Osmanlı'da İsyanlar (Darbeler - Baskınlar - İhtilaller - Vakalar - Suikastlar)

·
Okunma
·
Beğeni
·
466
Gösterim
Adı:
Osmanlı'da İsyanlar
Alt başlık:
Darbeler - Baskınlar - İhtilaller - Vakalar - Suikastlar
Baskı tarihi:
Mayıs 2013
Sayfa sayısı:
512
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786055143152
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Panama Yayıncılık
Bu kitap, roman gibi akıcı bir üslupla, gerçeklerden ayrılmadan kaleme alınmış bir tarih yapıtıdır. Osmanlılar'ın 1300-1922 arasında 622 yıl süren kesintisiz ömründe, uğraşmak zorunda kaldıkları tüm "ayaklanma", "ihtilal", "baskın", "suikast", "darbe" ve "vaka"lar ile "kişiler"i kronolojik bir şekilde dile getirilmiştir.
Yeniçeriler'in yaptığı ayaklanmalardan; Buçuktepe Vakası, Cülus Olayı, İstanbul Ayaklanması, Yenibahçe Ayaklanması, İran Seferi Ayaklanması, İki Cülus Ayaklanması, Beylerbeyi Vakası, Hâile-i Osmaniye, Topkapı Sarayı Baskını, İkinci Saray Baskını, Hazerpâre Olayı, Vaka-yi Vakvakiye, Abaza Siyavuş Paşa Ayaklanması, Feyzullah Efendi Vakası, Patrona Halil Ayaklanması, Edirne Kıyımı, Kabakçı Mustafa Ayaklanması ve Alemdar Vakası anlatılmıştır.

Simavna Kadısıoğlu Şeyh Bedrettin Olayı, Celalî Ayaklanmaları, Dersim İsyanları, Ermeni Olayları ve daha birçok hareketlere kitapta geniş yer verilmiştir.

Kitabın sonuna Küçük Osmanlı Teşkilât Sözlüğü eklenerek tarihsel kavramların anlaşılması kolaylaştırılmıştır.
(Tanıtım Bülteninden)
Kitaba henüz inceleme eklenmedi.
Haziran 1909 tarihine gelindiğinde Meclis'teki bütün mebuslar artık İttihatçıydı. Bu günlerde cemiyet ileri gelenleri mebusların Nazırlıklarda müsteşar olabilmelerini öngören bir Anayasa değişikliği teklifini Meclis'e getirdiler. Teklif, üçte iki çoğunluğu sağlayamayınca Talat
Bey (Paşa) tarafından geri alındı. İttihatçılar bu olaydan sonra siyasetlerini değiştirerek doğrudan doğruya Kabine'ye girme kararı aldılar. İlk İttihatçı Nazır Manyasizade Refik
Bey oldu. Az sonra Cavit Bey Mâliye, Talat Bey de Dâhiliye Nazırlıklarına getirildiler.
Mondros Mütarekesinin 30 Ekim 1919'da imzalanmasının ardından İttihat ve Terakki iktidarının devrilmesi, muhalefetteki Hürriyet ve İtilaf Fırkasının iktidara geçmesi Tevfik Paşa'nın Başvekil olmasından sonra, İstanbul'da ve taşrada geniş ölçüde tutuklamalar başladı. Çeşitli gerekçe ve
bahanelerde ne kadar İttihat Terakki önde geleni varsa, birer-ikişer yakalanıp doğruca Bekir Ağa Bölüğü'ne hapsedildi.
"Hareket Ordusu"nun bütününe Mahmut Şevket Paşa komuta edecekti. 3. Ordu'dan bir fırka oluşturuldu. Bunun başına da Hüseyin Hüsnü Paşa geçti. İşte bu fırkanın erkân-ı
harbi (kurmay subayı) Kolağası Mustafa Kemal idi... Edirne'de de Şevket Turgut Paşa komutasında bir başka kol hazırlandı, erkânıharp Kâzım Karabekir ile birlikte yola
çıktı.
Edirne'nin düşman tarafından alınmasından sonra İttihatçılar "Babıâli Baskını" diye bilinen bir darbe ile Kâmil Paşa kabinesini 23 Ocak 1913'te düşürerek daha sonra bir suikaste kurban gidecek olan Mahmut Şevket Paşa'nın sadrazamlığında yeni bir kabine kurmuşlardı. Edirne'nin Mart 1913'te Enver Paşa kuvvetleri tarafından düşman işgalinden kurtarılması
İttihat ve Terakki'nin gücünü pekiştirdi. 14 Mayıs 1914 genel seçimlerinde ise İttihat ve Terakki tek başına iktidar oldu. Said Halim Paşa kabinesini Talat Paşa kabinesi izledi. Olaylar hızla gelişti.

