Osmanlı Toplumunda Aile

·
Okunma
·
Beğeni
·
1.416
Gösterim
Adı:
Osmanlı Toplumunda Aile
Baskı tarihi:
2016
Sayfa sayısı:
240
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786051140315
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Timaş Yayınları
Baskılar:
Osmanlı Toplumunda Aile
Osmanlı Toplumunda Aile
Geçmişi karanlık temel kurumlarımızdan biri olan ailenin, Osmanlı İmparatorluğu'ndaki konumu, büyük tarihçimiz İlber Ortaylı'nın kaleminden değerlendiriliyor. Ortaylı, eşlerin birbirine karşı sorumlulukları, aile hukuku, çocuğun yetiştirilmesi, devletin Müslüman ve gayrimüslim ailelere yaklaşımı, miras, çok eşlilik, ataerkillik, harem gibi sağlıklı bilgi olmadan üzerine çokça konuşulan mevzuları ilk elden kaynaklarla yorumluyor. Osmanlı Toplumunda Aile, yalnızca tarihçiler ve araştırmacılar için değil Osmanlı İmparatorluğu'ndaki yaşamı merak eden, sağlam bilgilerle donanmak isteyen herkes için ideal bir çalışma.

"Aile bir toplumun en muhafazakâr, az değişen kurumlarından biridir ve şimdi bu asırda değişmektedir, bu değişme sebebiyle “aile” kurumu kadar tarihçi araştırmalarını gerektiren bir konu yoktur. Bu nedenle Osmanlı toplumunda aile yapısı üzerine yazdığım ve tasvip gören makalelerimi yeniden ele almak, yeni malzemeyi araştırmak ve “millet” sistemi ve “hukuktaki Romanizasyon” gibi toplumsal ve hukukî çerçevesine oturtmak gerekiyordu. Bunsuz son 150 senedeki ailenin, aile hukukunun evrimini kavramak mümkün değildir. Bu nedenle 15.- 16. yüzyıllardan bugüne dek hukukî ve toplumsal çerçevesi içinde Osmanlı ailesinin gelişimini ele alan bu çalışmayı kaleme almayı gerekli gördüm."
240 syf.
Osmanlı Toplumunda Aile, İlber Ortaylı’nın yıllar önce basılmış bir kitabı. Yeni baskısı Kronik Kitap tarafından yapıldı. Kitap, Ortaylı’nın Osmanlı toplumundaki aile yapısı ve diğer başka sosyal mevzuları ele alan çok sayıda makalesinden oluşuyor. Soru cevap tarzında bir kitap değil, buna rağmen bilimsel sıkıcılıktan uzak, kendini okutan bir eser olduğu açık.

Ortaylı, kitabında Osmanlı toplum yapısının adeta röntgenini çekiyor. Aileyi merkeze alan bir anlatımı var. Osmanlı toplumunun homojen olmadığı malumumuz. Sonuçta bir imparatorluk. Nitekim Hoca, pek çok örnekle birlikte bunu ortaya koyuyor; yani Osmanlı’da tek ve müşterek bir aile yapısı, eğitim ya da kadın dünyası yok.

Hoca’nın doğru bildiğimiz bazı önyargılarımızın aslında pek o kadar doğru olmadığını anlattığı pek çok bölüm var. Mesela Osmanlı’da bırakın din farkını aynı dine mensup topluluklar içinde coğrafya farklılıkları sosyal yapıya sirayet ediyor. Örneğin Ortadoğulu göçebelerle, Türkmen göçebelerin din ve aile anlayışları farklı; keza Avrupalı Müslüman toplumlar olan Boşnaklar, Arnavutlar ile Doğu Anadolu halkının arasında aynı dine mensup olunmasına rağmen farklılıklar var. Hatta Hoca, konuyu daha ilginç bir hale sokarak esas farkın din değil, coğrafya olduğunu anlatıp, Doğulu Hıristiyan toplumların, mesela Ermenilerin, Karadenizli Rumların bile aile yaşantısı olarak Müslüman komşularından neredeyse hiç farkları olmadığını örneklendiriyor.

