Osmanlıda Milletler ve Diplomasi Seçme Eserler 3

9,0/10  (2 Oy) · 
8 okunma  · 
2 beğeni  · 
446 gösterim
Türkiye´de insanlar dinleri tanımazlar ve merak etmezler. Kapalı kompartımanlar halinde yaşayan bir toplumduk ve halen öyle bir toplumuz. Dinin sözü buna rağmen çok ediliyor, eksik bilgilere göre tarih yorumlanıyor.
 • Baskı Tarihi:
  Nisan 2010
 • Sayfa Sayısı:
  340
 • ISBN:
  9789944885287
 • Yayınevi:
  İş Bankası Kültür Yayınları
 • Kitabın Türü:

Kitaptan 102 Alıntı

1699 Karlofça Antlaşması'ndan sonra, bürokrasinin hâkimiyeti kesinlikle dış işlerini yürütmekte olan ketebe sınıfı temsilcilerine geçti (burada Halil İnalcık'ın İA'deki "Reisü'l-küttab" maddesine müracaat edilmelidir) ve giderayak Osmanlı devlet mevkilerini, devşirme çocuklar yerine, Anadolu'dan gelme kabiliyetler ele geçirmekteydi; yani, bir Anadolu Türkleşmesi söz konusudur.

Osmanlıda Milletler ve Diplomasi, İlber Ortaylı (Epub)Osmanlıda Milletler ve Diplomasi, İlber Ortaylı (Epub)

Rusya 1700'de İstanbul Antlaşması'yla, Ortodoks Hıristiyanlar üzerinde kazandığı sınırlı himaye ve Kudüs'e yönelik hac organizasyonu hakkını, 1711 Prut Barışı'nda kaybetti. Fakat Rusya 1720'de, bu "Kudüs Hadîmliği" statüsünü yeniden kazandı. Kuşkusuz, bu bir başlangıçtı; 1774 Küçük Kaynarca ve 1792 Yaş Antlaşmaları ile tamamlanacaktı.

Osmanlıda Milletler ve Diplomasi, İlber Ortaylı (Epub)Osmanlıda Milletler ve Diplomasi, İlber Ortaylı (Epub)

Rusya'nın Bizans İmparatorluğu projesi de Osmanlı'ya yönelik böyle bir teatral olaydı. Yalnız Rusya bu illüzyona kendisi de fazla kapıldı ve etkisini daha uzun zaman yaşadı.

Osmanlıda Milletler ve Diplomasi, İlber Ortaylı (Epub)Osmanlıda Milletler ve Diplomasi, İlber Ortaylı (Epub)

1930'larda dil devrimi sırasında, Türkiye'deki dilci çevrelerde de Kumukçaya önem verilmesi ve yeni kelimelerin Kumukçadan taranması bir tesadüf değildir

Osmanlıda Milletler ve Diplomasi, İlber Ortaylı (Epub)Osmanlıda Milletler ve Diplomasi, İlber Ortaylı (Epub)

Uzun süren savaşta, Osmanlı komuta kademelerinin yaşlı vezirlerce doldurulması, Rusya'nın ise, aksine Rumyantsev, Suvorov gibi generallerle harb etmesi sayesinde, savaş Türkler aleyhinde gelişti. Fakat bu muharebelerde de Rusya'nın 1918'e kadar Türklerle yaptığı muharebelerdeki lojistik zaafı görülmüştür. Uzun harbin sonunda 1774 Küçük Kaynarca Antlaşması'nın hükümleri ve gelişmeleri bellidir.

Osmanlıda Milletler ve Diplomasi, İlber Ortaylı (Epub)Osmanlıda Milletler ve Diplomasi, İlber Ortaylı (Epub)

Batililasan rus aristokratlari
Kluçevski, batılılaşan Rus aristokratlarını şöyle hicvediyordu:
Bunlar Avrupa'da Avrupalı gibi gezinmek isteyen insanlardı. Oysa Avrupalıların arasında, bunlar sadece Avrupa kıyafeti giymiş Tatarlar olarak değerlendiriliyorlardı. Yurtlarında ise, yerli halkın arasında Avrupalı diye nitelenen kimselerdi.
Yani, evde yabancı, yabancılar arasında da Şarklı...

Osmanlıda Milletler ve Diplomasi, İlber Ortaylı (Epub)Osmanlıda Milletler ve Diplomasi, İlber Ortaylı (Epub)

Maalesef Türkolojinin zayıf taraflarından biri, bu ilme hizmet edenlerin sağlıklı ve etraflı araştırmaya dayanan biyografilerinin olmamasıdır. Yani, Türkoloji kendi tarihini iyi bilmeyen bir ilmî sahadır. Ne Alman ne İngiliz ve Fransız ve hele ne de Türk ve Sovyet Türkologlarının akademik faaliyet ve katkılarının kusursuzca kaydedildiği biyografik bir corpus'a sahibiz.

Osmanlıda Milletler ve Diplomasi, İlber Ortaylı (Epub)Osmanlıda Milletler ve Diplomasi, İlber Ortaylı (Epub)

Türkiye aslında sayılamayacak kadar çok dinî cemaatin ülkesidir. Bu dinler buna rağmen aynı akîdeye; Hazreti İbrahim'in öğretisine, tek tanrıya, aynı inanç sistemine dayanır. Yani Budizm, Konfüçyanizm vs. gibi ayrı dinî kültürel çevreler söz konusu değildir. Ama üç büyük dinin sayılamayacak kadar bölümlenmiş parçalarının çoğuna Türkiye'de rastlanır. Bu kadar çeşitlilik nerede olabilir?

Osmanlıda Milletler ve Diplomasi, İlber OrtaylıOsmanlıda Milletler ve Diplomasi, İlber Ortaylı

Klasik filoloji dalındaki eğitimsizlik ise, Türk dünyası Türkologlarının mukayeseli metotla çalışabilmelerini ve yaratıcılıklarını büyük ölçüde engelleyen bir noksandır. Maalesef her iki dünyada da Türkologlar, dar yerel kültürün içine kapalı uzmanlar olarak kalmak durumundadır. Bunun şiddetle telâfisi gerekir. Aksi takdirde Türkoloji Türklerin söz sahibi olduğu bir şube olamaz.

Osmanlıda Milletler ve Diplomasi, İlber Ortaylı (Sayfa 247 - Epub)Osmanlıda Milletler ve Diplomasi, İlber Ortaylı (Sayfa 247 - Epub)

Osmanlida yunanistan
Bir Yunanlı gazetecinin de dediği gibi, "Yunanlılar Türklerle özgürlük ve demokrasi için çarpışmışlardı. Ama bu bağımsızlık, kendilerine destek olan Fransa, İngiltere ve Rusya'nın kontrolü altına girdi"

Nurettin Türsan, Yunan Sorunu, 2. Baskı, KKK, 1981, s. 310.

Osmanlıda Milletler ve Diplomasi, İlber Ortaylı (Epub)Osmanlıda Milletler ve Diplomasi, İlber Ortaylı (Epub)