Osmanlı'nın Hayaleti

·
Okunma
·
Beğeni
·
1.102
Gösterim
Adı:
Osmanlı'nın Hayaleti
Baskı tarihi:
3 Ocak 2018
Sayfa sayısı:
248
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789756480408
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Yeditepe Yayınevi
Baskılar:
Osmanlı
Osmanlı’nın Hayaleti
Osmanlı İmparatorluğu, tarihin gördüğü üç büyük imparatorluktan birisiydi. Tarih sahnesinden kalkmalarına rağmen Roma ve İngiltere imparatorlukları gibi Osmanlı İmparatorluğu’nun da, tesirleri devam ediyor. Basra’dan Budin’e kadar olan bölgelerde asırlarca süren Osmanlı hakimiyeti günümüz dünya politikasına da tesir eden derin izler bıraktı.

Günümüzde, özellikle son 15 yılda Balkanlar’da, Kafkasya’da ve Ortadoğu’da kaldırılan her taşın altından Osmanlı İmparatorluğu’nun izleri çıkıyor. David Fromkin’in, New York Times’teki 9 Mart 2003 tarihli yazısı da bu gerçeği ifade etmekteydi: "Bir hayalet ABD’yi pençelerine almış, rahat bırakmıyor. Bu Osmanlı İmparatorluğu’nun hayaleti. Irak’ta, Sırbistan’da, Bosna’da, Kosova’da, Körfez Savaşı’nda, 11 Eylül saldırılarında bu hayalet bizimleydi.Osmanlı hayaletleri asla uzaklaşmadı!" 
320 syf.
·1 günde·Beğendi·6/10 puan
Hocanın kitabına, tarihe ilgi duyan, akademik ve teknik konulardan uzak kitaplar arayanlar bakmalıdırlar. Kitapta popüler konular Erhan hoca tarafından bölüm bölüm incelenmiştir. Bu okuyacaklarınızda kitabın tamamıyla ilgili olmayıp dikkat çekici bazı bölümlerin özeti mahiyetindedir. Keyifli okumalar.

Kitapta Osmanlının insanlar üzerindeki tesiri ortaya konmuş, Osmanlının hakim olduğu sahalar sıralanmış. Osmanlının cihan şümul bir devlet olduğu anlatılmıştır.
Osmanlının Avrupaya üstünlüğünün ana sebepleri tarihi hadiselere istinaden ortaya konmuştur. Osmanlı sömürgeci değildir, fethettiği toprakları vatan bilmiştir. Fetihlerin sadece kılıçla olmamıştır. Diğer dinlere müsamaha gösterilmiştir. Bilimsel yayınların hiçbirinde Osmanlı sömürgeceliği uydurması yer almaz. (örneklerden bir tanesini vereyim) 1558-1560 tarihinde Macaristan Osmanlı idaresindedir. Bu dönemde 6 milyon akçe toplanmış, 23 milyon akçe macaristana harcanmıştır. Sömürgeci devlet böyle yapmaz. Kitapta, Protestanların dilinden Osmanlıdaki özgürlük aktarılmıştır.

Osmanlı, yavuz selim devrinde Mekke ve medineyi tehdit eden Portekiz hakimiyetini kaldırmıştır. 16. Asırdan itibaren Osmanlı kuzey afrikayı hakimiyeti altına almıştır. Afrikadaki ufak Müslüman devletler kurtarılmış. Bu topraklarda İspanyol ve Portekiz zülmüne engel olunmuştur.

Osmanlı ve Türklük

Osmanlı türk değildir yaklaşımı tutarsızdır. Osmanlıda kötülünen türkler devlete karşı gelen türklerdir. Osmanlı ve Selçuklu tarihlerinde devlete karşı gelen türkler olumsuz ifadelerle anılmışlardır. Araplar ve diğer milletler içinde bu tür ifadeler kullanılmıştır. Türkler hakkında olumsuz ifadelerin olduğu kitapta türkler hakkında olumlu ifadeler de vardır.
Osmanlı türk olduğunu biliyor kabul ediyor, hatta kendisini oğuz hana bağlıyordu. Fatihten sonra yönetimde hiç türk olmadığı söylenir ki bu uydurmadır. Türk kökenli yöneticiler vardı. Ulemanın neredeyse tamamı türktü. 1680’lerden sonrada Türk görevlilerin sayısı oldukça arttı.