Yine yaygın bir kanaatin aksine Osmanlı Türk toplumunda çokeşliliğin oldukça düşük olduğunu anlatıyor. Balkanlar ve Anadolu’da, bu oran en fazla %3 civarında imiş. Yani, öyle birden fazla eş almak iktisadi ve sosyal sebeplerle çok görülen bir durum değilmiş.

Kitapta Osmanlı toplumunda şeri hukukun çok zaman uygulanmadığı da anlatılıyor. Yine Tanzimat döneminde Medeni Kanun gibi konularda yapılan öncü çalışmalardan bahsedildiği gibi, kadının öyle kafes arkasında, durağan bir hayatı olmadığı, bilakis özellikle kırsalda çalışma hayatında yer aldığını hatta başlık parası gibi uygulamaların biraz da bu işgücü katkısı için olduğu ( bir nevi bonservis bedeli sayılabileceği ) anlatılıyor. Yine sanılanın aksine kadının da boşanma hakkı olduğunu görebiliyoruz.

Hoca, recm cezasının Osmanlı tarihinde yalnızca bir defa ( rakamla 1 ) uygulandığını ve Osmanlı ceza hukukunun kendi özgün kimliği nedeniyle böyle ağır cezalara cevaz vermediğini ifade ediyor.

Kitapta aile kavramı incelenirken elbette Osmanoğulları ailesi de anlatılıyor. Haremden kardeşlik ilişkilerine kadar yığınla ilginç bilgi var.

Osmanlı Toplumunda Aile, alanında yazılmış en değerli eserlerden birisi durumunda ve ciddi bir referans eser aynı zamanda.
240 syf.
·9/10
Kitap bu türden diğer kitaplara kıyasla oldukça akıcı. Kitabın adında özel olarak aile alınmış ancak kitap aile merkezinde bir çok diğer konuyu da içeriyor. Bu yüzden Osmanlı günlük yaşamı hakkında genel bir fikir edinmek için ideal bir kitap.
Doğru bildiğim ancak bu kitabı okuduktan sonra ne kadar da yanlış düşünmüşüm dediğim pek çok konu oldu. Örneğin, hocamız delillere dayanarak Osmanlı Toplumunda çok eşliliğin yaygın olmadığını ve ailelerin genellikle az çocuklu olduğunu ortaya koymuş. Kısacası iyi bir çalışma meydana gelmiş. Konunun ilgililerine tavsiye edilir.
240 syf.
·Beğendi·10/10
Her bireyin kesinlikle okuması gereken bizi çoğu konuda şaşırtacak bilgileri barındıran şahane bir eser Osmanlı Devletinin aile sosyal yapısını çok iyi anlatmış bir örnekte mangal merakımızın nereden geldiğini bilgisi mevcut:)
240 syf.
·10/10
İlber Ortaylı nın yorumuyla Osmanlı dönemindeki Aile yapısının çok güzel anlatıldığı bir kitap. Osmanlı dönemindeki ailelerin yaşantısını daha iyi anlayıp yorumlamanızı sağlayacaktır.
240 syf.
·Puan vermedi
Diğer kitaplara göre oldukça kapsamlı bir kitap, İlber Ortaylı gerçekten mükemmel bir yazar.
Kitap resmen tarih kokuyordu diyebilirim Tavsiye ederim kesinlikle
240 syf.
·Beğendi·8/10
Tairihin genel hatlarından ziyade, dönemin toplumsal yaşamına bu kadar vakıf tarihçi gerçekten az bulunur. Çok ilginç bilgiler sizi bekliyor bu kitapta.
Osmanlı aile yaşamındaki farklılıklar dini olmaktan çok bölgeseldir, hatta etnik olmaktan çok coğrafidir. Bosnalı Müslüman bir ailede kadının konumu, zevç ve zevce ilişkileri Musullu bir Keldani aileden daha serbest ve eşitlikçi görünüme sahiptir.
Başka ailelerin iç kavgaları evde kalır; hanedanın kavgası milletin fetretine ve binlerce insanın kanına mal olur.
Recm cezası Osmanlı tarihinde, taassup hüküm sürdüğü bir dönemde, bir kere verilmiş ve uygulanmış, ancak hiç hoş karşılanmadığı için bir daha tekrarlanmamıştır. Miladi 1680 yılında...
İlber Ortaylı
Sayfa 107 - Kronik Kitap
Pek yaygın bir kanaatin tersine, Osmanlı toplumunda 16. yüzyılda polygamie'nin ( çokkarılılık ) pek iltifat görmediği anlaşılır. Bazı seyyahlar da bu durumu gözlemlemiştir.
Osmanlı toplumu, gayrimüslimler bir yana Müslüman unsurların bile muhtelif farklılıklar gösterdiği bir camiaydı. Şehirli, köylü , göçebe ayrımı farklı coğrafyalarda daha başka ayrılıklar da doğuruyordu. Türkmen göçebe ile Necef bedevisinin farklı yapılarda bulunduğu bir gerçektir. Yukarı Mezopotamya ve El Cezire'nin bin yıllık Müslümanı ile Bosna ve Arnavutluk'ta iki asır, üç asır evvel İslam'ı kabul edenler farklı geleneklerin etkisi altındaydı ve farklı davranışlar göstermekteydi. Şamanizmden İslam'a geçenle, Hıristiyanlık'tan ihtida edenlerde de farklı toplumların iz ve gelenekleri barınır... Aile hukukunda gelenek bu nedenle farklı ölçüde paya sahipti.
Mahalle insanların zor zamanında da, iyi zamanında da ailenin içinde ve bireyin yanı başında olduğu, ferdi denetleyen bir çevredir. Mahalle her evde bir "Demokles kılıcı"dır.
Harem ne bir keyif ve zulüm yeridir, ne de cennet-i alâ; Topkapı Sarayı ve Harem Osmanlı Hükümdarının aile ocağıdır.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Osmanlı Toplumunda Aile
Baskı tarihi:
2016
Sayfa sayısı:
240
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786051140315
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Timaş Yayınları
Baskılar:
Osmanlı Toplumunda Aile
Osmanlı Toplumunda Aile
Geçmişi karanlık temel kurumlarımızdan biri olan ailenin, Osmanlı İmparatorluğu'ndaki konumu, büyük tarihçimiz İlber Ortaylı'nın kaleminden değerlendiriliyor. Ortaylı, eşlerin birbirine karşı sorumlulukları, aile hukuku, çocuğun yetiştirilmesi, devletin Müslüman ve gayrimüslim ailelere yaklaşımı, miras, çok eşlilik, ataerkillik, harem gibi sağlıklı bilgi olmadan üzerine çokça konuşulan mevzuları ilk elden kaynaklarla yorumluyor. Osmanlı Toplumunda Aile, yalnızca tarihçiler ve araştırmacılar için değil Osmanlı İmparatorluğu'ndaki yaşamı merak eden, sağlam bilgilerle donanmak isteyen herkes için ideal bir çalışma.