Birinci Dünya Savaşı'na girildi. Savaş kaybedilince hemen tüm İttihat ve Terakki önde gelenleri yurt dışına kaçtılar. Fesih kongresi 1918'de yapılan İttihat ve Terakki Fırkası tarihteki işlevini tamamlayarak dağılmış oldu.
Hareket Ordusu'nun ayaklanmayı bastırması aslında hiç de zor olmadı. 24 Nisan cumartesi günü İstanbul'u işgal eden ordu, başlarına gelebileceklerden korkan bir kısım ayaklanmacı askerin umutsuz ve nafile direnişi dışında başka güçlükle karşılaşmadan duruma hâkim oldu. Meclis, 27 Nisan 1909 salı günü bu sefer İstanbul'da toplandığında, Mahmut Şevket Paşa'nın 25 Nisan tarihini taşıyan bir bildirisiyle harekâtın başarıyla tamamlandığı açıklandı.
Erdoğan Tokmakçıoğlu
Sayfa 321 - 33 yıllık saltanat sona eriyor
Babıâli baskınında 13 kişi yaşamını yitirdi. 7-8 kişi de çeşitli yerlerinden yaralandı. Yeni Sadrazam Mahmut Şevket Paşa ise saat 20.30 sıralarında Babıâli'ye geldi, halka birkaç söz söyledikten sonra Sadrazamlık odasına geçerek görevine başladı.

Osmanlı İmparatorluğu artık Birinci Dünya Savaşı'na doğru İttihat ve Terakki'nin uygun adımlarıyla ilerlemeye başlamıştı...
1910 yılında İttihatçıları en çok uğraştıran ve muhalefetin güçlenmesine sebep olan mesele, mali durumun bozukluğu oldu. Mâliye Nazırı Cavit Bey, borç alabilmek için Fransa ve İngiltere'ye başvurdu. Ancak, kredi Almanya'dan sağlanabildi. Bu arada İttihat ve Terakkiye karşı muhalefet gittikçe artarak yoğunlaştı. Eyaletlerde güdülen sert siyasetten sorumlu görülen Dâhiliye Nazırı Talat Bey görevinden istifa etmek zorunda kaldı.
7 Ekim 1908'de Kör Mehmet (ya da Kör Ali) adını taşıyan bir vaizin Fatih Camii'nde vaaz verirken Meclis-i Mebusan ve Kânûn-u Esâsî'yi kötüleyerek cemaati kışkırtması sonucu ilk "olay" meydana gelmişti... Vaiz, "hürriyet ve müsavat" düşüncesinin anlamsız olduğunu, şeriata dönülmesi gerektiğini öne sürmüştü.
Manastır'ın hemen bütün sokaklarında 2. Abdülhamit yönetiminin meşru olmadığı yolunda bildiriler asıldı. Sonunda cemiyet Manastır, Selanik ve öteki Rumeli şehirlerinde hürriyetin ilanına karar aldı ve 23 Temmuz 1908'de bu karar 2. Abdülhamit'e bildirildi. Meşrutiyet (ikinci) ilan edilmişti.
2. Abdülhamit'in durumu kabul etmekten başka yapabileceği hiçbir şey kalmamıştı.
24 Temmuz'da Saray'dan tüm vilayetlere gönderilen İrâde ile Kânûn-u Esâsî yürürlüğe kondu ve 17 Aralık 1908 perşembe günü İkinci Meşrutiyet Meclisi, törenle açıldı.
Hareket Ordusu'nun İstanbul'a girişi ve Abdülhamit'in tahttan indirilmesi ile birlikte muhalefet önde gelenleri de ortadan silinmişlerdi. İttihad-ı Muhammedi ve Ahrar fırkalarının kapatılması ile muhalefet tümüyle susturulmuş oluyordu. Artık İttihat ve Terakki'nin iktidarı tam anlamıyla ele geçirdiği baskılarını giderek artıracağı yeni bir dönem başlıyordu. Yeni padişah Mehmet Reşat ise 1918'e kadar sürecek saltanatı boyunca İttihat ve Terakki'nin her isteğine boyun eğecekti...
Selanik'ten İstanbul'a "Meşrutiyet muhafızı" diye gönderilen ve şimdi İstanbul Teknik Üniversitesi'nin bazı fakültelerinin yer aldığı "Taşkışla"da bulunan 4. Avcı Taburu erleri, nöbetçi subayları tutuklayıp hapsettiler.
Ayaklanmacılar gece yarısından sonra Sultanahmet Meydanı'nda toplanıp, sabah çok erken saatlerde Ayasofya Camii'nin yanında bulunan (sonradan yandı) Meclis-i Mebusan
binasına doğru kurşun ata ata ilerlediler. Bu ayaklanmanın üç elebaşı vardı: İşkodralı Hamdi Çavuş, Bölük Emini Mehmet, Kamacı Ustası Arif.
İstanbul'dan ulaşan haberler çok kötüydü. Haberlerde hep "İrtica aldı yürüdü, hareket lazım" gibilerden ifadelere yer veriliyordu.
Erdoğan Tokmakçıoğlu
Sayfa 316 - hareket ordusu oluşuyor

