Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Zihniyet , Siyaset ve Tarih

·
Okunma
·
Beğeni
·
111
Gösterim
Adı:
Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Zihniyet , Siyaset ve Tarih
Baskı tarihi:
Kasım 2006
Sayfa sayısı:
286
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789758803670
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Bağlam Yayıncılık
Bu derlemede bir arada sunulan yorumlar, toplumumuzun gündemindeki değişik konular üzerien kaleme alınmışlardır. Ancak bu farklı konular üzerinde durma niteliği, onların belirli bir ortak paydası bulunmadığı anlamına gelmemektedir. Bu payda ise konulara sathi ve güncel tartışma temelinde değerlendirmeler getirmek yerine onları, tarihi süreç çerçevesinde ele almaya ve toplumumuza özgülüğü vurgulamak yerine, mukayeseler yardımıyla, daha geniş bağlamlara oturtmaya çalışma girişimidir.
Kitaba henüz inceleme eklenmedi.
Kendi toplumsal ve kültürel meselelerini, hatta tarihini, ancak Batı merkezli parametrelerle tartışabilen Türk entelektüelleri söz konusu alanlara "Sened-i İttifak, Türk Magna Cartası'dır." ya da "Kur'ân, Müslümanların İncil'idir." benzeri kavramsallaştırmalarla yaklaşmakta, bu nedenle de abesle iştigal ifadesiyle tarif edilelecek tahliller yapmaktadır.
Oldukça muğlak ama "her şeye kadir" olduğuna inanç duyulan bilimin, fazla da uzak olmayan bir gelecekte yaratacağı yeni ahlâk anlayışı ile dinlerin yerini alacağı kabul ediliyordu.
... Bu fikirler belirttiğimiz gibi Osmanlı entelektüel çevrelerinde de çok sayıda taraftar buluyorlardı ki bunun fazla da garipsenecek bir yönü yoktu.

Sorun bu tartışmaların neden Osmanlı/Türk kamuoyuna taşındığı değil, böylesi bir "bilimcilik" anlayışının nasıl olup da vülger biçimiyle günümüz Türk kamuoyunda egemen popüler söylemi oluşturmakta olduğudur.
Yirminci asır başından itibaren Osmanlı/Türk entelektüel hayat ve siyasetin gündeminden hiç çıkmayan konulardan birisi de "Dinde Reform"dur
Müslüman kitleleri çağa uydurma cehdiyle ortaya çıkan Osmanlı entelektüellerinin hepsi de bu kitle tarafından yeni bir din yaratma suçlamasına maruz bırakılmış ve dolayısıyla yaratabildikleri tesir son derece sınırlı olmuştur.
"Dinde Reform" evrime dirençli bir bünyenin din dışı unsurlar (bilim) tarafından müdahele edilerek düzeltilmesini, zamanla uyumlu hale getirilmesini savunmaktadır. Bu teze göre, ancak bu sağlandıktan sonra çağıyla barışık hale gelebilecek olan İslam alemi toplumsal ve bilimsel gelişmeye engel olma yerine onları içselleştirecektir.
Benzeri bir zîhnî karışıklılık da laiklikle dini reform arasında karşılıklı bir ilişki var sayılmasıyla ortaya konmaktadır. Türk toplumunun önemli bir kesimince laikliğin ne kadar katı uygulanırsa din üzerinde o derece kuvvetli bir reform tesiri icra edeceğine inanılması, bu kesimlerin laiklik kadar din kavramını anlamada da ciddi sorunları okduğunu ortaya koymaktadır.
Ondokuzuncu asırda altın çağını yaşayan bilimcilik yalnızca her şeye kadir bir 'bilim'i ideolojisinin merkezine yerleştirmekle kalmıyor, felsefe, insan davranışları ve toplumsal bilimlerin de deneysel bilimlere ait yöntemlerle yapılması gerekliliğini savunuyordu.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Zihniyet , Siyaset ve Tarih
Baskı tarihi:
Kasım 2006
Sayfa sayısı:
286
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789758803670
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Bağlam Yayıncılık
Bu derlemede bir arada sunulan yorumlar, toplumumuzun gündemindeki değişik konular üzerien kaleme alınmışlardır. Ancak bu farklı konular üzerinde durma niteliği, onların belirli bir ortak paydası bulunmadığı anlamına gelmemektedir. Bu payda ise konulara sathi ve güncel tartışma temelinde değerlendirmeler getirmek yerine onları, tarihi süreç çerçevesinde ele almaya ve toplumumuza özgülüğü vurgulamak yerine, mukayeseler yardımıyla, daha geniş bağlamlara oturtmaya çalışma girişimidir.

Kitabı okuyanlar 3 okur

  • #Buülkeyiçoksev
  • Kitap Mağarası
  • Gökçe

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%0
9
%0
8
%0
7
%0
6
%100 (1)
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0