Osmanlı'da Seks

7,0/10  (1 Oy) · 
5 okunma  · 
0 beğeni  · 
1.182 gösterim
Bu kitap, kütüphanelerin tozlu raflarındaki elyazmalarının sararmış sayfalarında yüzlerce seneden beri gizli kalmış ve unutulmuş yazıları günışığına çıkartıyor: Osmanlı cinsellik metinlerini...

'Muzır' yahut 'müstehcen' gibi kavramların olmadığı, cinsellik konusunda hemen herşeyin serbestçe yazıldığı bir dönemin örnekleri bunlar... Hepsi Türkçe ve hepsi de ilk defa yayınlanıyor.

Cinsel sağlıktan bahseden ve aşk tekniklerini anlatan 'bahnameler, Nasreddin Hoca öykülerinin cinsellik temeline dayalı ilk versiyonları, 17. asır İstanbul hamamlannda olup bitenler, Osmanlı eşcinsel edebiyatı, cinselliği konu alan şarkı güfteleri ve eski İstanbul'un artık pek bilinmeyen özel hayatı... Hepsi, bu kitapta birarada.

Yüzyıllar öncesinden günümüze ulaşan ve dedelerimizin, büyük dedelerimizin, hattâ nesiller önceki atalarımızın okuyup zevk almış oldukları bu metinler Hintliler'in 'Kama Sutra'sı düzeyinde bilimsel, Araplar'ın 'Kokulu Bahçe'si kadar renklidir ve en önemlisi, bizim öykümüzdür.
(Arka Kapak)
 • Baskı Tarihi:
  2009
 • Sayfa Sayısı:
  256
 • ISBN:
  9789751022561
 • Yayınevi:
  İnkılap Kitabevi
 • Kitabın Türü:
M.Y. 
 23 May 2016 · Kitabı okudu · 4 günde · 7/10 puan

Tarihimizi değişik bir konu üzerinden anlatan ilginç bir kitaptı. Yazar gazelleri olduğu gibi aktarmış ve bazı kişileri okurken rahatsız edebilecek ifadeler yer alıyor. Tabii ki "…" şeklinde bir sansür var ama sonuçta ne olduğu anlaşılıyor. Bu açıdan rahatsız olurum diyorsanız kitabı okumayın derim. Kitaptaki konulara gelecek olursak kadın ve erkek eşcinselliği, cinsellik içeren edebi eserler olan bahnameler, şarkılarda erotizm, ilk jigolo vakası, harem, genelevler, recm gibi konular içeriyor. Kitapta benim hoşuma gitmeyen ve yer yer atladığım kısımlar gazel şeklinde alıntıların çok fazla olmasıydı. Bunun dışında anlatılan olayları okuyunca baya şaşırabilirsiniz.

Kitaptan 12 Alıntı

M.Y. 
21 May 2016 · Kitabı okudu · İnceledi · 7/10 puan

Nasreddin Hoca
Türk mizah sanatının en eski örneklerinden sayılan Nasreddin Hoca öykülerinin yüzyıllar öncesinden kalan ilk versiyonlarında, ana tema cinselliktir. Nasreddin Hoca üzerine çalışan araştırmacılar, ilk dönem öykülerindeki cinselliği halk düşünce ve felsefesinin gerçekçi ve sınırlama konmamış bir ürünü olarak niteliyorlar.

Osmanlı'da Seks, Murat BardakçıOsmanlı'da Seks, Murat Bardakçı
M.Y. 
22 May 2016 · Kitabı okudu · İnceledi · 7/10 puan

Erkek
Bu kitaplarda ilişki, çoğunlukla erkekler açısından ele alınır. Kadınlar, ikinci plandadır. Erkeklerin güçlerinin arttırılması için çeşitli yöntemler önerilirken, kadınlara sadece ilişki anında erkeğe zevk vermekle görevli bir araç gözüyle bakılır. Bazı risalelerde kadınlara yer verildiği de olur ama bu yer veriş, genellikle onların hamile kalmalarını sağlayıcı veya önleyici reçetelerin yazılması şeklindedir.

Osmanlı'da Seks, Murat BardakçıOsmanlı'da Seks, Murat Bardakçı
M.Y. 
22 May 2016 · Kitabı okudu · İnceledi · 7/10 puan

Osmanlı
Bahname, mahbube ve civan... Bu üç kelime, Osmanlı cinsellik edebiyatının en sık kullanılan terimleridir. Arapça sözlüklerde "bah" kelimesinin "şehvet" ve "cinsel ilişki" anlamına geldiği yazılı. Kelimenin sonuna Farsça'da "kitap" demek olan "name"yi eklemişler, "bahname" olmuş. Türkçesi, "cinsel konulardan bahseden kitap". Cinsel kitaplar yazılması, doğu ülkelerinde eski dönemlerden kalma bir gelenektir. Türkçe'deki ilk bahnamelerin geçmişi, Hintliler''in ünlü "Kama Sutra"sı kadar eski olmasa bile, yine de yüzyıllar öncesine dayanır. Bahnamelerin kahramanları, "mahbube" ile "civan"dır. Mahbube Arapça ve "Kadın sevgili" anlamına geliyor. "Civan" ise Farsça "Genç, delikanlı" demek.

