Osmanlı'nın İzinde 1. Cilt Prof. Dr. Mehmet İpşirli Armağanı

0,0/10  (0 Oy) · 
9 okunma  · 
4 beğeni  · 
487 gösterim
İnsani yönü itibariyle gerçek olgunluğa erişmiş nadir simalardan biri olmasının yanında ilmi alanda da şaşırtıcı hafızasıyla ve ilginç konuların peşinde koşmasıyla dikkati çeken Prof. İpşirli, özellikle önemli Osmanlı kroniklerinin edisyonlarını yapmakla Osmanlı tarihçiliği için ciddi katkılarda bulundu. Selaniki Tarihi ve NaimaTarihi bu meyanda hemen zikredilebilir. Öte yandan hayli zor bir alan olan ilmiyeteşkilatıyla uğraşarak, bilhassa kazaskerlik hakkında yegâne ayrıntılı çalışmayı da ilim âlemine kazandırdı. 

Feridun M. Emecen 

Hayatını tarih araştırmalarına adamış, Türkiye’nin yetiştirdiği en iyi tarihçilerden Prof. Mehmet İpşirli’ye armağan edilmek üzere, her biri alanında tanınmış Osmanlıtarihçisi meslekdaşlarının yazdığı makaleler, iki ciltlik bu muazzam eserde toplandı. 

Halil İnalcık’tan Feridun M. Emecen’e, İdris Bostan’dan M. Akif Aydın’a, İsmail E. Erünsal’dan Ekmeleddin İhsanoğlu’na, Ahmet Yaşar Ocak’tan Alparslan Açıkgenç’e, Mübahat S. Kütükoğlu’ndan İlber Ortaylı’ya, Colin Imber ve Colin Heywood’dan Heath W. Lowry’e, Abdülkadir Özcan’dan Salih Özbaran’a kadar birçok tarihçinin; Hilafetin Devri Meselesi’nden XVI. Yüzyılda Kızıldeniz’de Osmanlı-Portekiz Mücadelesi’ne, Osmanlı ve Babürlü Örfi Hukuku’ndan Osmanlı DüşüncesininTarihsel Çerçevesi’ne, Osmanlı Sahhaflık Tarihi’nden Modern Türkiye ve OsmanlıMirası’na, Şeriat ve Kanunname’den Büyük Selçuklularda Ulema’ya kadar tarihin muhtelif konularını ele alan makaleleri ilk defa yayınlanıyor.

Özel baskısıyla bu eser, tarih severler için eşsiz bir kaynak olmakla birlikte mütebahhir ilmi, mümtaz kişiliğiyle birçok tarihçiye pişdarlık etmiş Prof. Mehmet İpşirli’yi geleceğin tarihçilerine tanıtacaktır.
 • Baskı Tarihi:
  Şubat 2013
 • Sayfa Sayısı:
  576
 • ISBN:
  978-605-08-0824-7
 • Yayınevi:
  Timaş Yayınları
 • Kitabın Türü: