavmi mevcut olmamıştır.
Osmanlı devletinin kurulduğu coğrafi saha, büyük Okyanus ortasında münferid bir ada olmadığı gibi, burada yaşayan insanlar da Selçuk Anadolusunun Türklerinden ayrı bir unsur değildi.
Köprülü'ye göre yeni vesikalar karşısında, eski görüşlerinde ısrar etmek bir ilim adamı için affedilmez bir nakısedir.
Benim kanaatime göre, bu iki mesele her ne şekilde halledilirse edilsin, Osmanlı Devletinin kuruluş tarzının izahı için birinci derecede mühim değildir; böyle olduğu hâlde bu konferansın dar çerçevesi içinde onlara bir yer vermemiz, daha ziyade, bunlara şimdiye kadar büyük ehemmiyet atfolunmasının mânâsızlığını göstermek ve bu hususta ileri sürülen nazariyelerin çürüklüğünü anlatmak içindir.
Osmanlı Devletinin kuruluşunu anlamak için, her şeyden evvel, XIII. asır Anadolu'sunun yalnız siyasi tarihini değil, asıl içtimai tarihini bilmek lâzımdır.
(...)daha kısa bir tâbir ile bu cemiyetin siyasi ve askeri hadiselerinden ziyade morfolojisini ve dini, hukuki, iktisadi, bedii müesseselerinin tekâmülünü tespite çalışarak tarihi bir terkip vücuda getirmek. Ancak - elde mevcut her cins malzemeden yararlanılarak yapılacak- böyle bir 'synthese' bize Osmanlı Devletinin kuruluşu probleminin tarihi realiteye en yakın izahını verebilir.
İslamiyetten evvelki Türklerde "kahraman, cengâver" mânâsına bir lâkap olan ve prenslere de verilen Alp ünvanı, İslamiyetten sonra da - hatta Müslüman Türk Devletlerinin resmi unvanlarında bile devam etmişti; fakat Türkler İslâmiyeti kabul ettikten sonrai bazen onunla beraber bazen de yalnız başına dini mahiyetteki 'Gazi' lâkabı kullanılmağa başlandı. (...)Tarihi menbalarda bazen umumi olarak bütün Müslüman ordusu efradını ifade için kullanılan 'gaziler' tabiri umumiyetle daha dar ve daha hususi bir mânâ ifade eder; yani onunla ordudaki veya büyük şehirlerdeki muayyen bir zümre kast olunur. (...) Ekseriyetle geçinecek bir toprağa ve kendini yaşatacak bir işe sahip olmayarak, iktisadi zaruretler karşısında maişet vasıtalarını Ortazamanın mütemadi harplerınde ve dahili iğtişaşlarında arayan böyle tufeyli bir sınıfın vücuda gelmesi pek tabii idi.
(...)Öyle anlaşılıyor ki bu devirlerde Garbi Anadolu uçlarıdnaki Alplar teşkilatı, (...) daha ziyade bir şehir teşkilatı mahiyetinde olup İslâmi ananelere dayanan Gaziler teşkilatından farklıdır; bilhassa eski Türk ananelerine bağlıdır.(...) Uc beylerinin Gazi lâkabını almaları ise onların artık şehir hayatına geçmiş ve az çok mederese tesiri altına girmiş olmalarından dolayıdır.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Osmanlı İmparatorluğu'nun Kuruluşu
Alt başlık:
Yayınevi Genel Dizisi
Baskı tarihi:
2000
Sayfa sayısı:
240
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789753384780
Kitabın türü:
Orijinal adı:
Les Origines de l'Empire Ottoman
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Akçağ Yayınları
Baskılar:
Osmanlı İmparatorluğu
Osmanlı İmparatorluğunun Kuruluşu
Kitabın bu basımında yer alan Osmanlı İmparatorluğunun Etnik Menşei Meseleleri hakkındaki uzun makalesinde ise, Osmanlıların Kayı boyundan geldiklerini; J.Marguart, Z.V. Togan ve Wittek'in görüşlerini de çürüterek ortaya koymaktadır.

Kitabı okuyanlar 51 okur

  • Esma korkmaz
  • Günhan Yazar
  • Alp
  • Mehtap Öztürk
  • Şeyda Öztürk
  • Döndü BARUT
  • brrke
  • Burak Salvation
  • Cihangir
  • Nur Banu

Kitap istatistikleri (Bütün baskılar)

Bu baskının istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%46.7 (7)
9
%6.7 (1)
8
%0
7
%13.3 (2)
6
%6.7 (1)
5
%0
4
%0
3
%0
2
%6.7 (1)
1
%0