Osmanlı'da Seks, Murat BardakçıOsmanlı'da Seks, Murat Bardakçı
M.Y. 
21 May 2016 · Kitabı okudu · İnceledi · 7/10 puan

İbadet de Gizlidir, Muhabbet de
Ve kesret-i cima ile iftihar ve ol sırrı saireye faş ve izhar eylemeye (ilişkinin çokluğuyla övünüp o sırrı başkalarına açıklamaya) ve ehlinin hüsnünü gayrilere söylemeye. Ve avrat dahi gayrilerinin hüsnünü eri yanında demeye. Zira bu makule (bu şekilde) sözler fitne iras eder (fitne yaratır). Ve kendiyle ehli beyninde (arasında) olan esrarı gayrilere açmaya. Eğerçi faide me'mul ise (eğer yararı varsa), açmakta beis yoktur.

Osmanlı'da Seks, Murat BardakçıOsmanlı'da Seks, Murat Bardakçı
M.Y. 
23 May 2016 · Kitabı okudu · İnceledi · 7/10 puan

Hane
Aslında birçoğumuz yanlış biliriz. "Kerhane" sözünün, Farsça'da "iş yeri, fabrika" anlamına gelen "kâr-hane"den geldiğini sanırız ama yanılırız. Gerçi bizim kerhanelerin çalışma hızıyla fabrikalar arasında bir benzerlik vardır ama kelimenin aslı Arapça "kerh" sözcüğüdür: "iğrenme, tiksinme" anlamına gelir "kerh". Eskiler, "kerh"in sonuna Farsça "ev" demek olan "hane"yi eklemiş, "kerhhane" yapmışlardır. Kelime söylene söylene hafiflemiş, "h"nin biri düşmüş, neticede "kerhane" olup kalmıştır.

Osmanlı'da Seks, Murat BardakçıOsmanlı'da Seks, Murat Bardakçı
M.Y. 
21 May 2016 · Kitabı okudu · İnceledi · 7/10 puan

Osmanlı
Ama günümüzde sık yaşanan birşey geçmişte pek bilinmezdi: Cinselliği yazan kaleme yasak yoktu... Hoşgörü, topluma bugünden daha fazla egemendi. Siyaset uğruna nice başlar uçuran, din adına sıra sıra darağaçları dizen Osmanlı, gerçi iktidara karşı söz söyleyeni başkaldıranı bağışlamamıştı ama cinsellikten bahseden kaleme ses çıkartmamıştı. Bu serbestlik, "halk siyasetle uğraşmasın da ne yaparsa yapsın..." düşüncesinden mi kaynaklanıyordu, yoksa başka bir sebepten mi, bilmiyoruz... Ama görünen o ki, günümüzden çok daha fazla bir serbestlik vardı.

Osmanlı'da Seks, Murat BardakçıOsmanlı'da Seks, Murat Bardakçı

Bu ne be
Destanlar döneminden başlayarak, 14. yüzyıl Anadolu Türkçesi örneği olan şiirlere kadar, bu böyle gider. Ancak ilk dönem Anadolu metinlerinde, artık İslamî öğretinin yorumlanmasıyla ortaya çıkan tasvirlerle de karşılaşılır. Cennetteki huriler, meselâ Yazıcıoğlu'na göre,
"göbekten yukarısı güzel oğlan, aşağısı el değmemiş kızdır. Işıkla karışmış bir haldedirler.

Osmanlı'da Seks, Murat BardakçıOsmanlı'da Seks, Murat Bardakçı

"...Bedeni geniş, ensesi kalın, kaşları çatık, 'sakalı gür, üniforması baştan başa sırmayla kaplı, sertin de serti, huysuzun da huysuzudur. Söze "Paşa hazretleri..." diye başlamayanı, edepte kusur edeni, "Yıkın mel'unu" deyip huzurunda falakaya yatırtır. Aşkettiği Osmanlı tokadını yiyen, hemen o anda rahmeti rahmana kavuşur...".

Tarih kitaplarına göre, Osmanlı paşalarının özellikleri genellikle böyledir...

Osmanlı'da Seks, Murat BardakçıOsmanlı'da Seks, Murat Bardakçı

Yaz olunca avratlara, kışın oğlanlara meylet ki, vücutça sağlam olasın. Zira oğlan teni sıcaktır, yazın iki sıcak bir araya gelirse vücudu bozar. Avrat teni ise soğuktur, kışın iki soğuk vücudu kurutur.

Osmanlı'da Seks, Murat BardakçıOsmanlı'da Seks, Murat Bardakçı

Cinsellik, Türk edebiyatının sadece Osmanlı döneminde değil, hemen her devresinde ve her biçimde kullanılmış bir olgudur. Edebiyatın ilk örneklerinden olan tarihî destanlara, bilinen ilk Türk sözlüğü Divanı Lügatü't- Türk'e, yine yüzyıllar öncesinin masallarından halk edebiyatının çeşitli formlanna kadar, zengin konular oluşturur.

Osmanlı'da Seks, Murat BardakçıOsmanlı'da Seks, Murat Bardakçı
2 /