Osmanlı Padişahlarında Peygamber Sevgisi

9,0/10  (2 Oy) · 
6 okunma  · 
2 beğeni  · 
425 gösterim
Üç kıtada fethettiği yerlerde yıllarca rahmetle hükmeden Osmanlı İmparatorluğu'nun mayasında ve adaletinin temelinde "Peygamber Sevgisi" bulunmakta idi. Osmanlı Sultanları, "Efendim! Ey Allahın Resûlü! Tutuver elimden! Senden başka hiçbir şeyim yok, hiçbir kimseye de sığınamam" hitabında olduğu gibi, Peygamberimiz (s.a.s.)'e duydukları hürmet ve muhabbeti her nefeste ifâde ederek bu duyarlılıklarıyla müminlere örnek olmuşlar, aşkla çıktıkları her seferde ve kazandıkları her zaferde Peygamberimiz (s.a.s.)'in sünnetine uyarak, Yüce Allah'ın rızasını kazanmayı gâye edinmişlerdir.

Pâdişahlarımız kendilerini Resûl-i Ekrem Efendimizin fedâkâr bir hâdimi (Mekke ve Medine'nin hizmetçisi) olarak addederlerdi. Her işlerinde Allah ve Peygamber aşkını vatan ve millet sevgisiyle birleştirmişler, bütün ömürlerini de bu anlayış içinde geçirmişlerdir. Bu çalışma ile yüce sultanların hizmetlerini sizlerle paylaşarak Yüce Rabbimizden mîrasyedi olmamayı ve bize yaşanan ve yaşatılan değerlerin idrâki içinde olmayı niyâz ediyoruz. "Yapamaz Ertuğrul evlâdı sensiz! Can verir, cânânı vermez Türkler... Ebedî hâdim-ül Haremeyniniz ölsek de Ravza'nı ruhumuz bekler!"
(Tanıtım Bülteninden)

Kitaptan 10 Alıntı

Sabırlı Firuze 
27 May 2017 · Kitabı okudu · Beğendi · 8/10 puan

Yavuz Sultan Selim Hz. peygamber hakkında
" Ey Keremkan- ı Resul- i Kibriya
Kemterindir bu selim- i pür hataf "
"Senin sevginden başka olan sevgi putperestliktir "

Osmanlı Padişahlarında Peygamber Sevgisi, Cemalnur Sargut (Sayfa 38)Osmanlı Padişahlarında Peygamber Sevgisi, Cemalnur Sargut (Sayfa 38)
Sabırlı Firuze 
28 May 2017 · Kitabı okudu · Beğendi · 8/10 puan

Kaside- i Bürde
Suyu kalburaltı boşaltmak gibidir verdiği söz
Ne sevgisinde rahattır ne de buğzunda.

Osmanlı Padişahlarında Peygamber Sevgisi, Cemalnur Sargut (Sayfa 81)Osmanlı Padişahlarında Peygamber Sevgisi, Cemalnur Sargut (Sayfa 81)
Sabırlı Firuze 
29 May 2017 · Kitabı okudu · Beğendi · 8/10 puan

İlk temel taş
Yetmez mi bu şehrin halkına bu hizmet-i Bari
Habib-i Ekrem'in yâri Eba Eyyub el Ensari

Osmanlı Padişahlarında Peygamber Sevgisi, Cemalnur Sargut (Sayfa 141)Osmanlı Padişahlarında Peygamber Sevgisi, Cemalnur Sargut (Sayfa 141)
Sabırlı Firuze 
 27 May 2017 · Kitabı okudu · Beğendi · 8/10 puan

Murad hanın duası
" ya İlahi! Senin rızan için buraya kadar gelmiş bulunan şu mü'min kullarını, benim günahım yüzünden, küffar elinde zebun eyleme! Habib'inin hürmeti için şu ümmeti muhafaza eyle; mansur ve Muzaffer kıl!"

Osmanlı Padişahlarında Peygamber Sevgisi, Cemalnur Sargut (Sayfa 22)Osmanlı Padişahlarında Peygamber Sevgisi, Cemalnur Sargut (Sayfa 22)
Sabırlı Firuze 
29 May 2017 · Kitabı okudu · Beğendi · 8/10 puan

Muinü's Settar
Herkesin yardımcısı, kullarının hata, kusur, ayıp ve günahlarını örten Allah,

Osmanlı Padişahlarında Peygamber Sevgisi, Cemalnur Sargut (Sayfa 146)Osmanlı Padişahlarında Peygamber Sevgisi, Cemalnur Sargut (Sayfa 146)
Sabırlı Firuze 
28 May 2017 · Kitabı okudu · Beğendi · 8/10 puan

Kanuni ve Ebussuud Efendi
Dırahta ger ziyan etse karınca
Zararı var mıdır anı kırınca?

Yarın hakk'ın divanına varınca;
Süleyman'dan hakkın alır karınca!

Osmanlı Padişahlarında Peygamber Sevgisi, Cemalnur Sargut (Sayfa 46)Osmanlı Padişahlarında Peygamber Sevgisi, Cemalnur Sargut (Sayfa 46)