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Osmanlı'da İsyanlar
Alt başlık:
Darbeler - Baskınlar - İhtilaller - Vakalar - Suikastlar
Baskı tarihi:
Mayıs 2013
Sayfa sayısı:
512
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786055143152
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Panama Yayıncılık
Bu kitap, roman gibi akıcı bir üslupla, gerçeklerden ayrılmadan kaleme alınmış bir tarih yapıtıdır. Osmanlılar'ın 1300-1922 arasında 622 yıl süren kesintisiz ömründe, uğraşmak zorunda kaldıkları tüm "ayaklanma", "ihtilal", "baskın", "suikast", "darbe" ve "vaka"lar ile "kişiler"i kronolojik bir şekilde dile getirilmiştir.
Yeniçeriler'in yaptığı ayaklanmalardan; Buçuktepe Vakası, Cülus Olayı, İstanbul Ayaklanması, Yenibahçe Ayaklanması, İran Seferi Ayaklanması, İki Cülus Ayaklanması, Beylerbeyi Vakası, Hâile-i Osmaniye, Topkapı Sarayı Baskını, İkinci Saray Baskını, Hazerpâre Olayı, Vaka-yi Vakvakiye, Abaza Siyavuş Paşa Ayaklanması, Feyzullah Efendi Vakası, Patrona Halil Ayaklanması, Edirne Kıyımı, Kabakçı Mustafa Ayaklanması ve Alemdar Vakası anlatılmıştır.

Simavna Kadısıoğlu Şeyh Bedrettin Olayı, Celalî Ayaklanmaları, Dersim İsyanları, Ermeni Olayları ve daha birçok hareketlere kitapta geniş yer verilmiştir.

Kitabın sonuna Küçük Osmanlı Teşkilât Sözlüğü eklenerek tarihsel kavramların anlaşılması kolaylaştırılmıştır.
(Tanıtım Bülteninden)

Kitabı okuyanlar 10 okur

  • Dilek
  • İlkler uysal
  • Tahir Akay
  • Özgür Yılmaz
  • Ozan Ramazan ocak
  • miskeveyh
  • Neslihan KAHRAMAN
  • Nagehan Akın
  • Mustafa Dülger
  • mahmut ferhat alptekin

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%100 (1)
9
%0
8
%0
7
%0
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0