Osmanlı ve Türkçe

Selçuklunun resmi dili farsçaydı. Bu sonraki beyliklerde de devam etti. Osmanlı ise daha ilk zamanlarında Türkçeyi resmi dil kabul etmiş kullanmıştır. İlerleyen devirlerde Arapça-farsça hakimiyeti kademe kademe azalmıştır. Araştırmaya göre Osmanlıda 2000 küsur astronomi eseri yazılmış bunların yarısı Türkçedir. 1000 küsur matematik eseri var yarısı Türkçedir. Diğerlerinde ise 3 dil ortak kullanılmıştır. Coğrafya eserleri 1600 küsurdur, %95’i Türkçedir. Tarihçilikte de durum aynıdır. Türkçe bilim dili olarak yaşamıştır.

Osmanlılarda milliyetçilik ve avrupada imajları

Modern zamandaki gibi bir milliyetçilik Osmanlıda yoktur. kaldı ki Osmanlı impartorluktur, milli bir devlet gibi davranması beklenilemez. Türkiye ismi Avrupalılar tarafından 11. Asırdan beri kullanılır. Bunlara göre Osmanlı türk imparatorluğudur. Hükümdarlara Gran turco(büyük türk) denilmiştir. Avrupalılar gözünde Osmanlı tam bir türk devletidir.
Kanuniden itibaren Osmanlı Avrupa için tehlikeli hale geldi. I. Viyana kuşatması ile de tehlikenin boyutu anlaşıldı. İstanbul da fethedilince Avrupada büyük bir korku hakim olmuştu. Ancak (1571) inebahtı mağlubiyeti bunlara biraz nefes aldırdı. Osmanlının bu mağlubiyetini bayram olarak kutladılar.
IV. murad devrinde imparatorluk tekrar canlandı. Fakat fetihler için uygun zaman kaçırılmıştı. Fakat ilerleyen senelerde polonya, ukranya fetihleri, viyana kuşatması ile avrupada türk korkusu tekrar başladı. Türklerin yenilmez olduğu inancı yaygındı. Avusturya, viyana kuşatmasından önce barış için her yolu denemişti. Venedik Avusturya polonya rusya birleşmiş osmanlıya saldırmıştır. Neticede Osmanlı kaybetmiştir. Böylelikle türk korkusu 18. Asır sonlarına doğru kaybolmuştur.
Türkler şeytan ve barbar olarak anlatılmıştır. Avrupalı aydınlar koyu türk düşmanıdırlar. Osmanlının nasıl yıkılması gerektiğine dair eserler yazmışlardır. (kitapta çeşitli yabancı kitaplardan türk düşmanlığına örnekler verilmiştir)