"Aile bir toplumun en muhafazakâr, az değişen kurumlarından biridir ve şimdi bu asırda değişmektedir, bu değişme sebebiyle “aile” kurumu kadar tarihçi araştırmalarını gerektiren bir konu yoktur. Bu nedenle Osmanlı toplumunda aile yapısı üzerine yazdığım ve tasvip gören makalelerimi yeniden ele almak, yeni malzemeyi araştırmak ve “millet” sistemi ve “hukuktaki Romanizasyon” gibi toplumsal ve hukukî çerçevesine oturtmak gerekiyordu. Bunsuz son 150 senedeki ailenin, aile hukukunun evrimini kavramak mümkün değildir. Bu nedenle 15.- 16. yüzyıllardan bugüne dek hukukî ve toplumsal çerçevesi içinde Osmanlı ailesinin gelişimini ele alan bu çalışmayı kaleme almayı gerekli gördüm."

Kitabı okuyanlar 87 okur

  • ABDULLAH özbülbül
  • Halil İbrahim
  • Hilmi horasan
  • Nuray Karahan
  • Yalçın
  • Mustafa Üçüncüoğlu
  • Aysenur
  • İlknur
  • Tuba
  • Ülkünur ÜNAL

Kitap istatistikleri (Bütün baskılar)

Bu baskının istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%16.7 (4)
9
%4.2 (1)
8
%0
7
%0
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0