Osmanlı Tarihi (2. Cilt)

·
Okunma
·
Beğeni
·
116
Gösterim
Adı:
Osmanlı Tarihi
Alt başlık:
2. Cilt
Baskı tarihi:
Ocak 2011
Sayfa sayısı:
756
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789751600127
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Türk Tarih Kurumu Yayınları
İstanbul'un fethi sırasında dünyanın genel durumundan başlayıp Kanuninin ölümüne kadar askeri,siyasi,kültür,denizcilik,diplomasi her türlü alanda geniş bilgi veriyor.
756 syf.
·5 günde·Beğendi·10/10
Türk Tarihi Kurumu'nun ilk başkanı olan Ordinaryus Prof. Dr. İsmail Hakkı Uzunçarşılı, İstanbul'un fethinden Kanuni Sultân Süleyman'ın ölümüne kadar olan 1453-1566 yıllarını kapsayan Osmanlı Tarihi II.cilt. ilk ciltte olduğu gibi askeri tarih anlatımı olsa da o dönemlere damga vuran olaylar hakkında önemli bilgiler vermektedir. II. Beyazıt'ın sultan olmasıyla başlayan kardeşi Cem Sultân olayı hakkında oldukça geniş bilgiler bulmak mümkündür. Cem Sultanın saltanat arzusu ile başlayan yolculuğunun gevur memleketinde zehirlenmeye sona ermesi isyankar şehzadelerin trajik sonlarını acı bir şekilde bizlere gösteriyor.

Daha sonra Yavuz Sultân Selim'in babası II.Beyazıt ve kardeşleri Korkut ve Ahmet ile yaşadığı mücadele bu mücadelede devlet adamlarının aldığı roller tarihi olayları anlamamız açısından oldukça önemlidir.

Önemli bir noktada Yavuz Sultân Selim'in, Aleviler tarafından sevilmemesine sebep olan 40 bin kızılbaşı hapsetmesi ve bir kısmını öldürmesinin sebepleri kitapta açıklanmaktadır. Bu konuda Yavuz Sultân Selim'in suçlu gösterilmesi tarihe büyük bir ayıp olmaktadır. Keza Sünni bir tarikat olan Şeyh Cüneyd'in tarikatı Şeyh Haydar ile Şiileşme eğilimleri başlamış Şah İsmail ise bunu katı bir şekilde sünni tarikat şiileştirmiştir. Şeyhlikten şahlığa çıkan Şah İsmail kurduğu Safevi Devletini geliştirmek için Osmanlı Devletinin içinde bulunduğu zor durumları ve Osmanlı da yaşayan Kızılbaşları adeta kullanmıştır. Bu kullanış neticesinde emellerine erişmeyen Şah İsmail, yaptıklarıyla Osmanlı ile Aleviler arasına önemli bir nifak sokmuştur. Yavuz Sultân Selim'e kızanlar Alevileri siyasi hedefleri için kullanan Şah İsmail'é de bir kaç laf etmelidir.

Tarihin en dramatik olaylarından olan Şehzade Mustafa Şehzade Cihangir ve Şehzade Beyazıt'ın ölümleri Osmanlı Devleti'nın içinde bulunduğu acı hayatlar sarmalını hüzünlü bir şekilde bizlere öğretmektir. Sultan olan kişi kahramanlıklarıyla anlı şanlı sultanlar olurken sultan olamayan şehzadeler ve onların çocukları boğdurulmaktan kurtulamamışlardır.