Osmanlının kuruluşu

Söğüt ve çevresinde kurulmuştur. Yayılma alanı rumelidir, burası merkez haline getirilmiştir. Rumelide güç toplanmış Anadoluya geçilmiştir. Anadoluda hakimiyet sağlanmış pek çok eser bırakılmıştır. Osmanlının anadoluyu ihmal ettiği yalandır.
Geleneksel tarihçiler kuruluş için 1299 tarihini verir. Halil İnalcık bu tarihi 1302 olarak verir. Bu tarihi kuruluş tarihi olarak kabul etmek daha doğru olacaktır. kuruluş hakkında tarihçiler çeşitli sebepler ileri sürmüştür. Osmanlının kuruluşunda islamdan gelen gaza fikrinin ağır olduğu söylenmiştir. Gaza ruhu ve neticesinde yapılan savaşlarla Osmanlı kısa sürede büyümüştür. Rumeliye 1322 senelerinden itibaren geçilmiştir. (geceleyin salla geçildiği efsaneden ibarettir. Rumeli fethedildikten sonra zenginleşmiştir.
248 syf.
·6/10 puan
Yazarın bu eseri Sorularla Osmanlı Imparatorluğu isimli eserinin tekrarı niteliğindedir.Ancak ilk eseri kadar kapsayıcı ve tatmin edici değildir.Neden yazıldığını anlamak bir hayli güçtür.Ilk kitabını şiddetle tavsiye ediyorum.Ancak bu eseri için aynı şeyi söylemeyeceğim..
248 syf.
·3 günde·Beğendi·10/10 puan
Osmanlı Devleti’nin ilgi çekici yönlerini akılda kalıcı bilimsel, akıcı bir dil ile anlatmış hoca. Her zaman ki gibi harika bir eser olmuş. Kuruluş dönemi önemli olayları ile başlayıp 20.yy olayları güzel bir şekilde aktarılmış.
248 syf.
·Beğendi·10/10 puan
Son derece güzel bir tarihi eser. Kitap bize Osmanlı Devleti ile ilgili olarak bilmediğimiz pek çok şeyi anlatıyor. Bildiğimizi sandığımız pek çok şeyin de aslında ne kadar farklı olduğunu anlatıyor. Sabetay Sevi gibi bir karakteri de detaylı bir şekilde anlatıyor. Kitabın tek sıkıntısı Osmanlı'dan imparatorluk olarak bahsetmesi. Tarih sevenlerin mutlaka okuması gerekenlerden.
Osmanlı İmparatorluğu, tarihin gördüğü üç büyük imparatorluktan birisiydi. Roma ve İngiltere imparatorlukları gibi Osmanlı İmparatorluğu da, tarih sahnesinden kalkmasına rağmen tesirleri devam ediyor.
Osmanlı İmparatorluğu’nun hakim olduğu sahada Arnavutluk, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Cezayir, Etiyopya, Filistin, Hırvatistan, Irak, İsrail, Karadağ, Katar, Kıbrıs, Lübnan, Libya, Macaristan, Makedonya, Mısır, Moldavya, Romanya, Sırbistan, Suudi Arabistan, Suriye, Tunus, Umman, Ürdün, Yemen ve Yunanistan kurulmuştur. Ayrıca bugünkü Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan, Polonya, ÇekCumhuriyeti, Slovakya, Sudan ve Ukrayna’nın da bazı kısımları Osmanlı toprağı olmuşlardı. Bütün bu bölgelerde asırlarca süren Osmanlı hakimiyeti günümüz dünya politikasına da etki eden derin izler bıraktı...
248 syf.
·3 günde
Osmanlı tarihi ile ilgili önemli olayları halkın anlayabileceği bil dille ele almıştır.Tarihi süreç içerisinde Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılmış olmasına rağmen etkisinin birden ortadan kalkamayacağını gösteren bir kitap dır.Tarihe meraklı her kişinin okuması gereken bir kitapdır.Anlaşılabilir bir dille yazılmıştır.
248 syf.
Okunması kolay, ilgi çekici bir kitap. Osmanlı tarihine dair pek çok hadise kronolojiye uygun olarak küçük konular halinde anlatılmış. tarih severler için iyi bir kaynak kitap olmuş diyebilirim.
Kozmopolit bir "Osmanlı" eliti vardı; yeni dünya düzeninin şartlarında derhal Türk oldular. Osmanlı kimliği salt bir Müslüman kimliği olarak kalmamıştır. "... Türklüğün ağır bastığı bir Müslümanlıktır."
Tek Türk veziriazamı olan Piri Mehmed Paşa, seleflerinin durumuna düşme ihtimali büyük olduğundan, bir gün Yavuz'a "Kendisini ne zaman öldürteceğini sormuş", Yavuz da bu soruya şakayla karışık olarak, "Yerine birini bulamadığını, bulduğu gün öldürteceği" cevabını vermişti.
Yavuz'un veziriazamlarını en ufak hatalarında öldürtmesi üzerine halk arasında kızılan insan için "Sultan Selim'e vezir olasın" deyişi söylenmeye başlandı.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Osmanlı'nın Hayaleti
Baskı tarihi:
3 Ocak 2018
Sayfa sayısı:
248
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789756480408
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Yeditepe Yayınevi
Baskılar:
Osmanlı
Osmanlı’nın Hayaleti
Osmanlı İmparatorluğu, tarihin gördüğü üç büyük imparatorluktan birisiydi. Tarih sahnesinden kalkmalarına rağmen Roma ve İngiltere imparatorlukları gibi Osmanlı İmparatorluğu’nun da, tesirleri devam ediyor. Basra’dan Budin’e kadar olan bölgelerde asırlarca süren Osmanlı hakimiyeti günümüz dünya politikasına da tesir eden derin izler bıraktı.

Günümüzde, özellikle son 15 yılda Balkanlar’da, Kafkasya’da ve Ortadoğu’da kaldırılan her taşın altından Osmanlı İmparatorluğu’nun izleri çıkıyor. David Fromkin’in, New York Times’teki 9 Mart 2003 tarihli yazısı da bu gerçeği ifade etmekteydi: "Bir hayalet ABD’yi pençelerine almış, rahat bırakmıyor. Bu Osmanlı İmparatorluğu’nun hayaleti. Irak’ta, Sırbistan’da, Bosna’da, Kosova’da, Körfez Savaşı’nda, 11 Eylül saldırılarında bu hayalet bizimleydi.Osmanlı hayaletleri asla uzaklaşmadı!" 

Kitabı okuyanlar 101 okur

  • Resul
  • Sefa Akgül
  • Seher Çelik
  • Tolgahan Muslu
  • Safiye Özcan
  • Burcu
  • Black Ghost
  • Burcu Eroğlu
  • İsmail banazli
  • Alperen engin

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%18.8 (6)
9
%3.1 (1)
8
%12.5 (4)
7
%37.5 (12)
6
%18.8 (6)
5
%0
4
%0
3
%3.1 (1)
2
%0
1
%0