Devlet adamları arasındaki çekişmeler de kitaptan bizlere yansıyan önemlİ konulardandır. Keza Şehzade Mustafa ile Şehzade Beyazıt olayları tamamen entrikacı paşaların oyunları neticesinde gerçekleşmişlerdir.
756 syf.
·1657 günde
Ben tarih bölümü okuduğum için bu kitabı daha doğrusu tüm ciltlerini elimden düşürmedim. Okula girdiğim andan mezun oluncaya kadar kullandığım en önemli kaynak idi. Bu serisinde II.Mehmet'in İstanbul'un fethinden başlayarak II.Süleyman'nın ölümüne kadar yani 1453/1566 yıllarının kapsayan bir eserdir. Ben bu tarz eserleri özellikle akademik çalışma yapanlara ve tabi ki tarih bölümü okuyan öğrencilere önerebilirim. Bunun harici okuyucuların bu dönem aralıkları hakkında daha sade ve daha basit anlatılmış eserleri okumalarını öneriyorum.
Sultan Beyazıt, Cem'in ölümünü duyunca Osmanlı ülkesinde Cem için gaib cenaze namazı kıldırmış, üç gün matem tutturmuş ve yüz bin akçe sadaka tevzi ettirmiştir. Cem'in cesedi epey müddet Napoli'de kaldıktan sonra Beyazıt'ın talebi üzerine 1499 senesi başlarında Napoli Kralı Frederik tarafından Türkiye'ye gönderilmiştir. Bursa Muradiye'de gömülmüştür. Öldüğünde 36 yaşında idi ve esaret hayatı 13 sene sürmüştür
İsmail Hakkı Uzunçarşılı
Sayfa 174 - Türk Tarih Kurumu
Cem, mutlak sürette devletin ikiye ayrılarak bir parçasının kendisine verilmesinde ısrar etmekte idi. İsteği kabul edilmedi. Padişah, beyhude yere kan dökülmesine sebep olmamasını ve Kudüs'te oturup şehzadeliğinde geliri ne ise onun yine gönderileceğini bildirdi ise de Cem kati olarak hükümdar olmaya azmetmiş olduğundan anlaşma kabil olmadı
İsmail Hakkı Uzunçarşılı
Sayfa 169 - Türk Tarih Kurumu Yayınları
Şehzade babasının elini öpmek için divanhane çadırına geldi. Çadına girdiği zaman babasını göremeyince şaşırdı. Yedi dilsiz kendisini karşıladı. Hemen üzerine atılarak boğmak istediler. Şehzade Mustafa bunların elinden kurtulup babasının yanına doğru kaçarken saray hademelerinden Zal Mahmut Ağa arkasından yetişip şehzadeyi altına alıp boğdu
İsmail Hakkı Uzunçarşılı
Sayfa 402 - Türk Tarih Kurumu Yayınları
Şah İsmail, İran, Azerbaycan ve Irak'ı aldıktan sonra cüreti arttı. Anadolu'da yani Osmanlı memleketlerinde bir hayli Alevi vardı. Bunlarla Erdebil Sofuları arasında eskiden beri sıkı bir münasebet mevvuttu. Şah İsmail teşkil ettiği askerlerine kırmızı çuhadan taçlar giydirdiğinden dolayı onun taraftarlarına Kızılbaş denilmiş ve bu isim taammüm etmiştir. Şah İsmail Anadolu'daki Alevileri iyiden iyiye kendisine celb etmek için buraya kendi adamlarını gönderip Propaganda yaptırıyor ve el altından Osmanlı hükümeti aleyhine geniş bir isyan hazırlıyordu
İsmail Hakkı Uzunçarşılı
Sayfa 229 - Türk Tarih Kurumu Yayınları
Fransa Kralı 8. Şarl, Napoli Krallığını ortadan kaldırmak üzere İtalya'ya girdi. Maksadı Cem Sultanı yanına alıp Kudüs'e gitmekti. Papa bunu duyunca şehzadeyi muhafaza altına aldı. Fakat bu sırada İstanbul'dan dönmüş olan papalık elçisinin, Beyazıt'tan Papaya getirmekte olduğu bir namede şayet Cem'i öldürür üç yüz bin altın verileceği yazılı idi. Bu name Şarl'ın eline geçince Roma'ya gelerek papadan Cem'i istedi ve aldı. Yolda Cem Sultân hastalandı ve öldü.

Halil İnalcık Cem Sultan'ın Papa'nın Sultân II. Beyazıt ile yaptığı pazarlık sonucu papa tarafından zehirlendiğini yazar
İsmail Hakkı Uzunçarşılı
Sayfa 174 - Türk Tarih Kurumu Yayınları
Derdini babasına anlatmaya muvaffak olamayan Beyazıt dört oğlunu yanına alıp haremini Amasya'da bırakıp bin kadar adamıyla İran'a gitmek üzere yola çıktı. İran topraklarına girdi ve Revan Valisi Şahkulu Sultan'a iltica etti. Sultan Süleyman tarafından İran Şahı Tahmasb Han'a yazılan namede Beyazıt'ın ya teslimi ya da idam olunması ısrarla şahtan istenmiş ve üç defa heyet gidip gelmişti. Nigayet üçüncü defa giden heyet Şah Tahmasb'ı ikna ile şehzadeyi Selim'in adamları teslim alıp onu orada dört oğlu ile beraber boğdular.
İsmail Hakkı Uzunçarşılı
Sayfa 408 - Türk Tarih Kurumu Yayınları

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Osmanlı Tarihi
Alt başlık:
2. Cilt
Baskı tarihi:
Ocak 2011
Sayfa sayısı:
756
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789751600127
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Türk Tarih Kurumu Yayınları
İstanbul'un fethi sırasında dünyanın genel durumundan başlayıp Kanuninin ölümüne kadar askeri,siyasi,kültür,denizcilik,diplomasi her türlü alanda geniş bilgi veriyor.

Kitabı okuyanlar 19 okur

  • Davut Arslan
  • vaqqas vakur
  • Cemil kırmızı
  • Ozge Senturk
  • Mustafa BAKIRHAN
  • Bey Böyrek
  • Doğan Günorta
  • Neriman M.
  • Erdi Öztürk
  • Mustafa Dülger

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%77.8 (7)
9
%11.1 (1)
8
%11.1 (1)
7
%0
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0